Рішення № 119794814, 14.06.2024, Гадяцький районний суд Полтавської області

Дата ухвалення
14.06.2024
Номер справи
526/254/23
Номер документу
119794814
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 526/254/23

Провадження № 2/526/58/2024

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2024 року Гадяцький районний суд Полтавської області в складі:

головуючої судді Максименко Л.В.

секретаря судового засідання Синепол С. А.

розглянувши увідкритому судовомузасіданні в м.Гадяч цивільнусправу № 526/254/23 за позовом АТ «Таскомбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

в с т а н о в и в:

24 січня 2023 року АТ «Таскомбанк» звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Відповідно до ч.1ст.274ЦПК України у порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута малозначна справа.

Ухвалою суду 31 січня 2023 року відкрито провадження по справі, призначено справу до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та надано відповідачу строк для подання клопотання про розгляд справи з повідомленням сторін.

Позивач - АТ «Таскомбанк» отримав копію ухвали про відкриття провадження у справі 13.02.2023.

Відповідач ОСОБА_1 цивільний позовз додаткамита копіюухвали провідкриття провадженняу справі отримала 19.06.2023.

Згідно ухвали суду від 19.06.2023 за клопотанням відповідача розгляд справи проводиться у порядку спрощеного провадження з повідомленням сторін.

Позивач - АТ «Таскомбанк» у позовній заяві просив суд справу розглянути без участі представника.

Відповідач ОСОБА_1 у судове засідання не з`явилась, 13.06.2024 надала заяву, в якій просила відкласти розгляд справи на іншу дату в зв`язку з хворобою. Жодних документів, які б підтверджували, що вона дійсно хворіє та перебуває на амбулаторному чи стаціонарному лікуванні відповідачем надано не було, як і не вказано про надання таких документів у подальшому, тому суд визнає причини неявки в судове засідання неповажними. Відзиву на позовну заяву від відповідача також не надходив.

Відповіднодо п.1ч.3ст.223ЦПК України,якщо учасниксправи абойого представникбули належнимчином повідомленіпро судовезасідання,суд розглядаєсправу завідсутності такогоучасника справиу разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Суд вважає, що безпідставне відкладення розгляду справи є порушенням гарантії на розгляд справи упродовж розумного строку.

Європейський суд з прав людини в рішенні від 7 липня 1989 року у справі «Юніон Аліментаріа Сандерс С.А. проти Іспанії» зазначив, що заявник зобов`язаний демонструвати готовність брати участь на всіх етапах розгляду, що стосуються безпосередньо його, утримуватися від використання прийомів, які пов`язані із зволіканням у розгляді справи, а також максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодавства для прискорення процедури слухання

Якщо сторони чи інші учасників судового процесу не з`явилися в судове засідання, а суд вважає, що наявних у справі матеріалівдостатньо для розгляду справи та ухвалення законного і обґрунтованого рішення, не відкладаючи розгляду справи, він може вирішити спір по суті. Основною умовою відкладення розгляду справи є не відсутність у судовому засіданні сторін та представників сторін, анеможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Суд вважає можливим розглянути справу за наявними у ній матеріалами, за відсутності учасників справи, які у судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч. 8 ст. 178 ЦПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Зважаючи на те, що справа розглядається без учасників справи, відповідно до ч. 2статті 247 ЦПК Українифіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Судом встановлено, що 18.06.2021 року між ТОВ «Фінанасова компанія «Центр фінансових рішень» та ОСОБА_1 укладено кредитний договір № 7955471113.

Відповідно до п.1.1 кредитного договору Кредитодавець зобов`язується надати кредит у розмірі та на умовах, встановлених цим договором, а Позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом на умовах, встановлених договором.

Згідно з п. 1.3 кредитного договору позичальник зобов`язується сплачувати проценти за користування кредитом та здійснювати повернення кредиту на умовах передбачених в Паспорті кредиту № 5471113, який є невід`ємною частиною цього Договору.

Згідно з п.2.1 кредитного договору всі інші умови кредитного договору, викладені в Паспорті кредиту та в Умовах отримання фінансових кредитів ТОВ «ФК «ЦФР», які розміщені на сайті ТОВ «ФК «ЦФР».

Відповідно до п. 2.2 кредитного договору цей договір, Паспорт кредиту № 5471113 та Умови отримання фінансових кредитів ТОВ «ФК «ЦФР» - складають єдиний кредитний договір.

