Ухвала суду № 57806191, 19.05.2016, Чернівецький районний суд Вінницької області

Дата ухвалення
19.05.2016
Номер справи
150/276/16-ц
Номер документу
57806191
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

"19" травня 2016 р.

Справа № 150/276/16-ц

Провадження по справі №2/150/120/16

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі та призначення

справи до судового розгляду

19 травня 2016 року с. Мазурівка

Суддя Чернівецького районного суду Вінницької області Суперсон С.П., розглянувши матеріали ОСОБА_1 до ТОВ Чернівецька центральна районна аптека №95» в особі директора ОСОБА_2 про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності на нежиле приміщення, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернулась до Чернівецького районного суду з позовом до ТОВ Чернівецька центральна районна аптека №95» в особі директора ОСОБА_2 про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності на нежиле приміщення.

Позовна заява по формі і змісту відповідає вимогам ч. 2, 3, 4 ст. 119 ЦПК України.

До позовної заяви додані її копії та копії всіх документів для відповідача.

У відповідності до вимог ч.5 ст. 119 ЦПК України до позову додано документ, що підтверджує сплату судового збору.

Позовна заява підсудна Чернівецькому районному суду Вінницької області.

Підстав для залишення позовної заяви без руху, або повернення її, відсутні.

Встановлених законом перепон для відкриття провадження у справі не має.

З огляду на якість та повноту наданих суду разом з позовом документів, немає необхідності в проведені попереднього судового засідання.

При таких обставинах, справа може бути призначена до судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 122, 127-129 Цивільного процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Відкрити провадженняу цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ТОВ Чернівецька центральна районна аптека №95» в особі директора ОСОБА_2 про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності на нежиле приміщення.

Розгляд справипризначити на 10 годину 00 хвилин 25 травня 2016 року в приміщенні Чернівецького районного суду Вінницької області.

Копію ухвали про відкриття провадження у справі надіслати для відома позивачу.

Копію ухвали про відкриття провадження у справі, копію позовної заяви та додані документи надіслати для відома та надання суду письмових заперечень /визнання/ проти заявленого позову відповідачу.

Відповідач після одержання копії ухвали про відкриття провадження у справі і позовної заяви має право подати суду письмове заперечення проти позову із зазначенням доказів, що підтверджують його заперечення (ч 1 ст. 128 ЦПК України).

Відповідач має право пред'явити зустрічний позов до початку розгляду справи по суті (ч. 1 ст. 123 ЦПК України).

Роз'яснити сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, що суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до Цивільного процесуального кодексу України, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі (ч. 1 ст. 11 ЦПК України).

Роз'яснити особам, які беруть участь у справі, що вони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом (ч. 1 ст. 27 ЦПК України).

Розяснити сторонам, що у відповідності до вимог статті 143 ЦПК України вони мають право заявляти клопотання про проведення експертизи.

Позивач також має право протягом усього часу розгляду справи збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову, а відповідач має право визнати позов повністю або частково. До початку розгляду судом справи по суті позивач має право шляхом подання письмової заяви змінити предмет або підставу позову, а відповідач - пред'явити зустрічний позов. Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу (ч. 2, 3 ст. 31 ЦПК України).

Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки (ч. 3 ст. 27 ЦПК України).

Особи, які беруть участь у справі позовного провадження, для підтвердження своїх вимог або заперечень зобов'язані подати усі наявні у них докази до або під час попереднього судового засідання, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться - до початку розгляду справи по суті (ч. 2 ст. 27 ЦПК України).

Сторона, в якої за рішенням суду виникне право заявити вимогу до третьої особи або до якої у такому випадку може заявити вимогу сама третя особа, зобов'язана повідомити суд про цю третю особу (ч. 1 ст. 36 ЦПК України).

Попередити сторін, що вони зобов'язані подати свої докази суду до або під час попереднього судового засідання у справі, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, - до початку розгляду справи по суті. Докази, подані з порушенням вимог, встановлених частиною першою цієї статті, не приймаються, якщо сторона не доведе, що докази подано несвоєчасно з поважних причин. Сторони до або під час попереднього судового засідання у справі, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, - до початку розгляду справи по суті, зобов'язані повідомити суд про всі відомі їм рішення судів, що стосуються предмету спору, а також про всі відомі їм незавершені судові провадження, що стосуються предмету спору (ст. 131 ЦПК України).

Ухвала може бути оскаржена щодо мотивів недотримання правил підсудності в апеляційному порядку до апеляційного суду Вінницької області через Чернівецький районний суд в порядку та строки, передбачені ст. ст. 294-296 Цивільного процесуального кодексу України.

СУДДЯ С.П. СУПЕРСОН

Попередній документ : 57775296
Наступний документ : 57889049