Рішення № 119800968, 18.06.2024, Миколаївський районний суд Одеської області

Дата ухвалення
18.06.2024
Номер справи
494/626/24
Номер документу
119800968
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Миколаївський районний суд Одеської області

Справа № 494/626/24

Номер проведження 2/508/216/24

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2024 року Миколаївський районний суд Одеської області у складі:

головуючої судді Корсаненкової О.О.

за участю секретаря Сівачової І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в селищі Миколаївка Одеської області в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу № 494/626/24 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Коллект Центр» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, суд

установив:

У квітні2024року позивачзвернувся досуду ізвказаним позовомпосилаючисьнате,що06.02.2020рокуміжтовариствомз обмеженоювідповідальністю«Інфінанс»та ОСОБА_1 булоукладенодоговір позики,в томучислі іна умовахфінансового кредиту№ 0972771490та отриманнякредиту,згідно заявки-анкетина умовахпропозиції (оферти)на укладенняелектронного договорупозики №2628546625від 06.02.2020року,що акцептованавідповідачем 06.02.2020року,шляхом підписанняелектронним підписомза допомогоюодноразового ідентифікатораз урахуваннямположень п.12ст.11,п.1 ч.ч.6,12ст.ст.3,12Закону України«Про електроннукомерцію» тач.1ст.205ЦК України,та зазначеннямінформації щодореквізитів банківськоїкартки нарахунок якоїв подальшому,товариством зобмеженою відповідальністю«Інфінанс» булоперераховано кошти. Відповіднодо умоввищевказаного договору,останній отримавгрошові коштиу розмірі3000,00грн.14.07.2021року міжтовариством зобмеженою відповідальністю«Інфінанс» татовариством зобмеженою відповідальністю«Вердикт Капітал»було укладенодоговір факторингу№14.07.2021,відповідно доумов якоготовариство зобмеженою відповідальністю«Інфінанс» відступилона користьтовариства зобмеженою відповідальністю«Вердикт Капітал»права грошовоївимоги доборжників задоговорами позики,у томучислі задоговором позики№ 0972771490від 06.02.2020року,що укладенийміж товариствомз обмеженоювідповідальністю «Інфінанс»та ОСОБА_1 .Після чого,10.01.2023року міжтовариством зобмеженою відповідальністю«Вердикт Капітал»та товариствомз обмеженоювідповідальністю «КоллектЦентр» булоукладено договірвідступлення прававимоги №10-01/2023,відповідно доумов якоготовариство зобмеженою відповідальністю«Вердикт Капітал»відступило правагрошової вимогидо боржниківтовариству зобмеженою відповідальністю«Коллект Центр»,в томучислі задоговором позики№ 0972771490від 06.02.2020року,що укладенийміж товариствомз обмеженоювідповідальністю «Інфінанс»та ОСОБА_1 .Таким чином,товариствозобмеженою відповідальністю«КоллектЦентр»наділено правомгрошовоївимогидо відповідача. Відповідач не виконує належним чином взяті на себе зобов`язання по погашенню заборгованості, внаслідок чого станом на 15.03.2024 року, заборгованість відповідача становить 56 175, 00 грн., яка складається з 3 000, грн. заборгованість за тілом кредиту, 56 175, 00 грн. заборгованість за відсотками на дату відступлення права вимоги від ТОВ «Інфінанс». Проте, позивач враховує принцип розумності, співмірності і пропорційності стягнення заборговансті, внаслідок чого просить суд стягнути з ОСОБА_1 грошові кошти за вказаним договором позики у розмірі 36 886, 00 грн. та судові витрати.

Ухвалою суду від 08.05.2024 року було відкрито провадження по справі, призначено справу до розгляду у порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін та надано відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву.

Судове засідання від 29.05.2024 року було відкладено, у зв`язку з неявкою відповідача.

В судове засідання представник позивача не з`явився, заявою від 27.05.2024 року просив розглянути справу без його участі, проти винесення заочного рішення не заперечував.

Відповідач в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, про що свідчать довідки про доставку електронного листа від 09.05.2024 року, а також поштовий конверт, що повернувся на адресу суду із позначкою «адресат відсутній за вказаною адресою». Про причини неявки до суду не повідомив, відзив на позов не подав.

