Ухвала суду № 119898853, 21.06.2024, Московський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
21.06.2024
Номер справи
643/4015/23
Номер документу
119898853
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 643/4015/23

Провадження № 2/643/124/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2024

Московський районний суд міста Харкова у складі:

головуючого Тимош О. М.,

за участю секретаря судового засідання Кизим К. В.,

представника позивача ОСОБА_1 ,

представника відповідача ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому засіданні у залі суду цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк» до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В :

Позивач ПАТ АБ «Укргазбанк» в особі свого представника звернувся до суду з позовом до ОСОБА_3 , в якому просить стягнути з відповідачки заборгованість за кредитним договором №18/08-5К від 21.05.2005 у розмірі 11361,75 доларів США.

13 травня 2024 року представник позивача звернувся до суду із заявою про закриття провадження у справі у зв`язку з укладенням мирової угоди, згідно з якою сторони домовились про таке.

Сторони, керуючись власним вільним волевиявленням, статтею 207 Цивільного процесуального кодексу України, з метою врегулювання існуючого спору, уклали цю мирову угоду (надалі - Мирова угода) про наведене нижче:

1.ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» звернулося до суду з позовною заявою до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 18/08-5К від 21.05.2008 року (надалі - Кредитний договір) в розмірі 11 419,77 доларів СІІІА (одинадцять тисяч чотириста дев`ятнадцять доларів 77 центів), без ПДВ, яка складається із:

-строкової заборгованості за кредитом в сумі 9123,14 доларів США;

-простроченої заборгованості за кредитом в сумі 750,00 доларів США;

-простроченої заборгованості за процентами у сумі 1530,18 доларів США;

-3% річних за несвоєчасне погашення кредиту та процентів у розмірі 16,45 доларів США.

2.Відповідач визнає заборгованість у вигляді грошових коштів перед Позивачем за Кредитним договором в розмірі 11 419,77 доларів США (одинадцять тисяч чотириста дев`ятнадцять доларів 77 центів), без ПДВ, яка складається із:

-строкової, заборгованості за кредитом в сумі 9123,14 доларів США (дев`ять тисяч сто двадцять три долари США 14 центів), без ПДВ;

-заборгованість по кредиту прострочена в сумі 750,00 доларів США (сімсот п`ятдесят доларів США 00 центів), без ПДВ;

-заборгованість по процентах прострочена в сумі 1530,18 доларів США (одна тисяча п`ятсот тридцять доларів США 18 центів), без ПДВ;

-судові витрати - 2 505,83 грн. (дві тисячі п`ятсот п`ять гривень 83 копійки), без ПДВ по справі Московського районного суду Харківської області №643/4015/23;

та беруть на себе зобов`язання сплатити зазначену суму заборгованості в наступному порядку:

2.1. Заборгованість в розмірі не менше 3 000,00 (три тисячі доларів США, 00 центів) без ПДВ сплачується в строк до 30.04.2024 року.

2.2. Заборгованість сплачується не пізніше останнього робочого (банківського дня місяця наступного за місяцем, в якому Мирова угода буде затверджена судом першим платежем в розмірі 700,00 доларів США без ПДВ, та далі, починаючи із першого місяця наступного за місяцем, визначеним для оплати першого платежу, сплачується рівними частинами по 700,00 доларів США без ПДВ, щомісячно протягом 10 місяців не пізніше останнього робочого (банківського) дня місяця.

2.3.Залишок заборгованості за Кредитним договором, в. розмірі 703,32 доларів США без ПДВ, 3% річних за несвоєчасне погашення кредиту та процентів в розмірі 16,45 доларів США без ПДВ та судові витрати в розмірі 50% сплаченого судового збору в розмірі 2505,83 грн без ПДВ, відповідно до позовних вимог Банку (справа № 643/4015/23), сплачується не пізніше останнього робочого (банківського) дня наступного місяця від місяця погашення заборгованості.

2.4.Сторони погодили, що вищезазначений графік наведено виключно з метою правильного обрахунку суми заборгованості, належної до сплати в тому чи іншому календарному місяці. Заборгованість може бути сплачена Відповідачем достроково, але в будь-якому випадку, Заборгованість повинна сплачуватись Відповідачем без прострочення щомісячних платежів, згідно графіку, встановленого цим пунктом Мирової угоди та не пізніше останнього місяця для сплати, як це передбачено п. 2.3. Мирової угоди.

