Постанова № 44211083, 05.05.2015, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
05.05.2015
Номер справи
826/1741/15
Номер документу
44211083
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

05 травня 2015 року № 826/1741/15

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва – Шулежко В.П., розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовом заступника прокурора Печерського району міста Києва в інтересах держави в особі Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до приватного акціонерного товариства «Промтехнологія» про стягнення штрафних санкцій,

В С Т А Н О В И В:

З позовом до Окружного адміністративного суду міста Києва звернувся заступник прокурора Печерського району міста Києва в інтересах держави в особі Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – позивач) до приватного акціонерного товариства «Промтехнологія» (далі – відповідач, ПрАТ «Промтехнологія») про стягнення штрафних санкцій в розмірі 1020,00 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем порушено вимоги чинного законодавства про цінні папери та фондовий ринок, в результаті чого накладено штрафні санкції, проте ним штраф у встановлений законодавством строк не сплачено, у зв’язку з чим просив стягнути заборгованість по фінансовій санкції в примусовому порядку.

Також, прокурором зазначено, що несплата відповідачем суми штрафу призвела до ненадходження цих коштів до Державного бюджету України, чим порушуються економічні інтереси держави.

Відповідач у встановлений судом строк письмових заперечень проти позову чи пояснень, доказів щодо заявлених позовних вимог на підтвердження або спростування обставин, зазначених у позові не надав, як і не надав заяви про визнання позову.

Суд на підставі ст.183-2 Кодексу адміністративного судочинства України розглядає справу без проведення судового засідання на підставі поданих сторонами доказів та матеріалів.

Розглянувши подані документи, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об’єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

Центральним територіальним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на підставі доручення директора Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №28-ЦД-1 від 31.03.2014 року у відношенні ПрАТ «Промтехнологія» встановлено ознаки порушення вимог п.4 розділу І Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 736, а саме: документи для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента ЗАТ «Промтехнологія» надані до реєструвального органу (за вх. №201/ЦА від 25.03.2014 р.) пізніше ніж через 60 календарних днів з дати державної реєстрації в органах державної реєстрації змін до установчих документів емітента (статут ПрАТ «Промтехнологія», затверджений загальними зборами акціонерів ЗАТ «Промтехнологія» згідно протоколу №13 від 30.04.2012 р.) та зареєстрований державним реєстратором 12.02.2013 р. №1070105002000101, про що складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів № 1180-ЦД-1-Е від 29.07.2014 року.

На підставі вказаного акту позивачем винесено постанову про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів від 29.07.2014 року про призначення розгляду справи.

В подальшому, Уповноваженою особою Комісії розглянуто матеріали справи, на підставі п.14 ст. 8, ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та п. 3 розділу VІІ, п. 1 розділу ХVІІ «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій», позивачем винесено постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів № 1224-ЦД-1-Е від 13.08.2014 року, якою накладено на відповідача штраф у розмірі 1020 грн.

Відповідно до копії супровідного листа, постанова про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів надіслана відповідачу засобами поштового зв’язку 14.08.2014 року за вих. № 03/02/3933/ПН.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, що виникли між сторонами, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 року № 448/96-ВР визначає правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в Україні.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» державне регулювання ринку цінних паперів – це здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює повноваження через центральний апарат і свої територіальні органи (ст. 6 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»).

Метою державного регулювання ринку цінних паперів, яка закріплена статтею 2 зазначеного закону є дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства.

Відповідно до п.4 розділу І Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 736, документи для заміни свідоцтва (свідоцтв) подаються емітентом до центрального апарату Комісії або її територіальних органів, які відповідно до повноважень, делегованих Комісією, зареєстрували відповідний випуск (випуски) цінних паперів емітента.

Емітент подає документи для заміни свідоцтва (свідоцтв) не пізніше 60 календарних днів з дати державної реєстрації в органах державної реєстрації змін до установчих документів емітента, пов’язаних зі зміною його найменування, і не пізніше 5 робочих днів від дати прийняття уповноваженим органом емітента рішення щодо бездокументарної форми існування цінних паперів.

Статут ПрАТ «Промтехнологія», затверджений загальними зборами акціонерів ЗАТ «Промтехнологія» згідно протоколу №13 від 30.04.2012 р. та зареєстрований державним реєстратором 12.02.2013 р. №1070105002000101. В той час, документи подані 25.03.2014 р. вх. №201/ЦА.

Статтею 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачено, зокрема, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Позивач зазначив, що протягом року вказане порушення відповідачем вчинено вперше.

Таким чином, враховуючи викладені норми законодавства та встановлені обставини, суд приходить до висновку, що позивачем правомірно застосовано штрафні санкції.

З матеріалів справи вбачаться, що на час вирішення даної справи зазначена сума штрафу відповідачем не сплачена, а постанова про накладення штрафу № 1224-ЦД-1-Е від 13.08.2014 року не оскаржена.

Згідно ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» у разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Водночас, відповідно до ст. 121 Конституції України, представництво інтересів громадян і держави у судах покладається саме на органи прокуратури.

Згідно ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів громадянина або держави, у випадках та порядку, встановлених законом.

Частиною 3 зазначеної статті передбачено, що прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу. Наявність таких обставин обґрунтовується прокурором у порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті.

При цьому, згідно з ч. 1 ст. 24 Закону України «Про прокуратуру», право подання позовної заяви (заяви, подання) в порядку цивільного, адміністративного, господарського судочинства надається Генеральному прокурору України, його першому заступнику та заступникам, керівникам регіональних та місцевих прокуратур, їх першим заступникам та заступникам.

Однією із форм представництва є звернення до адміністративного суду з адміністративними позовами на захист інтересів держави, що передбачено ст. 60 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до частини 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Виходячи з вищенаведених приписів законодавства, поданих документів і матеріалів, з’ясувавши всі фактичні обставини, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, беручи до уваги те, що відповідачем не доведено протиправність застосування до нього штрафної санкції, постанова про накладення штрафу не скасована в судовому порядку, у встановлений судом строк своїм правом на подання письмових заперечень проти позову не скористався, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог та вважає їх такими, що підлягають задоволенню.

Оскільки спір вирішено на користь сторони, звільненої від сплати судового збору, а також за відсутності витрат, пов’язаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз, судові витрати (судовий збір) стягненню з відповідача не підлягають.

Керуючись ст.ст. 69-71, 94, 158-163, 183-2, 254 КАС України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Позовні вимоги заступника прокурора Печерського району міста Києва в інтересах держави в особі Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку задовольнити повністю.

Стягнути з приватного акціонерного товариства «Промтехнологія» (код ЄДРПОУ 32556362) штрафні санкції в сумі 1020 (одна тисяча двадцять) грн. 00 коп. на рахунок відкритий в Управлінні Державної казначейської служби за місцезнаходженням платника за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106.

Постанова підлягає негайному виконанню.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі в Окружний адміністративний суд міста Києва апеляційної скарги на постанову протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає до Київського апеляційного адміністративного суду.

Якщо апеляційна скарга не була подана у строк, встановлений ст. 186 КАС України, постанова набирає законної сили після закінчення цього строку.

Суддя В.П. Шулежко

Попередній документ : 44211082
Наступний документ : 44211087