Рішення № 119889096, 21.06.2024, Соснівський районний суд м. Черкаси

Дата ухвалення
21.06.2024
Номер справи
712/6680/24
Номер документу
119889096
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 712/6680/24

Провадження №2/712/2339/24

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого/судді - Троян Т.Є.

при секретарі - П`ятун Я.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «Акцент - Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В:

Акціонерне товариство «Акцент-Банк» звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, вказуючи, що АТ «Акцент-Банк» є правонаступником всіх прав та зобов`язань ПАТ «Акцент-Банк».

29.11.2019 року між АТ«Акцент-Банк»та ОСОБА_1 укладено договір № б/н, за умовами якого остання отримав кредит у вигляді встановлення кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою процентів 44,40% за користування кредитом на рік на суму залишку заборгованості за кредитом. Відповідач підтвердила свою згоду на те, що підписана заява позичальника разом з «Умовами та правилами надання банківських послуг», які викладені на сайті банку, Тарифами складає між нею і банком кредитний договір. Відповідач була ознайомлена і погодилася з «Умовами та правилами надання банківських послуг», що підтверджується її підписом в заяві позичальника. Позивач свої зобов`язання за вказаним договором виконала у повному обсязі, а саме надав відповідачу кредит у розмірі встановленому в договорі. У свою чергу, відповідач не надала своєчасно банку грошові кошти для погашення заборгованості за кредитом, відсотками, а також іншими витратами відповідно до умов кредитного договору, у зв`язку з чим станом на 15.05.2024 року наявна заборгованість на загальну суму 32641,45 грн., що складається з: 29073,15 грн. - заборгованість за кредитом, 3568,30 грн. - заборгованість за відсотками, 0,00 грн. штрафи. Просять стягнути з ОСОБА_1 на користь АТ «Акцент-Банк» заборгованість у розмірі 32641,45 грн. та судові витрати у розмірі 3028,00 грн.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 30.05.2024 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Представник позивача у позовній заяві просив розгляд справи проводити без участі представника позивача, у спрощеному провадженні.

Відповідач правом подання відзиву не скористалася. Про відкриття провадження по справі повідомлялася належним чином.

Суд ухвалив на підставі ст.280 ЦПК України провести заочний розгляд справи та, згідно зі ч. 2 ст.247 ЦПК України, не здійснювати фіксацію процесу звукозаписувальними технічними засобами.

Дослідивши матеріали справи, судом встановлені наступні факти та відповідні їм правовідносини, що регулюються нормами цивільного законодавства.

29 листопада 2019 року між АТ «Акцент-Банк» та ОСОБА_1 укладено договір про надання банківських послуг, згідно з умовами якого остання отримала кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку шляхом підписання анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у Акцент-Банку.

У заяві зазначено, що відповідач згодна з тим, що ця заява разом із Умовами та Правилами надання банківських послуг і Тарифами становить між нею та банком кредитний договір, а також, що вона ознайомилася та погодилася з Умовами та Правилами надання банківських послуг і Тарифами банку.

До кредитного договору банк додав Паспорт споживчого кредиту за програмою «Кредитна картка», Витяг з Тарифів обслуговування кредитної картки «Універсальна Gold» та Витяг з Умов та правил надання банківських послуг в Акцент Банку ресурс: Архів Умов та правил надання банківських послуг розміщені на сайті https://a-bank.com.ua/terms/ в розділі «Умови та правила».

Відповідно до наданого позивачем розрахунку, сума заборгованості відповідача за кредитним договором станом на 15.05.2024 складає 32641,45 грн., з яких: 29073,15 грн. - заборгованість за кредитом; 3568,30 грн. заборгованість по відсоткам; 0,00 грн. - штраф.

Згідно з частиною третьоюстатті 3 ЦПК Українипровадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.

Відповідно до частин першої, другоїстатті 207 ЦК Україниправочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

За змістом статтей626,628 ЦК Українидоговором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Частиною першоюстатті 638 ЦК Українивстановлено, що істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначенізакономяк істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Устатті 526 ЦК Українипередбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цьогоКодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до частини першоїстатті 1054 ЦК Україниза кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти (частина першастатті 1048 ЦК України).

