Рішення № 68728801, 08.08.2017, Суворовський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
08.08.2017
Номер справи
523/3392/17
Номер документу
68728801
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 523/3392/17

Провадження №2/523/2596/17

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2017 р. Суворовський районний суд міста Одеси в складі

головуючого судді Сувертак І.В.

при секретарі Мамренко Г. Г.

розглянув в відкритому судовому засіданні в місті Одесі

справу за позовом Суворовського обєднаного управління Пенсійного фонду України в м. Одесі до ОСОБА_1 про стягнення надміру виплачених сум пенсійних виплат,-

установив:

До суду із позовною заявою звернулося позовом Суворовське обєднане управління Пенсійного фонду України в м. Одесідо ОСОБА_1 про стягнення надміру виплачених сум пенсійних виплат у розмірі 13776 грн. 23 коп.

Позовні вимоги мотивовані тим, що на обліку в Суворовському обєднаному управлінні Пенсійного фонду України в м. Одесі перебуває ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримує пенсію по втраті годувальника відповідно до Закону України „Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування(виділення долі).

26.04.2012 року до Управління звернувся ОСОБА_1 з заявою про виділення долі з пенсії по втраті годувальника призначеної відповідно до Закону України „Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування. До заяви відповідач надав копії паспорту, ідентифікаційного номеру та довідку про навчання в Одеській національній академії харчових технологій №748/ф2 від 25.09.2011.

На підставі наданої довідки, Протоколом Управління №20699 від 26.04.2012 відповідачу було призначено виплату пенсії по втраті годувальника (виділена доля).

Відповідно до ст. З6 Закону України „Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності, а в разі смерті пенсіонера або осіб," зазначених у частині другій статті 32 цього Закону, - незалежно від тривалості страхового стажу. При цьому дітям пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Ч.2 п.2 вищезазначеної статті передбачено, що непрацездатними членами сім'ї вважаються діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягай 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років.

Діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти - до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Відповідно до ст. 38 Закону України „Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім,ї померлого годувальника вважається непрацездатним згідно із частиною другою статті 36 цього Закону, а членам сім'ї, які досягай пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, - довічно.

З метою перевірки факту навчання відповідача у навчальному закладі, Управлінням 20.07.2015 за вих. №2484/06, до Одеської національної академії харчових технологій було направлено запит.

21.08.2015 на адресу Управління надійшла довідка №642/01-72 від 05.08.2015 від Одеської національної академії харчових технологій, відповідно до якої ОСОБА_1 14.02.2013 відрахований з 4 курсу денної форми навчання за невиконання навчального плану.

З наведеного вбачається, що відповідач втратив право на пенсію по втраті годувальника відповідно до Закону України „Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування з моменту відрахування з навчального закладу.

Крім того, під час звернення до Управління, відповідач була ознайомлена під особистий підпис, відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, що вона зобовязана своєчасно повідомити орган, який призначає та виплачує пенсію про обставини, що можуть вплинути на її пенсійне забезпечення.

Після зясування всіх обставин пенсійну справу відповідача було приведено у відповідність.

Рішенням Управління від 24.09.2015 №622 за період з 01.03.2013 по 30.06.2014 встановлено суму переплати, яка становить 13776,23 грн. Станом на сьогоднішній день відповідач не зявився до Управління та зазначені кошти не повернув.

Зважаючи на те, що позивач немає можливості стягнути надміру виплачену суму пенсійних виплат у сумі 13776,23 грн., оскільки відповідач не отримує пенсію, тому управління змушено звернутися з відповідним позовом до суду.

Представником позивача позовні вимоги підтримано в повному обсязі, надміру виплачені кошти Управлінню не повернені до теперішнього дня, тому представник просив позовні вимоги задовольнити стягнувши з відповідача 13776,23 грн.

Відповідач в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлявся у встановленому законом порядку, причин неявки суду не сповістив, з заявою про відкладення розгляду справи до суду не звертався.