Згідно із ч.2 ст.247 ЦПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання сторін, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Зі згоди представника позивача суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням ст.280 ЦПК України.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив такі факти та відповідні їм правовідносини.

Судом встановлено та підтверджується матеріалами справи, що 06.02.2020рокуміж товариствомз обмеженоювідповідальністю «Інфінанс»та ОСОБА_1 було укладенодоговір позики, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № 0972771490 та отримання кредиту, згідно заявки-анкети на умовах пропозиції (оферти) на укладення електронного договору позики №2628546625 від 06.02.2020 року, що акцептована відповідачем 06.02.2020 року, шляхом підписання електронним підписом за допомогою одноразового ідентифікатора з урахуванням положень п.12 ст.11 , п.1 ч. ч. 6, 12 ст. ст. 3, 12 Закону України «Про електронну комерцію» та ч.1 ст.205 ЦК України, та зазначенням інформації щодо реквізитів банківської картки на рахунок якої в подальшому, товариством з обмеженою відповідальністю «Інфінанс» було перераховано кошти. Даний договір містить електронні підписи представника ТОВ «Інфінанс» та ОСОБА_1 .

Із довідки про ідентифікацію вбачається, що ТОВ «Інфінанс» підтверджують, що клієнт ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з яким укладено договір №0972771490 від 06.02.2020 року, ідентифікований ТОВ «Інфінанс». Акцепт договору позичальником, шляхом підписання аналогом ЕЦП у формі одноразового ідентифікатором (одноразовий ідентифікатор «2r6J3v», час відправки 06.02.2020 року, номер телефону на яку було відправлено ідентифікатор 380972771490).

Підписанням договору позики, відповідач підтвердив, що він повністю ознайомився з усіма його умовами, в тому числі з Правилами та йому було надано інформацію, що передбачена вимогами чинного законодавства.

Згідно із умовами вищевказаного договору та Правилами надання грошових коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту за умовами програми «MoneyBoom», кредит надається у вигляді відновлювальної кредитної лінії окремими частинами (траншами) з максимальним лімітом 20 000,00 грн., в межах строку дії договору - 36 календарних місяців з дня підписання договору з остаточним терміном повернення кожного траншу кредиту не пізніше строку користування траншем, визначеного сторонами. Строк та умови користування кожним траншем є окремим та визначається сторонами, відповідно до умов договору. Генерація і надсилання одноразового ідентифікатора, використаного для підписання заявки і відповідно, укладення договору здійснюється наступним чином: клієнт на веб-сайті натискає відповідну кнопку для підписання заявки/договору, силами програмного забезпечення генерується одноразовий ідентифікатор ключа для підписання, доступу до якого працівники товариства не мають. Вказаний ключ автоматично через API-сервіс надсилається на телефонний номер клієнта, верифікований в його особистому кабінеті на сайті для цього використовуються послуги оператора CMC-відправлень. Після введення клієнтом згенерованого ключа у відповідне поле для підписання, програма звіряє згенерований введений ключ і у випадку їх співпадіння заявка/договір вважаються підписаними. зазначено, що вказані умови є публічною пропозицією розумінні ст. ст. 641,644 ЦК України. Також визначено, що фінансовий кредит надається на споживчі цілі. Фінансовий кредит надається у вигляді відновлювальної кредитної лінії, окремими частинами (кредитами) в межах строку дії договору - 36 календарних місяців з дня підписання договору, з можливістю автоматичного продовження строку дії договору при відсутності звернення про розірвання договору. Строк користування кожним кредитом є окремим та визначається відповідно до умов договору. Максимальна сума кредиту становить 20 000 гривень. До того ж, фінансовий кредит з максимальною сумою може бути отриманий позичальником після повернення, у випадку його отримання, першого кредиту (траншу). Строк користування останнього кредиту не може перевищувати строк дії договору. Максимальна відсоткова ставка за наданий фінансовий кредит становить 1, 75 % за кожен день від фактичної суми грошових коштів, які позичальник зобов`язаний повернути товариству в рамках надання фінансового кредиту.

