Рішення № 14426081, 01.03.2011, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
01.03.2011
Номер справи
11/33
Номер документу
14426081
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 11/3301.03.11 За позовомФізичної особи підприємця ОСОБА_1

до

про Товариства з обмеженою відповідальністю «Абсолют Юкрейн»

стягнення 7000,00 грн.

Суддя Смирнова Ю.М.

Представники:

від позивача

від відповідача ОСОБА_1.

Винович М.С.- представник ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Фізична особа підприємець ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Абсолют Юкрейн»7000,00 грн.

Позов мотивовано тим, що відповідач не провів оплату за послуги, надані позивачем за договором про надання послуг № 01/15-07/10-д від 15.07.2010.

Відповідач проти позову заперечує та зазначає, що докази надання послуг за вказаним договором відсутні, оскільки наданий позивачем акт здачі приймання послуг від 12.08.2010 відповідачем не підписаний, а отже не є первинним документом, який фіксує факт здійснення відповідної господарської операції.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення предстаників сторін, суд

В С Т А Н О В И В:

15.07.2010 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Абсолют Юкрейн»(замовник) та Фізичною особою підприємцем ОСОБА_1 (виконавець) укладено договір про надання послуг № 01/15-07/10-д (надалі - договір), відповідно до якого виконавець зобовязується надати замовнику послуги в обсязі і на умовах, передбачених договором, а замовник зобовязується прийняти і оплатити надані послуги в порядку і на умовах, передбачених договором (п.1).

Зміст послуг наведений у п. 2.1 договору, а саме: виконавець надає замовнику послуги: з надання рекомендацій та консультацій з загальних та юридичних питань; складання юридичних документів, довідок, листів, договорів, процесуальних та інших юридичних документів для супроводження діяльності замовника; аналізування нових та змінених нормативно-правових актів; інформаційно-консультаційні послуги щодо діяльності замовника; аналіз ключових та ситуативних показників бізнесу замовника, його організаційної структури, правовідносин з контрагентами; ведення переговорів, переписки, претензійно-позовної роботи. Виконавець може надавати замовнику й інші послуги, перелік, вартість і обсяг яких буде узгоджуватися сторонами окремо (п. 2.2 договору).

Відповідно до п. 4.1 договору надані виконавцем послуги оплачуються замовником щомісячно. Щомісячна вартість послуг складає 7000,00 грн.

Оплату за надані послуги, встановлену в п. 4.1 договору, замовник перераховує на рахунок виконавця до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим (п. 4.3 договору).

Відповідно до п. 5.1 договору виконавець і замовник щомісяця підписують акт здачі прийому надання послуг, що свідчить про належне надання послуг виконавцем і відсутності у сторін взаємних претензій.

Акт здачі прийому наданих послуг за поточний місяць підписується сторонами не пізніше 15 числа наступного місяця, а у разі, якщо 15 число припадає на вихідний день, то не пізніше наступного робочого дня (п. 5.2 договору).

Згідно із п. 5.3 договору акт здачі прийому наданих послуг готується та підписується виконавцем та надається для підписання замовнику в двох екземплярах, один з яких підлягає поверненню виконавцю.

Відповідно до п. 3.5.1 договору замовник має право, зокрема, вимагати від виконавця звітів щодо ходу і результатів надання послуг.

Відповідно до п. 5.4 договору замовник підписує та передає виконавцю один екземпляр акту здачі-прийому наданих послуг не пізніше двох робочих днів з дня отримання. У випадку наявності у замовника зауважень чи претензій до наданих виконавцем послуг, замовник викладає та надає виконавцю зауваження чи претензії у письмовому вигляді не пізніше двох робочих днів з дня отримання замовником акту здачі прийму наданих послуг. Акт здачі прийому наданих послуг вважається підписаним замовником, а послуги вважаються наданими належним чином, якщо замовник протягом двох робочих днів з дня отримання акту здачі прийому наданих послуг не надав виконавцю зауваження чи претензії щодо наданих послуг в письмовому вигляді.

