Рішення № 54598377, 24.12.2015, Господарський суд Закарпатської області

Дата ухвалення
24.12.2015
Номер справи
916/3837/15
Номер документу
54598377
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

24.12.2015 Справа № 916/3837/15

Суддя господарського суду Закарпатської області Андрейчук Л.В., розглянувши матеріали справи

за позовом: Публічного акціонерного товариства Комерційний банк „Приватбанк, м. Дніпропетровськ

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю „Норойл, м. Ужгород

про стягнення 260474,04 грн.

Представники:

від позивача не зявився;

від відповідача не зявився.

Представникам сторін розяснено їх права та обовязки відповідно до ст.ст. 20, 22 ГПК України, зокрема, право заявляти відводи.

Суть спору: Публічним акціонерним товариством Комерційний банк „Приватбанк, м. Дніпропетровськ заявлено позов до Товариства з обмеженою відповідальністю „Норойл, м. Ужгород, про стягнення 260474,04 грн в т.ч. 193735,80 грн. заборгованість за кредитом, 31129,93 грн. заборгованості з відсотків за користування кредитом, 30321,30 грн. - пені та 5287,01 грн. заборгованості з комісії за користування кредитом.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 14.09.2015 року порушено провадження у справі та призначено справу до розгляду на 12.10.2015 року.

Згідно спеціального витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, зробленого господарським судом Одеської області 14.09.2015 року, встановлено, що місцезнаходженням Товариства з обмеженою відповідальністю „Норойл є: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Другетів, буд. 116.

Згідно ч. 2 ст. 15 ГПК України справи у спорах, що виникають при виконанні господарських договорів та з інших підстав, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням відповідача.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 12.10.2015 року, відповідно до ст. 17 ГПК України, матеріали справи №916/3837/15 надіслано за встановленою підсудністю до господарського суду Закарпатської області.

Відповідно автоматичного розподілу справ між суддями справу №916/3837/15 розподілено судді Андрейчук Л.В.

Ухвалою господарського суду Закарпатської області від 29.10.2015 року справу №916/3837/15 прийнято до свого провадження, а її розгляд розпочато заново та призначено розгляд справи на 19.11.2015 року.

Ухвалами суду, з огляду на неявку відповідача та необхідність додаткового забезпечення його процесуальних прав, розгляд справи відкладався. При цьому, відповідач, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи. На адресу, вказану позивачем, підтверджену реєстраційними документами (ухвали суду від 29.10.2015 року, 19.11.2015, 01.12.2015 року та 17.12.2015 року надіслані відповідачу рекомендованою кореспонденцією на адресу відповідача відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з відміткою органу звязку повернута без вручення адресату), однак, відповідач своїми процесуальними правами не скористався: у судові засідання явку уповноваженого представника не забезпечив, письмових пояснень по суті спору та заявленим вимогам не подав, в т.ч. контррозрахунку заявленої до стягнення суми, причин неявки та невиконання вимог ухвали не повідомив.

Таким чином, суд приходить до висновку, що відповідач належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, а матеріали справи містять достатні докази для її розгляду по суті.

Позивач позов мотивує тим, що відповідач прострочив виконання своїх зобов'язань за договором банківського обслуговування б/н від 11.11.2014 року, у зв'язку із чим за ним виникла заборгованість 260474,04 грн (в т.ч. 193735,80 грн. заборгованість за кредитом, 31129,93 грн. заборгованості з відсотків за користування кредитом, 30321,30 грн. - пені та 5287,01 грн. заборгованості з комісії за користування кредитом).

Представник позивача у ході судового розгляду наполягав на задоволенні позовних вимог, посилаючись на їх обґрунтованість долученими до матеріалів справи документами.

За таких обставин справа вирішується в порядку передбаченому ст. 75 Господарського процесуального кодексу України за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали і документи, подані сторонами, заслухавши пояснення представників сторін, зясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, сукупно оцінивши докази, які мають значення для справи, суд встановив наступне:

Відповідач 11.11.2014 року приєднався до Умов та правил надання банківських послуг (далі Умови), тарифів банку, що розміщені в мережі інтернет на сайті ПАТ „Приватбанку, які складають договір банківського обслуговування №б/н від 11.11.2014 року (далі договір) та взяв на себе зобовязання виконувати умови цього договору.

