Рішення № 50050778, 21.09.2011, Новокаховський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
21.09.2011
Номер справи
2117/2-940/11
Номер документу
50050778
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Справа № 2117/2-940/11 .

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

І м е н е м У к р а ї н и

21 вересня 2011 року

Новокаховський міський суд Херсонської області в складі:

головуючого судді: Чирського Г.М.

при секретарі: Білоус Л.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Нова Каховка цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» до ОСОБА_1 про звернення стягнення на предмет застави, -

в с т а н о в и в:

Позивач звернувся до суду з зазначеним позовом, посилаючись на те, що згідно умов кредитного договору № НЕN0AN00000117 від 08.11.2007 року ОСОБА_1 отримав кредитні кошти у розмірі 11761,60 доларів США з нарахуванням процентів за користування кредитом із розрахунку 12,96% річних на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення - 07.11.2012 року. Відповідач зобовязався повернути кредит та сплатити відсотки за користування кредитними коштами в строк та порядок, встановлених кредитним договором. В якості забезпечення вимог позивача з відповідачем 08.11.2007 року був укладений договір застави рухомого майна, згідно якого заставодавець передав у заставу автомобіль марки ВАЗ, модель 21101, 2007 року випуску, тим ТЗ: легковий автомобіль, кузов № XТА21101081072331, державний реєстраційний № НОМЕР_1.

В період дії кредитного договору ОСОБА_1 не дотримувався умов кредитного договору, внаслідок чого утворився борг перед ПАТ КБ «Приватбанк», який станом на 08.06.2011 рік складає 5858,82 доларів США, з яких: сума непогашеного кредиту 5210,94 доларів США; заборгованість за відсотками 537,70 доларів США; заборгованість по комісії за користування кредитом 92,76 доларів США; пеня за несвоєчасне виконання зобовязань 17,42 доларів США.

На підставі викладеного просив суд в рахунок погашення заборгованості звернути стягнення на автомобіль марки ВАЗ, модель 21101, 2007 року випуску, тим ТЗ: легковий автомобіль, кузов № XТА21101081072331, державний реєстраційний № НОМЕР_1, який належить на праві власності ОСОБА_1 шляхом передачі рухомого майна (предмета застави) автомобіля марки автомобіль марки ВАЗ, модель 21101, 2007 року випуску, тим ТЗ: легковий автомобіль, кузов № XТА21101081072331, державний реєстраційний № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк», для подальшої його реалізації шляхом продажу предмету застави третій особі з метою погашення кредитної заборгованості ОСОБА_1 за кредитним договором № НЕN0AN00000117 від 08.11.2007, для чого надати ПАТ КБ «Приватбанк» право зняти з обліку в органах ДАІ транспортний засіб.

В судове засідання представник позивача не зявився, в своїй письмовій заяві просив справу розглядати у його відсутність, позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідач в судове засідання не зявився без поважних причин, хоча, відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України про день, час та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно статей 526, 527, 530 Цивільного кодексу України зобов'язання повинні виконуватись належним чином, в установлений строк, відповідно до умов договору та вимог закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 1054 та ч. 2 ст. 1050 Цивільного кодексу України наслідками порушення боржником зобов'язання щодо повернення чергової частини суми кредиту є право кредитора достроково вимагати повернення всієї суми кредиту.

Відповідно до ст. 572 ЦК України в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобовязання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).

Статтею 589 ЦК України передбачено, що у разі невиконання зобовязання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави. За рахунок предмета застави заставодержатель має право задовольнити в повному обсязі свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, включаючи сплату процентів, неустойки, відшкодування збитків, завданих порушенням зобовязання, необхідних витрат на утримання заставленого майна, а також витрат, понесених у звязку із предявленням вимоги, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ст. 590 ЦК України звернення стягнення на предмет застави здійснюється за рішенням суду, якщо інше не встановлено договором або законом. Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, коли зобовязання не буде виконано у встановлений строк (термін), якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 591 ЦК України реалізація предмета застави, на який звернене стягнення, провадиться шляхом його продажу з публічних торгів, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 592 ЦК України заставодержатель має право вимагати дострокового виконання зобовязання, забезпеченого заставою, а якщо його вимога не буде задоволена, звернути стягнення на предмет застави в інших випадках, встановлених договором.

Зі ст. 19 Закону України «Про заставу» вбачається, що за рахунок заставленого майна заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення, включаючи проценти, відшкодування збитків, завданих прострочкою виконання (а у випадках, передбачених законом чи договом неустойку), необхідні витрати на утримання заставленого майна, а також витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги, якщо інше не передбачено договором застави.