2.5.Сплата заборгованості за Кредитним договором, відповідно до пунктів 2.1 2.3 Мирової угоди здійснюється представником Відповідача, адвокатом Петраковим Володимиром Анатолійовичем, на рахунок НОМЕР_1 в АБ «УКРГАЗБАНК», РНОКПП НОМЕР_2 .

2.6.Сплата 3% річних за несвоєчасне погашення кредиту та процентів в розмірі 16,45 доларів СІІІА (в гривневому еквіваленті на дату погашення заборгованості по курсу НБУ) без ГІДВ, відповідно до п. 2.3 здійснюється представником Відповідача, адвокатом Петраковим Володимиром Анатолійовичем, на рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», ЄДРПОУ 23697280.

2.7.Сплата судових витрат у розмірі 2505,83 гривень без ПДВ, відповідно до п. 2.3. Мирової угоди здійснюється представником Відповідача, адвокатом Петраковим Володимиром Анатолійовичем на рахунок НОМЕР_4 в АБ «УКРГАЗБАНК», код Банку 320478, код за ЄДРПОУ 23697280.

3.Позивач заявляє, що у випадку належного виконання Відповідачем умов Мирової угоди не матиме жодних претензій, що існують або можуть виникнути у майбутньому до Відповідача за Кредитним договором.

4.Після виконання Відповідачем умов в пунктах 2.1 - 2.3 цієї Мирової угоди, Позивач не матиме будь-яких претензій чи вимог до Відповідача та зобов`язання за Кредитним договором вважатимуться виконаними в повному обсязі.

5.Сторони заявляють, що в процесі укладення Мирової угоди діяли в межах наданих їм повноважень, що ні в процесі укладення Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть, і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

6.Сторони зобов`язуються вчинити зазначені дії на виконання цієї Мирової угоди у відповідності до встановленого порядку та вимог законодавства України.

7.Сторони підтверджують,що Мировуугоду складеноз особистоївласної волі,без застосуваннядо нихфізичного чипсихологічного тискуз бокубудь-якихосіб,при повнійцивільній дієздатностіта усвідомленніусіх наслідківпов`язаних зпідписанням Мировоїугоди.

8.Мирова угода набирає законної сили з моменту затвердження судом і діє до повного виконання зобов`язання, передбаченого Мировою угодою.

9.Ухвала суду про затвердження цієї Мирової угоди оформлюється у відповідності з вимогами ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження» та має статус виконавчого документа у розумінні п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» та може бути пред`явлена Позивачем до примусового виконання до органів державної виконавчої служби/приватного виконавця у випадку невиконання або неналежного виконання відповідачами графіку, зазначеного в пунктах 2.1-2.3 цієї Мирової угоди, протягом трьох років в порядку, передбаченому ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження». Строк пред`явлення даної ухвали до виконання встановлюється з наступного дня після закінчення кожного чергового строку платежу, визначеного Сторонами в Мировій угоді. У випадку прострочки сплати чергового платежу Позивач набуває право достроково стягувати весь залишок боргу відповідно до п.2 цієї Мирової угоди шляхом пред`явлення Ухвали суду про затвердження цієї Мирової угоди до примусового виконання. У випадку пред`явлення ухвали про затвердження Мирової угоди до примусового виконання позивач виступатиме стягувачем, Відповідача на суму заборгованості відповідно до п.2 цієї Мирової угоди, яка на момент пред`явлення Мирової угоди до примусового виконання залишатиметься непогашеною.

10.Мирова угода не є новацією та відповідно не замінює первісне зобов`язання - кредитний договір № 18/08-5К від 21.05.2008 новим зобов`язанням між тими ж Сторонами.

11.Мирова угода підписана Сторонами у трьох автентичних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін та суду.

У судовому засіданні представник позивача вказану заяву про затвердження мирової угоди підтримав, просив затвердити мирову угоду, закрити провадження у справі, повідомив, що наслідки укладення мирової угоди йому відомі і зрозумілі.

Представник відповідача - адвокат Петракова В. А. підтвердив бажання відповідача укласти мирової угоду, повідомив, що наслідки укладення мирової угоди відомі і зрозумілі, мирова угода відповідає інтересам його довірителя. Крім того, зазначив, що 3000 доларів США відповідно до умов мирової угоди були сплачені позивачу.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши доводи сторін, суд вважає, що мирову угоду, укладену між сторонами слід затвердити, виходячи із такого.

Згідно із ч. 7 ст. 49 ЦПК України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу.