Враховуючи вимогист.157 ЦПК Українита ст.6 КонвенціїПро захист прав людини та основних свобод, ратифікованої Законом України 17.07.1997 року, з метою недопущення затягування розгляду справи, суд вважає за необхідне розгляд справи провести за відсутності відповідача.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Судом встановлено, що на обліку в Суворовському обєднаному управлінні Пенсійного фонду України в м. Одесі перебуває ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримує пенсію по втраті годувальника відповідно до Закону України „Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування(виділення долі).

26.04.2012 року до Управління звернувся ОСОБА_1 з заявою про виділення долі з пенсії по втраті годувальника призначеної відповідно до Закону України „Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування. До заяви відповідач надав копії паспорту, ідентифікаційного номеру та довідку про навчання в Одеській національній академії харчових технологій №748/ф2 від 25.09.2011.(а.с. 5-8).

На підставі наданої довідки, Протоколом Управління №20699 від 26.04.2012 відповідачу було призначено виплату пенсії по втраті годувальника (виділена доля).

З метою перевірки факту навчання відповідача у навчальному закладі, Управлінням 20.07.2015 за вих. №2484/06, до Одеської національної академії харчових технологій було направлено запит. (а.с.12).

21.08.2015 на адресу Управління надійшла довідка №642/01-72 від 05.08.2015 від Одеської національної академії харчових технологій, відповідно до якої ОСОБА_1 14.02.2013 відрахований з 4 курсу денної форми навчання за невиконання навчального плану. (а.с.13).

З наведеного вбачається, що відповідач втратив право на пенсію по втраті годувальника відповідно до Закону України „Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування з моменту відрахування з навчального закладу.

Крім того, під час звернення до управлінням, відповідач був ознайомлений під особистий підпис відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, що він зобовязаний своєчасно повідомити орган який призначає та виплачує пенсію про обставини, що можуть вплинути на його пенсійне забезпечення.

Після зясування всіх обставин пенсійну справу відповідача було приведено у відповідність.

Рішенням Управління від 24.09.2015 №622 за період з 01.03.2013 по 30.06.2014 встановлено суму переплати, яка становить 13776,23 грн. (а.с. 15,16).

Згідно з вимогами ч.1ст.11 ЦПК України, суд розглядає цивільні справи в межах заявлених вимог та на підставі наданих сторонами доказів.

Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін виникає спір, що передбачено ч.2 та ч.3ст. 60 ЦПК України. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях згідно з ч.4ст. 60 ЦПК України. Відповідно дост. 10 ЦПК Україницивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести ті обставини на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Суд сприяє всебічному та повному зясуванню обставин по справі, розяснює їх права та обовязки, попереджує про наслідки вчинення або не вчинення процесуальних дій і сприяє здійсненню їх прав у випадках передбачених цим Кодексом.

З боку відповідача суду не надано жодного належного та допустимого доказу, який би спростовував доводи викладені позивачем.

Після всебічного, повного дослідження й оцінки наявних матеріалів та обставин справи суд дійшов висновку щодо задоволення позовних вимог, вважає їх обґрунтованими і доведеними представником позивача.

Відповідно до ч. 3ст. 88 ЦПК України, якщо позивача, на користь якого ухвалено рішення, звільнено від сплати судового збору, він стягується з відповідача в дохід держави пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог, тому слід стягнути з відповідача судовий збір у розмірі 640 грн. 00 коп.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.10,11,58,60,64,77, 88,158, 169,209,212-215,218 ЦПК України,-

ВИРІШИВ:

Позов Суворовського обєднаного управління Пенсійного фонду України в м. Одесі до ОСОБА_1 про стягнення надміру виплачених сум пенсійних виплат - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії КМ №558852, ІНН НОМЕР_1, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, на користь Суворовського обєднаного управління Пенсійного фонду України в м. Одесі (р/р 25604304134744 МФО 328845, ЄДРПОУ 40388751, призначення платежу: відшкодування переплати пенсії) суму незаконно отриманих пенсійних виплат у розмірі 13776 гривень23 копійок

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії КМ №558852, ІНН НОМЕР_1, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, на користьдержави суму судового збору у розмірі 640 грн. 00 коп.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Одеського апеляційного суду через суд Суворовського району міста Одеси шляхом подачі в 10 денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя

Попередній документ : 68728797
Наступний документ : 68728815