Рішення № 74315857, 30.05.2018, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення
30.05.2018
Номер справи
240/111/18
Номер документу
74315857
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

233 № 240/111/18

ЗАОЧНЕ Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2018 року м. Костянтинівка

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області у складі: головуючого судді Каліуш О. В., за участі секретаря судового засідання Франчук А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костянтинівка в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В:

21 лютого 2018 року Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» в особі філії – Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (далі - АТ «Ощадбанк») звернулось до Олександрівського районного суду Донецької області з позовом, в якому просить стягнути з ОСОБА_1 заборгованість за кредитом в розмірі 21048,32 грн., яка складається з: 11162,16 грн. - основного боргу (тіло кредиту); 7985,39 грн. - заборгованості по нарахованим процентам по кредиту; 1542,65 грн. – інфляційне збільшення заборгованості; 358 грн. - 3 % річних від суми заборгованості.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач послався на те, що АТ «Ощадбанк» відповідно до Договору про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки № 93285/УТ ДК від 18.04.2012 року (далі – Договір) надав ОСОБА_1 кредит у розмірі 11400,00 грн. на строк дії платіжної карти, зі сплатою 24% процентів річних.

Відповідно до п.4.4 Договору, відповідач зобов’язався щомісячно отримувати звіт (виписку) по рахунку та сплачувати за кредитом всі платежі на підставі цього звіту (виписки) по рахунку, не пізніше 25 числа місяця наступного за звітним або на початку операційного дня, наступного за вихідним, святковим днем або неробочим згідно із договором.

Проте, в порушення вимог діючого законодавства та умов Договору, відповідач належним чином взяті на себе зобов’язання не виконав. У зв’язку з чим, станом на 15 січня 2018 року виникла заборгованість у загальному розмірі 21048,32 грн., яка складається з: 11162,16 грн. - основного боргу (тіло кредиту); 7985,39 грн. - заборгованості по нарахованим процентам по кредиту; 1542,65 грн. – інфляційне збільшення заборгованості; 358,12 грн. - 3 % річних від суми заборгованості.

Ухвалою судді Олександрівського районного суду Донецької області від 22 лютого 2018 року дану позовну заяву передано на розгляд Костянтинівському міськрайонному суду Донецької області за підсудністю.

Ухвалою судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 22 березня 2018 року відкрито спрощено позовне провадження у справі за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, справу призначено до судового розгляду.

Ухвалою Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 21 травня 2018 року визнано обов’язковою явку представника позивача у судове засідання для надання пояснень.

Представник позивача ОСОБА_2, будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду справи, у судове засідання не з’явилась, надавши суду письмові пояснення, в яких зазначила, що документи по справі зберігалися у Дебальцівському відділенні, яке підпорядковувалось філії – Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк». Внаслідок захоплення приміщень, матеріальної бази та проведення активної фази АТО на цій території доступ до документів відсутній. В наданій суду заяву представник позивача просила справу розглянути у її відсутність.

Відповідач ОСОБА_1, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи шляхом розміщення оголошення про виклик на офіційному сайті суду, у судове засідання не з’явився, причини неявки не повідомив, відзив на позовну заяву не подав, у зв’язку з чим судом постановлено ухвалу про заочний розгляд справи.

У зв’язку із неявкою в судове засідання всіх учасників справи, на підставі частини другої статті 274 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши всі обставини по справі та перевіривши їх доказами, суд вважає, що позовні вимоги АТ «Ощадбанк» підлягають задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ч.1). Виконання зобов’язань, реалізація, зміна та припинення певних прав у договірному зобов’язанні можуть бути зумовлені вчиненням або утриманням від вчинення однією із сторін у зобов’язанні певних дій чи настанням інших обставин, передбачених договором, у тому числі обставин, які повністю залежать від волі однієї із сторін (ч.2).