Відповідно до частин 1, 2, 4 статті 207 ЦПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, що мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією ж ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 255 ЦПК України, суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Враховуючи, що мирова угода не суперечить закону, не порушує права, свободи чи інтереси інших осіб, вчинена в інтересах сторін, наявність у підписантів мирової угоди повноважень на її підписання, суд дійшов висновку, що її слід затвердити та одночасно закрити провадження у справі.

При цьому суд зауважує, що відповідно до ст. 208 ЦПК України виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і в строки, передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України «Про виконавче провадження». У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 142 ЦПК України суд повертає позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Керуючись ст.ст.49, 142, 207, 208, 255, 256 ЦПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Заяву про затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі - задовольнити.

Затвердити мировуугоду,укладену 29.04.2024між Публічнимакціонерним товариствомакціонерний банк«Укргазбанк» та ОСОБА_3 у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк» до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості, відповідно до умов якої:

«1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» звернулося до суду з позовною заявою до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 18/08-5К від 21.05.2008 року (надалі - Кредитний договір) в розмірі 11419,77 доларів СІІІА (одинадцять тисяч чотириста дев`ятнадцять доларів 77 центів), без ПДВ, яка складається із:

-строкової заборгованості за кредитом в сумі 9123,14 доларів США;

-простроченої заборгованості за кредитом в сумі 750,00 доларів США;

-простроченої заборгованості за процентами у сумі 1530,18 доларів США;

-3% річних за несвоєчасне погашення кредиту та процентів у розмірі 16,45 доларів США.

2.Відповідач визнає заборгованість у вигляді грошових коштів перед Позивачем за Кредитним договором в розмірі 11419,77 доларів США (одинадцять тисяч чотириста дев`ятнадцять доларів 77 центів), без ПДВ, яка складається із:

-строкової, заборгованості за кредитом в сумі 9123,14 доларів США (дев`ять тисяч сто двадцять три долари США 14 центів), без ПДВ;

-заборгованість по кредиту прострочена в сумі 750,00 доларів США (сімсот п`ятдесят доларів США 00 центів), без ПДВ;

-заборгованість по процентах прострочена в сумі 1530,18 доларів США (одна тисяча п`ятсот тридцять доларів США 18 центів), без ПДВ;

-судові витрати - 2505,83 грн (дві тисячі п`ятсот п`ять гривень 83 копійки), без ПДВ, по справі Московського районного суду Харківської області №643/4015/23;

та беруть на себе зобов`язання сплатити зазначену суму заборгованості в наступному порядку:

2.1. Заборгованість в розмірі не менше 3000,00 (три тисячі доларів США, 00 центів) без ПДВ сплачується в строк до 30.04.2024.

2.2. Заборгованість сплачується не пізніше останнього робочого (банківського дня місяця наступного за місяцем, в якому Мирова угода буде затверджена судом першим платежем в розмірі 700,00 доларів США без ПДВ, та далі, починаючи із першого місяця наступного за місяцем, визначеним для оплати першого платежу, сплачується рівними частинами по 700,00 доларів США без ПДВ, щомісячно протягом 10 місяців не пізніше останнього робочого (банківського) дня місяця.

2.3. Залишок заборгованості за Кредитним договором, в. розмірі 703,32 доларів США без ПДВ, 3% річних за несвоєчасне погашення кредиту та процентів в розмірі 16,45 доларів США без ПДВ та судові витрати в розмірі 50% сплаченого судового збору в розмірі 2505,83 грн без ПДВ, відповідно до позовних вимог Банку (справа № 643/4015/23), сплачується не пізніше останнього робочого (банківського) дня наступного місяця від місяця погашення заборгованості.

2.4. Сторони погодили, що вищезазначений графік наведено виключно з метою правильного обрахунку суми заборгованості, належної до сплати в тому чи іншому календарному місяці. Заборгованість може бути сплачена Відповідачем достроково, але в будь-якому випадку, Заборгованість повинна сплачуватись Відповідачем без прострочення щомісячних платежів, згідно графіку, встановленого цим пунктом Мирової угоди та не пізніше останнього місяця для сплати, як це передбачено п. 2.3. Мирової угоди.

2.5. Сплата заборгованості за Кредитним договором, відповідно до пунктів 2.1 2.3 Мирової угоди здійснюється представником Відповідача, адвокатом Петраковим Володимиром Анатолійовичем, на рахунок НОМЕР_1 в АБ «УКРГАЗБАНК», РНОКПП НОМЕР_2 .

