Постанова № 71574404, 08.12.2017, Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
08.12.2017
Номер справи
804/7373/17
Номер документу
71574404
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2017 р. Справа № 804/7373/17 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Прудника С.В.

при секретарі судового засідання Стогній К.В.

за участю сторін:

представників позивача ОСОБА_1,

представника відповідача ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпро адміністративну справу за адміністративним позовом Публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг» до Головного управління Державної служби України з питань праці у Дніпропетровській області про визнання неправомірним та скасування припису від 24.10.2017 року №24-3.6 в частині,-

ВСТАНОВИВ:

08 листопада 2017 року Публічне акціонерне товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг» (далі - ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», позивач) звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Головного управління Державної служби України з питань праці у Дніпропетровській області (далі – відповідач) про визнання неправомірним та скасування припису від 24.10.2017 року №24-3.6 в частині вимог, зазначених в пунктах 6-16, 17-30, 63-64, 65-92, 96-101, 102-110, 111-116, 127-128, 129-184, 186-188, 189-192, 193-196, 197-199, 214-223, 235, 238, 239, 263-286, 287-295, 296-303, 319, 320-323, 333, 338, 339, 354, 355, 388, 400-403, 500, 505, 509, 523, 524, 528, 569, 580, 581, 586, 592, 646, 692-722, 796, 799-952, 975, 976-978.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що порушення вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов’язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини, та вимоги щодо необхідності їх усунення, зазначені в п.п. 6-30, 63-92, 96-116, 127-184, 186-199, 214-223, 235, 238, 239, 263-303, 319, 320-333, 338, 339, 354, 355, 388, 400-403, 500, 505, 509, 523, 524, 528, 569, 580, 581, 586, 592, 646, 692-722, 796, 799-952, 975-978 припису Держпраці від 24.10.2017 р. № 24-3.6 є помилковими та такими, що не ґрунтуються на нормах чинного законодавства України.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 13.11.2017 р. відкрито провадження у адміністративній справі, та призначено справу до розгляду у відкритому у судовому засіданні (том 1 а.с. 163).

У судове засідання 08.12.2017 р. прибули представники позивача та представник відповідача.

Представник позивача позов підтримав та просив задовольнити його з підстав, викладених у позовній заяві, скасувавши припис в частині.

Представник відповідача позовні вимоги не визнав, мотивуючи тим, що під час проведення перевірки було виявлено ряд порушень законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов’язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини, на підставі чого оскаржуваний припис винесено правомірно, в межах повноважень та на підставі законодавства України.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши всі документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Судом встановлено, що у період з 03.10.2017 р. по 17.10.2017 р. Головним управлінням Державної служби України з питань праці у Дніпропетровській області було проведено позапланову перевірку дотримання ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

За результатами перевірки складено акт від 17.10.2017 р. №31/3.6, в якому описано 978 порушень.

Не погоджуючись зі змістом та висновками акту перевірки від 17.10.2017 р. №31/3.6, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» подано заперечення (зауваження) на акт перевірки.

На підставі виявлених порушень вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, зафіксованих в акті перевірки від 17.10.2017 р. №31/3.6, Головним управлінням Державної служби України з питань праці у Дніпропетровській області було винесено припис від 24.10.2017 р. №24-3.6, в якому викладено вимогу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» усунути виявлені порушення, згідно вказаного у приписі переліку та строків їх усунення (том 1 а.с. 35-159).

Правомірність винесеного Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області припису в частині є предметом розгляду даної адміністративної справи.

Відповідно до частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відповідно до частини 1 статті 259 Кодексу законів про працю України, державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами - підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Таким органом, згідно з Положенням про Державну інспекцію з питань праці України, затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 року №386/2011, є Державна інспекція з питань праці України, яка здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Відповідно до підпунктів 16, 17, 50 пункту 4 Положення про Державну інспекцію з питань праці України, Держпраця відповідно до покладених на неї завдань:

- здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства у сфері охорони праці в частині безпечного ведення робіт, гігієни праці, промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

- здійснює державний гірничий нагляд з питань: правильності розробки родовищ корисних копалин у частині їх безпечної експлуатації; додержання правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час дослідно-промислової розробки та експлуатації родовищ корисних копалин; додержання правил та технологій переробки мінеральної сировини; правильності та своєчасності проведення заходів, що гарантують безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов'язаних із користуванням надрами;

- видає в установленому порядку роботодавцям, суб'єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні або за кордоном, здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, а також фондам загальнообов'язкового державного страхування обов'язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції Держпраці.

Процедуру проведення Державною інспекцією України з питань праці та її територіальними органами перевірок додержання законодавства з питань праці встановлено Порядком проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 02.07.2012 року №390 (далі - Порядок №390).

Пунктом 3 цього Порядку передбачено, що Інспектор може проводити планові та позапланові перевірки, які можуть здійснюватися за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Позапланові перевірки за зверненнями фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктами господарювання вимог законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування здійснюються за наявності згоди Держпраці України на їх проведення.

Відповідно до пункту 7 Порядку № 390, за результатами перевірки складається акт перевірки. У разі виявлення порушень законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування вносяться приписи про усунення виявлених порушень, вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб згідно із вимогами чинного законодавства.

Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) регулюються Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” (далі – Закон).

Відповідно до статті 2 Закону, дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів: контролю органами державної фіскальної служби; валютного контролю; державного експортного контролю; контролю за дотриманням бюджетного законодавства; банківського нагляду; державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції; державного нагляду за дотриманням вимог ядерної безпеки; державного нагляду (контролю) в галузі цивільної авіації; при проведенні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя; державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду); державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення; державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відповідно до частин 7, 8 Закону, на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п’яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

Припис - обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб'єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства. Припис не передбачає застосування санкцій щодо суб'єкта господарювання. Припис видається та підписується посадовою особою органу державного нагляду (контролю), яка здійснювала перевірку.

Відповідно до положень пункту 9 статті 6 Закону розпорядчі документи щодо усунення порушень вимог законодавства можуть бути оскаржені до відповідного центрального органу виконавчої влади або суду в установленому законом порядку.

Вирішуючи спір та розглядаючи правомірність вимог, визначених у п.п. 6-30, 63-92, 96-116, 127-184, 186-199, 214-223, 235, 238, 239, 263-303, 319, 320-333, 338, 339, 354, 355, 388, 400-403, 500, 505, 509, 523, 524, 528, 569, 580, 581, 586, 592, 646, 692-722, 796, 799-952, 975-978 припису Головного управління Державної служби України з питань праці у Дніпропетровській області від 24.10.2017 р. №24-3.6, суд виходить із такого.

Щодо проведення позачергового технічного огляду з метою визначення подальшого строку безпечної експлуатації устаткування підвищеної небезпеки, суд зазначає, що у п. 6 – 16, 96 - 101, 111 – 116, 127 – 128, 193 – 196, 799 – 952 припису зазначається, що не проведено позачерговий технічний огляд з метою визначення подальшого строку безпечної експлуатації устаткування підвищеної небезпеки (яке зазначається у цих пунктах) в зв’язку з закінченням його граничного строку експлуатації що є порушенням п.9 Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687, а саме:

1. пункти 6 – 16 припису: агломераційних машин №1 інв.№42019339, №2 інв.№42028140, №3 інв.№42028141, №4 інв.№42028142, №5 інв.№42028143, №6 інв.№42028144, дробарки ДЩГ №5 інв. № 42035119, ДЩГ №6 інв. № 42035120, грохоту ГСТ - 61В інв.№42019510, ГСТ - 61В інв.№42019508, ГСТ - 61В інв.№42019524;

2. пункти 96 - 101 припису: дробарки одновалкової інв. №42020115, № 2, інв. № б/н,машини агломераційні №1 інв. №42028145, №2, інв. №42028146, №3, інв. №42028147, №4, інв. №42028148;

3. пункти 111– 116, 127 - 128 припису: димососу Д21, 5х2У (ЦВС-2 АТУ В-4) інв. №42020232, димососу Д21, 5х2У (ГОУ БТВН №22) інв. №42020224, Д21, 5х2У (АТУ В-7) інв. №10001469, Д21, 5х2У (ЦВС-2 АТУ В-1) інв. №42020229, Д21, 5х2У (ЦВС-2 АТУ В-3) інв. №42020231, Д21, 5х2У (ЦВС-2 АТУ В-2) інв. №42020230, барабани гасіння повернення інв.№ 42020144, БТВ інв.№ 42020145;

4. пункти 193 - 196 припису: холодного грохоту ГСТ 62Б, інв.№ 42020301, інв.№ 42020263 інв.№ 42020122, інв.№ 42020300.

5. пункти 799 - 952 припису: класифікаторів 2х спіральних 2 КСН-30 інв. № 42019737, інв. № 42019736, інв. № 42020063, інв. № 42019651, інв. № 42019652, інв. № 42020066, млинів шарових МТТТЦ 4,5*5,0 інв. № 42019716, інв. № 42019834, інв. № 42020020, інв. N° 42020046, інв. № 42020070,конвеєрів стрічкових В-1200 інв. № 42019708,В-1600 інв. № 42019709, В-1600 інв. № 42019710, В-1200 інв. № 42019711, В-1200 інв. № 42019712, В-1200 інв. № 42019713,конвеєрів стрічкових стаціонарних 03 інв. № 42019772,04 інв. № 42019773,конвеєрів стрічкових 06 В-1600 інв. № 42019774,В-1000 інв. № 42019775,В-1000 інв. № 42019787,В-1000 інв. № 42019787,В-1000 інв. № 42019787,В-1000 інв. № 42019787, В-1000 інв. № 42019776, В-1000 інв. № 42019777, В-1000 інв. № 42019778, В-1000 інв. № 42019779, В-1000 інв. № 42019780, В-1000 інв. № 42019781, В-1000 інв. № 42019781 В-1000 інв. № 42019782, В-1000 інв. № 42019783, В-1000 інв. № 42019784, В-1000 інв. № 42019785, В-1000 інв. № 42019786, В-1000 інв. № 42019787, В-1000 інв. № 42019788, В-1000 інв. № 42019789, В-1000 інв. № 42019790, В-1000 інв. № 42019793, В-1000 інв. № 42019794, В-1200 інв. № 42019840, В-1600 інв. № 42019841, В-1600 інв. № 42019841 В-1000 інв. № 42035194, В-1000 інв. № 42035195, В-1000 інв. № 42035196, В-1000 інв. № 42035197, В-1600 інв. № 42019854, В-1600 інв. № 42019855, В-1400 інв. № 42035205, В-1000 інв. № 42019655, В-1400 інв. № 42019659, В-1400 інв. № 42019660, В-1400 інв. № 42019660 № 134 інв. № 42019663, № 136 інв. № 42019665, конвеєра стрічкового пересувного В-1200 інв. № 42019860, конвеєра 0-5 стрічкового В-1600 інв. №42019861, конвеєра стрічкового В-1000 інв. № 42019862, В-1000 інв. № 42035158, В-1600мм інв. № 42035159, 2СК-5 В-1200 інв. № 42035160, 2СК-5 В-1200 інв. № 42035160 2СК-9 В-1400 інв. № 42035161, 2СК-9 В-1400 інв. № 42035161, № 133 інв. № 42035162, № 133 інв. № 42035162, № 135 інв. № 42035163, конвеєра 3 ПБ-1, В-1400 інв. № 42019685, конвеєра стрічкового В-1200 інв. № 42019828, В-1200 інв. № 42019829, сепараторів MR-9/25 ПП інв. № 42019953, MR-9/25 ПП інв. № 42019960, MR-9/25 ПП інв. № 42019961», MR-9/25 ПП інв. № 42019945», MR-9/25 ПП інв. № 42019946», MR-9/25 ПП, інв. № 42019946, MR-9/25 ПП інв. № 42019959, MR-9/25 ПП інв. № 42019962, MR-9/25 ПП інв. № 42019963, MR-9/25 ПП інв. № 42019957, MR-9/25 ПП інв. № 42019944, MR-9/25 ПП інв. № 42019954, MR-9/25 ПП інв. № 42019967, MR-9/25 ПП інв. N 42019966, MR-9/25 ПП інв. № 42019968, MR-9/25 ПП інв. № 42019976, MR-9/25 ПП інв. № 42019976, MR-9/25 ПП інв. № 42019974, сепараторів MR-9/25 ПП інв. № 42019975, MR-9/25 ПП інв. № 42019970, MR-9/25 ПП інв. № 42019969, MR-9/25 ПП інв. № 42019901, MR-9/25 ПП інв. № 42019894, MR-9/25 ПП інв. № 42019899», MR-9/25 ПП інв. № 42019896, MR-9/25 ПП інв. № 42019893, MR-9/25 ПП інв. № 42019895, MR-9/25 ПП інв. № 42019914, MR-9/25 ПП інв. № 42019916, MR-9/25 ПП інв. № 42019907, MR-9/25 ПП інв. № 42019908, MR-9/25 ПП інв. № 42019912», MR-9/25 ПП інв. № 42019905, MR-9/25 ПП інв. № 42019902, MR-9/25 ПП інв. № 42019904, MR-9/25 ПП інв. № 42019915, MR-9/25 ПП інв. № 42019922, MR-9/25 ПП інв. № 42019910, MR-9/25 ПП інв. № 42019911, MR-9/25 ПП інв. № 42019913, MR-9/25 ПП інв. № 42019906, MR-9/25 ПП інв. № 42019900, MR-9/25 ПП інв. № 42019903, MR-9/25 ПП інв. № 42020000, MR-9/25 ПП інв. № 42019981, MR-9/25 ПП інв. № 42019982,MR-9/25 ПП інв. № 42019984, MR-9/25 ПП інв. № 42019985, MR-9/25 ПП інв. № 42019988, MR-9/25 ПП інв. № 42019992, MR-9/25 ПП інв. № 42019997, MR-9/25 ПП інв. № 42019999, MR-9/25 ПП інв. № 42020002, MR-9/25 ПП інв. № 42019983, MR-9/25 ПП інв. № 42019986, MR-9/25 ПП інв. № 42019987, MR-9/25 ПП інв. № 42019991, сепаратора MR-9/25 ПП інв. № 42019998, MR-9/25 ПП інв. № 42020001, MR-9/25 ПП інв. № 42020016, MR-9/25 ПП інв. № 42020003, MR-9/25 ПП інв. № 42020034, MR-9/25 ПП інв. № 42020035, MR-9/25 ПП інв. № 42020037,MR-9/25 ПП інв. № 42020028, MR-9/25 ПП інв. № 42020029, MR-9/25 ПП інв. № 42020031, MR-9/25 ПП інв. № 42020032, MR-9/25 ПП інв. № 42020038, MR-9/25 ПП інв. № 42020006,MR-9/25 ПП інв. № 42020030, MR-9/25 ПП інв. № 42020033, MR-9/25 ПП інв. № 42020036,MR-9/25 ПП інв. № 42020010, MR-9/25 ПП інв. № 42020011, MR-9/25 ПП інв. № 42020013,MR-9/25 ПП інв. № 42020015, MR-9/25 ПП інв. № 42020017,MR-9/25 ПП інв. № 42020027, MR-9/25 ПП інв. № 42020012, MR-9/25 ПП інв. № 42020018,MR-9/25 ПП інв. № 42020004, MR-9/25 ПП інв. № 42020005,MR-9/25 ПП інв. № 42020014, MR-9/25 ПП інв. № 42020025, MR-9/25 ПП інв. № 42019926, MR-9/25 ПП інв. № 42019929, MR-9/25 ПП інв. № 42019924, MR-9/25 ПП інв. № 42019928.