Відповідно до ч.1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Судом встановлено, що 18 квітня 2012 року між АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_1 укладено Договір № 93285/УТ_ДК від 18.04.2012 року про відкриття та обслуговування рахунку і випуск платіжної картки. Дана обставина відповідачем не спростована.

У квітні 2014 року між АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_1 укладено Додатковий договір № 3 до Договору № 93285/УТ_ДК від 18.04.2012 року про відкриття та обслуговування рахунку і випуск платіжної картки, згідно із яким банк встановлює клієнту кредит у сумі 11400,00 грн. Строк дії кредиту встановлюється на відповідний період дії платіжної картки. При випуску Платіжної картки на новий термін кредит продовжується на строк дії платіжної картки. Процента ставка за Кредитом є фіксованою і складає 24,00% річних і сплачується щомісячно (а.с.15-16).

Позивач свої зобов’язання за Договором виконав належним чином, а саме відкрив відповідачу рахунок, встановив кредитний ліміт та видав клієнту платіжну карту, що підтверджується випискою по рахунку, відкритого на ім’я ОСОБА_1 (а.с.8-14).

Проте, ОСОБА_1 свої зобов’язання за Договором належним чином не виконав, кредит не повернув, проценти не сплатив.

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушення зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч.1 ст. 612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Частиною 2 ст.625 ЦК України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів на встановлений договором або законом.

Згідно із розрахунком заборгованості, станом на 15 січня 2018 року ОСОБА_1 має заборгованість за кредитним Договором у загальному розмірі 21048,32 грн., з яких:

- заборгованість за основним боргом – 11162,16 грн.;

- заборгованість за нарахованими процентами – 7985,39 грн.;

- інфляційні втрати від прострочених сум заборгованості – 1542,65 грн.;

- три проценти річних від суми заборгованості – 358,12 грн. (а.с.5-7).

За таких обставин, суд вважає необхідним стягнути з ОСОБА_1 на користь позивача заборгованість за Договором № 93285/УТ_ДК про відкриття та обслуговування рахунку і випуск платіжної карти від 18.04.2012 року та Додатковим договором № 3 в загальному розмірі 21048,32 грн.

Тож, позов слід задовольнити у повному обсязі.

У відповідності до ст. 141 ЦПК України, суд стягує з відповідача на користь позивача судовий збір у розмірі 1762,00 грн.

Керуючись ст.ст. 141,263-265,280 ЦПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії – Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», адреса: 84302, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 39-41, код ЄДРПОУ 09334702, до ОСОБА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, про стягнення заборгованості задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, на користь Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії – Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09334702) заборгованість за Договором № 93285/УТ_ДК про відкриття та обслуговування рахунку і випуск платіжної картки від 18 квітня 2012 року та Додатковим договором № 3 до нього, яка утворилась станом на 15 січня 2018 року в загальному розмірі 21048 (двадцять одна тисяча сорок вісім) грн. 32 коп., з яких:

- 11162 (одинадцять тисяч сто шістдесят дві) грн. 16 коп. – заборгованості за основним боргом;

- 7985 (сім тисяч дев’ятсот вісімдесят п’ять) грн. 39 коп. – заборгованість за нарахованими процентами;

- 1542 (одна тисяча п’ятсот сорок дві) грн. 65 коп. – інфляційне збільшення заборгованості;

- 358 (триста п’ятдесят вісім) грн. 12 коп. - три проценти річних від суми заборгованості.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, на користь Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії – Донецьке обласне управління «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09334702) судовий збір в розмірі 1762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) грн. 00 коп.

Повний текст рішення складено 30 травня 2018 року.

Заочне рішення може бути переглянуто Костянтинівським міськрайонним судом Донецької області за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має прав на поновлення пропущеного строку для подання заяви про його перегляд – якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Апеляційного суду Донецької області через Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя: О.В. Каліуш

Часті запитання

Який тип судового документу № 74315857 ?

Документ № 74315857 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 74315857 ?

Дата ухвалення - 30.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74315857 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 74315857 ?

В Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Попередній документ : 74315850
Наступний документ : 74315862