2.6. Сплата 3% річних за несвоєчасне погашення кредиту та процентів в розмірі 16,45 доларів СІІІА (в гривневому еквіваленті на дату погашення заборгованості по курсу НБУ) без ГІДВ, відповідно до п. 2.3 здійснюється представником Відповідача, адвокатом Петраковим Володимиром Анатолійовичем, на рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», ЄДРПОУ 23697280.

2.7. Сплата судових витрат у розмірі 2 505,83 гривень без ПДВ, відповідно до п.2.3 Мирової угоди здійснюється представником Відповідача, адвокатом Петраковим Володимиром Анатолійовичем на рахунок НОМЕР_4 в АБ «УКРГАЗБАНК», код Банку 320478, код за ЄДРПОУ 23697280.

3. Позивач заявляє, що у випадку належного виконання Відповідачем умов Мирової угоди не матиме жодних претензій, що існують або можуть виникнути у майбутньому до Відповідача за Кредитним договором.

4. Після виконання Відповідачем умов в пунктах 2.1 - 2.3 цієї Мирової угоди, Позивач не матиме будь-яких претензій чи вимог до Відповідача та зобов`язання за Кредитним договором вважатимуться виконаними в повному обсязі.

5. Сторони заявляють, що в процесі укладення Мирової угоди діяли в межах наданих їм повноважень, що ні в процесі укладення Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть, і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

6. Сторони зобов`язуються вчинити зазначені дії на виконання цієї Мирової угоди у відповідності до встановленого порядку та вимог законодавства України.

7.Сторони підтверджують,що Мировуугоду складеноз особистоївласної волі,без застосуваннядо нихфізичного чипсихологічного тискуз бокубудь-якихосіб,при повнійцивільній дієздатностіта усвідомленніусіх наслідківпов`язаних зпідписанням Мировоїугоди.

8. Мирова угода набирає законної сили з моменту затвердження судом і діє до повного виконання зобов`язання, передбаченого Мировою угодою.

9. Ухвала суду про затвердження цієї Мирової угоди оформлюється у відповідності з вимогами ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження» та має статус виконавчого документа у розумінні п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» та може бути пред`явлена Позивачем до примусового виконання до органів державної виконавчої служби/приватного виконавця у випадку невиконання або неналежного виконання відповідачами графіку, зазначеного в пунктах 2.1-2.3 цієї Мирової угоди, протягом трьох років в порядку, передбаченому ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження». Строк пред`явлення даної ухвали до виконання встановлюється з наступного дня після закінчення кожного чергового строку платежу, визначеного Сторонами в Мировій угоді. У випадку прострочки сплати чергового платежу Позивач набуває право достроково стягувати весь залишок боргу відповідно до п.2 цієї Мирової угоди шляхом пред`явлення Ухвали суду про затвердження цієї Мирової угоди до примусового виконання. У випадку пред`явлення ухвали про затвердження Мирової угоди до примусового виконання позивач виступатиме стягувачем, Відповідача на суму заборгованості відповідно до п.2 цієї Мирової угоди, яка на момент пред`явлення Мирової угоди до примусового виконання залишатиметься непогашеною.

10. Мирова угода не є новацією та відповідно не замінює первісне зобов`язання - кредитний договір № 18/08-5К від 21.05.2008 новим зобов`язанням між тими ж Сторонами.

11. Мирова угода підписана Сторонами у трьох автентичних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін та суду.»

Провадження у справі за позовом Публічного акціонерноготовариства акціонернийбанк «Укргазбанк»до ОСОБА_3 про стягненнязаборгованості- закрити.

Повернути позивачу Публічному акціонерному товариству акціонерний банк «Укргазбанк» з державного бюджету 50 відсотків судового збору, що дорівнює 2493,33 грн, сплаченого при поданні позову за платіжною інструкцією №14791-182 від 04.05.2023 .

Виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і в строки, передбачені цією угодою.

Відповідно до ст. 208 ЦПК України, ухвала про затвердження даної мирової угоди є виконавчим документом. У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом пятнадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до Харківського апеляційного суду.

Стягувач: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк», місцезнаходження: 61030, м.Харків, майдан Конституції, 7, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 04059243.

Боржник: ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Суддя О.М.Тимош

Часті запитання

Який тип судового документу № 119898853 ?

Документ № 119898853 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119898853 ?

Дата ухвалення - 21.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119898853 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119898853 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 119898853, Московський районний суд м. Харкова

Судове рішення № 119898853, Московський районний суд м. Харкова було прийнято 21.06.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.

Судове рішення № 119898853 відноситься до справи № 643/4015/23

Це рішення відноситься до справи № 643/4015/23. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119898849
Наступний документ : 119898858