Рішення № 75488383, 25.07.2018, Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області

Дата ухвалення
25.07.2018
Номер справи
495/10349/17
Номер документу
75488383
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 495/10349/17

рішення

ІМЕНЕМ УКрАЇНи

25 липня 2018 року м. Білгород-Дністровський

Білгород – Дністровський міськрайоний суд Одеської області

у складі головуючої – одноособово судді Прийомової О.Ю.,

за участю секретаря Асланової Ф.А.,

Справа № 495/10349/17

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовною заявою ОСОБА_1 до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно в особі ОСОБА_2, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору – відділ державної реєстрації Білгород-Дністровської міської ради про скасування державної реєстрації прав та їх обтяжень,

В С Т А Н О В И В:

Позивач ОСОБА_1, звернулася до суду з позовом до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно в особі ОСОБА_2, про скасування державної реєстрації прав та їх обтяжень, просить суд: скасувати запис про держану реєстрацію прав та їх обтяжень №1071590851103 та номер запису про право власності 21863484 відносно нежитлової будівлі в Одеській області, Білгород-Дністровський район, Випасненська сільська рада, комплекс будівель та споруд №40 зареєстрованих за ОСОБА_1.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що 01.11.2016 року державним реєстратором ОСОБА_2 було прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 32145458 від 01.11.2016 року для проведення державної реєстрації права власності, форма власності: приватна на нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, селищна рада, Випасненська, комплекс будівель та споруд № 40 за суб’єктом права ОСОБА_1.

Проте відповідачем було допущено помилку та вказано місце знаходження нерухомого майна в м. Білгород-Дністровському при його фактичному розташуванні у Білгород-Дністровському районі.

У зв`язку із невірним зазначенням місця розташування об’єкта нерухомого майна, останньому присвоєно не вірний код КОАТУУ 51103.

Через таку розбіжність вона не може розпорядитись належним їй майном в силу неможливості проведення реєстраційних дій в розділі з індексним № 1071590851103 через невірний код КОАТУУ.

Відповідач же їй пояснила, що не може в силу програмного забезпечення усунути виниклу помилку та змінити код КОАТУУ 51103 на вірний 51208, і зазначила, що питання видалення розділу можливо лише при скасуванні запису на підставі рішення суду.

За таких підстав, з урахуванням того, що існування об’єкту нерухомого майна з невірним кодом КОАТУУ 51103 обмежує її права, а сам запис в Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно є нікчемним, вона і звернулася до суду з наведеним позовом за захистом своїх прав.

Ухвалою Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 15.12.2017 року, залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору - відділ державної реєстрації Білгород-Дністровської міської ради.

Позивач надала заява, відповідно до якої вона позовні вимоги підтримує та просить розглянути справу у її відсутності.

Відповідач у судове засідання не з’явилась, в матеріалах справи наявна заява її представника, згідно якої вона позовні вимоги підтримує в повному обсязі та просить розглядати справу у її відсутності.

Представник третьої особи в судове засідання не з’явився, в матеріалах справи наявні його письмові пояснення, згідно яких він позовні вимоги підтримує в повному обсязі та просить розглядати справу у його відсутність.

Суд розглядає справу за відсутність учасників справи, відповідно до наданих заяв, за наявними у справі доказами.

Відповідно до ст. 247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, ретельно дослідивши докази, суд вважає за необхідне позов задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Матеріалами справи встановлено, що дійсно 01.11.2016 року державним реєстратором речових прав на нерухоме майно в особі приватного нотаріуса Білгород-Дністровського міського нотаріального округу ОСОБА_2 було прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 32145458 від 01.11.2016 року для проведення державної реєстрації права власності, форма власності: приватна на нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с/рада, Випасненська, комплекс будівель та споруд № 40 за суб’єктом права ОСОБА_1, що підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна . /л.с. 7/

Згідно рішення № 37307817 від 28.09.2017 року «Про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень», державним реєстратором прав на нерухоме майно КП «Білгород-Дністровське бюро технічної інвентаризації» відмовлено у державній реєстрації права власності, форма власності : приватна на нежитлову будівлю з реєстраційним номером 1071590851103, що розташована: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с/рада Випасненська, комплекс будівель та споруд № 40, за суб’єктом: Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАЗАНКО».

Підставою для цього послугувало те, що документи, подані для проведення державної реєстрації прав не відповідають вимогам, або не дають змоги встановити відповідність заявлених прав документам, що їх посвідчують. А саме в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень вищевказаний об’єкт нерухомості зареєстрований 26.10.2016 року та присвоєно реєстраційний номер з кодом КОАТУУ 51103, що свідчить, що об’єкт нерухомості розташований в м. Білгород-Дністровський. При цьому адреса нерухомого майна в технічному паспорті та у розділі державного реєстру: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Випасненська сільська рада, Комплекс будівель та споруд № 40. /л.с. 8/

Отже, з наведеного вище можна встановити, що у зв`язку із тим, що державним реєстратором речових прав на нерухоме майно в особі нотаріуса ОСОБА_2 було допущено помилку при внесенні запису до державного реєстру, а саме у невірному зазначенні коду КОАТУУ, що свідчить про невірне місце розташування об’єкту нерухомості, позивач не може в повній мірі розпорядитись своєю власністю, зокрема його відчужити, що призводить до порушення його прав.

