Рішення № 49246165, 26.04.2011, Новокаховський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
26.04.2011
Номер справи
2117/2-476/11
Номер документу
49246165
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Справа № 2117/2-476/11 .

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

І м е н е м У к р а ї н и

26 квітня 2011 року

Новокаховський міський суд Херсонської області в складі:

Головуючої судді Сапронової Л.В.

При секретарі Хорольській О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Каховка Херсонської області, цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про звернення стягнення,-

в с т а н о в и в:

Позивач звернувся до суду з зазначеним позовом, посилаючись на те, що відповідно до укладеного договору № НЕСFАК00180028 від 30.09.2005 року ОСОБА_1 (далі - Відповідач) 30.09.2005 року отримав кредит у розмірі 83009.30 грн. зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 15.00 % на рік на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення 28.09.2012 року. У порушення зазначених норм закону та умов договору відповідач зобов'язання за вказаним договором належним чином не виконав. У зв'язку з зазначеними порушеннями зобов'язань за кредитним договором відповідач станом на 08.02.2011 року має заборгованість - 174377.61 грн., яка складається з наступного:

51966.86 грн. - заборгованість за кредитом;

56875.04 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом;

7234.50 грн. - заборгованість по комісії за користуванням кредитом;

58301.21 грн. - пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором;

В забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» і відповідач 30.09.2005 р. уклали договір застави рухомого майна (надалі - договір застави). Згідно з договором застави відповідач надав в заставу автомобіль CHEVROLET, модель: NIVA, рік випуску: 2005, тип ТЗ: універсал, № кузова/шасі: Х9L21230050081896, реєстраційний номер: ВТ5900АВ, що належить на праві власності ОСОБА_1 (74988, Херсонська обл., м. Таврійськ, вул. Цюрупи, буд. 63, ІПН НОМЕР_1).

Просить в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором № НЕСFАК00180028 від 30.09.2005 року в сумі 174377.61 грн.: звернути стягнення на предмет застави: автомобіль CHEVROLET, модель: NIVA, рік випуску: 2005, тип ТЗ: універсал, № кузова/шасі: Х9L21230050081896, реєстраційний номер: ВТ5900АВ, що належить на праві власності Відповідачу ОСОБА_1 (74988, Херсонська обл., м. Таврійськ, вул. Цюрупи, буд. 63, ІПН НОМЕР_1), шляхом продажу вказаного автомобіля ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ОСОБА_2 «ПРИВАТБАНК» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570) з укладанням від імені відповідача договору купівлі-продажу будь-яким способом з іншою особою-покупцем, зі зняттям вказаного автомобіля з обліку в органах ДАІ України, а також наданням ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» всіх повноважень, необхідних для здійснення продажу.

Представник Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» в судове засідання не зявився, подав письмову заяву про розгляд справи без його участі, позов підтримав та не заперечував проти винесення заочного рішення.

Відповідач в судове засідання не зявився, хоча про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином завчасно.

Суд вважає можливим розглянути справу у відсутність сторін на підставі наявних доказів та ухвалити заочне рішення.

Дослідивши докази по справі в їх сукупності, суд вважає, що позов підлягає задоволенню, за таких підстав.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Відповідно до ст.ст.1049, 1050 ЦК України, позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно зі ст.1055 ЦК України, 1. кредитний договір укладається у письмовій формі; 2 Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним.

Якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він зобов'язаний сплатити неустойку відповідно до статей 549-552 цього Кодексу, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про заставу», за рахунок заставленого майна заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, що визначаються на момент фактичного задоволення. Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконано (ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про заставу». Звернення стягнення на заставлене майно здійснюється за рішенням суду або третейського суду, на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо інше не передбачено законом, або договором застави (ч. 6 ст. 20 ЗУ «Про заставу»).

Згідно з договором застави, звернення стягнення та реалізація предмету застави здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього договору, у тому числі шляхом безпосереднього продажу конкретному покупцю з правом укладання Заставодержателем договору купівлі-продажу Предмету застави від імені Заставодавця.

