Рішення № 77658791, 02.11.2018, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
02.11.2018
Номер справи
826/17818/18
Номер документу
77658791
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

02 листопада 2018 року 09:56 № 826/17818/18

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Каракашьяна С.К., при секретарі судового засідання Дмитрієвій В.В., за участі представників позивача: Аліфанова Т.Ю., Фіщука В.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу:

за позовомГоловного управління Державної фіскальної служби у м. Києвідосільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Еталон-Агро» пронадання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі,ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Еталон-Агро» про надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що внаслідок непогашення відповідачем суми податкового боргу позивач просить надати дозвіл на погашення усієї суми податкового боргу, як то передбачено п.95.3 ст.95 Податкового кодексу України.

Відповідач відзиву на позовні вимоги не надав.

Розглянувши подані сторонами документи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов та заперечення, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Еталон-Агро» перебуває на обліку в державній податковій інспекції у Дніпровському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві та є платником податків.

Станом на 16.07.2018 в інтегрованих картках платника сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Еталон-Агро» обліковується податковий борг на загальну суму 5416720,64 грн.

У зв'язку з наявністю заборгованості перед Державним бюджетом та відсутністю коштів на банківських рахунках платника податків, позивач звернувся до суду з позовною заявою про надання дозволу на погашення всієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває в податковій заставі

Досліджуючи надані сторонами докази, аналізуючи наведені міркування та заперечення, оцінюючи їх в сукупності, суд бере до уваги наступне.

Підпунктом 16.1.4 пункту 16.1 статті 16 Податкового кодексу України передбачено, що платник податків зобов'язаний, зокрема, сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

В силу підпункту 14.1.175 пункту14.1 статті 14 Податкового кодексу України, податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Відповідно до пункту 87.2 статті 87 Податкового кодексу України, джерелами погашення податкового боргу платника податків є будь-яке майно такого платника податків з урахуванням обмежень, визначених цим Кодексом, а також іншими законодавчими актами.

Приписами підпункту 14.1.155 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України визначено, що податкова застава - спосіб забезпечення сплати платником податків грошового зобов'язання та пені, не сплачених таким платником у строк, визначений цим Кодексом. Податкова застава виникає на підставах, встановлених цим Кодексом.

У разі невиконання платником податків грошового зобов'язання, забезпеченого податковою заставою, орган стягнення у порядку, визначеному Податковим кодексом України, звертає стягнення на майно такого платника, що є предметом податкової застави.

Відповідно до пункту 89.1 статті 89 Податкового кодексу України, право податкової застави виникає у разі: несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми грошового зобов'язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, - з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку; несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми грошового зобов'язання, самостійно визначеної контролюючим органом, - з дня виникнення податкового боргу.

З урахуванням положень цієї статті право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) у день виникнення такого права і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника податків, крім випадків, передбачених пунктом 89.5 цієї статті, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності у майбутньому (пункт 89.2 статті 89 Податкового кодексу України).

Згідно з пунктом 95.1 статті 95 Податкового кодексу України, контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Пунктом 95.2 статті 95 Податкового кодексу України передбачено, що стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Приписи пункту 95.3 статті 95 Податкового кодексу України визначають, що стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Контролюючий орган звертається до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

Рішення суду щодо надання вказаного дозволу є підставою для прийняття контролюючим органом рішення про погашення усієї суми податкового боргу. Рішення контролюючого органу підписується його керівником та скріплюється гербовою печаткою контролюючого органу. Перелік відомостей, які зазначаються у такому рішенні, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Відповідно до положень статті 59 Податкового кодексу України, контролюючим органом сформовано та надіслано відповідачу податкову вимогу від 23.07.2013 №100, яка отримана останнім 26.07.2013

У зв'язку з викладеним, контролюючим органом проведені заходи по стягненню коштів в рахунок погашення податкової заборгованості шляхом звернення до суду про стягнення коштів за податковим боргом.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 17.08.2015 у справі №826/11717/15 адміністративний позов Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві до сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Еталон-Агро» про стягнення заборгованості задоволено. Суд постановив стягнути з сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Еталон-Агро» (код ЄДРПОУ 32784424) до Державного бюджету (рахунок: УДК у Дніпровському районі м. Києві, ідентифікаційний код 38012871, Банк одержувача ГУ УДКСУ у м. Києві, МФО 820019, р/р 34122999700005) суму податкової заборгованості у загальному розмірі 4 223 715, 86 грн. (чотири мільйони двісті двадцять три тисячі сімсот п'ятнадцять гривень 86 копійок).

Внаслідок звернення стягнення на рахунки відповідача з метою погашення податкового боргу відповідачем сума боргу не була погашення через відсутність грошових коштів на рахунках відповідача.

У подальшому контролюючим органом були оформлені та передані до установи банку інкасові доручення (розпорядження), які повернуті банками без виконання через відсутність коштів на рахунках.

З огляду на наявність за сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Еталон-Агро» податкового боргу, Головним управлінням Державної фіскальної служби у м. Києві прийнято рішення про опис майна у податкову заставу від 12.01.2018 №100-17, описано та складено акт від 28.02.2018 №25/15-17-02-17 опису майна, а саме: цілісний майновий комплекс по відгодівлі ВРХ за адресою: Житомирська обл., Андрушівський район, смт Червоне, вул. Перемоги,46, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 10291267, заправка літ.Щ загальною площею 47,2 кв.м., заправка №2 загальною площею 12,1 кв.м., будівля насосної лі.З загальноїю площею 40,5 кв.м. за адресою: Житомирська обл., Андрушівський район, м. Андрушівка, вул. Лисенко, буд. 8, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 15788413.

Враховуючи викладене, зважаючи на доведеність позивачем наявності у відповідача податкового боргу, неможливості стягнення з відповідача вказаної суми податкового боргу за рахунок належних йому коштів, що підтверджується наявними у матеріалах справи інкасовими дорученнями, які направлялись до банківських установ для списання коштів з рахунків боржника, суд вважає обґрунтованими позовні вимоги позивача щодо надання дозволу на погашення всієї існуючої суми податкового боргу за рахунок майна, що перебуває у податковій заставі платника податків сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Еталон-Агро».

Керуючись вимогами ст.ст. 2, 5 - 11, 19, 72 - 77, 90, 139, 241 - 246, 250, 255,283 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Надати Головному управлінню Державної фіскальної служби у м. Києві дозвіл на погашення усієї суми податкового боргу сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Еталон-Агро» (ЄДРПОУ 32784424) за рахунок майна, що перебуває у податковій заставі.

Рішення суду набирає законної сили в строк і порядку, передбачені статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України. Рішення суду може бути оскаржено за правилами, встановленими ст. ст. 293, 295 - 297 КАС України.

Повний текст рішення складено 05.11.2018.

Суддя С.К. Каракашьян

Часті запитання

Який тип судового документу № 77658791 ?

Документ № 77658791 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 77658791 ?

Дата ухвалення - 02.11.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 77658791 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 77658791 ?

В Окружний адміністративний суд міста Києва
Попередній документ : 77658790
Наступний документ : 77658792