Ухвала суду № 119846288, 19.06.2024, Сумський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
19.06.2024
Номер справи
480/6083/22
Номер документу
119846288
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

вул. Герасима Кондратьєва, 159, м. Суми, 40021, E-mail: inbox@adm.su.court.gov.ua

У Х В А Л А

про відмову у зміні способу і порядку виконання судового рішення

19 червня 2024 року Справа № 480/6083/22

Сумський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Павлічек В.О.,

розглянувши в порядку письмового провадження в приміщенні суду в м. Суми заяву Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції про зміну способу і порядку виконання рішення у справі за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити дії.,-

В С Т А Н О В И В:

Рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 25.10.2022 року по справі № 480/6083/22, залишеним без змін постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 29.06.2023 року, було задоволено позовні вимоги ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області. Визнано протиправною бездіяльність Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області щодо ненарахування та невиплати ОСОБА_1 разової грошової допомоги до 5 травня 2022року у розмірі восьми мінімальних пенсій за віком. Зобов`язано Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області нарахувати та виплатити ОСОБА_1 недоплачену грошову допомогу до 5 травня 2022 року, як особі з інвалідністю 2 групи внаслідок війни у розмірі восьми мінімальних пенсій за віком, з урахуванням виплаченої суми допомоги.

В подальшому, через підсистему "Електронний суд" до суду від Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції надійшла заява про встановлення порядку виконання рішення, в якій просить встановити порядок виконання рішення Сумського окружного адміністративного суду від 25.09.2023 по справі №480/6083/22 про зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області нарахувати та виплатити ОСОБА_1 недоплачену грошову допомогу до 5 травня 2022 року, як особі з інвалідністю 2 групи внаслідок війни у розмірі восьми мінімальних пенсій за віком, з урахуванням виплаченої суми допомоги, визначивши «стягнути з Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області на користь ОСОБА_1 заборгованість в сумі 11 566,00 грн. нарахованих коштів».

Заява обгрунтовується тим, що 29.11.2023 до відділу надійшло повідомлення ГУ ПФУ в Сумській області 1800-0401-5/53281 про виконання рішення суду у справі № 480/6083/22, в якому зазначено, що на виконання рішення суду управлінням здійснено нарахування разової грошової допомоги до 5 травня за 2022 рік. Розмір доплати разової грошової допомоги становить 11566,00 грн., проте відповідна виплата не проведена. Такі обставини позбавляють державного виконавця можливості виконати рішення суду без участі боржника (а.с. 111-112).

Ухвалою Сумського окружного адміністративного суду заяву про зміну способу і порядку виконання судового рішення призначено до судового розгляду на 19.06.2024 року.

Представники сторін та державний виконавець в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду заяви повідомлені належним чином (а.с. 121-123). Державний виконавець у заяву про зміну способу і порядку виконання рішення, просив розгляд заяви провести без його участі.

За приписами частини 2 ст. 378 Кодексу адміністративного судочинства України неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.

Враховуючи викладене, суд вважає за можливе розглянути заяву про зміну способу і порядку виконання судового рішення в письмовому провадженні.

Суд, вивчивши письмові матеріали справи, вважає, що заява про зміну порядку і способу виконання рішення суду задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Згідно із ст. 129-1 Конституції України, суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 14 Кодексу адміністративного судочинства України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Положеннями ст. 370 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що судове рішення, яке набрало законної сили, є обов`язковим для учасників справи, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності, - за її межами. Невиконання судового рішення тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Конституційний Суд України, розглядаючи справу №1-7/2013 у Рішенні від 26.06.2013, звернув увагу, що вже неодноразово зазначав про те, що виконання судового рішення є невід`ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави (пункт 2 мотивувальної частини Рішення від 13.12.2012 №18-рп/2012); невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом (пункт 3 мотивувальної частини Рішення від 25.04.2012 № 11-рп/2012).

Згідно зі статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод та практику Суду як джерело права.

Європейський суд з прав людини в пункті 40 рішення у справі "Горнсбі проти Греції" зазначив, що право на суд було б ілюзорним, якби національна правова система Договірної держави допускала невиконання остаточного та обов`язкового судового рішення на шкоду одній зі сторін.

Якщо адміністративний (виконавчий) орган відмовляється виконувати, не виконує чи затягує виконання судового рішення, то передбачені статтею 6 гарантії, які забезпечуються стороні на етапі судового розгляду справи, фактично втрачають свій сенс (рішення у справі "Піалопулос та інші проти Греції", пункт 68).