Відповідно до вимог пункту 2 Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687, граничний строк експлуатації устаткування - встановлені експлуатаційними документами строк експлуатації або величина ресурсу, після закінчення (вичерпання) яких експлуатація устаткування припиняється.

Разом з тим, в експлуатаційному документі, а саме у паспорті вищевказаного обладнання не зазначено граничний строк служби устаткування.

Відповідно до вимог пункту 22 Порядку якщо граничний строк експлуатації в експлуатаційних документах не зазначено, цей строк встановлюється за організаційно- методичними документами.

Представником позивача зазначалось, що наразі підприємству не відомо про наявність організаційно-методичних документів затверджених в установленому порядку, якими визначається граничний строк служби дробарки одновалкової.

На підставі викладеного, суд доходить висновку, що висновки відповідача щодо закінчення граничного строку експлуатації вище вказаного устаткування є передчасними.

Щодо проведення позачергового технічного огляду з метою визначення подальшого строку безпечної експлуатації устаткування підвищеної небезпек, яке не є основним технологічним обладнанням та обладнанням підвищеної небезпеки суд зазначає, що у пунктах 17 - 30, 65 – 92, 102 – 110, 129 – 167, 169 – 184, 189 – 192, 197 - 199 припису зазначається, що не припинено експлуатацію та не проведено експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки (яке зазначається у цих пунктах), що відпрацювало граничний строк експлуатації, що є порушенням п. 21, 22 Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687, а саме:

1. пунктів 17-30 припису: циклон батарейний №1 інв.№42019354, №2 інв.№42019354, №3 інв.№42019354, №4 інв.№42019354, №5 інв.№42019354, №6 інв.№42019354, змішувачів барабанних №1 інв.№42019334, №2 інв.№42019335, №3 інв.№42035107, №4 інв.№42019337, №5 інв.№42035108, №6 інв.№42035118, барабанів охолодження повернення №1 інв.№42019372, №2 інв.№42019373;

2. пунктів 65 - 92 припису: вентиляторів дуттьових нагнітаючих ВДН-18 інв. №42027820, ВДН-18 інв. №42020106, ВДН-18 інв. №42020107,ВДН-18 інв. №42020108, ВДН-18 інв. №42020116, ВДН-18 інв. №42020183, ВДН-18 інв. №42020184, ВДН-18 інв. №42035223,ВДН-18 інв. №42035238,ВДН-18 інв. №42035245, ВДН-18 інв. № 42035246, ВДН-18 інв. № 42035247, ВДН-18 інв. № 42035248, ВДН-18 інв. № 42035249, ВДН-18 інв. № 42020284, ВДН-18 інв. № 42020285, ВДН-18 інв. N° 42020289, ВДН-18 інв. № 42020309, ВДН-18 інв. № 42035224, ВДН-18 інв. N° 42020315, ВДН-18 інв. № 42035225, ВДН-18 інв. № 42020185, ВДН-18 інв. № 42020272, ВДН-18 інв. № 42020273, ВДН-18 інв. № 42020274, ВДН-18 інв. № 42020118, ВДН-18 інв. № 42020119, ВДН-18 інв. № 42020325;

3. пунктів 102 - 110 припису: що прямолінійних охолоджувачів ОПЗ 125 №1, інв. №42020153, ОПЗ 125 №2, інв. №42020154, ОПЗ 125 №3, інв. №42020155, ОПЗ 125 №4, інв. №42020156, скреперної лебідки ЛС-55 №1, інв. №42050693, ЛС-55 №2, інв. №42050694, ЛС-55 №3, інв. №42050695, ЛС-55 №4, інв. №42020336, ЛС-55 №7, інв. №42035249;

4. пунктів 129 - 167 припису: конвеєрів пластинчастих інв.№ 42020136, інв.№ 42020134, стрічкових конвеєрів інв.№ 42026851, інв.№ 42020180, інв.№ 42020138 (цех. номер А2-11), інв.№ 42020138 (цех. номер А2-11а), інв.№ 42020139(цех. номер А2-12), інв.№ 42020139(цех. номер А2-12а), інв.№ 42020140(цех. номер А2-13), інв.№ 42020140(цех. номер А2-13а), інв.№ 42020141(цех. номер А2-14), інв.№ 42020141(цех. номер А2-14а), інв.№ 42028145, інв.№ 42028146, інв.№ 42028147, інв.№ 42028148, інв.№ 42020181, інв.№ 42020182, інв.№ 42020124, інв.№ 42020125, інв.№ 42020132, інв.№ 42020133, інв.№ 42020126, інв.№ 42020127, інв.№ 42020149, інв.№ 42020148, інв.№ 42020128, інв.№ 42020129, інв.№ 42020135, інв.№ 42020178, інв.№ 42020179, інв.№ 42020200, інв.№ 42020201, інв.№ 42020202, інв.№ 42020203, інв.№ 42020205, інв.№ 42020207, інв.№ 42020208, інв.№ 42051745;

5. пунктів 169 - 184 припису: стрічкових конвеєрів інв.№ 42020176, інв.№ 42020177, інв.№ 42020147, інв.№ 42020146, інв.№ 42020131, інв.№ 42020130, інв.№ 10001469 (цех. номер ПУА-3), інв.№ 10001469 (цех. номер ПУА-4), інв.№ 42028145, інв.№ 42028146, інв.№ 42028147, інв.№ 42028148, столів повернення, інв.№ 42020225, інв.№ 42020226, інв.№ 42020236, інв.№ 42020237;

6. пунктів 189 - 192 припису: прибиральника просипи скребкового (лебідки скреперної 55ЛС), інв.№ 42020150, інв.№ 42020151, інв.№ 42020211, інв.№ 42020156;

7. пунктів 197 - 199 припису: ексгаустера інв.№ 42020168, інв.№ 42020169, інв.№ 42020170;.

Проте суд зазначає, що відповідачем не враховано, що вищевказаному обладнанню не потрібно проводити технічний огляд згідно до вимог Порядку, оскільки вищевказане обладнання не є основним технологічним обладнанням, а також не є обладнанням підвищеної небезпеки, перелік якого встановлено додатком 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1107.

У пунктах 63 – 64, 168, 186 - 188 припису зазначається, що не припинено експлуатацію та не проведено експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, що відпрацювало граничний строк експлуатації (обладнання вказаному у цих пунктах), що є порушенням пп. 21, 22 Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687, а саме:

1. пунктів 63 – 64 припису: дробарок ДЩГ №3 інв. № 17082504, ДЩГ №4 інв. № 43008150, проте відповідачем не враховано, що цьому обладнанню не потрібно проводити експертне обстеження згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687, оскільки вищевказане обладнання вже було обстежено. Висновки експертизи № 24432974-09-90/1-0052.16 від 29.01.2016 р. та № 24432974-09-90/1-0053.16 від 29.01.2016 р. долучені до матеріалів справи.

2. пункту 168 припису: пробовідбірника інв.№ 42051746, проте відповідачем не враховано, що цьому обладнанню не потрібно проводити експертне обстеження згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687, оскільки вказане обладнання було встановлено в 2016 році та не відпрацювало граничний строк експлуатації;

3. пунктів186 - 188 припису: тарілчастих живильників шихти інв.№ 42041974, інв.№ 42041975, інв.№ 42029168, проте відповідачем не враховано, що цьому обладнанню не потрібно проводити експертне обстеження згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687, оскільки вказане обладнання було встановлено в 2012 році на комплекс агломашини №2, №3 та в 2009 р. на №4 відповідно, та не відпрацювало граничний строк експлуатації.

У пунктах 214 - 223 припису зазначається, що допускається експлуатація стрічкових конвеєрів А2-1 інв. № 42026851, А2-2 інв. № 42020180, БА -5 інв. № 42020124, БА -6 інв. № 42020125, ПУА -1 інв. № 42020131, ПУА-2 інв. № 42020130, В- 1 інв. № 42020126, В- 2 інв. № 42020127, В- 3 інв. № 42020149, В- 4 інв. № 42020148 з відхиленням від паспорту: конвеєр не обладнаний датчиками бокового сходу стрічки конвеєра, що є порушенням вимоги п.4.2 р. V п.3.10 р. ХІV НПАОП 0.00-1.61-12 «Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд і концентратів».

Проте пунктом 4.2 Розділу НПАОП 0.00-1.61-12 «Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд і концентратів» зазначено, що будівлі, споруди, транспортні, енергетичні та інші інженерні комунікації на території фабрик повинні відповідати проектній документації, затвердженій у визначеному порядку, а також Санітарним правилам для підприємств з добування та збагачення рудних, нерудних розсипних корисних копалин, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР від 28 червня 1985 року № 3905.

Експлуатація об'єктів, що не відповідають проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, не дозволяється.

Відповідно до п.3.10 Розділу XIV НПАОП 0.00-1.61-12 конвеєрні установки повинні відповідати вимогам проектної документації, затвердженої в установленому порядку.

При цьому у паспорті стрічкових конвеєрів відсутня вимога до обладнання конвеєра датчиками бокового сходу стрічки конвеєра. Отже, посилання на порушення чинного законодавства в даному випадку є безпідставним.

