Постанова № 34265542, 18.10.2013, Одеський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
18.10.2013
Номер справи
815/4066/13-а
Номер документу
34265542
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Справа № 815/4066/13-а

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2013 року м. Одеса

Одеський окружний адміністративний суд в складі:

Судді - Гусева О.Г.,

при секретарі - Селімова О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі адміністративну справу за позовом Управління Пенсійного Фонду України у Приморському районі м.Одеси до ТОВ „Максима Логистикс” про стягнення заборгованості зі сплати внесків,

ВСТАНОВИВ:

Управління Пенсійного Фонду України у Приморському районі м.Одеси звернулося до Одеського окружного адміністративного суду з позовними вимогами до ТОВ „Максима Логистикс” про стягнення заборгованості зі сплати внесків.

Свої вимоги позивач обґрунтовує порушенням з боку відповідача вимог Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003р. N 1058-IV.

У судове засідання представник позивача не з’явився, надав до суду клопотання слухати справу за його відсутності, позовні вимоги підтримав у повному обсягу, посилаючись на обставини викладені у позовній заяві, просив їх задовольнити, та підтвердив, що станом на час розгляду справи у суді сума заборгованості відповідачем не сплачена.

Відповідач був належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, однак в судове засідання не з'явився, письмових доводів та заперечень проти позову по суті заявлених вимог не надала, у зв’язку з чим справа розглядалася за наявними матеріалами в порядку передбаченому ст. 128 КАС України.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

Як було встановлено при розгляді справи, ТОВ „Максима Логистикс” перебуває на обліку в УПФУ у Приморському районі м.Одеси як платник внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Згідно із положеннями ст. 15 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” N 1058-IV від 09.07.2003р. платниками страхових внесків до солідарної системи є страхувальники (роботодавці та інші особи, які відповідно до цього Закону сплачують страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування), зазначені в статті 14 цього Закону, а саме: підприємства, установи і організації, створені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, об'єднання громадян, профспілки, політичні партії (у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, профспілок, політичних партій, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами), фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності та інші особи (включаючи юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру, - для осіб, зазначених у пунктах 1, 10, 15 статті 11 цього Закону.

Пунктом 6 частини 2 ст. 17 Закону передбачено, що страхувальники зобов’язані нараховувати, обчислювати і сплачувати в установлені строки та в повному обсязі страхові внески.

Статтею 19 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» визначено, що страхові внески нараховуються роботодавцями на суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Відповідно до ч. 6 ст. 20 Закону страхувальники зобов'язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду.

Згідно з п.п. 5.1.1 та 5.1.4 Інструкції “Про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, до Пенсійного фонду України”, затвердженої постановою Пенсійного фонду України від 19.12.2003р. №21-1, обчислення страхових внесків зазначеною категорією платників здійснюється щомісячно за ставками, визначеними пунктами 4.1, 4.2 цієї Інструкції, на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), виходячи з розміру страхового внеску, що діє на день нарахування виплат (доходу). Нараховані за відповідний базовий звітний період страхові внески сплачуються платниками (крім гірничих підприємств) шляхом перерахування безготівкових сум з їх банківських рахунків не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду незалежно від виплати заробітної плати (доходу), на суми яких нараховуються страхові внески.

Як вбачається з матеріалів справи, за ТОВ „Максима Логистикс” склалася заборгованість зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у сумі – 916 грн. 38 коп., що підтверджується розрахунками сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, про що 06.11.2009 року ТОВ „Максима Логистикс” було направлено вимогу позивачем.

У відповідності до ч. 2 ст. 106 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003р. N 1058-IV суми страхових внесків своєчасно не нараховані та/або не сплачені страхувальниками у строки, визначені статтею 20 цього Закону, в тому числі обчислені територіальними органами Пенсійного фонду у випадках, передбачених частиною третьою статті 20 цього Закону, вважаються простроченою заборгованістю із сплати страхових внесків (далі - недоїмка) і стягуються з нарахуванням пені та застосуванням фінансових санкцій.

Відповідно до п.1 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 01.03.01р. №121/2001, Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що, зокрема, здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового пенсійного страхування, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу “Підстави для звільнення від доказування”.

На думку суду, наявність та розмір заборгованості ТОВ „Максима Логистикс” перед позивачем по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування підтверджується обґрунтованими розрахунком заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Доказів, спростовуючих викладене, відповідачем під час розгляду справи до суду представлено не було.

Враховуючи вищенаведене, суд приходить до висновку щодо правомірності та обґрунтованості даного позову.

Разом з тим суд прийшов до висновку, що позивачем було доведено перед судом правомірність заявлених позовних вимог лише в частині стягнення заборгованості, однак позивачем не було доведено необхідності у визначенні способу та порядку виконання даного рішення шляхом перерахування заборгованості на бюджетні рахунки.

Відповідно до ч.1 ст. 257 КАС України у разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути визначені у самому судовому рішенні.

Керуючись ст.ст. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 106 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року N 1058-IV, Інструкцією «Про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України», затвердженою Постановою правління Пенсійного фонду України від 19.11.2003 р. №21-1 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України від 16.01.2004 р. за №64/8663, ст.ст. 2, 7, 8, 9, 11, 86, 159 - 164, 167, 254, 257 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Адміністративний позов Управління Пенсійного Фонду України у Приморському районі м.Одеси до ТОВ „Максима Логистикс” про стягнення заборгованості зі сплати внесків у розмірі 916 грн. 38 коп. – задовольнити частково.

Стягнути з ТОВ „Максима Логистикс” код ЄДРПОУ 34930914 на користь Управління Пенсійного Фонду України у Приморському районі м.Одеси заборгованість зі сплати недоїмки по страховим внескам у сумі – 916 грн. 38 коп.

В іншій частині позову –відмовити.

Стягнути з ТОВ „Максима Логистикс”, код ЄДРПОУ 34930914 на користь держави судовий бір у розмірі – 114 грн. 70 коп.

Постанову може бути оскаржено до Одеського апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги через суд першої інстанції протягом десяти днів з дня отримання її копії.

18 жовтня 2013 року

Суддя: О.Г. Гусев

Дії

Часті запитання

Який тип судового документу № 34265542 ?

Документ № 34265542 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 34265542 ?

Дата ухвалення - 18.10.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 34265542 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 34265542 ?

В Одеський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 34265538
Наступний документ : 34265551