Своїм підписом клієнт приєднується та зобов'язується виконувати умови, викладені в Умовах та Правилах надання банківських послуг, ОСОБА_1 - договорі банківського обслуговування в цілому. Відносини між Банком та Клієнтом можуть вирішуватись як шляхом підписання окремих угод або додаткових угод до Договору, так і шляхом обміну інформацією відносно банківського обслуговування з клієнтом через web-сайти банку www.privatbank.ua та http://client-bank.privatbank.ua чи інший Інтернет SMS-ресурс, зазначений банком.

Умови та Правила надання банківських послуг, до яких приєднався відповідач, підписавши заяву про відкриття поточного рахунку, містять істотні умови змішаного договору - кредитного договору та договору банківського рахунку.

Відповідно до пункту 3.2.1.1.16 Умов, при укладанні договорів і угод, чи вчиненні інших дій, що свідчать про приєднання Клієнта до "Умов і правил надання банківських послуг" (або у формі "Заяви про відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів і відбитка печатки" або у формі авторизації кредитної угоди в системах клієнт - банк/Інтернет, клієнт-банк, або у формі обміну паперовою або електронною інформацією, або в будь-якій іншій формі), банк і клієнт допускають використання підписів клієнта у вигляді електронного цифрового підпису та/або підтвердження через пароль, спрямований банком через верифікований номер телефону, який належить уповноваженій особі клієнта з правом "першого" підпису. Підписання договорів і угод таким чином прирівнюється до укладання договорів та угод у письмовій формі.

Згідно статті 3 Закону України "Про електронний цифровий підпис", електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо: електронний цифровий підпис підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису; під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису; особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

Відповідно до пункту 3.2.1.1.1 Умов, кредитний ліміт на поточний рахунок надається на поповнення обігових коштів та здійснення поточних платежів клієнта, в межах кредитного ліміту. Техніко-економічне обґрунтування кредиту фінансування поточної діяльності. Про розмір ліміту банк повідомляє клієнта на свій вибір або в письмовій формі, або через встановлені засоби електронного зв'язку Банка та Клієнта (системи клієнт-банк, Інтернет клієнт банк, sms повідомлення та інші). Банк здійснює обслуговування Ліміту клієнта, що заключається у проведенні його платежів понад залишку коштів на поточному рахунку клієнта, при наявності вільних грошових ресурсів, за рахунок кредитних коштів у межах ліміту, шляхом дебетування поточного рахунку. При цьому створюється дебетове сальдо.

Згідно з пунктом 3.2.1.1.3 Умов, кредит надається в обмін на зобов'язання клієнта щодо його повернення, сплаті процентів та винагороди. Кредитний ліміт може бути збільшено для оплати судових витрат у порядку, зазначеному Умовами та правилами надання банківських послуг. Сторони погодились, що кредитний ліміт може бути збільшено для оплати судових витрат у порядку, передбаченому Умовами та правилами надання банківських послуг. Ліміт овердрафту встановлюється банком на кожен операційний день. У разі зниження банком ліміту у односторонньому порядку, передбаченому цими Умовами та правилами надання банківських послуг, клієнт зобов'язується погасити різницю між фактичною заборгованістю та сумою нового ліміту не пізніше дня, зазначеного у повідомлені банку про зміну ліміту, направленого клієнту у будь-якій з форм, передбачених Умовами та правилами надання банківських послуг. У протилежному випадку грошові зобов'язання вважаються порушеними, а зазначена різниця фактичною заборгованістю та новою сумою ліміту вважається простроченню з дня, зазначеного у повідомленні.

Відповідно до пункту 3.2.1.1.8 Умов, проведення платежів клієнта у порядку обслуговування кредитного ліміту, проводиться банком протягом одного року з моменту підписання угоди про приєднання клієнта до "Умов і правил надання банківських послуг" (або у формі "Заяви про відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів і відбитка печатки" або у формі авторизації кредитної угоди в системах клієнтбанк/інтернет клієнтбанк, або у формі обміну паперовій або електронній інформацією, або в будь-якій іншій формі).

Пункт 3.2.1.1.6 Умов визначає, що ліміт може бути змінений банком в односторонньому порядку, передбаченому Умовами і правилами надання банківських послуг, у разі зниження надходжень грошових коштів на поточний рахунок або настання інших факторів, передбачених внутрішніми нормативними документами банку. Підписавши Угоду, клієнт висловлює свою згоду на те, що зміна Ліміту проводиться банком в односторонньому порядку шляхом повідомлення Клієнта на свій вибір або в письмовій формі, або через встановлені засоби електронного зв'язку банку і клієнта (системи клієнт-банк, інтернет клієнт банк, sms - повідомлення або інших).