Частиною другоюстатті 1054 ЦК Українивстановлено, що до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Отже, враховуючи, що фактично отримані та використані позичальником кошти в добровільному порядку АТ «Акцент-Банк» не повернуті, а також вимоги частини другоїстатті 530 ЦК Україниза змістом якої, якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання в будь-який час, що свідчить про порушення його прав, суд вважає, що позивач вправі вимагати захисту своїх прав через суд - шляхом зобов`язання виконати боржником обов`язку з повернення фактично отриманої суми кредитних коштів та відсотків.

Сума заборгованості непогашеного тіла кредиту відповідачем перед банком становить 29073,15 грн., заборгованість за відсотками становить 3568,30 грн., що підтверджується наданим позивачем розрахунком заборгованості, з яким погоджується й суд.

Відповідно до частини першої статті 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Таким чином, в разі укладення кредитного договору проценти за користування позиченими коштами та неустойка поділяються на встановлені законом (розмір та підстави стягнення яких визначаються актами законодавства) та договірні (розмір та підстави стягнення яких визначаються сторонами в самому договорі).

Судом встановлено, що ОСОБА_1 підписала заяву, Паспорт споживчого кредиту, якими висловив бажання оформити на своє ім`я кредитку «Універсальна GOLD». Заява та Паспорт датовані 29.11.2019.

При цьому в заяві відсутні відмітки про будь який інший розмір відсотків.

У заяві зазначено, що заявник ознайомилася та погодилася з Умовами та Правилами надання банківських послуг і Тарифами банку, які були надані їй для ознайомлення в письмовому вигляді.

Крім того, в матеріалах справи міститься Паспорт споживчого кредиту за програмою «Кредитна картка», який підписаний відповідачем. У підписаному позичальником Паспорті вказано базову процентну ставку в розмірі 3,7 % на місяць, 44, 4 % річних.

Встановлено, що позичальник 29.11.2019 підписала заяву про приєднання до умов банку та довідку про умови кредитування, а отже вона погодилася з викладеними в заяві та Паспорті умовами.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для стягнення в примусовому порядку з боржника суми непогашеного тіла кредиту в розмірі 29073,15 грн. та заборгованості за відсотками в сумі 3568,30 грн., а всього 32641,45 грн.

Згідно із ч. 1 ст. 141 Цивільного процесуального кодексу України з відповідача на користь позивача підлягає стягненню судовий збір у розмірі 3028,00 грн.

Керуючись ст. ст. 4, 12, 89, 141, 247, 259, 263-265, 280-282 Цивільного процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов Акціонерного товариства«Акцент -Банк» до ОСОБА_1 простягнення заборгованості - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , на користь Акціонерного товариства «Акцент - Банк», код ЄДРПОУ 14360080, рах НОМЕР_2 , МФО 307770, заборгованість за кредитним договором № б/н від 29.11.2019 в сумі 32641,45 грн., сплачений судовий збір в розмірі 3028,00грн., а всього- 35669,45 грн. (тридцять п`ять тисяч шістсот шістдесят дев`ять гривень 45 коп.)

Рішення може бути оскаржено в загальному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 30 днів з дня його проголошення.

Повний текст рішення виготовлений 21.06.2024.

Учасники справи:

Позивач: Акціонерне товариство «Акцент - Банк», код ЄДРПОУ 14360080, місцезнаходження: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Головуючий Т.Є.Троян

Часті запитання

Який тип судового документу № 119889096 ?

Документ № 119889096 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119889096 ?

Дата ухвалення - 21.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119889096 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119889096 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 119889096, Соснівський районний суд м. Черкаси

Судове рішення № 119889096, Соснівський районний суд м. Черкаси було прийнято 21.06.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 119889096 відноситься до справи № 712/6680/24

Це рішення відноситься до справи № 712/6680/24. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119889091
Наступний документ : 119889099