Рішення № 34491976, 29.10.2013, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
29.10.2013
Номер справи
904/7395/13
Номер документу
34491976
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

29.10.13р. Справа № 904/7395/13

За позовомПрокурора Самарського району м. Дніпропетровська в інтересах держави в особі Дніпропетровської міської ради, м. Дніпропетровськ до Товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажного підприємства "Електроган", м. Дніпропетровськ Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача:Лівобережна об'єднана державна податкова інспекція м. Дніпропетровськапро внесення змін до договору оренди земельної ділянки Суддя Єременко А.В.Представники:

Від прокурора:Несевря Д.С., посв. №011405 від 24.10.12р.;Від позивача: не з'явився; Від відповідача:не з'явився;Від третьої особи:не з'явився.СУТЬ СПОРУ:

Прокурор Самарського району м. Дніпропетровська звернувся до господарського суду з позовом в інтересах держави в особі Дніпропетровської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажного підприємства "Електроган", згідно якої прокурор просить внести зміни до п. п. 1.4., 3.1., 3.2. договору оренди земельної ділянки від 09.11.2000 року, укладеного між Дніпропетровською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажним підприємством "Електроган", посвідченого нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_2, зареєстрованого в реєстрі за №1320, зареєстрованого в книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі за №523 від 09.11.2000 року, виклавши їх в такій редакції:

"1.4. нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на 16.09.2013 року становить 20035 грн. 53 коп. ";

"3.1. річна орендна плата за земельну ділянку встановлюється у грошовій формі (у гривнях) у розмірі 300 грн. 54 коп., не є сталою та може змінюватись у разі зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки та встановлюється обчислюється відповідно до Податкового кодексу України у мінімальному розмірі, що встановлюється цим кодексом";

"3.2. орендна плата за користування земельною ділянкою сплачується у грошовій формі, вноситься на розрахунковий рахунок Держказначейства за місцем податкового звіту щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місця, і на майбутній період вноситься на термін не більше одного календарного року".

Позовні вимоги наведені з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог (вх. №62816/13 від 18.10.2013р.), яка подана прокурором до початку розгляду справи по суті.

Позовні вимоги мотивовані зміною мінімального розміру орендної плати за землю на законодавчому рівні та зміною розміру нормативної грошової оцінки спірної земельної ділянки, у зв'язку з чим виникла необхідність внесення змін у спірний договір оренди землі.

Позивач в судове засідання, призначене на 29.10.2013р., не з'явився, письмових пояснень щодо заявленого позову не надав, був належним чином повідомлений про час та місце судового засідання.

Відповідач до судового засідання не з'явився, відзив та витребувані судом документи не надав, був належним чином повідомлений про час та місце судового засідання, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення.

Третя особа до судового засідання не з'явилась, письмові пояснення по суті позову не надала, була повідомлена належним чином про час та місце судового засідання, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення.

Господарський суд вважає за можливе розглянути справу за наявними у справі матеріалами (ст. 75 ГПК України).

В судовому засіданні 29.10.2013 року оголошені вступна та резолютивна частини рішення.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши прокурора, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

09.11.2000р. між виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради (орендодавець) та ТОВ будівельно-монтажним підприємством "Електроган" (орендар) був укладений договір оренди земельної ділянки (надалі - Договір), відповідно до умов якого орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне володіння і користування на умовах оренди земельну ділянку площею 0,0015 га, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, Самарський район, вул. Космонавта Волкова, 6а і зареєстрована в Державному земельному кадастрі м. Дніпропетровська за кодом 84775018 згідно з планом земельної ділянки, що додається.

Підставою для надання земельної ділянки в оренду є рішення виконкому міської ради від 20.07.2000 №1776 (п.1.2. Договору).

Згідно п.1.3. Договору категорія земельної ділянки: землі промисловості.

За п.1.4. Договору грошова оцінка земельної ділянки на момент укладення цього договору: 1344,75 грн.

Відповідно до п.2.1. Договору земельна ділянка надається до 20.07.2015р. Підписаний сторонами нотаріально засвідчений договір набуває чинності після державної реєстрації (п.2.2. Договору).