Що стосується визначення граничних строків експлуатації електроустановок слід вказати, що у пунктах 235, 339, 569, 581 припису зазначається, що на момент перевірки не проведене опосвідчення стану безпеки електроустановок, що вичерпали свій ресурс, що є порушенням п.8.6 розділу 8 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», затвердженого наказом №4 Держнаглядохоронпраці України від 09.01.1998 р. НПАОП 40.1-1.21-98, а саме:

1. пункт 235 припису: розподільчі пристрої РП-25 інв. №20001987, РП-24 інв. №20001996, РП-32 інв. №10002643, РП-14 інв. №10000633, РП-20 інв. №10000633, РП-33 інв. №10002643, РП-18 інв. №20001990, РП-11 інв. №10000633, РП-31 інв. №10002643, РП-34 інв. №10002643, РП-5 інв. №10002643, РП-13 інв. №10000633, РП-12 інв. №10000633, РП-15 інв. №20001993, РП-4 інв. №10002643, РП-22 інв. №10000637, РП-19 інв. №10000636, РП-6 інв. №10002643, РП-23 інв. №10000641, РП-30 інв. №10002643, РП-10 інв. №10002643, РП-21 інв. №10000638;

2. пункт 339 припису:

- кабельні лінії: В2 від п/ст 2РП КРУ2 ш.№2 до електродвигуна механізму 161А L=100м, В3 від п/ст 2РП КРУ2 ш.№3 до електродвигуна механізму 162А L=100м, В8 від п/ст 2РП КРУ2 ш.№8 до електродвигуна механізму 162Б L=100м, В9 від п/ст 2РП КРУ2 ш.№9 до електродвигуна механізму 162А L=100м, В11 від п/ст 1РП ш.№11 до зборки трансформаторів 21ТТ L=210м, В11 від п/ст 2РП КРУ1 ш.№11 до димососу №6 L=280м, В12 від п/ст 2РП КРУ1 ш.№12 до димососу №7 L=280м, В24 від п/ст 2РП КРУ1 ш.№24 до витяжної станції ділянки шихтоподачі електродвигун димососа №8 L=280м, В41 від п/ст 1РП ш.№41 до зборки трансформаторів 23ТТ L=220м,В42 від п/ст 1РП ш.№42 до зборки трансформаторів 24ТТ L=230м;

- силові трансформатори: ТСЗУ 1000/10 інв. №410019, 410020, ТСЗ 1000/10 інв. №410015, 410016, 410018, ТСЗ 630/10 інв.№410023, 410024, ТСЗ 1000 інв. № 410006 (Т- 1, Т-2 2 шт.), 410009, 410010, 410027, 410028, ТСЗУ-1000 інв. №410013, 410014, ТСЗ-630 інв.№410021, 410022, Б\Н (2 шт.), 410025;

- електродвигуни: АК3-13-37-6 Р=500кВт (інв.№059451), АК3-13-59- 6УХЛ4Р=500кВт (інв.№143192),АК3-13-42-12 Р=200кВт (інв. №0609937, 060939), А-113- 4 Р=250кВт (інв.№017894, 099939), ДАЗО-19-10-10 Р=1600кВт (інв.№060955);

- електрофільтри: УГ2-4-74-04 (3 шт. інв. №100075), ЄГ3-2-177-04 (2шт. інв. №420446);

- перетворювачі АТПОМ-400 (зав. №1616, 1670, 1673, 1675, 1676, 1679, 1680, 1681, 1682, 1684, 1685, 1687, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1707, 1708);

- перетворювачі АТПОМ-1000 (зав. №1330, 1131, 1335, 1348, 1350, 1354, 1361, 1362, 1365, 1379, 1607, 1759),

3. пункт 569 припису:

- трансформаторна підстанція ТП-1000 кВА (насосна станція НС-9), зав.№128/41001519;

- трансформатор Т-2 ТС3-1000/10 (насосна станція НС-9), зав.№5504/41001519;

- РУ-0,4 кВ (насосна станція НС-1) зав.№41001517;

- РУ-6 кВ (насосна станція НС-3) зав.№41001496;

- РУ-0,4 кВ (насосна станція НС-7) зав.№41001499;

- РУ-0,4 кВ (насосна станція НС-8) зав.№41001509;

- трансформатор ТМА-630/6, зав. №432/41001502, об’єднана насосна станція східних цехів (брудний цикл);

- трансформатор ТМА-630/6, зав. №432/41001501, об’єднана насосна станція східних цехів (брудний цикл);

- трансформатор ТМ-1000/10 (насосна станція НС-7) зав.№6037/41001505;

- трансформатор ТМ-560/10 (насосна станція НС-7) зав.№59008/41001503;

- ПСУ-0,4кВ (насосна станція НС-16) зав.№10001019; - ПСУ-0,4кВ, РО ДП-9, зав.№20002307;

- ПСУ-0,4кВ, ШНС-2, зав.№10001007;

- 2КТП-1000, ШНС-1, зав.№9278/10001015;

- РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, трансформатор ТМ-400/10 6000/400 зем.снаряд №4, зав.№42020737;

- РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, трансформатор ТМФ-250/6 6000/400 зем.снаряд №1, зав.№42014699».

4. пункт 581 припису: комплектної трансформаторної підстанції КТПН 6/0,4кВ інв.№ 17012235, кабельної лінії 6кВ інв. № 17012235.

Проте, як встановлено судом, під час перевірки посадові особи Головного управління Державної служби України з питань праці у Дніпропетровській області не визначали граничний строк експлуатації електроустановок.

Згідно з вимогами НПАОП 0.00-6.15-99 «Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів»: «Электроустановки, исчерпавшие свой ресурс, определяются по данным предприятия-изготовителя, которые приводятся в паспорте на электроустановку или соответственно по нормам амортизационных отчислений».

Судом вже вище зазначалось, що визначення граничного строку експлуатації електроустановки і розраховування її остаточного ресурсу здійснюється за допомогою паспорта електроустановки, ГОСТів, (дія яких в Україні на цей час відмінена), по нормам амортизаційних відрахувань, або після запиту на завод-виробник про строк її експлуатації і технічні умови. Експлуатаційний документ - це паспорт електроустановки. Величина ресурсу - норма амортизаційних відрахувань.

Під час перевірки посадовими особами Головного управління Державної служби України з питань праці у Дніпропетровській області не були затребувані паспорти електроустановок з метою достовірно визначити чи закінчився граничний ресурс (термін) експлуатації електроустановок. Згідно п. 8.2 розділу 8 «Опосвідчення стану безпеки електроустановок» НПАОП 40.1-1.21-98 ПБЕЕС в структурних підрозділах підприємства проводиться опосвідчення безпечного стану електроустановок і оформлюються відповідні Акти опосвідчення назначеною комісією.

На підставі викладеного, суд доходить висновку, що відповідач дійшов передчасного висновку про не проведення опосвідчення стану безпеки електроустановок, що вичерпали свій ресурс.

Щодо експлуатації обладнання з недоліками, що продовжує експлуатуватися зі зміненими параметрами, що викладено у пунктах 238, 239, 263 – 286, 288, 290 – 295, 297 – 303, 320 - 323 припису, суд вказує, що у наведених пунктах припису зазначається, що обладнання експлуатується з недоліками про свідчать експертні висновки (про вказано у відповідних пунктах), що є порушенням: Р. VI. п. 4, п.6. «Правила охорони праці в металургійній промисловості», затвердженим наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.12.2008 р. № 289. НПАОП27.0-1.01-08, п.14. Постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687 «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (надалі Порядок), а саме:

1. пункти 238-239 припису: машина агломераційна К-2-62,5 №1 інв. № 42030689 (згідно висновку експертизи № 37862266-09-02-0583.17), машина агломераційна К-2-62,5 №2 інв. №42030690 (згідно експертного висновку № 37862266-09-02-0584.17 від 25.09.17 р.);

2. пункти 263 - 286 припису:

- Грохот інерційний ДЦ №2 цеховий № 21л зав.№ 200001953/1л (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0449.14 від 02.10.14 р.);

- Грохот інерційний ГСТ 62Ш цеховий № 28л зав.№ 20001953/28л (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0112.14 від 18.03.14 р. № 24432974-09-90/1-0112.14 від 18.03.14 р.);

- Грохот інерційний «ГИСТ 62» цеховий № 27п зав.№ 20001953/27п» (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0119.14 від 18.03.14 р.);

- Конвеєр стрічковий доменного цеху №2 зав.№КП-1 інв.№ 42008416» «ГИСТ 62» цеховий № 32п зав.№ 20001953/32п» (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0488.15 від 02.06.15 р.);

- Конвеєр стрічковий доменного цеху №2 зав.№КБ-6 інв.№ 42008425 (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0707.15 від 28.08.15 р.);

- Конвеєр стрічковий доменного цеху №2 зав.№КБ-3 інв.№ 42008427 (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0489.15 від 02.06.15 р.);

- Конвеєр стрічковий доменного цеху №2 зав.№КБ-2 інв.№ 42008496 (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0734.15 від 08.09.15 р.);

- Конвеєр стрічковий доменного цеху №2 зав.№КП-2 інв.№ 42008417 (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0501.15 від 04.06.15 р.);

- Конвеєр стрічковий доменного цеху №2 №КМ-3 інв.№ 42008420 (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0791.15 від 02.11.15 р.);

- Конвеєр стрічковий (катучий) доменного цеху №2 зав.№КП-3 інв.№ 42008422 (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0737.15 від 09.09.15 р.);

- Конвеєр стрічковий доменного цеху №2 Зав.№ К-5 інв.№ 20001945 (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0792.15 від 02.11.15 р.);

- Конвеєр стрічковий доменного цеху №2 Зав.№ К-9 інв.№ 42008660 (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0807.15 від 03.11.15 р.);

- Конвеєр стрічковий доменного цеху №2 Зав.№ К-1 інв.№ 42001944 (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0499.15 від 04.06.15 р.);

- Конвеєр стрічковий доменного цеху №2 Зав.№ К-3 інв.№ 20001939 (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0500.15 від 04.06.15 р.);

- Конвеєр стрічковий доменного цеху №2 Зав.№ К-6 інв.№ 42001943 (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0509.15 від 05.06.15 р.);

- Грохот інерційний ГСТ 62Ш цеховий № 37л зав.№ 20001953/37л (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0115.14 від 18.03.14 р.);

- Грохот інерційний «ГИТ 42М» цеховий №175 зав.№ 138 (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0192.14 від 25.04.14 р.);

- Грохот інерційний «ГИСТ 62» цеховий № 38л зав.№ 20001953/38л (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0116.14 від 18.03.14 р.);

3. пункт 288 припису: живильник вібраційний установлений в ДЦ№2 цеховий № 24Л зав.№ 200001953/2Л (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0450.14 від 02.10.14 р.);

4. пункти 290 - 295 припису:

- конвеєр стрічковий доменного цеху №2 зав. №КМ-1 інв.№ 42008423 (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0503.15 від 04.06.15 р.);

- конвеєр стрічковий доменного цеху №2 зав. №КБ-5 інв.№ 42008424 (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0490.15 від 02.06.15 р.);

- конвеєр стрічковий доменного цеху №2 зав.№КБ-1 інв.№ 42001953 (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0494.15 від 03.06.15 р.);

- конвеєр стрічковий доменного цеху №2 зав.№КБ-4 інв.№ 42008426 (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0735.15 від 08.09.15 р.);

- конвеєр стрічковий доменного цеху №2 зав.№КМ-2 цеховий.№ 42008421 (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0504.15 від 04.06.15 р.);

- конвеєр стрічковий доменного №2 №КД-1 інв.№ 42001949 (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0790.15 від 02.11.15 р.);

5. пункти 297 - 303 припису:

- конвеєр стрічковий доменного №2 Зав.№ К-7 інв.№ 20001942 (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0793.15 від 02.11.15 р.);

- конвеєр стрічковий доменного №2 Зав.№ К-10 інв.№ 42008673 (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0808.15 від 03.11.15 р.);

- конвеєр стрічковий доменного №2 Зав.№ К-2 інв.№ 20001941 (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0505.15 від 05.06.15 р.);

- конвеєр стрічковий доменного №2 Зав.№ К-4 інв.№ 20001948 (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0736.15 від 09.09.15 р.);

- конвеєр стрічковий доменного №2 Зав.№ К-8 інв.№ 42001946 (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0510.15 від 05.06.15 р.);

- зневоднювач шлаку 013500 ДЦ №2 ДІЇ №9 цеховий №677, інв.№20001969 (згідно з експертним висновком № 31223828-09-08.5-0098.15 від 15.01.15 р.);

- зневоднювач шлаку 013500 ДЦ №2 ДП №9 цеховий №577, інв..№20001970 (згідно з експертним висновком № 31223828-09-08.5-0095.15 від 14.01.15 р.).