За порушення умов договору позики, а саме у разі прострочення позичальником строків сплати поточного кредиту та відсотків за користування кредитом у повному обсязі, позичальник самостійно нараховує та сплачує товариству, на його вимогу, пеню в розмірі 1, 75 % від несвоєчасно сплаченої суми кредиту та відсотків за кожен день прострочення. Нарахування пені здійснюється із врахуванням п.5 ч.1 ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів». Заборгованість за цим договором вважається простроченою з дня (дати) наступного за днем коли така заборгованість мала бути сплачена, згідно з умовами договору, без врахування продовження/зміни строку дії користування поточним кредитом траншем). Сплата пені не звільняє позичальника від виконання зобов`язань за фінансовим кредитом та оплати відсотків за користування фінансовим кредитом. Товариство має право вимагати від позичальника сплатити неустойку за порушення останнім умов цих правил та договору.

Відповідно до заяви-анкети на отримання кредиту, пропозиції укласти договір надання позики, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № 0972771490 від 06.02.2020 року (оферта) та надання 1 траншу кредиту, згідно заявки-анкети № 2628546625 від 06.02.2020 року, а також акцепту оферти, що додається до вказаного договору, дата заявки 06.02.2020 року; ціль кредиту використання в споживчих цілях; сума кредиту 3 000, 00 грн.; орієнтовний строк повернення кредиту 30 днів; спосіб отримання кредиту платіжна картка; реквізити банківського разхунку 5168742220418663; строк дії договору 3 роки; відсоткова ставка 1, 75 % за один день користування кредитом; відсоткава ставка 638, 75 ;; загальна вартість кредиту у грошовому еквіваленті становить 1 575 грн.; реальна річна процентна ставка за кредитом (траншем) становить 638, 75 %.

За квитанцією за сплату № 48070180 від 06.02.2020 року, ТОВ «Інфінанс» 06.02.2020 року було здійснено переказ коштів на карту № НОМЕР_2 , у сумі 3 000, 00 грн. (а. с. 20).

Відповідно до договору факторингу № 14.07.2021 від 14.07.2021 року, товариство з обмеженою відповідальністю «Інфінанс» та товариством з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал», уклали даний договір, за яким клієнт зобов`язується відступити за плату право грошової вимоги у сумі 221 393 136, 68 грн., а фактор зобов`язується, здійснивши фінансування в порядку, передбаченого цим договором, прийняти право грошової вимоги до боржників, що належали клієнту і стає новим кредитором за договорами про надання фінансових послуг, укладеними між клієнтом та боржниками. Також, згідно із умовами цього договору, фактор набуває права на всі суми, які він одержить на виконання вимоги від боржників, а клієнт не відповідає перед фактором, якщо одержані фактором суми є меншими від суми, сплаченої фактором клієнтові.

Із реєстру боржників з додатку № 3, акту приймання-передавання реєтру боржників з додатку № 2, та форми реєстру боржників витягу з додатку № 3 до договору факторингу № 14-07/21 від 14.07.2021 року, товариство з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал», набуло право грошової вимоги до кредитного договору № 0972771490 від 06.02.2020 року, боржником якого є ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , заборгованість якого становить 30 562, 50 грн., яка складається з 3 000, 00 грн. заборгованість за тілом кредиту; 27 562, 50 грн. заборгованість за процентами.

Відповідно до договору про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги № 10-01/2023 від 10.01.2023 року, товариство з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» та товариство з обмеженою відповідальністю «Коллект Центр», уклали даний договір відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, за яким первісний кредитор відступає шляхом продажу новому кредитору належні первісному кредитору, а новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених цим договором, права вимоги первісного кредитора до боржників, зазначених у Додатках № 1 та № 3 до реєстру боржників, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, зобов`язані виконати обов`язки боржників, за договорами позики (кредитними договорам) з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них.

За додатком№3тавитягуз додатку№3реєструборжників додоговору провідступлення (купівлю-продаж)прав вимоги№ 10-01/2023від 10.01.2023року,товариство зобмеженою відповідальністю«Коллект Центр»набуло правогрошової вимогидо кредитногодоговору № 0972771490 від 06.02.2020 року, боржником якого є ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , заборгованість якого становить 59 175, 00 грн., яка складається з 3 000, 00 грн. заборгованість за основним зобов`язанням; 56 175, 00 грн. заборгованість за нарахованими процентами.