У відповідності до ст. 5 ЦПК України, здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

При цьому відповідно до ст. ст. 11,15 ЦК України цивільні права та обов’язки виникають з дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства. Захист цивільних прав - це передбачені законом способи охорони цивільних прав у разі їх порушення чи реальної небезпеки їх порушення.

Перелік способів захисту прав та інтересів передбачений ст. 16 ЦК України.

В силу положень ст. 319 ЦК України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд та може вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону, проте при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків власник не може завдавати шкоди правам, свободам інших осіб, інтересам суспільства і зобов'язаний додержуватися моральних засад суспільства.

Згідно з ч. 1 ст. 321 ЦК України, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

За змістом ст. 386 ч. 2 ЦК України, власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню.

У відповідності до ст. 391 ЦК України, власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним право користування та розпорядження своїм майном.

Відповідно до ч.1 ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державний реєстр речових прав на нерухоме майно - це єдина державна інформаційна система, що містить відомості про права на нерухоме майно, їх обтяження, а також про об'єкти та суб'єкти цих прав.

Повноваження державного реєстратора визначені п.1 ч 3 ст.10 Закону України «Про Державну реєстрацію прав на нерухоме майно», а саме державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих /отриманих/ документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема: відповідність обов’язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом; відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав; відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих /отриманих/ документах; наявність обтяжень прав на нерухоме майно; наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або/ відповідний правочин пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації.

19.01.2018 року представник відділу державної реєстрації виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради надав до суду свої письмові пояснення, у яких вказав не лише на виявленій позивачем помилці щодо невірного зазначення місця розташування об’єкту нерухомості та зазначення невірного коду КОАТУУ , а ще на те, що відповідачем було створено інший ОНМ з вірними персоніфікованими даними.

Також зазначив, що з врахуванням існування неналежного ОНМ – нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с/рада Випасненська, Комплекс будівель та споруд № 40 та з врахуванням необхідності приведення відомостей у Державному реєстрі до відповідності і відновлення прав позивача, запис про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 1071590851103 та номер запису про право власності 21863484 підлягають скасуванню.

У відповідності до ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», записи до Державного реєстру прав вносяться на підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. У разі скасування на підставі рішення суду рішення про державну реєстрацію прав до Державного реєстру прав вноситься запис про скасування державної реєстрації прав.

Враховуючи усе вищевикладене, а саме те, що в судовому засіданні було підтверджено факт допущення помилки державним реєстратором речових прав на нерухоме майно в особі приватного нотаріуса ОСОБА_2 у невірному зазначенні місця розташування об’єкту нерухомості та як наслідок присвоєння невірного коду КОАТУУ, що призводить до порушення прав позивача, оскільки вона у повній мірі не може розпорядитись своєю власністю, враховуючи те, що в силу програмного забезпечення відповідач не може самостійно усунути виниклу помилку, прийнявши до уваги заяву представника відповідача, згідно якої вона не заперечує проти задоволення позовних вимог та підтримує їх у повному обсязі, іншого способу захистити права позивача, окрім як в судовому порядку шляхом скасування запису про держану реєстрацію прав та їх обтяжень №1071590851103 та номер запису про право власності 21863484 не вбачається можливим, суд приходить до висновку про обґрунтованість, доведеність та необхідність задоволення позовних вимог ОСОБА_1 до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно в особі ОСОБА_2, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору – відділ державної реєстрації Білгород-Дністровської міської ради про скасування державної реєстрації прав та їх обтяжень.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 15, 16, 321, 391 ЦК України, ст. ст. 12, 13, 83, 263, 264, 265, 354 ЦПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Позовні вимоги ОСОБА_1 до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно в особі ОСОБА_2, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору – відділ державної реєстрації Білгород-Дністровської міської ради про скасування державної реєстрації прав та їх обтяжень - задовольнити.

Запис про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №1071590851103 та номер запису про право власності 21863484 відносно нежитлової будівлі в Одеській області, Білгород-Дністровський район, Випасненська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №40 зареєстрованих за ОСОБА_1 - скасувати.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частину судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення, (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складання повного тексту рішення.

У відповідності до п.п. 15.5 п.1 Розділу ХШ Перехідних Положень ЦПК України в новій редакції, апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди.

Рішення може бути оскаржено до апеляційного суду Одеської області через Білгород-Дністровський міськрайонний суд шляхом подачі апеляційної скарги.

Суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 75488383 ?

Документ № 75488383 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 75488383 ?

Дата ухвалення - 25.07.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75488383 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 75488383 ?

В Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області
Попередній документ : 75463209
Наступний документ : 75488435