6. пункти 320 - 323 припису:

- живильник вібраційний установлений в ДЦ№2 цеховий № 24П зав.№ 200001953/2П (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0448.14 від 02.10.14 р.);

- живильник вібраційний установлений в ДЦ№2 цеховий № 21П зав.№ 200001953/1П (згідно з експертним висновком № 24432974-09-90/1-0447.14 від 02.10.14 р.);

- зневоднювач шлаку 013500 ДЦ №2 ДП №9 цеховий №676, інв..№20001969 (згідно з експертним висновком № 31223828-09-08.5-0096.15 від 15.01.15 р.);

- зневоднювач шлаку 013500 ДЦ №2 ДП №9 цеховий №576, інв..№20001970 (згідно з експертним висновком № 31223828-09-08.5-0097.15 від 14.01.15 р.).

Відповідно до вимог пункту 31 Порядку 687 негативним висновком експертизи, є висновок у якому зазначено про необхідність виведення устаткування з експлуатації.

Пунктом 38 Порядку 687 визначено, що за висновком експертизи роботодавець приймає рішення про експлуатацію устатковання в межах продовжуваного строку безпечної експлуатації, його заміну, ремонт, реконструкцію (перебудову), модернізацію або зміну параметрів експлуатації.

Судом встановлено, що у висновку експертиз зазначено про необхідність проведення ремонту, проте відповідно до вимог п.38 Порядку № 687, керуючись висновком експертизи підприємством було прийнято рішення про експлуатацію устаткування за зміненими параметрами, що відповідає вимогам закону.

Щодо здійснення експертних обстежень обладнання підвищеної небезпеки по закінченню граничного строку експлуатації, що вказано у пунктах 287, 319 припису, а саме: доменний цех №2. Шихтоподача: не забезпечено проведення експертних обстежень обладнання підвищеної небезпеки по закінченню граничного строку експлуатації,-

1. пункт 287 припису:

- живильник вібраційний для подачі добавок ПИ-1,4 Ш2 (ДЦ №2) зав. № 14 цеховий № 24Ал (Експертний висновок № 31223828-09-07-0257.14 експертне обстеження проведено 12.02.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 12.02.17);

- живильник вібраційний для подачі добавок ПИ-1,4 ТТТ2 (ДЦ №2) зав. № 11 цеховий № 21Ап (Експертний висновок № 31223828-09-07-0367.14 експертне обстеження проведено 12.03.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 12.03.17);

- живильник вібраційний для подачі добавок ПИ-1,4 Ш2 (ДЦ №2) зав. № 13 цеховий № 21Ал (Експертний висновок № 31223828-09-07-0256.14 експертне обстеження проведено 12.02.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 12.02.17);

- живильник вібраційний для подачі добавок ПИ-1,4 Ш2 (ДЦ №2) зав.№ 12 цеховий № 24Ап (Експертний висновок № 31223828-09-07-0368.14 експертне обстеження проведено 12.03.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 12.03.17);

- живильник вібраційний установлений в ДЦ№2 цеховий № 24П зав.№ 200001953/2П (Експертний висновок № 24432974-09-90/1-0448.14 експертне обстеження проведено 02.10.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 02.10.17);

- живильник вібраційний установлений в ДЦ№2 цеховий № 24Л зав.№ 200001953/2Л (Експертний висновок № 24432974-09-90/1-0450.14 експертне обстеження проведено 02.10.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 02.10.17);

- живильник вібраційний установлений в ДЦ№2 цеховий № 21П зав.№ 200001953/1П (Експертний висновок № 24432974-09-90/1-0447.14 експертне обстеження проведено 02.10.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 02.10.17);

2. пункт 319 припису зазначається, що «Доменний цех №2. Шихтоподача. Не забезпечено проведення експертних обстежень обладнання підвищеної небезпеки по закінченню граничного строку експлуатації, а саме:

- грохот інерційний ГСТ 62Ш цеховий № 12л зав.№ 20001953/12л (Експертний висновок 24432974-09-90/1-0117.14 експертне обстеження проведено 18.03.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 18.03.17)

- грохот інерційний «ГИСТ 62Ш» цеховий № 12п зав.№ 20001953/12п (Експертний висновок 24432974-09-90/1-0088.14 експертне обстеження проведено 12.03.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 12.03.17)

- грохот інерційний «ГИСТ 62» цеховий № 37п зав.№ 20001953/37п (Експертний висновок 24432974-09-90/1-0089.14 експертне обстеження проведено 12.03.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 12.03.17)

- грохот інерційний «ГИСТ 62» цеховий № 11п зав.№ 20001953/11п (Експертний висновок 24432974-09-90/1-0087.14 експертне обстеження проведено 12.03.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 12.03.17)

- грохот інерційний «ГИСТ 62» цеховий № 38п зав.№ 20001953/38п (Експертний висновок 24432974-09-90/1-0121.14 експертне обстеження проведено 18.03.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 18.03.17)

- грохот інерційний ГСТ 62Ш цеховий № 2п зав.№ 20001953/2п (Експертний висновок 24432974-09-90/1-0213.14 експертне обстеження проведено 08.05.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 08.05.17)

- грохот інерційний ГСТ 62Ш цеховий № 2л зав.№ 20001953/2л (Експертний висновок 24432974-09-90/1-0195.14 експертне обстеження проведено 25.04.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 25.04.17)

- грохот інерційний «ГИСТ 62Ш» цеховий № 17п зав.№ 20001953/17п (Експертний висновок 24432974-09-90/1-0123.14 експертне обстеження проведено 18.03.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 18.03.17)

- грохот інерційний ГСТ 62 цеховий № 1л зав.№20001953/1л (Експертний висновок 24432974-09-90/1-0194.14 експертне обстеження проведено 25.04.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 25.04.17)

- грохот інерційний ГСТ 62Ш цеховий № 1п зав.№ 20001953/1п (Експертний висновок 24432974-09-90/1-0212.14 експертне обстеження проведено 08.05.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 08.05.17)

- грохот інерційний ГСТ 62Ш цеховий № 28п зав.№ 20001953/28п (Експертний висновок 24432974-09-90/1-0120.14 експертне обстеження проведено 18.03.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 18.03.17)

- грохот інерційний «ГИСТ 62» цеховий № 33л зав.№ 20001953/33л (Експертний висновок 24432974-09-90/1-0114.14 експертне обстеження проведено 18.03.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 18.03.17)

- грохот інерційний ГСТ 62Ш цеховий № 7л зав.№ 20001953/7л (Експертний висновок 24432974-09-90/1-0210.14 експертне обстеження проведено 08.05.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 08.05.17)

- грохот інерційний ГСТ 62Ш цеховий № 7п зав.№ 20001953/7п (Експертний висновок 24432974-09-90/1-0211.14 експертне обстеження проведено 08.05.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 08.05.17)

- грохот інерційний «ГИСТ 62» цеховий № 16п зав.№ 20001953/16п (Експертний висновок 24432974-09-90/1-0090.14 експертне обстеження проведено 12.03.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 12.03.17)

- грохот інерційний ГСТ 62Ш цеховий № 33п зав.№ 20001953/33п (Експертний висновок 24432974-09-90/1-0091.14 експертне обстеження проведено 12.03.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 12.03.17)

- грохот інерційний ГСТ 62Ш цеховий № 27л зав.№ 20001953/27л (Експертний висновок 24432974-09-90/1-0118.14 експертне обстеження проведено 12.03.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 12.03.17)

- грохот інерційний «ГИСТ 62» цеховий № 11л зав.№ 20001953/11л (Експертний висновок 24432974-09-90/1-0086.14 експертне обстеження проведено 12.03.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 12.03.17)

- грохот інерційний ГСТ 62Ш цеховий № 37л зав.№ 20001953/37л (Експертний висновок 24432974-09-90/1-0115.14 експертне обстеження проведено 18.03.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 18.03.17)

- грохот інерційний установлений в ДЦ №2 цеховий № 21л зав.№ 200001953/1л (Експертний висновок 24432974-09-90/1-0449.14 експертне обстеження проведено 02.10.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 02.10.17)

- грохот інерційний «ГИТ 42М» цеховий №175 зав.№ 138 (Експертний висновок 24432974-09-90/1-0192.14 експертне обстеження проведено 25.04.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 25.04.17)

- грохот інерційний ГСТ 62Ш цеховий № 28л зав.№ 20001953/28л (Експертний висновок 24432974-09-90/1-0112.14 експертне обстеження проведено 18.03.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 18.03.17)

- грохот інерційний «ГИСТ 62» цеховий № 38л зав.№ 20001953/38л (Експертний висновок 24432974-09-90/1-0116.14 експертне обстеження проведено 18.03.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 18.03.17)

- грохот інерційний «ГИСТ 62» цеховий № 27п зав.№ 20001953/27п (Експертний висновок 24432974-09-90/1-0119.14 експертне обстеження проведено 18.03.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 18.03.17)

- грохот інерційний «ГИСТ 62» цеховий № 32л зав.№ 20001953/32л (Експертний висновок 24432974-09-90/1-0113.14 експертне обстеження проведено 18.03.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 18.03.17)

- грохот інерційний «ГИСТ 62» цеховий № 32п зав.№ 20001953/32п (Експертний висновок 24432974-09-90/1-0122.14 експертне обстеження проведено 18.03.14 р., наступне експертне обстеження не проведено 18.03.17)

Суд зазначає, що відповідно до вимог пункту 2 Порядку № 687 граничний строк експлуатації устаткування - встановлені експлуатаційними документами строк експлуатації або величина ресурсу, після закінчення (вичерпання) яких експлуатація устаткування припиняється.

Разом з тим, в експлуатаційних документах, у паспортах вищевказаного обладнання, не зазначено граничний строк служби устаткування.

Відповідно до вимог пункту 22 Порядку якщо граничний строк експлуатації в експлуатаційних документах не зазначено, цей строк встановлюється за організаційно- методичними документами.

Проте відповідачем не зазначено про затвердження будь-яких організаційно-методичних документів в установленому порядку, якими визначається граничний строк служби живильника вібраційного, а тому висновки посадових осіб органу державного нагляду (контролю), щодо закінчення граничного строку експлуатації вказаного устаткування є неправомірними.

Відповідно до вимог пункту 21 Порядку експертне обстеження устаткування може проводиться і за ініціативою роботодавця. Експертні обстеження устаткування доменного цеху №2, на рекомендації яких роблять посилання посадові особи Держпраці, були виконанні у 2014 році саме за ініціативою підприємства.

Щодо здійснення експертних обстежень обладнання, яке не об’єктом підвищеної небезпеки по закінченню граничного строку експлуатації, що визначено у пунктах 289, 296 припису: не забезпечено проведення експертних обстежень обладнання підвищеної небезпеки по закінченню граничного строку експлуатації, а саме:

1. пункт 289 припису:

- конвеєр стрічковий доменного цеху №2 зав. №КП-1 інв.№ 42008416 (Експертний висновок № 24432974-09-90/1-0488.15 експертне обстеження проведено 02.06.15 р. наступне експертне обстеження не проведено 02.06.17 р.)

- конвеєр стрічковий доменного цеху №2 зав. №КМ-1 інв.№ 42008423 (Експертний висновок № 24432974-09-90/1-0503.15 експертне обстеження проведено 04.06.15 р. наступне експертне обстеження не проведено 04.06.17 р.)

- конвеєр стрічковий доменного цеху №2 зав.№КБ-6 інв.№ 42008425 (Експертний висновок № 24432974-09-90/1-0707.15 експертне обстеження проведено 28.08.15 р. наступне експертне обстеження не проведено 28.08.17 р.)

- конвеєр стрічковий доменного цеху №2 зав. №КБ-5 інв.№ 42008424 (Експертний висновок № 24432974-09-90/1-0490.15 експертне обстеження проведено 02.06.15 р. наступне експертне обстеження не проведено 02.06.17 р.)

- конвеєр стрічковий доменного цеху №2 зав.№КБ-3 інв.№ 42008427 (Експертний висновок № 24432974-09-90/1-0489.15 експертне обстеження проведено 02.06.15 р. наступне експертне обстеження не проведено 02.06.17 р.)