Пунктом 3.1. Договору передбачено, що орендна плата виплачується у грошовій формі в розмірі 13,44 грн/рік і вноситься на розрахунковий рахунок Держказначейства за місцем податкового звіту. Орендна плата сплачується щомісячно (до 15 числа наступного місяця) і на майбутній період вноситься на термін не більше одного календарного року (п.3.2. Договору).

Згідно п.3.4. Договору індексація суми орендної плати, у разі збільшення розміру земельного податку, проводиться прямо пропорційно, відповідно до законів України.

Цільове призначення земельної ділянки: фактичне розміщення адміністративно-виробничих будівель (п.4.1. Договору).

За п. п. 8.1., 8.2. Договору зміна умов договору оренди можлива за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо умов договору оренди та інші спори вирішуються у судовому порядку.

09.11.2000 року Договір посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_2 та зареєстрований в реєстрі за №1320.

Договір зареєстрований у Дніпропетровському міському управлінні земельних ресурсів за №523 від 09.11.2000р.

08.12.2004р. Дніпропетровською міською радою прийнято рішення №52/22, яким встановлено, що правонаступником виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради по всіх договорах оренди земельних ділянок, а також інших договорів на право користування землею, укладених між землекористувачами та виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради є Дніпропетровська міська рада.

З 01.01.2011р. набрав чинності Податковий кодекс України.

Згідно пункту 288.4., підпункту 288.5.1. пункту 288.5. ст. 288 Податкового кодексу України розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою:

для земель сільськогосподарського призначення - розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом;

для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом.

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України" від 02.12.2010р. № 2756-VI, який набрав чинності з дня набрання чинності Податковим кодексом України, до частини другої ст. 21 Закону України "Про оренду землі" внесені зміни, в силу яких розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України).

Таким чином, Податковий кодекс України встановлює не конкретний розмір орендної плати за землю, який має бути зазначений у договорі оренди, а лише порядок її визначення та граничні розміри орендної плати.

Рішенням Дніпропетровської міської ради від 02.02.2011р. № 216/8 "Про приведення рішень міської ради та деяких проектів рішень міської ради, які погоджено виконавчим комітетом міської ради, у галузі земельних відносин у відповідність до вимог чинного законодавства" вирішено, що до моменту прийняття міською радою рішення про визначення розміру річної орендної плати за земельні ділянки залежно від їх функціонального використання встановити розмір річної орендної плати за користування земельними ділянками у мінімальному розмірі орендної плати, визначеному Податковим кодексом України, незалежно від мети використання.

У зв'язку з тим, що річна орендна плата, передбачена умовами Договору, не відповідає вимогам законодавства щодо мінімального розміру річної орендної плати, рішенню Дніпропетровської міської ради від 02.02.2011р. № 216/8 з наведеного питання, а між сторонами Договору не досягнуто згоди про внесення до нього відповідних змін, прокурор вбачає підстави для внесення змін до Договору у судовому порядку, що і є причиною спору.

Відповідно до ч. 1 ст. 651 ЦК України зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до частини другої статті 651 ЦК України договір може бути змінено за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Згідно ст. 632 ЦК України ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

Статтею 30 Закону України "Про оренду землі" передбачено, що зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Такі ж положення щодо зміни умов Договору сторонами включені до п. п. 8.1., 8.2. Договору.

Отже, нормами чинного законодавства передбачено можливість зміни умов договору за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у випадках, встановлених договором або законом. Оскільки сторонами спірного Договору передбачена можливість внесення змін до Договору, а орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності є регульованою ціною, тому законодавча зміна граничного розміру цієї плати є підставою для перегляду розміру орендної плати, встановленого умовами Договору.

Позивач у порядку, встановленому ст. 188 ГК України, не звертався до відповідача з пропозицією про внесення змін до Договору в частині визначення розміру орендної плати, не направляв відповідачу проект змін до Договору.

Разом з тим, у газеті "Наше місто" № 26 (3306) від 22.02.2011р. опубліковане повідомлення про необхідність приведення договорів оренди землі до вимог законодавства за підписом міського голови.

Між тим, згоди щодо внесення змін до Договору у позасудовому порядку сторони не досягли.

