Постанова № 48966652, 20.04.2011, Новокаховський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
20.04.2011
Номер справи
2117/2-а-2518/11
Номер документу
48966652
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Справа № 2117/2-а-2518/11 .

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

20 квітня 2011 року

суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Ведяшкіна Ю.В., розглянувши в порядку скороченого провадження в м. Нова Каховка адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Управління Пенсійного фонду України у м. Нова Каховка про стягнення недоплаченої щомісячної державної соціальної допомоги дітям війни у розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом, посилаючись на те, що згідно Закону України №2195-ІУ від 18.11.2004 року «Про соціальний захист дітей війни» має статус дитини війни. Відповідач не виплачує з 1.01.2006 року щомісячно як дитині війни соціальну допомогу в розмірі 30% відсотків мінімальної пенсії за віком, що передбачено ст. 6 зазначеного Закону. З наведених підстав позивач просить визнати дії відповідача неправомірними, зобов*язати УПФ України у м. Нова Каховка, Херсонської області здійснити перерахунок пенсії з підвищенням її з розміру встановленому ч. 1 ст. 28 ЗУ «Про загальнообов*язкове пенсійне страхування» до розміру 30 % мінімальної пенсії за віком, передбаченому ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» за період з 14.09.2010 року по 14.03.2011 року.

Відповідно до ч. 4 ст.183-2 КАС України, суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

У запереченнях на позов відповідач заявлені вимоги не визнав, посилаючись на те, що ст. 110 Закону України «Про державний бюджет України на 2006 рік» було передбачено поетапне запровадження у 2006 році виплат дітям війни, встановлених ст. 6 Закону України» Про соціальний захист дітей війни», за результатами виконання бюджету у першому півріччі, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, який так й не був визначений, тому підвищення пенсії дітям війни не було запроваджено. Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», ст. 6 ЗУ «Про соціальний захист дітей війни» викладена в новій редакції, відповідно до якої дітям війни замість пенсії, виплачується підвищення у розмірі надбавки, встановленої для учасників війни в розмірі 10%. Після ухвалення рішення Конституційного суду України від 22.05.2008 року постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 року № 530 визначений розмір підвищення пенсії дітям війни. Інший розмір підвищення до пенсії дітям війни, ніж той, що зазначений у вказаній Постанові, не встановлювався, а позивач одержував підвищення до пенсії з 01.01.2008 року у розмірах, визначних вказаною Постановою. Вважає, що відповідач здійснює виплату щомісячної державної допомоги позивачу відповідно до вимог чинного законодавства та в межах повноважень, визначених законодавством. На підставі викладеного просить відмовити у задоволенні позову, крім того, вважає, що позивачем пропущено строк для звернення до суду із відповідним позовом без поважних причин, тому в позові слід відмовити також за пропуском строку позовної давності.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, всебічно і повно зясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтується позов, обєктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Оскільки Управління Пенсійного фонду України в м. Нова Каховка у відносинах з фізичними та юридичними особами під час реалізації своїх завдань та функцій, встановлених законодавством України, є субєктом владних повноважень, то дана справа є справою адміністративної юрисдикції.

Відповідно до частини 1, 2 статті 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідач не надав суду достатніх беззаперечних доказів в обґрунтування правомірності своєї бездіяльності.

Згідно ст.99 Кодексу адміністративного судочинства України адміністративний позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

З матеріалів справи вбачається, що відповідь на заяву позивача щодо перерахунку пенсії відповідачем була надана 16.12.2010 року. Позивач звернувся з позовною заявою до суду 17.03.2011 року, тобто позивачем не було пропущено строк звернення до суду.

Судом встановлено, що позивач є пенсіонером, перебуває на обліку в Управлінні Пенсійного фонду України в м. Нова Каховка Херсонської області та має статус дитини війни згідно з посвідченням.

Відповідно до довідки УПФ України в м. Нова Каховка Херсонської області позивач отримує надбавку до пенсії як дитина війни в наступних розмірах: з січня 2008 року 47 грн.; з квітня 2008 року 48,10 грн.; з липня 2008 року 48,20 грн.; з жовтня 2008 року 49, 80 грн.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» дитина війни це особа, яка є громадянином України та якій на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років.

Основні положення щодо реалізації конституційного права громадян, які мають статус дитини війни, їх соціальну захищеність шляхом надання пільг і державної соціальної підтримки визначені та закріплені в Законі України «Про соціальний захист дітей війни».

Відповідно до ст.6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» дітям війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 30 відсотків мінімальної пенсії за віком.

Позивач звернувся до Управління Пенсійного фонду України в м. Нова Каховка із заявою про підвищення пенсії на підставі Закону України «Про соціальний захист дітей війни», проте листом Управління Пенсійного фонду України в м. Нова Каховка отримав відмову в підвищенні пенсії на 30 % через відсутність фінансування з Державного бюджету України.

Статтею 70 Закону України «Про Державний бюджет на 2010 рік» Кабінету міністрів України надано право у 2010 році встановлювати розміри соціальних виплат, які відповідно до законодавства визначаються залежно від розміру мінімальної заробітної плати, в абсолютних сумах у межах асигнувань, передбачених за відповідними бюджетними програмами.

Названа норма передбачає встановлення в абсолютних сумах розмірів лише в тих виплат, вихідним критерієм розрахунку яких є розмір мінімальної заробітної плати. Відповідно її дія не поширюється на спірні відносини, оскільки розмір зазначених соціальних виплат згідно із Законом України «Про соціальний захист дітей війни» залежить від розміру мінімальної пенсії за віком.