- конвеєр стрічковий доменного цеху №2 зав.№КБ-1 інв.№ 42001953 (Експертний висновок № 24432974-09-90/1-0494.15 експертне обстеження проведено 03.06.15 р. наступне експертне обстеження не проведено 03.06.17 р.)

- конвеєр стрічковий доменного цеху №2 зав.№КБ-2 інв.№ 42008496 (Експертний висновок № 24432974-09-90/1-0734.15 експертне обстеження проведено 08.09.15 р. наступне експертне обстеження не проведено 08.09.17 р.)

- конвеєр стрічковий доменного цеху №2 зав.№КБ-4 інв.№ 42008426 (Експертний висновок № 24432974-09-90/1-0735.15 експертне обстеження проведено 08.09.15 р. наступне експертне обстеження проведено 08.09.17 р.)

- конвеєр стрічковий доменного цеху №2 зав.№КП-2 інв.№ 42008417 (Експертний висновок № 24432974-09-90/1-0501.15 експертне обстеження проведено 04.06.15 р. наступне експертне обстеження не проведено 04.06.17 р.)

- конвеєр стрічковий доменного цеху №2 зав.№КМ-2 цеховий.№ 42008421 (Експертний висновок № 24432974-09-90/1-0504.15 експертне обстеження проведено 04.06.15 р. наступне експертне обстеження не проведено 04.06.17 р.)

- конвеєр стрічковий (катучий) доменного цеху №2 зав.№КП-3 інв.№ 42008422 (Експертний висновок № 24432974-09-90/1-0737.15 експертне обстеження проведено 09.09.15 р. наступне експертне обстеження не проведено 09.09.17 р.).

2. пункт 296 припису:

- конвеєр стрічковий доменного цеху №2 Зав.№ К-1, інв.№ 42001944(Експертний висновок № 24432974-09-90/1-0499.15 експертне обстеження проведено 04.06.15 р. наступне експертне обстеження не проведено 04.06.17 р.);

- конвеєр стрічковий доменного цеху №2 Зав.№ К-2 інв.№ 20001941 (Експертний висновок № 24432974-09-90/1-0505.15 експертне обстеження проведено 05.06.15 р. наступне експертне обстеження не проведено 05.06.17 р.);

- конвеєр стрічковий доменного цеху №2 Зав.№ К-3 інв.№ 20001939 (Експертний висновок № 24432974-09-90/1-0500.15 експертне обстеження проведено 04.06.15 р. наступне експертне обстеження не проведено 04.06.17 р.);

- конвеєр стрічковий доменного цеху №2 Зав.№ К-4 інв.№ 20001948(Експертний висновок № 24432974-09-90/1-0736.15 експертне обстеження проведено 09.09.15 р. наступне експертне обстеження не проведено 09.09.17 р.);

- конвеєр стрічковий доменного цеху №2 Зав.№ К-6 інв.№ 42001943 (Експертний висновок № 24432974-09-90/1-0509.15 експертне обстеження проведено 05.06.15 р. наступне експертне обстеження не проведено 05.06.17 р.);

- конвеєр стрічковий доменного цеху №2 Зав.№ К-8 інв.№ 42001946 (Експертний висновок№ 24432974-09-90/1-0510.15 експертне обстеження проведено 05.06.15 р. наступне експертне обстеження не проведено 05.06.17 р.)

Проте, як вже судом зазначалось, конвеєрам стрічковим не потрібно проводити обов’язкові експертні обстеження згідно до вимог Порядку, тому що конвеєра стрічкові не є обладнанням підвищеної небезпеки, перелік якого встановлено додатком 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1107, не є основним технологічним обладнанням, а відносяться до внутрішньозаводського і внутрішньоцехового транспорту згідно до вимог «Правил охорони праці в металургійній промисловості».

Відповідно до вимог пункту 21 Порядку експертне обстеження устаткування може проводиться і за ініціативою роботодавця. Експертні обстеження устаткування доменного цеху №2, на рекомендації яких робить посилання відповідач, були виконанні у 2015 році саме за ініціативою підприємства. Отже посилання відповідача посилання на порушення вимог чинного законодавства є хибними.

У пункту 333 припису зазначається, що «Ліфти зав.342266564, зав.№1044 не пройшли технічний огляд в 2017 році», що, на думку відповідача, є порушенням п.9.7.15 НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»,.

Проте, представником позивача пояснено, що ліфти за №342266564, зав.№1044 на балансі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» відсутні.

Пунктом 338 припису зазначається, що керівником підприємства не забезпечено утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок ДЦ-2 відповідно до вимог чинних нормативних документів, а саме:

1. в наслідок не забезпечення достатньої кількості електротехнічних працівників, не встановлений такий порядок, щоб працівники, на яких покладено обов'язки з обслуговування електроустановок, вели ретельні спостереження за дорученим їм обладнанням - перетворювачами АТПОМ-400 зав. №1616, 1670, 1673, 1675, 1676, 1679, 1680, 1681, 1682, 1684, 1685, 1687, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1707, 1708), АТПОМ- 1000 (зав. №1330, 1131, 1335, 1348, 1350, 1354, 1361, 1362, 1365, 1379, 1607, 1759), оглядом, випробуванням і вимірюванням;

2. не забезпечено проведення технічних оглядів (первинних, чергових, позачергових) електроустановок ДЦ-2, а саме:

- кабельні лінії: В2 від п/ст 2РП КРУ2 ш.№2 до електродвигуна механізму 161А L=100м, В3 від п/ст 2РП КРУ2 ш.№3 до електродвигуна механізму 162А L=100м, В8 від п/ст 2РП КРУ2 ш.№8 до електродвигуна механізму 162Б L=100м,В9 від п/ст 2РП КРУ2 ш.№9 до електродвигуна механізму 162А L=100м,В11 від п/ст 1РП ш.№11 до зборки трансформаторів 21ТТ L=210м,ВП від п/ст 2РП КРУ1 ш.№11 до димососу №6 L=280м, В12 від п/ст 2РП КРУ1 ш.№12 до димососу №7 L=280м, В24 від п/ст 2РП КРУ1 ш.№24 до витяжної станції ділянки шихтоподачі електродвигун димососа №8 L=280м, В41 від п/ст 1РП ш.№41 до зборки трансформаторів 23ТТ L=220м,В42 від п/ст 1РП ш.№42 до зборки трансформаторів 24ТТ L=230м;

- силові трансформатори: ТСЗУ 1000/10 інв. №410019, 410020, ТСЗ 1000/10 інв. №410015, 410016, 410018, ТСЗ 630/10 інв.№410023, 410024, ТСЗ 1000 інв. № 410006 (Т- 1, Т-2 2 шт.), 410009, 410010, 410027, 410028, ТСЗУ-1000 інв. №410013, 410014, ТСЗ-630 інв.№410021, 410022, Б\Н (2 шт.), 410025;

- електродвигуни: АК3-13-37-6 Р=500кВт (інв.№059451), АК3-13-59-6УХЛ4Р=500кВт (інв.№143192),АК3-13-42-12 Р=200кВт (інв. №0609937, 060939), А-113- 4 Р=250кВт (інв.№017894, 099939), ДАЗО-19-10-10 Р=1600кВт (інв.№060955);

- електрофільтри: УГ2-4-74-04 (3 шт. інв. №100075), ЄГ3-2-177-04 (2шт. інв. №420446);

- перетворювачі АТПОМ-400 (зав. №1616, 1670, 1673, 16751676, 1679, 1680, 1681, 1682, 1684, 1685, 1687, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1707, 1708);

- перетворювачі АТПОМ-1000 (зав. №1330, 1131, 1335, 1348, 1350, 1354, 1361, 1362, 1365, 1379, 1607, 1759);

- що, є порушенням: Гл.1 р.1.3 п.1.3.1 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів". НПАОП 40.1-1.21-98, наказу Держнаглядохоронпраці України №4 від 09.01.1998 р., п. 7, 8, 9 «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687.

Згідно змісту зазначеного у пункті 338 припису порушення, обов’язки щодо забезпечення проведення технічного огляду електроустановок на керівника підприємства покладено п. 1.3.1, розділу 1.3, глави 1 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 9 січня 1998 р. № 4 (надалі ПБЕ ЕС), відповідно до якого керівник підприємства зобов'язаний забезпечити утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів.

Для цього він повинен:

- призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку (далі - особа, відповідальна за електрогосподарство);

- забезпечити достатню кількість електротехнічних працівників;

- затвердити Положення про енергетичну службу підприємства, а також посадові інструкції і інструкції з охорони праці;

- встановити такий порядок, щоб працівники, на яких покладено обов'язки з обслуговування електроустановок, вели ретельні спостереження за дорученим їм обладнанням і мережами - оглядом, перевіркою дії, випробуванням і вимірюванням;

- забезпечити перевірку знань працівників у встановлені строки згідно з вимогами цих Правил і "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей/ Москва, Энергоатомиздат, 1989", затверджених Міненерго СРСР 21.12.84 (далі - ПТЕ);

- забезпечити проведення протиаварійних, приймально-здавальних і профілактичних випробувань та вимірювань електроустановок згідно з правилами і нормами (ПТЕ);

- забезпечити проведення технічного огляду електроустановок.

Таким чином, згідно зі змістом 1 абзацу наведеного віще пункту ПБЕ ЕС утримання, експлуатація і обслуговування електроустановок повинно бути забезпечено відповідно до вимог чинних нормативних документів. При цьому у ПБЕ ЕС відсутні вказівки щодо способів та шляхів, якими повинно здійснюватися забезпечення проведення технічного огляду електроустановок. Також у п. 1.1.3 ПБЕ ЕС зазначено, що в цих Правилах викладені основні вимоги щодо убезпечення працівників під час експлуатації електроустановок.

Вимоги щодо експлуатації електроустановок визначені у Правилах технічної експлуатації електроустановок споживачів, які затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 р. № 258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 р. N 91), та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 р. за № 1143/13017 (надалі ПТЕ ЕС).

Згідно з п. 1.1 Глави I «Сфера застосування» ПТЕ ЕС: ці Правила встановлюють основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації електроустановок та електрообладнання (далі - електроустановки) споживачів і направлені на забезпечення надійної, безпечної та раціональної експлуатації електроустановок.

Розділ 5 «Технічний контроль, обслуговування і ремонт електроустановок» Глави IV. «Організація експлуатації електроустановок.» ПТЕ ЕС встановлює вимоги щодо організації контролю технічного стану електроустановок, шляхом проведення оглядів, експертного обстеження (технічного діагностування) електроустановок, обладнання, будівель і споруд. Зокрема у пп. 5.2, 5.3 вказаного вище розділу ПТЕ ЕС зазначено, що контроль технічного стану електроустановок повинен проводитись оперативними й оперативно-виробничими працівниками споживача, які пройшли відповідну підготовку й допущені до виконання подібних робіт. Обсяг контролю встановлюється відповідно до вимог НД, вимог інструкцій підприємств-виробників, щорічних планів, які затверджує особа, відповідальна за електрогосподарство.

Після закінчення встановленого технічною документацією строку експлуатації електроустановки повинні підлягати експертному обстеженню (технічному діагностуванню) з метою визначення залишкового ресурсу й можливості його поновлення відповідно до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687.

Судом встановлено, що з урахуванням вимог ПТЕ ЕС на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» розроблено та введено в дію стандарт підприємства СТП 130-07:2014 «Техническое обслуживание электрооборудования».

Також, на виконання вимог розділу 5 «Технічний контроль, обслуговування і ремонт електроустановок» Глави IV ПТЕ ЕС, а також СТП 130-07:2014, на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» встановлено наступний порядок контролю технічного стану електроустановок шляхом проведення технічних оглядів:

- щоденний - здійснюється майстрами з ремонту електроустаткування;

- періодичний - здійснюється електриками цехів (ділянок), старшими майстрами електрослужби (кожен перевіряє всі робочі місця не менш, як два рази на місяць);

- вибірковий - здійснюється особою, відповідальною за електрогосподарство (кожен

- перевіряє не менше одного разу на місяць).

- цільовий (плановий) - здійснюється персоналом відділу по енергонагляду енергетичного департаменту у відповідності з графіком, затвердженим директором департаменту - головним енергетиком і цільовий (позаплановий) за вказівкою керівництва підприємства.

Таким чином ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» забезпечується проведення технічного огляду згідно з вимогами ПБЕ ЕС та ПТЕ ЕС.