Статтею 509 Цивільного кодексу України визначення поняття зобов'язання та підстави його виникнення. Зобов'язанням є право відношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

За правовою природою укладений між сторонами договір є договором про надання послуг.

Відповідно до ч. 1 ст. 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором (ч. 1 ст. 903 Цивільного кодексу України).

На виконання договору про надання послуг №01/15-07/10-д від 15.07.2010 у липні 2010 року позивач надав відповідачу послуги, перелік яких наведений у акті здачі-прийому наданих послуг, складеного позивачем 12.08.2010 відповідно до вимог п. 5.1, п. 5.3 вказаного договору. Вартість наданих послуг становить 7000,00 грн.

Акт здачі прийому наданих послуг від 12.08.2010 у 2-х екземплярах із супровідним листом № 01/12-08/10 від 12.08.2010 направлений позивачем на адресу відповідача поштою 12.08.2010, що підтверджується описом вкладення у цінний лист та фіскальним чеком РМ00000156 (копії у справі).

У звязку з тим, що поштове повідомлення про вручення відповідачу акту здачі прийому надання послуг від 12.08.2011 на адресу позивача не повернулось, позивач направив 2 екземпляра вказаного акту та супровідний лист до нього № 01/12-08/10 від 12.08.2010 курєрською службою, які отримані відповідачем 14.10.2010, про що свідчить квитанція курєрської доставки № 3188685 (копія у справі).

Однак оплату перелічених в акті послуг в порядку та строки, встановлені договором, відповідач не здійснив, грошові кошти у розмірі 7000,00 грн. позивачу не перерахував.

Відповідач зазначає, що підстави для перерахування грошових коштів за договором про надання послуг № 01/15-07/10-д від 15.07.2010 у розмірі 7000,00 грн. відсутні, оскільки акт здачі приймання послуг від 12.08.2010 ним не підписаний та не являється сам по собі підтвердженням прийняття послуг виконавцем. Відповідач також вказує, що до акту позивачем не надано звіту щодо ходу і результатів надання послуг, передбаченого п. 3.5.1 договору, не зазначено кількість потрачених годин, здійснених витрат, перелік отриманих документів тощо.

Однак, доводи відповідача не приймаються судом до уваги, оскільки відповідач не надав доказів повідомлення позивача в порядку, передбаченому договором, про наявність у нього зауважень чи претензій до наданих позивачем послуг. Також відповідач не надав суду доказів того, що звертався до позивача з вимогою про складання звіту щодо ходу і результатів надання послуг. Таким чином, в силу положень договору послуги, зазначені в акті, вважаються наданими, а акт підписаним замовником.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтю 610 Цивільного кодексу України визначено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання неналежне виконання.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

За таких обставин, вимоги позивача про стягнення з відповідача 7000,00 грн. в рахунок оплати наданих послуг визнаються судом обґрунтованими.

Судові витрати у звязку із задоволенням позову покладаються на відповідача відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 33, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Абсолют Юкрейн»(02121, м. Київ, вул. Колекторна, 40-А, 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська/Басейна, 1-3/2-«А», офіс Д19, ідентифікаційний код 36825417, з будь-якого рахунку, виявленого під час виконавчого провадження) на користь Фізичної особи підприємця Рибачука Олега Володимировича (01030, м. Київ, вул. Пирогова, 4/26, кв. 10, ідентифікаційний код 3033009816, рахунок №2600702576001 в ВАТ «ЕРДЕ Банк»м. Київ, відділення № 2, МФО 380667) 7 000 (сім тисяч) грн. 00 коп. заборгованості, 102 (сто дві) грн. 00 коп. державного мита та 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання, оформленого відповідно до ст. 84 Господарського процесуального кодексу України, та може бути оскаржене в порядку та у строки, визначені Господарським процесуальним кодексом України.

Суддя Ю.М. Смирнова

Дата підписання рішення:11.03.2011

Попередній документ : 14426076
Наступний документ : 14426084