Рішення № 64663925, 07.02.2017, Новокаховський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
07.02.2017
Номер справи
661/3739/16-ц
Номер документу
64663925
Форма судочинства
Цивільне

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Справа № 661/3739/16-ц

Провадження № 2/661/156/17

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2017 року

Новокаховський міський суд Херсонської області в складі:

головуючого судді - Чирського Г.М.

при секретарі - Шевченко Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Каховка Херсонської області цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

в с т а н о в и в:

Представник позивача звернувся до суду з відповідним позовом про стягнення з відповідача заборгованості за кредитним договором №2\1325608 від 03.06.2014 р. , укладеного між ПАТ «Креді Агріколь Банк» та ОСОБА_1 в сумі 83024,80 грн., що виникла станом на 22.11.2016 р. яка складається з заборгованості за тілом кредиту в сумі 33400 грн., заборгованості по відсотках в сумі 1602,92грн., заборгованості по комісії в сумі 5616 грн., пені в розмірі 13371,97 грн., штрафу в розмірі 334 грн., інфляційних збитки в сумі 26216,04 грн., 3% річних в сумі 2483,87 грн., посилаючись на порушення боржником зобов'язань за кредитним договором.

Представник позивача в судове засідання не з'явився, у адресованій суду заяві просив розглядати справу за його відсутність, проти заочного розгляду справи не заперечував.

Відповідач в судове засідання не з'явилась з невідомих суду причин, хоча про розгляд справи була повідомлена належним чином, проте заяви про розгляд справи у свою відсутність на адресу суду не подала та про причини своєї неявки суд не повідомляла.

На підставі ст. 224 ЦК України, зі згоди позивача, суд, вважає можливим ухвалити рішення при заочному розгляді справи, окрім того, суд вважає можливим, відповідно до ч. 2 ст. 197 ЦПК України, в зв'язку з неявкою сторін, судове засідання проводити без фіксування за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 03.06.2014 р. між ПАТ «Креді Агріколь Банк» та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір №2/1325608, відповідно до умов якого ПАТ «Креді Агліколь Банк» » надав позичальникові кредит в сумі 33 400 грн. у строк на 60 місяців з 03.06.2014 р. до 02.06.2019 р. (включно) на споживчі потреби під 11% річних та щомісячну винагороду в розмірі 1,80% в місяць від суми кредиту.

Після укладення договору між позивачем і відповідачем, відповідно до вимог ст. 509 ЦК України, виникли певні зобов'язання, що є правовідношеннями, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (сплатити) гроші, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Ці зобов'язання згідно ст.ст. 526, 530 ЦК України повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору. Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ст. ст. 1049, 1050 ЦК України, позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

З наданих суду матеріалів вбачається, що 31.03.2014 р. між ПАТ «Креді Агріколь Банк» та ТОВ «Купер Прайс» укладено договір відступлення права вимоги №03/14-111, у зв'язку з чим ТОВ «Купер Прайс» набуло прав кредитора відносно відповідача ОСОБА_1 Станом на дату укладення Реєстру боржників до договору відступлення права вимоги, сума заборгованості відповідача перед новим кредитором - ТОВ «Купер Прайс» за кредитним договором становить - 40618,92 грн.

В подальшому 02.04.2014 р. між ТОВ «Купер-Прайс» та ТОВ «Українська боргова компанія» укладено договір відступлення прав вимоги «14/УБК-14, у зв'язку з чим ТОВ «Українська боргова компанія» набуло прав кредитора відносно відповідача ОСОБА_1 Станом на дату укладення Реєстру боржників до договору відступлення права вимоги, сума заборгованості відповідача перед новим кредитором становить 40618,92 грн.

30.12.2015 р. між ТОВ «Україснька боргова компанія» та ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» укладено договір відступлення прав вимоги №30/12-ФК_У на підставі чого відбулось відступлення права вимоги за кредитним договором та за яким ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» набуло прав кредитора відносно відповідача, про що було повідомлено ОСОБА_1 Станом на дату укладення Реєстру боржників до договору відступлення права вимоги, сума заборгованості відповідача перед новим кредитором становить 40618,92 грн.