Судом встановлено, що відповідно до укладеного договору № НЕСFАК00180028 від 30.09.2005 року ОСОБА_1 (далі - Відповідач) 30.09.2005 року отримав кредит у розмірі 83009.30 грн. зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 15.00 % на рік на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення 28.09.2012 року. У порушення зазначених норм закону та умов договору відповідач зобов'язання за вказаним договором належним чином не виконав. У зв'язку з зазначеними порушеннями зобов'язань за кредитним договором відповідач станом на 08.02.2011 року має заборгованість - 174377.61 грн., яка складається з наступного:

51966.86 грн. - заборгованість за кредитом;

56875.04 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом;

7234.50 грн. - заборгованість по комісії за користуванням кредитом;

58301.21 грн. - пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором;

Відповідно до ст. 16 Цивільного кодексу України, одним із способів захисту судом цивільних прав та інтересів є примусове виконання зобов'язання в натурі. Примусове виконання зобов'язання в натурі, - це спосіб захисту, який випливає з загального принципу повного і належного виконання зобов'язання та полягає в зобов'язанні здійснити дію, або утриматися від її здійснення, незалежно від застосування до боржника інших заходів впливу.

З огляду на те, що законом та умовами договору передбачено обов'язок Відповідача передати предмет застави в заклад Заставодержателя (ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»), вимога Позивача стосовно зобов'язання Відповідача виконати зобов'язання в натурі є законною і обґрунтованою.

Відповідно до ч. 2 ст. 28 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», якщо протягом 30 днів з моменту реєстрації в Державному реєстрі відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження зобов'язання боржника, виконання якого забезпечене обтяженням, залишається невиконаним і в разі, якщо предмет забезпечувального обтяження знаходиться у володінні боржника, останній зобов'язаний на вимогу обтяжувача негайно передати предмет обтяження у володіння обтяжувача (заклад). Аналогічна умова міститься в договорі застави.

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» у разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет застави в рішенні суду зазначаються спосіб реалізації предмета застави ... із застосуванням однієї із процедур, передбачених ст. 26 цього Закону, яка передбачає і продаж предмета застави шляхом укладення договору купівлі-продажу з іншою особою-покупцем.

Відповідно до ст. 590 ЦК України, звернення стягнення на предмет застави здійснюється за рішенням суду.

Суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, а саме в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором № НЕСFАК00180028 від 30.09.2005 року в сумі 174377.61 грн. слід звернути стягнення на предмет застави: автомобіль CHEVROLET, модель: NIVA, рік випуску: 2005, тип ТЗ: універсал, № кузова/шасі: Х9L21230050081896, реєстраційний номер: ВТ5900АВ, що належить на праві власності Відповідачу ОСОБА_1 (74988, Херсонська обл., м. Таврійськ, вул. Цюрупи, буд. 63, ІПН НОМЕР_1), шляхом продажу вказаного автомобіля ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ОСОБА_2 «ПРИВАТБАНК» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570) з укладанням від імені відповідача договору купівлі-продажу будь-яким способом з іншою особою-покупцем, зі зняттям вказаного автомобіля з обліку в органах ДАІ України, а також наданням ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» всіх повноважень, необхідних для здійснення продажу.

На підставі ст.. 19, 20 ЗУ «Про заставу», ст..24-30 ЗУ «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», ст.ст. 16, 526, 527, 530, 554, 590, 1046-1049, 1050, 1054, 1055 ЦК України, керуючись ст.ст. 3, 10, 15, 60, 107, 131, 212, 215, 224-233 ЦПК України, суд,-

в и р і ш и в:

Позов задовольнити.

В рахунок погашення заборгованості за кредитним договором № НЕСFАК00180028 від 30.09.2005 року в сумі 174377.61 грн.: звернути стягнення на предмет застави: автомобіль CHEVROLET, модель: NIVA, рік випуску: 2005, тип ТЗ: універсал, № кузова/шасі: Х9L21230050081896, реєстраційний номер: ВТ5900АВ, що належить на праві власності відповідачу ОСОБА_1 (74988, Херсонська обл., м. Таврійськ, вул. Цюрупи, буд. 63, ІПН НОМЕР_1), шляхом продажу вказаного автомобіля ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ОСОБА_2 «ПРИВАТБАНК» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570) з укладанням від імені відповідача договору купівлі-продажу будь-яким способом з іншою особою-покупцем, зі зняттям вказаного автомобіля з обліку в органах ДАІ України, а також наданням ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» всіх повноважень, необхідних для здійснення продажу.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» судовий збір в сумі 1700,00 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в сумі 120,00 грн.,

На рішення суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Херсонської області через Новокаховський міський суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня його проголошення.

Суддя Л.В. Сапронова

Часті запитання

Який тип судового документу № 49246165 ?

Документ № 49246165 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 49246165 ?

Дата ухвалення - 26.04.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 49246165 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 49246165 ?

В Новокаховський міський суд Херсонської області
Попередній документ : 49246129
Наступний документ : 49246171