Законом України «Про державний бюджет на 2010 рік» та Законом України «Про державний бюджет на 2011 рік» дія статті 6 ЗУ «Про соціальний захист дітей війни», якою передбачено нарахування та виплата підвищення до пенсії як дитині війни в розмірі 30 % мінімальної пенсії за віком, не призупинялась, отже, нарахування та виплата у 2010-2011 роках дітям війни підвищення до пенсії або щомісячного грошового довічного утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, повинні здійснюватися відповідно до норм Закону України «Про соціальний захист дітей війни».

Згідно статті 28 Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Статтею 52 Закону України «Про державний бюджет на 2010 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів», був затверджений прожитковий мінімум на одну особу, яка втратила працездатність, з 01 січня - 695 гривень, з 01 квітня 706 гривень, з 01 липня 709 гривень, з 01 жовтня 723 гривні, а з 01 грудня - 734 гривні. Розміри державних соціальних гарантій на 2010 рік, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму встановлюються відповідними законами України, цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

Таким чином позовні вимоги за період з 14.09.2010 року по 14.03.2011 року підлягають задоволенню, оскільки у 2010-2011 роках положення ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», якою передбачено нарахування та виплата підвищення до пенсії як дитині війни в розмірі 30 % мінімальної пенсії за віком, не змінювалось та не зупинялось, тому відповідач повинен був при нарахуванні та сплаті зазначеного виду соціальної допомоги керуватись положенням зазначеної норми закону, а не Постановою КМУ № 530 від 28.05.2008 року. Так в своєму рішенні № 6-рп/2007 від 09.07.2007 р. Конституційний Суд України зазначив, що утверджуючи і забезпечуючи права і свободи громадян, держава окремими законами України встановила певні соціальні пільги, компенсації і гарантії, що є складовою конституційного права на соціальний захист і юридичними засобами здійснення цього права, а тому відповідно до частини другої статті 6 частини другої статті 19, частини першої статті 68 Конституції України (254к/96-ВР) вони є загальнообов'язковими, однаковою мірою мають додержуватися органами державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовими особами. Невиконання державою своїх соціальних зобов'язань щодо окремих осіб ставить громадян у нерівні умови, підриває принцип довіри особи до держави, що закономірно призводить до порушення принципів соціальної, правової держави. Тому при вирішенні цього питання відповідач повинен керуватись нормами спеціального закону.

Безпідставними є і посилання відповідача на відсутність коштів щодо забезпечення виплати зазначеного підвищення пенсії у вказаному розмірі, оскільки органи державної влади не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобовязань, які встановлені ст. 46 Конституції України та Законом України «Про соціальний захист дітей війни».

З огляду на викладене, суд вважає, що позовні вимоги про нарахування та виплату щомісячної доплати до пенсії за період з 14.09.2010 року по 14.03.2011 року підлягають задоволенню, але нарахування за вказаний період часу соціальної допомоги позивачу, як «дитині війни» повинно проводитись з урахуванням фактично виплачених сум, що виплачувалася позивачеві відповідно до внесених змін до Закону України, «Про соціальний захист дітей війни».

Згідно частини 1 ст. 94 КАС України, якщо судове рішення ухвалено на користь сторони, яка не є субєктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа). Оскільки з матеріалів справи вбачається, що позивач сплатив судовий збір в сумі 3.40 грн., вказана сума підлягає стягненню з місцевого бюджету м. Нова Каховка.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.9,10,11, 94, 159,161,162, 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України, ст.ст.1,6 28 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», суд

ПОСТАНОВИВ:

Позов ОСОБА_1 до Управління Пенсійного Фонду України в м. Нова Каховка Херсонської області про визнання дій неправомірними, зобов*язання нарахувати та виплатити щомісячну державну соціальну допомогу дітям війни задовольнити.

Визнати відмову Управління Пенсійного фонду у м. Нова Каховка Херсонської області здійснити перерахунок пенсії ОСОБА_1 з підвищенням її на 30 % мінімальної пенсії за віком відповідно до ст. 6 ЗУ «Про соціальний захист дітей війни» за період з 14.09.2010 року по 14.03.2011 року неправомірною.

Зобовязати управління Пенсійного фонду України у м. Нова Каховка Херсонської області нарахувати та виплатити ОСОБА_1 пенсію з урахуванням підвищення до пенсії як дитині війни в розмірі 30 % мінімальної пенсії за віком відповідно до статті 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» та частини 1 статті 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» за період часу з 14.09.2010 року по 14.03.2011 року за виключенням фактично виплачених сум.

Повернути ОСОБА_1 суму сплаченого державного мита в розмірі 3 гривні 40 копійок, шляхом списання їх з місцевого бюджету ( р/р № 31418537700012, ККД 22090100, МФО 852010, ЄДРПОУ 24103977, банк: ГУДКУ у Херсонській області, одержувач: місцевий бюджет м. Нова Каховка).

Постанова підлягає негайному виконанню.

Постанова може бути оскаржена до Одеського апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів з дня її проголошення. Якщо постанову було прийнято без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

СуддяЮ.В. Ведяшкіна

Часті запитання

Який тип судового документу № 48966652 ?

Документ № 48966652 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 48966652 ?

Дата ухвалення - 20.04.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 48966652 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 48966652 ?

В Новокаховський міський суд Херсонської області
Попередній документ : 48966651
Наступний документ : 48966653