Відповідно до ст. 514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 1054 та ч. 2 ст. 1050 Цивільного кодексу України наслідками порушення боржником зобов'язання щодо повернення чергової частини суми кредиту є право кредитора достроково вимагати повернення всієї суми кредиту.

Факт виконання свого зобовязання ПАТ «Креді Агліколь Банк» щодо видачі відповідачу кредитних коштів згідно Кредитного договору підтверджується випискою з рахунку від 03.06.2014 року.

Всупереч умов кредитного договору відповідач належним чином не виконала взяті на себе зобовязання щодо повернення суми кредиту, сплати процентів і комісії, внаслідок чого у неї виникла заборгованість перед новим кредитором.

У разі порушення зобовязання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, відповідно до ст.611 ЦК України.

Згідно ст.ст. 546, 549, 550 ЦК України, виконання зобовязання може забезпечуватися неустойкою. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасного виконання грошового зобовязання за кожен день прострочення виконання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобовязання.

Відповідно до п.2.7.1.Кредитного договору передбачено, що у разі прострочення строку сплати поточної заборгованості за кредитом, процентами, комісійною винагородою, згідно умов Договору, позичальник сплачує банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки від суми простроченої заборгованості за договором за кожен день прострочення платежу.

Також, п.2.7.2. зазначеного договору передбачено, що у разі порушення позичальником без поважних причин, вимог 2.2. (з підпунктами) Правил, позичальник зобов'язуєтеся сплатити банку штраф у розмірі 1% від суми кредиту, визначеної в п.1.1. Договору за кожен випадок порушення.

В наслідок порушення відповідачем зобов'язання за кредитним договором утворилась заборгованість в розмірі 83024,80 грн., що складається з заборгованості станом на 10.11.2014 р. в сумі 40618,92 грн., а також відповідальності за порушення грошового зобов'язання, визначена законом нарахована за період з 10.11.2014 р. по 22.11.2016 р. в розмірі - 28699,91 грн. (2483,87 грн. - 3% річних від простроченої суми +26216,04 грн. - збитки від інфляції), неустойки визначеної договором, яка нарахована за період з 30.12.2015 р. по 22.11.2016 р. в сумі 13705,97 грн. (334 грн. - сума штрафу + 13371,97 грн. пеня від несплаченої суми кредиту).

Щодо можливості одночасного застосування відповідальності, передбаченої ст. 625 ЦК України та ст.549 ЦК України, попри подібність їх правової природи, які в обох випадках застосовуються як відповідальність за порушення грошового зобов'язання, ці правові норми є різними за своєю правовою природою, а тому підлягають застосування до вказаних правовідносин, оскільки обмеження можливості одночасного застосування яких законом не встановлена.

Враховуючи зазначене та оскільки відповідач протягом дії кредитного договору порушувала його умови та взяті на себе зобов'язання за договором належним чином не виконала, суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволення, а зазначена сума боргу підлягає стягненню з відповідача на користь позивача у повному обсязі.

На підставі ст. 88 ЦПК України підлягають стягненню з відповідача на користь позивача також судові витрати.

На підставі ст. ст.514, 526, 549, 625, 1049, 1050, 1054 ЦК України, керуючись ст.ст. 10, 88, 212-215, 224-233 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в:

Позов задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» заборгованість за кредитним договором №2/1325608 від 03.06.2014 року, станом на 22.11.2016 р. в сумі 83024,80 грн., а також судовий збір в сумі 1378,00 грн., а всього - 84402,80 грн.

Заочне рішення може бути переглянуте Новокаховським міським судом за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного суду Херсонської області через Новокаховський міський суд протягом десяти днів з дня його проголошення.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні в судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Суддя Г. М. Чирський

Часті запитання

Який тип судового документу № 64663925 ?

Документ № 64663925 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 64663925 ?

Дата ухвалення - 07.02.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 64663925 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 64663925 ?

В Новокаховський міський суд Херсонської області
Попередній документ : 64663886
Наступний документ : 64663935