Рішення № 42389469, 21.01.2015, Господарський суд Миколаївської області

Дата ухвалення
21.01.2015
Номер справи
915/2260/14
Номер документу
42389469
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=====

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2015 року Справа № 915/2260/14

м. Миколаїв

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Монтаженергоремонт» (54051, м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 400), код 37206991

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «РоялУкрТранс» (54050, м. Миколаїв, вул. Металургів, 225), код 35786868

про: стягнення 12637 грн. 33 коп.

.

суддя В.Д. Фролов

за участю представників сторін

від позивача: Драгомарецька В.В., довіреність від 07.04.2014 р.

від відповідача: представник не з'явився

Товариством з обмеженою відповідальністю «Монтаженергоремонт» (далі-Позивач) пред'явлено позов до Товариства з обмеженою відповідальністю «РоялУкрТранс» (далі-Відповідач) про стягнення грошових коштів в сумі 12637 грн. 33 коп., з яких: 9709 грн. 28 коп. - основний борг, 2087 грн. 49 коп. - інфляційні втрати, 840 грн. 56 коп. - 3% річних, посилаючись на несвоєчасне виконання Відповідачем грошового зобов'язання щодо оплати виконаних робіт за договором підряду № 1-С від 01.09.2011 року.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 31.12.2014 порушено провадження у справі та призначено її розгляд на 21.01.2015 року.

21 січня 2015 року від Позивача до суду надійшла заява в якій зазначено, що у зв'язку зі сплатою Відповідачем основного боргу Позивач просить суд стягнути з останнього лише 2087 грн. 49 коп. - інфляційних втрат та 840 грн. 56 коп. -3% річних.

У судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав повністю з підстав, викладених у позовній заяві.

Відповідач повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явився. Відзив на позовну заяву до суду не надав, позов не оспорив.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про вчинення усіх необхідних дій щодо повідомлення Відповідача про розгляд справи та про достатність у матеріалах справи документальних доказів для вирішення спору по суті за відсутності повноважного представника відповідача.

Вислухавши думку Позивача, дослідивши матеріали справи та оцінивши всі подані у справу докази, суд встановив:

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «Монтаженергоремонт» та Товариством з обмеженою відповідальністю «РоялУкрТранс» було укладено договір підряду № 1-С від 01.09.2011 р. (надалі - Договір).

Відповідно до п. 2.1 Договору Відповідач доручив, а Позивач зобов'язався виконати, у відповідності з вимогами проектно-кошторисної і нормативної документацією, а також з умовами Договору, будівельно-монтажні і пусконалагоджувальні Роботи по Об'єкту.

Згідно п.5.1 Договору здача-приймання виконаних робіт проводиться Сторонами щомісячно за період з 20 числа попереднього місяця по 20 число поточного місяця і оформляється підписанням акту про приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) і довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3).

На виконання умов Договору Позивач виконав та здав, а Відповідач прийняв зазначені роботи на об'єкті 241 Реконструкція МГС, що підтверджується актами приймання виконаних робіт за формою №КБ-2в і довідками про їх вартість за формою №КБ-3 на загальну суму 148248 грн. 32 коп. Зазначені акти та довідки підписані сторонами та скріплені їх печатками. Також, Позивачем були виставлені Відповідачу рахунки на оплату виконаних робіт ( а.с. 17-118).

Пунктом 4.5.1 Договору передбачено, що оплату виконаних робіт Відповідач повинен здійснювати протягом 5 днів після надання Позивачем документів вказаних у п. 5.2 даного Договору.

Відповідач, всупереч умовам Договору та приписам чинного законодавства розрахувався за виконанні роботи не своєчасно. Так Відповідач розрахувався з Позивачем за виконанні роботи на час подання позову до суду 30.12.2014 р. частково в сумі 138539 грн. 04 коп., станом на час розгляду справи 21.01.2015 р. Відповідач розрахувався з Позивачем в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст.526 Цивільного кодексу України, ст.193 Господарського кодексу України зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За приписами ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

На підставі зазначеного, Позивачем нараховано Відповідачу за період 06.02.2012 року по 30.12.2014 року 2087 грн. 49 коп. - інфляційних втрат та 840 грн. 56 коп.-3% річних (розрахунок додається).

Загальна сума заборгованості Відповідача перед Позивачем становить 2928 грн. 05 коп.

З огляду на викладене, позов підлягає задоволенню повністю

Статтею 49 ГПК України передбачено покладання судових витрат, зокрема витрат на оплату судового збору, у разі задоволення позову на відповідача.

Керуючись ст. 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України,

суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «РоялУкрТранс» (54050, м. Миколаїв, вул. Металургів, 225, код 35786868) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Монтаженергоремонт» (54051, м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 400, код 37206991) грошові кошти в загальній сумі 2928 (дві тисячі дев'ятсот двадцять вісім) грн. 05 коп., із яких: 2087 (дві тисячі вісімдесят сім) грн. 49 коп. - інфляційні втрати, 840 (вісімсот сорок) грн. 56 коп.- 3 % річних, а також грошові кошти на відшкодування витрат на оплату позовної заяви судовим збором у сумі 1827 (одна тисяча вісімсот двадцять сім) грн. 00 коп.

Суддя В.Д. Фролов

Попередній документ : 42389465
Наступний документ : 42389477