Отже, ТОВ «Коллект Центр» наділено правом грошової вимоги до кредитного договору ОСОБА_2 , а ТОВ «Інфінанс» та ТОВ «Вердикт Капітал» таке право втратило.

Із розрахункузаборгованості ТОВ «Коллект центр», заборгованість ОСОБА_1 за договором позики № 0972771490 від 06.02.2020 року, станом на 15.03.2024 року за період з 10.01.2023 року становить 59 175, 00 грн., яка складається з 3 000, грн. заборгованість за тілом кредиту, 56 175, 00 грн. заборгованість за відсотками.

Відповідно до ч.1 ст.509 ЦК України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

В порядку ст.526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов Договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Відповідно до статті 1046 ЦК України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Згідно із частиною другою статті 1047 ЦК України, на підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

За положеннями ч.1 ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Тобто належним виконанням зобов`язання з боку відповідача є повернення кредиту в строки, розмірі та у валюті, визначеними кредитним договором.

На підставі п.1ст.1049ЦКУкраїни позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до змісту ст.ст. 610,612ЦКУкраїни порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання. Боржник вважається таким, що прострочив виконання, якщо він не виконав його у строк, передбачений умовами договору або встановлений законом.

Відповідно до ст.5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов`язкові реквізити документа. Склад та порядок розміщення обов`язкових реквізитів електронних документів визначається законодавством.

З врахуванням викладеного, наявність електронних підписів сторін підтверджує їх волю, спрямовану на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків, забезпечує ідентифікацію сторін та цілісність документа, в якому втілюється воля останніх.

Згідно із ч.6 ст.11 Закону України «Про електронну комерцію», відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти електронний договір, про її прийняття (акцепт) може бути надана шляхом заповнення формуляра заяви (форми) про прийняття такої пропозиції в електронній формі, що підписується в порядку, передбаченому ст.12 цього Закону.

Положеннями ст. ст. 3, 12 Закону України «Про електронну комерцію» передбачено, якщо відповідно до акту цивільного законодавства або за домовленістю сторін електронний правочин має бути підписаний сторонами, моментом його підписання є використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором, визначеним цим Законом, тобто даними в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних особою, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір, та надсилаються іншій стороні цього договору.

Відповідно до ч.1 ст.512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути змінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно із ст.514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

В порядку ст.516 ЦК України, заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно із ч.1 ст.1077 ЦК України, за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Відповідно до ч.1 ст.1078 ЦК України, предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Отже, судом встановлено та підтверджується матеріалами справи, що у відповідача перед позивачем утворилась заборгованість, оскільки відповідач не виконує в повному обсязі прийняті на себе зобов`язання, відповідно до договору позики, та зважаючи на відступлення прав вимоги попередніми кредиторами факторові ТОВ «Коллект Центр», не виходячи за межі позовних вимог, суд дійшов висновку про стягнення із ОСОБА_1 заборгованості за договором позики №0972771490 від 06.02.2020 року у розмірі 36 886, 00 грн.

За встановлених обставин, оцінивши зібрані по справі докази в їх сукупності, суд вважає, що позов підлягає задоволенню.

Щодо розподілу судових витрат суд зазначає наступне.

За положеннямист.133 ЦПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, серед іншого, належать і витрати на професійну правничу допомогу.

Судом встановлено, що позивачем заявлено до стягнення з відповідача на його користь 13 000,00 грн. витрат на професійну правничу допомогу.

Згідно з приписами ч. ч. 1-6 ст.137 ЦПКУкраїни,витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.

Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Судом встановлено, що у матеріалах справи містяться належним чином завірена копія договору про надання правової допомоги № 02-01/2023 від 02.01.2023 року, укладеного між ТОВ «Коллект Центр» та адвокатське об`єднання «Лігал Ассістанс», а також копія заявки № 1366 від 07.02.2024 року про надання юридичної допомоги, згідно якої ТОВ «Коллект Центр» звертається до АО «Лігал Ассістанс» для погодження надання правових (юридичних) послуг з приводу примусового стягнення заборгованості з ОСОБА_1 , а саме: надання усної консультації з вивченням документів в розмірі 4 000, 00 грн. (дві години по 2 00, 00 грн. кожна), складання позовної заяви для подачі до суду в розмірі 9 000,00 грн. (три години по 3000,00 грн. кожна), а також витяг з акту № 2 про надання юридичної допомоги від 13.02.2024 року на суму 13 000,00 грн.