Відповідно до пункту 3.2.1.4 Умов, яким затверджений порядок розрахунків, за користування кредитом в період з дати виникнення дебетового сальдо на поточному рахунку клієнта при закритті банківського дня клієнт виплачує проценти, виходячи з процентної ставки, розмір якої залежить від строку користування кредитом (диференційована процентна ставка).

Відповідно до пункту 3.2.1.4.1.1 Умов, за період користування кредитом з моменту виникнення дебетового сальдо до дати обнуління дебетового сальдо в одну з дат до 25-го числа поточного місяця, якщо дебетове сальдо на поточному рахунку утворилося з 1-го до 20-го (включно) числа поточного місяця або до 25-го числа наступного місяця, якщо дебетове сальдо на поточному рахунку утворилося з 21-го до кінцевого числа поточного місяця (далі - "період, в який дебетове сальдо підлягає обнулінню"), розрахунок процентів здійснюється за процентною ставкою в розмірі 0% річних від суми залишку непогашеної заборгованості.

Згідно з пунктом 3.2.1.4.1.2 Умов, при не обнулінні дебетового сальдо в одну з дат періоду, в якому дебетове сальдо підлягає обнулінню, протягом 90 днів з останньої дати періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнулінню, клієнт виплачує банку за користування кредитом проценти в розмірі 36% річних, починаючи з останньої дати періоду, в яку дебетове сальдо підлягало обнулінню.

Пунктом 3.2.1.4.1.3 Умов передбачено, що у випадку непогашення кредиту протягом 90 днів з дати закінчення періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнулінню, починаючи з 91-го дня після дати закінчення періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнулінню, кредит вважається простроченим, а грошові зобов'язання Клієнта щодо погашення заборгованості вважаються порушеними. При порушенні клієнтом будь-якого з грошового зобов'язання клієнт сплачує банку відсотки за користування кредитом у розмірі 56% річних від суми залишку непогашеної заборгованості.

Під непогашенням кредиту мається на увазі не виникнення на поточному рахунку нульового дебетового сальдо при закритті банківського дня (п. 3.2.1.4.1.4 Умов).

Відповідно до пункту 3.2.1.4.9 Умов, розрахунок відсотків за користування кредитом проводиться щодня, починаючи з моменту утворення на поточному рахунку дебетового сальдо при закритті банківського дня, за кількість днів користування кредитними коштами, виходячи з 360 днів у році. Розрахунок відсотків проводиться до повного погашення заборгованості за кредитом, на суму залишку заборгованості за кредитом. День повернення кредиту в часовий інтервал нарахування відсотків не включається. Нарахування відсотків здійснюється в дату сплати.

Відповідно до пункту 3.2.1.2.3.4 Умов, банк має право при порушенні клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбаченого Умовами, змінити умови кредитування - вимагати від клієнта дострокового повернення кредиту, сплати відсотків за його користування, виконання інших зобов'язань за кредитом в повному обсязі шляхом направлення повідомлення.

Пунктом 3.2.1.6.1 Умов визначено, що обслуговування кредитного Ліміту на поточному рахунку клієнта здійснюється з моменту подачі клієнтом розрахункових документів на використання Ліміту у межах зазначених у них сум, і діє в обсязі перерахованих коштів до повного виконання зобов'язань сторонами.

Відповідно до статті 6 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (ч. 1 ст. 627 ЦК України).

Статтею 628 ЦК України передбачено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Положенням ч. 1 ст. 1067 ЦК України закріплено, що договір банківського рахунка укладається для відкриття клієнтові або визначеній ним особі рахунка у банку на умовах, погоджених сторонами.

Відповідно до договору, відповідачу було встановлено кредитний ліміт в розмірі 200000,00 грн. на поточний рахунок 26001054318079 в електронному вигляді через встановлені засоби електронного звязку банку і клієнта (системи клієнт-банк, Інтернет клієнт банк, sms повідомлення або інших), що визначено і врегульовано Умовами та підтверджується довідкою від 20.08.2015 року №08.7.0.0.0/150820145430, а також банківською випискою з рахунку з 20.05.2015 року по 19.08.2015 року.

При несплаті винагороди, відсотків у відповідні їм дати сплати, вони вважаються простроченими (3.2.1.4.10 Умов).

Відповідач свої зобовязання по погашенню кредиту та відсотків не виконав, внаслідок чого у нього виникла та рахується прострочена заборгованість, яка станом на 19.08.2015 року становить суму 260474,04 грн. (в т.ч. 193735,80 грн. - заборгованість за кредитом, 31129,93 грн. - заборгованості з відсотків за користування кредитом, 30321,30 грн. - пені та 5287,01 грн. - заборгованості з комісії за користування кредитом).