Конституційний Суд України бере до уваги практику Європейського суду з прав людини, який, зокрема, в рішенні у справі "Шмалько проти України" від 20.07.2004 вказав, що право на виконання судового рішення є складовою права на судовий захист, передбаченого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, для цілей якої виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватися як складова частина судового розгляду (пункт 43).

Право на судовий захист є конституційною гарантією прав і свобод людини і громадянина, а обов`язкове виконання судових рішень - складовою права на справедливий судовий захист.

Отже обов`язок виконати судове рішення виникає з моменту набрання ним законної сили.

Таким чином, у відповідності до зазначених правових норм, рішення Сумського окружного адміністративного суду від 25.10.2022 року по справі № 480/6083/22 є обов`язковим до виконання на всій території України.

Судом встановлено, що рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 25.10.2022 року по справі № 480/6083/22, залишеним без змін постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 29.06.2023 року, було задоволено позовні вимоги ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області та, зокрема, зобов`язано Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області нарахувати та виплатити ОСОБА_1 недоплачену грошову допомогу до 5 травня 2022 року, як особі з інвалідністю 2 групи внаслідок війни у розмірі восьми мінімальних пенсій за віком, з урахуванням виплаченої суми допомоги.

25.09.2023 року Сумським окружним адміністративним судом було видано виконавчий лист, зокрема, щодо зобов`язання Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області нарахувати та виплатити ОСОБА_1 недоплачену грошову допомогу до 5 травня 2022 року, як особі з інвалідністю 2 групи внаслідок війни у розмірі восьми мінімальних пенсій за віком, з урахуванням виплаченої суми допомоги (а.с. 115).

Постановою старшого державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції від 16.11.2023 відкрито виконавче провадження ВП № 73349356 з виконання виконавчого листа по справі № 480/6083/22, виданого Сумським окружним адміністративним судом 25.09.2023 (а.с. 116 (зворотній бік).

Листом Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області (боржник) повідомило Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції про здійснення нарахування ОСОБА_1 недоплаченої грошової допомоги до 5 травня за 2022 рік у розмірі восьми мінімальних пенсій за віком, з урахуванням фактично виплачених сум. Доплата грошової допомоги після розрахунку склала 11566,00 грн. Доплата грошової допомоги буде виплачена при надходженні відповідного фінансування (а.с. 116).

Частиною 1 ст. 378 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що за заявою сторони суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, а за заявою стягувача чи виконавця (у випадках, встановлених законом), встановити чи змінити спосіб або порядок його виконання. Питання про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення може бути розглянуто також за ініціативою суду.

Згідно з частиною 3 статті 378 Кодексу адміністративного судочинства України підставою для встановлення або зміни способу або порядку виконання, відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення є обставини, що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим.

Отже статтею 378 КАС України врегульовані саме процесуальні питання, пов`язані з виконанням судових рішень і вказаною нормою права визначено, що за наявності обставин, що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, суд може встановити або змінити спосіб або порядок виконання судового рішення.

Як вбачається із заяви, Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції просить суд встановити порядок виконання судового рішення шляхом стягнення з Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області на користь ОСОБА_1 заборгованість в сумі 11566,00 грн. нарахованих коштів.

Суд зазначає, що вказана заява стосується не зміни порядку виконання судового рішення, а фактично стосується зміни суті резолютивної частини зазначеного рішення суду від 25.10.2022. Тобто, із заяви випливає наявність нових позовних вимог, які не заявлялись при розгляді адміністративної справи, що в свою чергу є порушенням норм процесуального права.

На переконання суду, вказане рішення не потребує встановлення іншого способу виконання, відмінного від визначеного у рішенні, шляхом стягнення з Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області на користь ОСОБА_1 заборгованість в сумі 11566,00 грн. нарахованих коштів.

Рішення суду є чітким, зрозумілим і додатково зміни чи встановлення способу і порядку виконання не потребує.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про відсутність підстав для зміни способу і порядку виконання судового рішення в адміністративній справі № 480/6083/22, а відтак заява Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 248, 256, 295, 378 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні заяви Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції про зміну способу і порядку виконання рішення у справі № 480/6083/22 за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити дії - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена до Другого апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення.

Суддя В.О. Павлічек

Часті запитання

Який тип судового документу № 119846288 ?

Документ № 119846288 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119846288 ?

Дата ухвалення - 19.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119846288 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119846288 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 119846288, Сумський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 119846288, Сумський окружний адміністративний суд було прийнято 19.06.2024. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.

Судове рішення № 119846288 відноситься до справи № 480/6083/22

Це рішення відноситься до справи № 480/6083/22. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119846287
Наступний документ : 119846289