Відповідно до умов Паспорту кредиту № 5471113 та кредитного договору №7955471113 від 18.06.2021 позичальнику надано грошові кошти на наступних умовах:

-сума кредиту 193807,12гривень;

-строк користування - 60 місяців;

-річні проценти - 0,01 % від суми боргу за договором;

-щомісячні проценти - 2,49 % від суми кредиту.

Кредит відповідачем було отримано шляхом безготівкового перерахування коштів протягом трьох банківських днів від дня укладення договору (п.4 Паспорта кредиту), отже кредитодавець свої обов`язки за кредитним договором виконав в повному обсязі.

20.09.2021 року право вимоги за кредитним договором відступлено AT «ТАСКОМБАНК» на підставі Договору факторингу № 200921.

Відповідно до умов цього Договору факторингу № 200921 від 20.09.2021,позивач єновим кредиторомборжника ОСОБА_1 за кредитним договором №7955471113 від 18.06.2021 з усіма наступними додатками та змінами.

Факт передачі права вимоги за вищезазначеним договором, а такожвідповідний розмір зобов`язання, що існував на момент передачі підтверджуються реєстром прав вимоги до Договору факторингу, випискою та розрахунком заборгованості.

Станом на 01.11.2022 року заборгованість позичальника за кредитним договором №7955471113 від 18.06.2021, становить 268016,44 грн, в т.ч.:

-заборгованість по тілу кредиту (в т. ч. прострочена) 193807,12 грн;

-заборгованість по річним процентам (в т. ч. прострочена) - 24 грн. 15 коп.;

-заборгованість по щомісячним процентам (в т.ч. прострочена) 74 185 грн. 17 коп.

Вказане підтверджується відповідним розрахунком заборгованості по кредитному договору та виписками по особовому рахунку.

За змістом ст. ст. 626, 628 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Відповідно до положень ч.1 ст.1054ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ст.509ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Статтею 1054ЦК України визначено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно із частиною 1 статті 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюється договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

Позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем ) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до частини 1 статті 1048ЦК України якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати достроково повернення частини позики, що залишилася та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Статтею 525ЦК України встановлено, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст.526ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 1050ЦК України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу.

За правиламист.625ЦК Україниборжник незвільняється відвідповідальності занеможливість виконанняним грошовогозобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідач, не сплативши у вказаний в договорі строк кредит, порушив вимоги ст. 530 ЦК України, відповідно до якої якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін), тобто згідно ст.610ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Суд встановив,що міжсторонами існуютьцивільні правовідносини.В зв`язкуз невиконанням ОСОБА_1 зобов`язання за кредитним договором, за яким кредитодавець виконав умови повністю і своєчасно, а позичальник порушив умови договору та правила кредитування, порушено майнові права АТ «Таскомбанк», у зв`язку з чим позовні вимоги позивача є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню. Розрахунок заборгованості за кредитним договором №7955471113 від 18.06.2021 проведений позивачем у відповідності до положень діючого законодавства та ОСОБА_1 не спростований.

Суд також вважає необхідним стягнути з відповідача на користь позивача понесені ним судові витрати.

Керуючись ст.12, 81, 141, 263-265, 268, 273, 280-282, 289ЦПК України, суд,

в и р і ш и в:

позовні вимоги АТ «Таскомбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - задовольнити.

Стягти з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Таскомбанк» заборгованість за Кредитним договором №7955471113 від 18.06.2021, що в частині тіла кредиту, річних процентів, щомісячних процентів станом на 01.11.2022 року становить 268 016 ( двісті шістдесят вісім тисяч шістнадцять) грн 44 коп.

Стягти з ОСОБА_1 на користь АТ «Таскомбанк» сплачений судовий збір в сумі 4020,25 грн.

Рішення може бути оскаржене до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня йогопроголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручене у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Повне найменування сторін:

Позивач - АТ «Таскомбанк», розташований за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, ідентифікаційний код юридичної особи 09806443.

Відповідач - ОСОБА_1 ,зареєстроване місцепроживання: АДРЕСА_1 ,реєстраційний номероблікової карткиплатника податку НОМЕР_1 .

Головуюча: Л. В. Максименко

Часті запитання

Який тип судового документу № 119794814 ?

Документ № 119794814 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119794814 ?

Дата ухвалення - 14.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119794814 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119794814 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 119794814, Гадяцький районний суд Полтавської області

Судове рішення № 119794814, Гадяцький районний суд Полтавської області було прийнято 14.06.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 119794814 відноситься до справи № 526/254/23

Це рішення відноситься до справи № 526/254/23. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119794813
Наступний документ : 119794820