Надсилання відповідачу пропозицій про внесення змін до спірного Договору оренди є виключно правом, а не обов'язком позивача, тому недотримання позивачем вимог ч. 2 ст. 188 ГК України щодо обов'язку надсилання іншій стороні пропозицій про зміну умов Договору оренди земельної ділянки не позбавляє його права звернутися до суду з позовом до відповідача про зміну умов Договору за наявності спору, тобто відсутності згоди на зміну умов Договору.

Наведене узгоджується з правовою позицією Верховного Суду України, викладеною у постанові Верховного Суду України від 20.11.2012р., прийнятій за наслідками перегляду постанови Вищого господарського суду України від 26.06.2012р. у справі № 28/5005/640/2012.

Відповідно до витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 19.09.2013р., виданого на вимогу прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська, нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,0030 га, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, Самарський район, вул. Космонавта Волкова, буд. 6-а, кадастровий номер 1210100000:09:007:0003, становить 20035,53 грн.

Згідно з підпунктом 271.1.1. пункту 271.1. статті 271 Податкового кодексу України нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом, є базою оподаткування податком за землю.

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки (ст. 274.1 Податкового кодексу України).

Відповідно до п. 286.1 ст.286 Податкового кодексу України підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок (п. 289.1 ст.289 Податкового кодексу України).

Оскільки розмір орендної плати за землю визначається з урахуванням нормативної грошової оцінки земельної ділянки, нормативна грошова оцінка переданої в оренду спірної земельної ділянки змінилась, підлягають перегляду і відповідні умови Договору.

Розмір річної орендної плати визначений прокурором з урахуванням чинного законодавства, рішення Дніпропетровської міської ради від 02.02.2011р. № 216/8, площі, переданої в оренду земельної ділянки у розмірі 0,0015 га та розрахований виходячи з нормативної грошової оцінки спірної земельної ділянки - 20035,53 грн., підтвердженої виданим Управлінням Держземагенства у Дніпропетровському районі витягом з технічної документації про нормативну грошову оцінку цієї земельної ділянки від 19.09.2013р., у трикратному розмірі земельного податку, встановленого Податковим кодексом України.

Враховуючи викладене, суд вбачає підстави для внесення змін до Договору щодо розміру нормативної грошової оцінки земельної ділянки та розміру річної орендної плати, яка визначена з урахуванням чинного законодавства та рішення органу місцевого самоврядування.

З огляду на те, що згідно п. 287.3 ст. 287 Податкового кодексу України податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця суд задовольняє позовні вимоги в частині внесення змін до п.3.2. Договору.

Таким чином, заявлені прокурором позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судовий збір підлягає стягненню до спеціального фонду Державного бюджету України з відповідача.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 49, 82-85 ГПК України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Внести зміни до п. п. 1.4., 3.1., 3.2. договору оренди земельної ділянки від 09.11.2000 року, укладеного між Дніпропетровською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажним підприємством "Електроган", посвідченого нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_2, зареєстрованого в реєстрі за №1320, зареєстрованого в книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі за №523 від 09.11.2000 року, виклавши їх в такій редакції:

"1.4. нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на 16.09.2013 року становить 20035 грн. 53 коп. ";

"3.1. річна орендна плата за земельну ділянку встановлюється у грошовій формі (у гривнях) у розмірі 300 грн. 54 коп., не є сталою та може змінюватись у разі зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки та встановлюється обчислюється відповідно до Податкового кодексу України у мінімальному розмірі, що встановлюється цим кодексом";

"3.2. орендна плата за користування земельною ділянкою сплачується у грошовій формі, вноситься на розрахунковий рахунок Держказначейства за місцем податкового звіту щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місця, і на майбутній період вноситься на термін не більше одного календарного року".

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажного підприємства "Електроган" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Космонавта Волкова, буд. 6А, код ЄДРПОУ 24240016) до спеціального фонду Державного бюджету України (одержувач: Управління Державної казначейської служби України у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області, код за ЄДРПОУ 37989269, банк: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, код банку за ЄДРПОУ 37988155, МФО банку 805012, рахунок №31214206783005, судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050), господарський суд Дніпропетровської області, код бюджетної класифікації доходів - 22030001) витрати по оплаті судового збору у розмірі 1147,00 грн., про що видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Суддя А.В.Єременко

Попередній документ : 34491975
Наступний документ : 34491980