Постанова № 61972036, 11.10.2016, Новокаховський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
11.10.2016
Номер справи
661/2746/16-п
Номер документу
61972036
Форма судочинства
Справи про адміністративні правопорушення

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Справа № 661/2746/16-п

Провадження № 3/661/1023/16

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2016 року

Новокаховський міський суд Херсонської області в складі:

головуючої судді - Бойко М.Є.,

при секретарі Асановій Н.Ю.,

за участю прокурора Медведєвої К.О.,

розглянувши матеріали, які надійшли від УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ Національної поліції України про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, працюючого: КП «Новокаховське житлово-експлуатаційне управління» Новокаховської міської ради головним інженером, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3,

за ст. 172-7 ч.1, 2 КУпАП, -

в с т а н о в и в :

21.09.2016 року на адресу Новокаховського міського суду Херсонської області надійшли протоколи про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності, передбаченої ч.1 ст. 172-7 та ч 2 ст. 172-7 КУпАП, з яких вбачається, що 23 серпня 2016 року було встановлено, що ОСОБА_1, відповідно до наказу директора комунального підприємства «Новокаховське житлово-експлуатаційне управління» (далі по тексту КП «НК ЖЕУ») від 18.07.2011 № 36-к, перебуваючи на посаді головного інженера КП «НК ЖЕУ» з правом підпису банківських документів, господарських договорів, кадрових наказів та наказів по підприємству, а також позовних заяв та інших документів від імені підприємства, а у період з 31.08.2015 року по 30.09.2015 року та 30.06.2016 року, на підставі наказів директора КП «НК ЖЕУ» ОСОБА_2 № 228-к від 18.08.2015 року та № 128-к від 18.05.2016 року, відповідно, «Про надання відпустки» останньому, з 31.08.2015 року по 30.09.2015 року та з 06.06.2016 року по 08.07.2016 року виконував обов`язки директора підприємства з правом підпису фінансових документів, тобто, у цей період часу ОСОБА_1 користувався усіма правами і обов'язками директора, та здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, керувався у своїй діяльності статутом КП «НК ЖЕУ» та контрактом директора, які не обмежують його повноваження як виконувача обов'язків директора у порівнянні з повноваженнями директора, а тому, у відповідності до п.п. «а», п.2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», у період з 31.08.2015 по 30.09.2015 та з 06.06.2016 по 08.07.2016 був посадовою особою юридичної особи публічного права, тобто, суб'єктом відповідальності за правопорушення, пов'язані з корупцією.

Тимчасово виконуючи обов'язки директора КП «НК ЖЕУ» ОСОБА_1, будучи зобов'язаним відповідно до вимог ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції», повідомляти безпосереднього керівника - Новокаховську міську раду або директора підприємства ОСОБА_2 про наявність у нього реального конфлікту інтересів, і маючи реальну можливість без жодних перешкод це зробити, умисно, маючи приватний інтерес, ні в усній, ні в письмовій формі, не повідомив Новокаховську міську раду або директора ОСОБА_2 про наявність такого конфлікту інтересів при розгляді питання щодо преміювання себе особисто за підсумками роботи у серпні та вересні 2015 року та червня 2016 року, чим вчинив адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, яке передбачене ч. 1 ст. 172-7 КУпАП, тобто, неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів.

В подальшому, діючи в умовах реального конфлікту, одноособово, у межах наданих йому повноважень, ОСОБА_1видав накази від 31.08.2015 року №130 та від 30.09.2015 №142, а у червні 2016 року - наказ №127 від 30.06.2016 року, якими преміював за якісне виконання робіт по житловому фонду за серпень та вересень 2015 року працівників КП «НК ЖЕУ», у тому числі кожного разу себе особисто у розмірі 50 % від посадового окладу. Згідно з даними бухгалтерських довідок, наданих бухгалтерією КП «НК ЖЕУ», у серпні та вересні 2015 року, на підставі вищевказаних наказів ОСОБА_1 нараховано та виплачено премії у розмірі 2959,65 грн., 3551,39 грн. та 3708,59 грн., відповідно.