Керівник підприємства забезпечив утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок ДЦ №2 відповідно до вимог чинних нормативних документів, а саме:

- затверджена структура та штатний розклад структурного підрозділу згідно з наказом №873 від 12.07.2016 р. з необідньою кількістю працівників;

- призначено відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку;

- затвердив наказом №556 від 18.04.2014 р. стандарт підприємства СТП 130 07:2014 щодо технічного обслуговування електрообладнання підприємства, згідно якому працівники електрослужб проводять технічне обслуговування та періодичні огляди електроустановок структурних підрозділів;

- на підприємстві існує окремий підрозділ, який забезпечує проведення робіт з випробування та вимірювання у структурних підрозділах згідно з Положенням «Порядок взаємовідносин персоналу лабораторії високовольтних іспитів та вимірювань ЦЕТЛ з цехами металургійного виробництва підприємства» П 191-03:2013, затверджений та введений у дію з 15.04.2013 року.

Пунктом 354 припису зазначається, що не проведено технічний огляд устаткування підвищеної небезпеки, а саме, двохванного сталеплавильного агрегату №6 інв. № 42001442, відповідно до вимог Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687, що є порушенням: п.1 розділу 6 Правила охорони праці в металургійній промисловості, затверджених наказом 22.12.2008 р. № 289 НПАОП 27.0-1.01-08, п.7, п.8 Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687.

У пункті 1 розділу 6 «Правил охорони праці в металургійній промисловості» НПАОП 27.0 1.01-08 зазначено, що технічний огляд на металургійних підприємствах (цехах) проводиться з метою визначення якості виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції і модернізації, умов та строку подальшої безпечної експлуатації устаткування, оцінки технічного стану складових частин, деталей або їх елементів, перевірки їх на відповідність технічним вимогам тощо та відповідно до вимог Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687.

У пункті 7 та 8 Порядку зазначено, що технічний огляд проводиться з метою визначення якості виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції і модернізації, умов та строку подальшої безпечної експлуатації устаткування, оцінки технічного стану складових частин, деталей або їх елементів, перевірки їх на відповідність технічним вимогам тощо.

Проводиться первинний, періодичний (черговий) і позачерговий технічний огляд. Первинному технічному огляду підлягає устаткування перед введенням в експлуатацію. Періодичний (черговий) і позачерговий технічний огляд проводиться у строки, що встановлені нормативно-правовими актами з охорони праці та експлуатаційними документами виробника.

У вказаних посиланнях на порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці зазначено необхідність проведення технічного огляду, види технічного огляду, однак не вказано строки (періодичність) їх проведення та йдеться посилання на інші нормативно-правові акти з охорони праці та експлуатаційні документи виробника. В експлуатаційних документах виробника вище зазначені строки не вказані. При формулюванні зауваження не вказано який саме має бути проведений технічний огляд двохванного сталеплавильного агрегату №6 інв. № 42001442.

Пунктом 355 припису зазначається, що не припинена експлуатація устаткування підвищеної небезпеки, а саме, двохванного сталеплавильного агрегату №6 інв. № 42001442, якому не проведено технічний огляд у встановлені строки, що є порушенням: п.1 розд.6. «Правила охорони праці в металургійній промисловості» затвердженого наказом від 22.12.2008 р. № 289 НПАОП 27.0-1.01-08, п.12 Порядку № 687.

Так, пунктом 1 розділу 6 Правил охорони праці в металургійній промисловості» НПАОП 27.0 1.01-08 зазначено, що технічний огляд на металургійних підприємствах (цехах) проводиться з метою визначення якості виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції і модернізації, умов та строку подальшої безпечної експлуатації устаткування, оцінки технічного стану складових частин, деталей або їх елементів, перевірки їх на відповідність технічним вимогам тощо та відповідно до вимог Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687.

Пунктом 12 Порядку зазначено, що у разі коли через несправність або з інших причин неможливо провести технічний огляд устаткування в зазначений строк, роботодавець зобов'язаний зробити це достроково або припинити експлуатацію устаткування.

У вказаних посиланнях на порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці зазначено необхідність проведення технічного огляду, види технічного огляду, однак не вказано строки (періодичність) їх проведення, та йдеться посилання на інші нормативно-правові акти з охорони праці та експлуатаційні документи виробника. В експлуатаційних документах виробника вище зазначені строки не вказані, що вказує на відсутність підстав для припинення експлуатації двохванного сталеплавильного агрегату №6 інв. № 42001442.

Пунктом 388 припису зазначається про відсутність дозволу на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, а саме: вантажопідіймальних кранів реєстр. № 71593, 31910, 31967, 71681, 70263, 72349, 49429, 49430, 49466, 63009, 70207, 31911, 69752, 65729, 42019, 48892, 71768, 49415, 49432, 42023, 42024, 65702, 65699» що є порушенням: п.6, п.19 додатку 3 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1107.

Представником позивача в ході розгляду справи зазначалось, що вантажопідіймальний кран з реєстраційним № 63009 на балансі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» відсутній.

Пунктом 400 припису зазначається, що не проведено технічний огляд устаткування підвищеної небезпеки, а саме, міксерів №3 інв. № 42009279 та №4 інв.№ 42009280, відповідно до вимог Порядку № 687, що є порушенням: п.1 розділу 6 «Правила охорони праці в металургійній промисловості» НПАОП 27.0-1.01 08, пункту 7, пункту 8. Порядку № 687.

Проте у вказаних посиланнях на порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці зазначено необхідність проведення технічного огляду, види технічного огляду, однак не вказано строки (періодичність) їх проведення та йдеться посилання на інші нормативно-правові акти з охорони праці та експлуатаційні документи виробника. В експлуатаційних документах виробника вище зазначені строки не вказані. При формулюванні зауваження не вказано який саме необхідно провести технічний огляд міксерів №3 інв. № 42009279 та №4 інв.№ 42009280.

Пунктом 401 припису зазначається, що не припинена експлуатація устаткування підвищеної небезпеки, а саме, міксерів №3 інв. № 42009279 та №4 інв.№ 42009280, яким не проведено технічний огляд у встановлені строки, що є порушенням: п.1. розд.6. «Правила охорони праці в металургійній промисловості» Затв.22.12.08 №289 НПАОП 27.0-1.01-08, п.12. Порядку № 687.

У вказаних посиланнях на порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці зазначено необхідність проведення технічного огляду, види технічного огляду, однак не вказано мету та строки (періодичність) їх проведення, та йдеться посилання на інші нормативно-правові акти з охорони праці та експлуатаційні документи виробника. В експлуатаційних документах виробника вище зазначені строки не вказані, отже наразі відсутні підстави для припинення експлуатації міксерів №3 інв. № 42009279 та №4 інв.№ 42009280.

Пунктом 402 припису зазначається, що не проведено технічний огляд устаткування підвищеної небезпеки, а саме, конвертора №6 інв. № 42009472, відповідно до вимог Порядку № 687.

У вказаних посиланнях на порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці зазначено необхідність проведення технічного огляду, види технічного огляду, однак не вказано строки (періодичність) їх проведення та йдеться посилання на інші нормативно-правові акти з охорони праці та експлуатаційні документи виробника. В експлуатаційних документах виробника вище зазначені строки не вказані. При формулюванні зауваження не вказано який саме необхідно провести технічний огляд конвертора №6 інв. № 42009472.

Пунктом 403 припису зазначається, що не припинена експлуатація устаткування підвищеної небезпеки, а саме, конвертора №6 інв. № 42009472, якому не проведено технічний огляд у встановлені строки.

У вказаних посиланнях на порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці зазначено необхідність проведення технічного огляду, види технічного огляду, однак не вказано мету та строки (періодичність) їх проведення, та йдеться посилання на інші нормативно-правові акти з охорони праці та експлуатаційні документи виробника. В експлуатаційних документах виробника вище зазначені строки не вказані, отже наразі відсутні підстави для припинення експлуатації конвертора №6 інв. № 42009472.

Пунктом 500 припису зазначається, що після отримання негативного висновку роботодавцем не проведено ремонт і не припинена експлуатація вантажопідіймальних кранів реєстр. №60895, 60669, 59373, 59662,66375, 59366, 60664.

Проте, судом встановлено, що згідно розпоряджень по прокатному цеху №3: №762 від 03.07.2017 р., №907 від 04.08.2017 р., №1004 від 29.08.2017 р. експлуатація кранів реєстр. №60895, 60669, 59373, 59662,66375, 59366, 60664 припинена.

Пунктом 505 припису зазначається, що вантажопідіймальний кран реєстр. № №65336 має тріщину довжиною L=200 мм. у зварному шві металевої конструкції з’єднання вантажного візка з поворотним візком, що є порушенням розділу III пункту 13, пункту 3 НПАОП 0.00-1.75.-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт».

Згідно НД №105 від 11.10.2017 р. кран реєстр. № №65336 перебуває на ремонті, не експлуатувався.

Пунктом 509 припису зазначається, що вантажопідіймальний кран реєстр. № 60664: металева конструкція вантажного візка пошкоджено (обірвано три металеві жорсткості), що є порушенням розділу III пункту 13 пункту 3 НПАОП 0.00-1.75.-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт».

Судом встановлено, що розпорядженням по прокатному цеху №3 №1004 від 29.08.2017 р. кран реєстр. № 60664 виведено з експлуатації для проведення ремонту, згідно заключення ЕО; 04.09.2017 р. подана заявка на проведення конструкторських робіт, 17.10.2017 р. отримане рішення. Отже, наразі вантажопідіймальний кран перебуває в очікуванні ремонту, та не експлуатувався.

Пунктом 523 припису зазначається, що не проведене експертне обстеження, обладнання підвищеної небезпеки, які досягли граничного строку експлуатації, а саме: трубопроводи реєстраційні № 1734; 10057; 358, що є порушенням: пункту 21 Порядку № 687; пункту 11.10 НПАОП 0.00-1.11-98 «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 08.09.1998 р. № 177 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.10.1898 р. № 636/3076).

Проте представником позивача зазначалось, що трубопровід з реєстраційним № 10057 на балансі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» відсутній.

Пунктом 524 припису зазначається, що не проведений технічний огляд, обладнання підвищеної небезпеки, які досягли граничного строку експлуатації, а саме: трубопроводи реєстраційні № 1734; 10057; 358; 1733», що є порушенням: пункту 9 Порядку № 687; пункту 11.9 (б) НПАОП 0.00- 1.11-98 «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 08.09.1998 р. № 177 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.10.1898 р. № 636/3076).

Проте представником позивача зазначалось, що трубопровід з реєстраційним № 10057 - на балансі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» відсутній.

Пунктом 528 припису зазначається, що витік пари по сальниковій набивці запірної арматури трубопроводу подачі пара 100АТ ТВД-5А», що є порушенням: пункту 13.2 (4) НПАОП 0.00- 1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», затверджених наказом Держнаглядохоронпрацi від 18.10.1994 р. № 104.

Проте суд зазначає, що такі посилання є помилковими, тому що вимоги НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» не поширюються на трубопроводи пара, а встановлюють вимоги до проектування, будови, виготовлення, реконструкцiї, налагоджування, монтажу, ремонту, експлуатацiї посудин, цистерн, бочок, балонiв, працюючих пiд тиском (надлишковий).

Пунктом 580 припису зазначається, що керівником підприємства не забезпечене утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок електрокустового цеху відповідно до вимог чинних нормативних документів, а саме: не забезпечено проведення технічних оглядів (первинних, чергових, позачергових) електроустановок: комплектної трансформаторної підстанції КТПН 6/0,4кВ інв. № 17012235, кабельної лінії 6кВ інв. № 17012235.

Згідно із змістом зазначеного у пункті 580 акту порушення, обов’язки щодо забезпечення проведення технічного огляду електроустановок на керівника підприємства покладено пунктом 1.3.1 розділу 1.3 глави 1 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 9 січня 1998 року № 4 (надалі ПБЕ ЕС).

Так, пунктом 1.3.1 вказано, що керівник підприємства зобов'язаний забезпечити утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів.

Для цього він повинен:

- призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку (далі - особа, відповідальна за електрогосподарство);

- забезпечити достатню кількість електротехнічних працівників;

- затвердити Положення про енергетичну службу підприємства, а також посадові інструкції і інструкції з охорони праці;

- встановити такий порядок, щоб працівники, на яких покладено обов'язки з обслуговування електроустановок, вели ретельні спостереження за дорученим їм обладнанням і мережами - оглядом, перевіркою дії, випробуванням і вимірюванням;

- забезпечити перевірку знань працівників у встановлені строки згідно з вимогами цих Правил і "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей/ Москва, Энергоатомиздат, 1989", затверджених Міненерго СРСР 21.12.84 (далі - ПТЕ);

- забезпечити проведення протиаварійних, приймально-здавальних і профілактичних випробувань та вимірювань електроустановок згідно з правилами і нормами (ПТЕ);

- забезпечити проведення технічного огляду електроустановок.»

