Ухвала суду № 64607533, 08.02.2017, Апеляційний суд Чернігівської області

Дата ухвалення
08.02.2017
Номер справи
751/10014/16-ц
Номер документу
64607533
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 751/10014/16-ц Провадження № 22-ц/795/280/2017 Категорія -цивільнаГоловуючий у I інстанції -Ченцова С. М. Доповідач - Бечко Є. М.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2017 року м. Чернігів

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у складі:

головуючого - суддіБечка Є.М.,суддів:Євстафіїва О.К., Страшного М.М.при секретарі:Бивалькевич Т.В.,за участю:представника позивача ОСОБА_5,

розглянувши цивільну справу за апеляційною скаргою уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Златобанк» на ухвалу судді Новозаводського районного суду м.Чернігова від 26 грудня 2016 року у справі за позовом ОСОБА_6 до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Златобанк» Славінського Валерія Івановича, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання вкладником та зобов'язання вчинити певні дії,

в с т а н о в и в:

Ухвалою судді Новозаводського районного суду м.Чернігова від 26 грудня 2016 року відкрито провадження у справі за позовом ОСОБА_6 до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Златобанк» Славінського В.І., Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання вкладником та зобов'язання вчинити певні дії

Не погоджуючись з даною ухвалою, виконуючий обов'язки уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Златобанк» звернувся до суду з апеляційною скаргою. Посилаючись на порушення судом норм процесуального права просив скасувати оскаржувану ухвалу судді та постановити нову ухвалу, якою позовну заяву повернути позивачу.

Доводи апеляційної скарги зводяться до того, що судом при відкритті провадження, крім порушення правил підсудності також порушено і правила підвідомчості. Апелянт вважає, що даний спір не є спором щодо захисту прав споживачів та не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Зокрема апелянт вважає, що оскільки Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, є юридичною особою публічного права, то спори, які виникають у цих правовідносинах, є публічно-правовими та підлягають розгляду за правилами КАС України.

На думку апелянта, спір у даній справі є публічно-правовим та виник у зв'язку із правовідносинами ліквідації неплатоспроможного банку, визнання кредиторських вимог позивача та включення особи до Переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок ФГВФО.

Крім того, апелянт вважає, що Фонд є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, яке є об'єктом права державної власності і перебуває у його господарському віданні та знаходиться в м.Києві, вул.С.Стрільців, 17, а місцезнаходження уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Златобанк» в м.Києві, вул.Б.Хмельницького, 17/52. В територіальних межах м. Києва діє Окружний адміністративний суд м. Києва, якому підсудна дана справа. Таким чином порушено правила підсудності.

Апелянт звертає увагу, що у даній справі правовідносини між позивачем та відповідачами не є правовідносинами щодо захисту прав споживача, відповідачі не реалізовують та не надають позивачу жодних послуг, а він такі послуги у них не замовляє та не отримує. Та зазначає, що АТ «Златобанк», з яким позивач уклав договори банківського вкладу не є стороною у справі та до нього не заявлено жодних вимог.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відкриваючи провадження у справі, суддя суду першої інстанції виходив з того, що справа підсудна місцевому Новозаводському районному суду м.Чернігова.

Апеляційний суд погоджується з даним висновком з таких підстав.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_6 звернулася до суду з позовом до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Златобанк» Славінського В.І., Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання вкладником та зобов'язання вчинити певні дії.

Відповідно до ч.1, 3 ст.15 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

Згідно ст.122 ЦПК України суддя відкриває провадження у цивільній справі не інакше як на підставі заяви, поданої і оформленої в порядку, встановленому цим Кодексом.

Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» установлюються правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду, порядок виплати відшкодування за вкладами, а також регулюються відносини між Фондом, банками, Національним банком України, визначаються повноваження та функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків.

Частиною 2 ст.3 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» визначено, що Фонд є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, яке є об'єктом права державної власності і перебуває у його господарському віданні. Фонд є суб'єктом управління майном, самостійно володіє, користується і розпоряджається належним майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії (у тому числі відчуження, передача в оренду, ліквідація), що не суперечать законодавству та меті діяльності Фонду.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів діє без довіреності від імені банку, що ліквідується, звільняє працівників банку відповідно до законодавства України про працю, виконує організаційно-розпорядчі функції для реалізації процедури ліквідації банку, здійснює повноваження Фонду, визначені цим Законом та делеговані їй Фондом, звітує про результати своєї роботи перед виконавчою дирекцією Фонду.

Вбачається, що ОСОБА_6 звернулася до суду за захистом порушених прав, що виникли на підставі цивільно-правової угоди, тому такий спір підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства.

Такий висновок узгоджується з правовою позицією, висловленою Судовою палатою у цивільних справах Верховного Суду України у справі №6-2309цс16 та в силу ст.360-7 ЦПК України є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України.

Не заслуговують на увагу доводи апеляційної скарги щодо підсудності даної справи адміністративному суду, адже згідно ст.17 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв'язку з здійсненням суб'єктом владних повноважень владних управлінських функцій, а також у зв'язку з публічним формуванням суб'єкта владних повноважень шляхом виборів або референдуму.

Юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема: спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності; спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби; спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень; спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів; спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України; спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму; спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації.

Позивачка ж звернулась за захистом порушеного права у правовідносинах, що виникли на підставі договорів банківського вкладу - цивільно-правових угод.

Інші доводи апеляційної скарги також не свідчать про порушення суддею норм процесуального права щодо підсудності при вирішенні питання про відкриття провадження у справі, а тому до уваги апеляційним судом не беруться.

За таких обставин, апеляційний суд вважає, що суддя суду першої інстанції постановив ухвалу, яка відповідає вимогам чинного Цивільно-процесуального кодексу України, а тому скасуванню не підлягає.

Керуючись ст.ст.303, 307, 312 ч.1 п.1, 313-315, 317, 319 ЦПК України, апеляційний суд,

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Златобанк» Славінського Валерія Івановича відхилити.

Ухвалу судді Новозаводського районного суду м.Чернігова від 26 грудня 2016 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий:Судді:

Попередній документ : 64607531
Наступний документ : 64607534