Відповідно до ст. 20 вказаного Закону заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави у разі, якщо в момент настання терміну виконання зобовязання, забезпеченого заставою, воно не буде виконане, якщо інше не передбачено законом чи договором.

Судом встановлено, що 08.11.2007 року між ВАТ КБ «Приватбанк», назву якого змінено на Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» та ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № НЕN0AN00000117.

Згідно п. п. 1.1., 1.2., 1.3. зазначеного договору відповідачу ОСОБА_1 було надано кредит у розмірі 11761,60 доларів США з остаточною датою погашення кредиту 07.11.2012 року.

На підставі кредитного договору процентна ставка за користування кредитом становить 12,96% річних.

08 листопада 2007 року між позивачем та відповідачем, в забезпечення виконання зобов'язань ОСОБА_1 за кредитним договором, був укладений договір застави транспортного засобу.

На підставі договору застави відповідачем ОСОБА_1 було надано у заставу позивачу транспортний засіб автомобіль марки ВАЗ, модель 21101, 2007 року випуску, тим ТЗ: легковий автомобіль, кузов № XТА21101081072331, державний реєстраційний № НОМЕР_1.

Відповідно до кредитного договору позичальник здійснює погашення Кредиту та процентів рівними щомісячними платежами в розмірі згідно з Графіком погашення кредиту та інших платежів.

В порушення прийнятих на себе зобов'язань ОСОБА_1 умов кредитного договору не виконує.

Станом на 08.06.2011 року його заборгованість складає 5858,82 доларів США, з яких: сума непогашеного кредиту 5210,94 доларів США; заборгованість за відсотками 537,70 доларів США; заборгованість по комісії за користування кредитом 92,76 доларів США; пеня за несвоєчасне виконання зобовязань 17,42 доларів США.

У відповідності до п. 2 договору застави, у випадках, передбачених пунктами 34.1, 34.2 цього договору заставодержатель має право задовольнити за рахунок предмета застави свої вимоги щодо відшкодування витрат, повязаних з предявленням вимоги за кредитним договором та/або зверненням стягнення на Предмет застави; відшкодування витрат на утримання і збереження Предмета застави; сплати неустойки відповідно до умов Кредитного договору; сплати процентів за кредитом відповідно до умов Кредитного договору; повернення суми кредиту відповідно до умов Кредитного договору; відшкодування збитків, завданих порушенням умов Кредитного договору.

Згідно договору застави, заставодержатель має право звернути стягнення на предмет застави і задовольнити свої вимоги за рахунок Предмета застави, у разі невиконання або неналежного виконання кредитного договору.

Таким чином, позов підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 88 ЦПК України з відповідача на користь позивача підлягають стягненню понесені останнім та документально підтверджені судові витрати.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 10, 11, 60, 88, 209, 212, 213, 214, 215, 224-226 ЦПК України, -

в и р і ш и в:

Позов задовольнити.

В рахунок погашення заборгованості за кредитним договором № НЕN0AN00000117 від 08.11.2007 звернути стягнення на автомобіль марки ВАЗ, модель 21101, 2007 року випуску, тим ТЗ: легковий автомобіль, кузов № XТА21101081072331, державний реєстраційний № НОМЕР_1, який належить на праві власності ОСОБА_1 (74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Р.Зорге, 10/58, ідентифікаційний номер НОМЕР_2).

Визначити порядок звернення стягнення на заставне майно шляхом передачі рухомого майна (предмету застави) - автомобіля марки ВАЗ, модель 21101, 2007 року випуску, тим ТЗ: легковий автомобіль, кузов № XТА21101081072331, державний реєстраційний № НОМЕР_1, Публічному акціонерному товариству Комерційний банк «Приватбанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570), для подальшої його реалізації шляхом продажу третій особі з метою погашення кредитної заборгованості ОСОБА_1, для чого надати ПАТ КБ «Приватбанк» право зняття з обліку в органах ДАІ автомобіля марки ВАЗ, модель 21101, 2007 року випуску, тим ТЗ: легковий автомобіль, кузов № XТА21101081072331, державний реєстраційний № НОМЕР_1.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ПАТ КБ «Приватбанк» судові витрати по оплаті судового збору в сумі 467,53 грн. та витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи в сумі 120 грн., а всього 587,53 грн.

Заочне рішення може бути переглянуте Новокаховським міським судом за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного суду Херсонської області через Новокаховський міський суд протягом десяти днів з дня його проголошення.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні в судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Суддя Г.М. Чирський

Часті запитання

Який тип судового документу № 50050778 ?

Документ № 50050778 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 50050778 ?

Дата ухвалення - 21.09.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 50050778 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 50050778 ?

В Новокаховський міський суд Херсонської області
Попередній документ : 50050770
Наступний документ : 50050779