Таким чином, згідно зі змістом 1 абзацу наведеного віще пункту ПБЕ ЕС утримання, експлуатація і обслуговування електроустановок повинно бути забезпечено відповідно до вимог чинних нормативних документів. При цьому у ПБЕ ЕС відсутні вказівки щодо способів та шляхів, якими повинно здійснюватися забезпечення проведення технічного огляду електроустановок. Також у п. 1.1.3 ПБЕ ЕС зазначено що в цих Правилах викладені основні вимоги щодо убезпечення працівників під час експлуатації електроустановок.

Вимоги щодо експлуатації електроустановок визначені у «Правилах технічної експлуатації електроустановок споживачів», які затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258 в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 р. за N 1143/13017 (надалі ПТЕ ЕС), а саме згідно пункту 1.1 Глави I «Сфера застосування» ПТЕ ЕС: ці Правила встановлюють основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації електроустановок та електрообладнання (далі - електроустановки) споживачів і направлені на забезпечення надійної, безпечної та раціональної експлуатації електроустановок.

Розділом 5 «Технічний контроль, обслуговування і ремонт електроустановок» Глави IV «Організація експлуатації електроустановок.» ПТЕ ЕС встановлено вимоги щодо організації контролю технічного стану електроустановок, шляхом проведення оглядів, експертного обстеження (технічного діагностування) електроустановок, обладнання, будівель і споруд. Зокрема у пп. 5.2, 5.3 вказаного вище розділу ПТЕ ЕС зазначено, що контроль технічного стану електроустановок повинен проводитись оперативними й оперативно-виробничими працівниками споживача, які пройшли відповідну підготовку й допущені до виконання подібних робіт. Обсяг контролю встановлюється відповідно до вимог НД, вимог інструкцій підприємств-виробників, щорічних планів, які затверджує особа, відповідальна за електрогосподарство.

Після закінчення встановленого технічною документацією строку експлуатації електроустановки повинні підлягати експертному обстеженню (технічному діагностуванню) з метою визначення залишкового ресурсу й можливості його поновлення відповідно до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.04 р. N 687.

Судом встановлено, що з урахуванням вимог ПТЕ ЕС на підприємстві розроблено та введено в дію стандарт підприємства СТП 130-07:2014 «Техническое обслуживание электрооборудования».

Також, на виконання вимог розділу 5 «Технічний контроль, обслуговування і ремонт електроустановок» Глави IV ПТЕ ЕС, а також СТП 130-07:2014, на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» встановлено наступний порядок контролю технічного стану електроустановок шляхом проведення технічних оглядів: щоденний - здійснюється майстрами з ремонту електроустаткування; періодичний - здійснюється електриками цехів (ділянок), старшими майстрами електрослужби (кожен перевіряє всі робочі місця не менш як два рази на місяць); вибірковий - здійснюється особою, відповідальною за електрогосподарство (кожен перевіряє не менше одного разу на місяць). цільовий (плановий) - здійснюється персоналом відділу по енергонагляду; енергетичного департаменту у відповідності з графіком, затвердженим директором департаменту - головним енергетиком і цільовий (позаплановий) за вказівкою керівництва підприємства.

Таким чином керівником ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» забезпечується проведення технічного огляду згідно з вимогами ПБЕ ЕС та ПТЕ ЕС.

Окрім того, відповідачем не надано доказів належного визначення чи закінчився граничний строк експлуатації електроустановок.

Згідно з вимогами НПАОП 0.00-6.15-99 «Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів» (мовою оригіналу): электроустановки, исчерпавшие свой ресурс, определяются по данным предприятия-изготовителя, которые приводятся в паспорте на электроустановку или соответственно по нормам амортизационных отчислений».

Визначення граничного строку експлуатації електроустановки і розраховування її остаточного ресурсу здійснюється за допомогою паспорта електроустановки, ГОСТів, (дія яких в Україні на цей час відмінена), по нормам амортизаційних відрахувань, або після запиту на завод-виробник про строк її експлуатації і технічні умови.

Експлуатаційний документ - це паспорт електроустановки.

Величина ресурсу - норма амортизаційних відрахувань.

Під час перевірки відповідачем не були затребувані паспорти електроустановок, з метою належного визначення граничного ресурсу експлуатації електроустановок.

Згідно пункту 8.2 розділу 8 «Опосвідчення стану безпеки електроустановок» НПАОП 40.1-1.21-98 ПБЕЕС в структурних підрозділах підприємства проводиться опосвідчення безпечного стану електроустановок і оформлюються відповідні Акти опосвідчення назначеною комісією.

На підставі викладеного, суд доходить висновку про передчасність висновків, викладених у пункті 581 акту перевірки.

Пунктом 586 припису зазначається, що склад комісії, що оформлює акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів, не відповідає вимогам НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Суд зазначає, що в даному випадку відсутній детальний опис виявленого порушення - не вказано у чому саме склад комісії, що оформлює акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів, не відповідає вимогам НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», та що має бути здійснено з метою усунення виявленого порушення.

Отже, посилання на порушення вимог чинного законодавства в означеній частині є помилковими.

Пунктом 592 припису зазначається про не проведення навчання та перевірка знань НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів» та НПАОП 0.00-1.41-88 «Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв» - начальнику кисневого виробництва ОСОБА_3, службові обов’язки якого пов’язані з керівництвом та контролем за виконанням робіт підвищеної небезпеки в кисневому виробництві енергетичного департаменту.

Згідно з пунктом 11.2.1 Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря НПАОП 0.00-165-88 пристрій і експлуатація установки очищення сирого аргону від кисню методом каталітичного гідрування повинні відповідати Правилам безпеки у вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних хімічних і нафтохімічних виробництвах, затвердженим Держміськтехнаглядом СРСР, у кисневому виробництві експлуатується установка АРТ-0.75, в якій при очищенні сирого аргону від кисню використовується метод каталітичного гідрування.

Судом встановлено, що з огляду на те, що дія НПАОП 0.00-1.41-88 «Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв» поширюється на хімічні, нафтохімічні і нафтопереробні виробництва, та не поширюється на підприємства чорної металургії, але в діючих Правилах безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря є посилання на Правила безпеки у вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних хімічних і нафтохімічних виробництвах, програмою навчання з Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря НПАОП 0.00-165-88 передбачено розділ в якому вивчаються вимоги цих Правил стосовно методу каталітичного гідрування, згідно яких начальник кисневого виробництва ОСОБА_3 у 2016 році пройшов навчання.

Пунктом 646 розділу V «Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки» припису вказано, що типова програма інструктажів та спеціального навчання з питань охорони праці для машиніста вентиляційних та аспіраційних установок дробильної фабрики РУ ГД затверджена на виконання вимог додатку Ц та п.7.7.1 стандарту підприємства СТП 196-14:2007 начальником структурного підрозділу 24.02.15 р., а не наказом роботодавця, як це передбачено п.4.3 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», що є порушенням п. 2.9 НПАОП 0.00-6.03-93, «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві».

Проте з такими доводами суд не погоджується, виходячи з наступного.

Типова програма інструктажів та спеціального навчання з питань охорони праці для машиніста вентиляційних та аспіраційних установок дробильної фабрики РУ ГД, яка складена та затверджена начальником структурного підрозділу згідно додатку Ц до стандарту підприємства СТП 196-14:2017 «Навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки», регламентує тільки час (у годинах) та періодичність (щоквартально) проведення спеціального навчання з питань ОП, але не регламентує зміст такого навчання. Зміст спеціального навчання з питань ОП регламентує окрема Програма спеціального навчання з питань охорони праці для працівників, що виконують роботи з підвищеною небезпекою, типова форма якої наведена у додатку Ч до стандарту підприємства СТП 196-14:2017 та згідно п.7.7.1 цього ж стандарту повинна щорічно затверджуватися наказом роботодавця.

Так, у 2017 році вона була затверджена додатком № 14 до наказу від 05.01.2017 р. №7 «О плане профессионально-технического обучения персонала на 2017 год».

Таким чином судом не встановлено порушення вимоги пункту 4.3 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», тому що спеціальне навчання з питань охорони праці на підприємстві проводиться за навчальною програмою, яка затверджена наказом роботодавця від 05.01.17 №7 «О плане профессионально- технического обучения персонала на 2017 год».

Також, вимоги пункту 2.9 НПАОП 0.00-6.03-93, «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві» не порушено, з огляду на затвердження нормативного акту з охорони праці підприємства - стандарту СТП 196-14:2017 «Навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки», що здійснено наказом ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від 12.09.2017 р. за № 1119 «О вводе в действие стандарта предприятия».

Пунктами 692 - 722 припису зазначається про не припинення експлуатації устаткування підвищеної небезпеки, а саме: пластинчастих живильників ПП 2-18-150 (ПП-2) інв. № 42018574,ПП 2-18-150 (ПП-3) інв. № 42018764, ПП 2-18-150 (ПП-4) інв. № 42018573, конвеєрів стрічкових стаціонарних С-16 інв. № 42018583, № 31223828-09-07-2248.14 від 05.12.14 р.,С-13 інв. № 42018580, конвеєрів стрічкових катучих СМ-27 інв. № 42018642, СМ-28 інв. № 420188750, СМ-29 інв. № 42018751, СМ-30 інв. № 420188643,СМ-7 інв. № 42018665, конвеєрів стрічкових стаціонарних 1Р (ПУ-1) інв. № 420188670,1Р (ПУ-2) інв. № 420188645, 1Р (ПУ-3) інв. № 420188647, 1Р (ПУ-4) інв. № 420188669, СМ-1 інв. № 42018671, СМ-31 інв. № 42018677, СМ-4 інв. № 42018638, СМ-3 інв. № 42018666, СМ-13 інв. № 42018658, СР-25 інв. № 42018615, СР-24 інв. № 42018616, СР-22 інв. № 42018619, К-4 інв. № 42018722, К-3 інв. № 42018585, С-9 інв. № 42018584, конвеєра стрічкового стаціонарного С-4 інв. № 42018589, С-14 інв. № 42018581, С-10 інв. № 42018614, СР-23 інв. № 42018617, грохота інерційного «ГИТ-51Н» №47, інв. № 42018819, які відпрацювали граничний строк експлуатації та на які спеціалізованою організацією видано негативний висновок експертного обстеження щодо можливості подальшої експлуатації», що є порушенням пунктів 22, 37 Порядку № 687.

Пунктом 31 Порядку № 687 зазначено, що за результатами експертного обстеження експертною організацією можуть готуватися такі висновки: продовження експлуатації устаткування згідно з установленими в експлуатаційних документах параметрами; продовження експлуатації устаткування з обмеженням її параметрів та/або на визначений строк; проведення ремонту устаткування; проведення модернізації або реконструкції устаткування; використання устаткування для іншого призначення; виведення устаткування з експлуатації.