Таким чином, при виданні вказаних вище наказів, якими ОСОБА_1 преміював себе особисто, останній, усупереч вимогам п. З ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції»

вчинив дії та прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів, тобто, вчинив правопорушення, пов'язане з корупцією, передбачене ч. 2 ст. 172-7 КУпАП - вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

ОСОБА_1, в судовому засіданні вину повністю визнав, пояснив, що він дійсно скоїв дане адміністративне правопорушення, але вчинив його не навмисно, оскільки не знав про необхідність повідомляти Новокаховську міську раду або директора ОСОБА_2 про наявність у нього реального конфлікту інтересів при розгляді питання щодо преміювання себе особисто за час, коли виконував обов`язки директора КП «НК ЖЕУ», у скоєному щиро кається.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши правопорушника, прокурора, суд дійшов висновку, що вина ОСОБА_1Є знайшла своє підтвердження, жодних доказів щодо його невинуватості у інкримінуємому правопорушенні суду не надано, а вина, окрім його власних пояснень, також підтверджується зібраними по справі доказами.

Так, відповідно до п.п. «а» п.2 ч.І ст. З Закону України «Про запобігання корупції», посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, є суб'єктами відповідальності за правопорушення, пов'язані з корупцією.

Пунктами 1.1, 1.2, 4.1, 4.3 Статуту КП «НК ЖЕУ» визначено, що комунальне підприємство «НК ЖЕУ», засноване Новокаховською міською радою, є комунальною власністю Новокаховської територіальної громади в особі Новокаховської міської ради, є юридичною особою, самостійним господарюючим суб'єктом, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банку, печатку, штампи, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього статуту.

Відповідно до абзацу 3 частини 2 статті 81 Цивільного кодексу України «юридична особа публічного права» - це юридична особа, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, до таких осіб відносяться і комунальні заклади.

Згідно з п. п. 2.1, 2.5 трудового контракту № 2/04 від 07.12.2010, укладеного між виконавчим комітетом Новокаховської міської ради та ОСОБА_2, керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, організовувати його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством, діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях, укладати господарські та інші угоди, накладати на працівників стягнення відповідно до чинного законодавства, видає в межах компетенції накази та інші акти, надає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства, розпоряджається коштами.

Статтею 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування.

Частиною 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону зобов'язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Статтею 15 ЗУ «Про оплату праці» премію віднесено до одного із видів додаткового матеріального стимулювання праці працівників підприємств і організацій, яка не є обов'язковою складовою заробітної плати.

Згідно листа Новокаховської міської ради від 22.08.2016 № 31/3058 ОСОБА_1, у період з 01.06.2015 по 01.07.2016 року з усним чи письмовим повідомленням про наявність у нього конфлікту інтересів не звертався до виконавчого комітету Новокаховської міської ради, який є органом управління КП «НК ЖЕУ» та, у відповідності до п. 8.3 Статуту КП «НК ЖЕУ», здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства. Отже, останній, обґрунтовано обвинувачується у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, яке передбачене ч.1 ст.172-7 КУпАП, тобто, неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів, та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, за що, в свою чергу, передбачена адміністративна відповідальність ч.2 ст. 172-7 КУпАП.

Згідно ст. 36 КУпАП при вчиненні кількох адміністративних правопорушень, стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.

При накладенні адміністративного стягнення суд враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини та майновий стан.

Обставин, що помякшують чи обтяжують відповідальність, суд не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 172-7 ч.1,2, 283 КУпАП, -

п о с т а н о в и в :

Піддати ОСОБА_1 за ч.1 ст.172-7 КУпАП адміністративному стягненню у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі 1700 грн. за ст. ч.2 ст. 172-7 КУпАП адміністративному стягненню у вигляді штрафу в дохід держави в сумі 3400 грн..

На підставі ст. 36 КУпАП ОСОБА_1 остаточно піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу в дохід держави в сумі 3 400 грн. (Отримувач коштів УК у м. Новій Каховці/м. Н. Каховка/21081100, Рахунок отримувача № 31117106700012, Банк отримувача: ГУДКСУ у Херсонській області, ККДБ 21081100, Код банку отримувача 852010, Код ЄДРПОУ 38053504)..

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір в розмірі 275,60 грн. (Отримувач коштів: Державний бюджет м. Нова Каховка. Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 38053504, Банк отримувача: УДКСУ в Херсонській області, МФО: 852010, Рахунок отримувача: 31211206700012, Код класифікації доходу бюджету: 22030101 «Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050)» Символ звітності банку 206).

Постанова може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, або на неї може бути внесено подання прокурора протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Суддя М. Є. Бойко

Часті запитання

Який тип судового документу № 61972036 ?

Документ № 61972036 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 61972036 ?

Дата ухвалення - 11.10.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 61972036 ?

Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення

В якому cуді було засідання по документу № 61972036 ?

В Новокаховський міський суд Херсонської області
Попередній документ : 61972021
Наступний документ : 62016764