На підтвердження оплати юридичних послуг позивачем надано платіжну інструкцію № 413000008 від 09.02.2024 року, згідно якої ТОВ «Коллект Центр» перерахувало АО «Лігал Ассістанс» 51 000,00 грн. за призначенням платежу: надання правової допомоги згідно договору № 02-01/2023 від 02.01.2023 про надання правової допомоги.

У постановах Верховного Суду від 07.11.2019 року у справі № 905/1795/18 та від 08.04.2020 року у справі № 922/2685/19 висловлено правову позицію, за якою суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої відбулося рішення, всі його витрати на адвоката, якщо, керуючись принципами справедливості, пропорційності та верховенством права, встановить, що розмір гонорару, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним щодо іншої сторони спору, зважаючи на складність справи, витрачений адвокатом час, та неспіврозмірним у порівнянні з ринковими цінами адвокатських послуг.

Також Велика Палата Верховного Суду у додатковій постанові від 19.02.2020 року у справі №755/9215/15-ц вказала на те, що при визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін.

Верховний Суд у постанові від 30.09.2020 року у справі №201/14495/16-ц зазначив, що суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої відбулося рішення, всі його витрати на адвоката, якщо, керуючись принципами справедливості та верховенства права, встановить, що розмір гонорару, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним щодо іншої сторони спору, зважаючи зокрема на складність справи, витрачений адвокатом час. При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи. Аналогічний висновок викладено у постанові Верховного Суду від 02.07.2020 року у справі №362/3912/18.

Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрати на підставі статті 41 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Зокрема заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (рішення у справі «East/West Alliance Limited» проти України, заява № 19336/04, п. 269). У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Лавентс проти Латвії» від 28.11.2002 року зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір.

Судом встановлено, що спір, який виник між сторонами у справі, відноситься до категорії спорів, які виникають у зв`язку із стягненням заборгованості за порушення грошового зобов`язання; матеріали справи не містять великої кількості документів на дослідження, збирання б яких адвокат витратив значний час. Даний спір для кваліфікованого юриста є незначної складності, у спорах такого характеру судова практика є сталою, великої кількості законів та підзаконних актів, які підлягають застосуванню, спірні правовідносини не передбачають.

За таких обставин, з огляду на співмірність та розумність розміру судових витрат, виходячи з конкретних обставин справи, її складності та об`єму виконаної адвокатом роботи, суд дійшов висновку про часткове задоволення витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 8 000,00 грн.

Отже, в порядкуст.141 ЦПК України, із відповідача на користь позивача підлягають стягненню судові витрати, які складаються із витрат по сплаті судового збору в розмірі 3 028, 00 гривень, та витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 8 000,00 гривень, а всього 11 028, 00 гривень.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 81, 89, 141, 263-265, 279, 280 ЦПК України, суд

постановив:

Позов товариства з обмеженою відповідальністю «Коллект Центр» - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користьтовариства з обмеженою відповідальністю «Коллект Центр» заборгованість за кредитним договором у розмірі 36 886, 00 грн. (тридцять шість тисяч вісімсот вісімдесят шість гривень).

Стягнути з ОСОБА_1 на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Коллект Центр» судові витрати у розмірі 11 028, 00 гривень.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленомуЦПК України. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Позивач має право оскаржити заочне рішення протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Одеського апеляційного суду через Миколаївський районний суд Одеської області.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановленихЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Позивач товариство з обмеженою відповідальністю «Коллект Центр», 01133 м.Київ вул.Мечнікова, 3, офіс 306, код ЄДРПОУ 44276926.

Відповідач ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Суддя Олена КОРСАНЕНКОВА

Часті запитання

Який тип судового документу № 119800968 ?

Документ № 119800968 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119800968 ?

Дата ухвалення - 18.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119800968 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119800968 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 119800968, Миколаївський районний суд Одеської області

Судове рішення № 119800968, Миколаївський районний суд Одеської області було прийнято 18.06.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 119800968 відноситься до справи № 494/626/24

Це рішення відноситься до справи № 494/626/24. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119791383
Наступний документ : 119800972