Судом встановлено, що у висновках експертиз (відповідно) № 31223828-09-07-2240.14 від 04.12.2014 р., № 31223828-09-07-2239.14 від 04.12.2014 р., № 31223828-09-07-2086.14 від 04.12.2014 р., № 31223828-09-07-2248.14 від 05.12.2014 р., № 31223828-09-07-2249.14 від 12.12.2014 р., № 31223828-09-07-2308.14 від 15.12.2014 р., № 31223828-09-07-2307.14 від 12.12.2014 р., № 31223828-09-07-2155.14 від 01.12.2014 р., № 31223828-09-07-2156.14 від 01.12.2014 р., № 31223828-09-07-2137.14 від 05.12.2014 р., № 31223828-09-07-2309.14 від 15.12.2014 р., № 31223828-09-07-2306.14 від 12.12.2014 р., № 31223828-09-07-208314 від 20.11.2014, № 31223828-09-07-2301.14 від 12.12.2014 р., № 31223828-09-07-2168.14 від 05.12.2014 р., № 31223828-09-07-2039.14 від 05.12.2014 р., № 31223828-09-07-2139.14 від 04.12.2014 р., № 31223828-09-07-2138.14 від 17.12.2014 р., № 31223828-09-07-2303.14 від 12.12.2014 р., № 31223828-09-07-2192.14 від 04.12.2014 р., № 31223828-09-07-2067.14 від 04.12.2014 р., № 31223828-09-07-2069.14 від 04.12.2014 р., № 31223828-09-07-2246.14 від 05.12.2014 р., № 31223828-09-07-2137.14 від 05.12.14 р., № 31223828-09-07-22247.14 від 05.12.14 р., № 31223828-09-07-2140.14 від 04.12.2014 р., № 31223828-09-07-2070.14 від 04.12.2014 р., № 31223828-09-07-2241.14 від 04.12.2014 р., № 31223828-09-07-2141.14 від 04.12.2014 р., № 31223828-09-07-2068.14 від 04.12.2014 р. № 31223828-09-08.1-0063А.15 від 22.01.2015 р., які після проведення експертного обстеження спеціалізованою організацією видано на вказане у цьому пункті устаткування, відсутні висновки щодо виведення устаткування з експлуатації, а містять лише рекомендації про проведення ремонту, при цьому загальний стан устаткування визнано працездатним. Також, у висновку експертизи не зазначено, що вказані дефекти можуть негативно вплинути на безпечну експлуатацію устаткування і загрожують безпеці працівників та інших осіб, тобто висновок експертизи за своїм характером не є негативним. Таким чином посилання відповідача на порушення вимог п. 37 Порядку № 687 є хибними.

Разом з цим, як вже судом зазначалось, відповідно до вимог пункту 2 Порядку№ 687 граничний строк експлуатації устаткування - встановлені експлуатаційними документами строк експлуатації або величина ресурсу, після закінчення (вичерпання) яких експлуатація устаткування припиняється. Судом встановлено, що в експлуатаційних документах на вище зазначене обладнання не зазначено граничний строк служби обладнання.

Відповідно до вимог пункту 22 Порядку№ 687 якщо граничний строк експлуатації в експлуатаційних документах не зазначено, цей строк встановлюється за організаційно- методичними документами.

Отже доводи відповідача щодо закінчення граничного строку експлуатації вказаного устаткування є хибними.

Пунктом 796 розділу припису вказано, що програма інструктажів та спеціального навчання з питань охорони праці слюсарів-ремонтників РЗФ-2 ГД» затверджена на виконання вимог додатку Ц та п.7.7.1 стандарту підприємства СТП 196-14:2007 начальником структурного підрозділу, а не наказом роботодавця, як це передбачено п.4.3 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», що є порушенням п.2.9 НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»

Проте, суд зазначає, що Типова програма інструктажів та спеціального навчання з питань охорони праці для слюсарів-ремонтників РЗФ-2 ГД, яка складена та затверджена начальником структурного підрозділу згідно додатку Ц до стандарту підприємства СТП 196-14:2017 «Навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки», регламентує тільки час (у годинах) та періодичність (щоквартально) проведення спеціального навчання з питань ОП, але не регламентує зміст такого навчання. Зміст спеціального навчання з питань ОП регламентує окрема «Програма спеціального навчання з питань охорони праці для працівників, що виконують роботи з підвищеною небезпекою», типова форма якої наведена у додатку Ч до стандарту підприємства СТП 196-14:2017 та згідно п.7.7.1 цього ж стандарту повинна щорічно затверджуватися наказом роботодавця.

Як вже судом зазначалось, у 2017 році вона була затверджена додатком № 14 до наказу від 05.01.2017 р. №7 «О плане профессионально-технического обучения персонала на 2017 год».

Пунктом 975 припису зазначається, що на другій стадії магнітного збагачення технологічній секції № 9 не в робочому стані магнітні сепаратори ПБМ-ПП-90/250 № 931, 932, 933, експлуатуються 5 сепараторів при нормі 8, що є порушенням п. 5.3.2.2 технологічної інструкції «ОСОБА_3 процесса обогащения магнетитовых железистых кварцитов на рудообогатительной фабрике № 2» ТИ ГД-РОФ-2-01:2013, п. 5.17 р. V «Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкуванняруд та концентратів» НПАОП-0.00-1.61-12.

Пунктом 976 припису зазначається, що на третій стадії магнітного збагачення технологічній секції № 9 не в робочому стані магнітні сепаратори ПБМ-ПП-90/250 № 942, 9410, експлуатуються 6 сепараторів при нормі 8, що є порушенням п. 5.3.2.2 технологічної інструкції «ОСОБА_3 процесса обогащения магнетитовых железистых кварцитов на рудообогатительной фабрике № 2 » ТИ ГД-РОФ-2-01:2013, п. 5.17 р. V «Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів» НПАОП-0.00-1.61-12.

Пунктом 977 припису вказано, що на другій стадії магнітного збагачення технологічній секції № 11 не в робочому стані магнітні сепаратори ПБМ-ПП-90/250 № 1132, 1133, експлуатуються 6 сепараторів при нормі 8» що є порушенням п. 5.3.2.2 технологічної інструкції «ОСОБА_3 процесса обогащения магнетитовых железистых кварцитов на рудообогатительной фабрике № 2» ТИ ГД-РОФ-2-01:2013, п. 5.17 р. V «Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів» НПАОП-0.00-1.61-12.

Пунктом 978 розділу V «Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки» акта вказано, що на третій стадії магнітного збагачення технологічній секції № 11 не в робочому стані магнітні сепаратори ГІБМ-ПП-90/250 № 1141, 1142, експлуатуються 6 сепараторів при нормі 8» що є порушенням п. 5.3.3.2 технологічної інструкції «ОСОБА_3 процесса обогащения магнетитовых железистых кварцитов на рудообогатительной фабрике № 2 » ТИГД-РОФ-2-01.2013, п.5.17 р. V «Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкуванняруд та концентратів» НПАОП-0.00-1.61-12.

Відповідно до п.5.17 Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів, затверджених наказом МНС України від 27.06.2012 р.№ 933, експлуатація устаткування повинна проводитися з дотриманням технологічних режимів та параметрів, визначених паспортами, технологічними картами або інструкціями.

Проте, судом встановлено, що відповідно до Додатку Л технологічної інструкції «ОСОБА_3 процесса обогащения магнетитовых железистых кварцитов на рудообогатительной фабрике № 2» ТИ ГД-РОФ- 2- 01:2013 під час продуктивності секції до 330 т/год (на момент перевірки) оптимальна кількість сепараторів на третій стадії магнітного збагачення дорівнює 5 одиницям.

Поряд з тим, слід зазначити, що порушення , виявлені під час вказаної перевірки, частково усунено ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», про що було направлено відповідне повідомлення від 20.10.2017 р. № 7-127. У даному повідомленні зазначено, які порушення усунуто, зокрема, порушення, викладені в пунктах акту перевірки (припису відповідно): 1 - 5, 31 – 54, 56 - 58, 200 - 203, 206, 207, 209 – 212, 224 – 227, 242, 245, 247, 248, 253, 258 - 260, 262, 304, 306 - 310, 312 - 316, 318, 324, 325, 328, 335, 336, 342 – 344, 346, 347, 349, 356, 359, 360, 363, 367, 371, 374 - 380, 383, 385 - 387, 391 – 399, 404, 406, 412, 416, 424, 425, 429, 430, 432, 435 - 437, 458 - 461, 479 – 481, 497, 498, 501 - 504, 506, 507, 511, 513 - 517, 521, 522, 525 - 528, 532, 533, 535, 536, 540 – 542, 546, 547, 552 - 559, 562 – 567, 568, 576, 577, 583 – 585, 597 - 599, 601 - 603, 607, 608, 613, 618 - 620, 632, 634 – 637, 647 - 651, 654, 656 - 665, 667 – 691, 723 - 771, 775 - 778, 781 - 783, 785, 953 – 970.

Крім того, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» зазначено по деяких пунктах акта перевірки: пункт 332 - ліфт, реєстр. № 59784, від напруги відключено (електросхему розібрано); пункт 334 - видано розпорядження по ДЦ №2 № 880 від 18.10.2017 про призначення ліфтерів в ДЦ № 2; пункт 510 - в наявності є дозволи № 740.14.15, № 739.14.15 на експлуатацію зазначеного технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В; пункт 512 - з 07.10.2017 ОСОБА_4 не виконує обов’язки головного інженера ТЕЦ №2; пункт 632 - акти прийняття підстанції «КРЗ-9» в експлуатацію після проведення у 2015 р. модернізації ВРУ - 150 кВ згідно з робочим проектом ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». ЦМП. Підстанція «КРЗ-9» Заміна роз’єднувачів 150 кВ, є в наявності в архіві цеху; пунктів772, 773, 774 - виконані коригуючі дії; показник масової частки класу крупності +20 мм у подрібненій руді з 11.10.2017 р. складає 21,0%, що відповідає вимогам розпорядження по гірничому департаменту № 367 від 02.07.2016 р.; пунктах 779, 780 - виконані коригуючі дії: показник масової частки класу крупності +20 мм у подрібненій руді з 12.10.2017 р. складає не більше 12.5%, що відповідає вимогам п. 3.1.1 технологічній інструкції «ОСОБА_3 процесса дроблення магнетитових железистых кварцитов на дробильной фабрике».

Судом встановлено, що спірний припис містить терміни усунення порушень. Разом з тим, вказано, що терміни усунення порушень визначаються посадовою особою Держпраці України за погодженням із суб’єктом господарювання, які не повинні перевищувати трьох місяців.

Дане положення узгоджується з вимогами частини 9 статті 7 Закону № 877, відповідно до якої розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень складається у двох примірниках: один примірник не пізніше п'яти робочих днів з дня складення акта надається суб'єкту господарювання чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник з підписом суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи щодо погоджених термінів усунення порушень вимог законодавства залишається в органі державного нагляду (контролю).

Проте, судом встановлено, а відповідачем не спростовано, що при складанні означеного припису та визначенні термінів усунення виявлених порушень Головним управлінням Держпраці в Дніпропетровській області не проводилися будь-які консультації (погодження) із ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в частині погодження термінів усунення. Думка посадових осіб ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з цього питання взагалі не запитувалась та не була врахована, отже при складанні припису відповідачем не було дотримано вимоги частини 9 статті 7 Закону.

За сукупності викладених обставини, оскільки доводи Головного управління Державної служби України з питань праці у Дніпропетровській області в частині допущення ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» порушень вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, які викладені в пунктах 6-16, 17-30, 63-64, 65-92, 96-101, 102-110, 111-116, 127-128, 129-184, 186-188, 189-192, 193-196, 197-199, 214-223, 235, 238, 239, 263-286, 287-295, 296-303, 319, 320-323, 333, 338, 339, 354, 355, 388, 400-403, 500, 505, 509, 523, 524, 528, 569, 580, 581, 586, 592, 646, 692-722, 796, 799-952, 975, 976-978 припису від 24.10.2017 р. №24-3.6 не знайшли свого підтвердження в ході розгляду справи, такі пункти припису є безпідставними, отже підлягають скасуванню.

Частиною першою статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України закріплено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Відповідно до частини 2 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Таким чином, із заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку, що викладені в позовній заяві доводи позивача підлягають задоволенню.

Керуючись ст. ст. 2, 6, 7, 11, 14, 70, 71, 86, 94, 128, 158-163, 186, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг» до Головного управління Державної служби України з питань праці у Дніпропетровській області про визнання неправомірним та скасування припису в частині – задовольнити.

Визнати протиправними та скасувати припис Головного управління Державної служби України з питань праці у Дніпропетровській області від 24.10.2017 року №24-3.6 в частині пунктів: 6-16, 17-30, 63-64, 65-92, 96-101, 102-110, 111-116, 127-128, 129-184, 186-188, 189-192, 193-196, 197-199, 214-223, 235, 238, 239, 263-286, 287-295, 296-303, 319, 320-323, 333, 338, 339, 354, 355, 388, 400-403, 500, 505, 509, 523, 524, 528, 569, 580, 581, 586, 592, 646, 692-722, 796, 799-952, 975, 976-978.

Постанова суду може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд, в порядку та у строки, передбачені ст. 186 Кодексу адміністративного судочинства України, та набирає законної сили відповідно до ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Повний текст постанови складений 13 грудня 2017 року.

Суддя ОСОБА_5

Часті запитання

Який тип судового документу № 71574404 ?

Документ № 71574404 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 71574404 ?

Дата ухвалення - 08.12.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 71574404 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 71574404 ?

В Дніпропетровський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 71574403
Наступний документ : 71574405