Відповідно до п. 3.2.1.5.1 Умов при порушенні клієнтом будь-якого із зобовязань по сплаті відсотків за користування кредитом, передбачених Умовами п.п. 3.2.1.2.2.2, 3.2.1.4.1, 3.2.1.4.2, 3.2.1.4.3, термінів повернення кредиту, передбачених п.п. 3.2.1.1.8, 3.2.1.2.2.3, 3.2.1.2.3.4, винагороди, передбаченої п.п. 3.2.1.2.2., 3.2.1.4.4, 3.2.1.4.5, 3.2.1.4.6 клієнт виплачує банку за кожний випадок порушення пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період за який сплачується пеня, (у % річних) від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу. А в разі реалізації банком права на встановлення іншого строку повернення кредиту, клієнт сплачує банку пеню у розмірі, зазначеному в п.3.2.1.4.1.3 від суми заборгованості за кожен день прострочення. Сплата пені здійснюється у гривні.

У звязку з невиконання відповідачем основного зобовязання, відповідно до Умов та ст.625 ЦК України, позивач нарахував відповідачу пеню, яка згідно розрахунку позивача становить 30321,30 грн.

Відповідно до п. 3.2.1.2.3.4 Умов, банк має право при порушенні клієнтом будь-якого із зобовязання, передбаченого Умовами, змінити умови кредитування вимагати від клієнта дострокового повернення кредиту, сплати відсотків за його користування, виконання інших зобовязань за кредитом в повному обсязі. Позивач звертався до відповідача з претензією від 13.08.2015 року №41112ODA6S00M про негайне погашення простроченої заборгованості в повному обсязі. Належних та допустимих доказів відповіді відповідача на дану вимогу суду не надано.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Враховуючи принципи змагальності, рівності, неупередженості та безсторонності судового процесу, а також те, що належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи відповідач, не зважаючи на неодноразову вимогу суду, так і не подав відзиву на позов, контррозрахунку суми позову (як основного боргу так і штрафних санкцій), а також не заперечив проти позову в цілому чи частково, у суду відсутні підстави ставити під сумнів розрахунок та обґрунтованість основного боргу та штрафних санкцій позивачем.

З огляду на викладене, вимога позивача про стягнення з відповідача суми 260474,04 грн. в т.ч. 193735,80 грн. - заборгованість за кредитом, 31129,93 грн. - заборгованості з відсотків за користування кредитом, 30321,30 грн. - пені та 5287,01 грн. - заборгованості з комісії за користування кредитом - підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідачем не спростовано належними засобами доказування обставин на які посилається позивач в обґрунтування своїх позовних вимог.

Відтак, враховуючи вищенаведене в сукупності, заявлені позовні вимоги є законними та обґрунтованими, відповідачем в установленому порядку не спростовані та не заперечені, а тому підлягають задоволенню в повному обсязі.

Згідно з ст.49 ГПК України з відповідача на користь позивача підлягає стягненню сума 3907,11 грн. у відшкодування витрат по сплаті судового збору.

Керуючись ст. ст. 15, 32, 33, 34, 43, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задоволити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „НОРОЙЛ (88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Другетів, буд. 116 код ЄДРЮОФОП 38350624) на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк „Приватбанк (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, код ЄДРЮОФОП 14360570) заборгованість на суму 260474,04 грн. (двісті шістдесят тисяч чотириста сімдесят чотири грн. 04 коп.), включаючи суму заборгованості за кредитом, проценти за користування кредитом, пеню та комісію за користування кредитом та у відшкодування судових витрат - суму 3907,11 грн. (три тисячі девятсот сім грн. 11 коп.).

3. Видати наказ

Дане рішення набирає законної сили в порядку ст. 85 Господарського процесуального кодексу України. Повний текст рішення виготовлено та підписано 24.12.2015 року.

Суддя Андрейчук Л.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 54598377 ?

Документ № 54598377 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 54598377 ?

Дата ухвалення - 24.12.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 54598377 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 54598377 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 54598377, Господарський суд Закарпатської області

Судове рішення № 54598377, Господарський суд Закарпатської області було прийнято 24.12.2015. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі дані.

Судове рішення № 54598377 відноситься до справи № 916/3837/15

Це рішення відноситься до справи № 916/3837/15. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 54598372
Наступний документ : 54598385