Рішення № 119732951, 14.06.2024, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Дата ухвалення
14.06.2024
Номер справи
357/5759/24
Номер документу
119732951
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 357/5759/24

Провадження № 2/357/2920/24

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2024 року Білоцерківський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого судді Бебешко М. М. ,

при секретарі Мартиненко Є. Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Біла Церква за правиламми спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до ОСОБА_1 , про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

В С Т А Н О В И В :

27 березня 2024 року ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» через свого представника за довіреністю Кудіної А.В. звернулося до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області з позовною заявою до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, в якій просить стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» суму заборгованості в розмірі 48000,00 грн. за Договором позики № 78549682 та заборгованість за кредитним договором № 00-6592454 в розмірі 19439,68 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 24 січня 2023 рокуміж ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» та ОСОБА_1 було укладено Договір позики № 78549682. Згідно з п. 1 Договору позики за цим договором позикодавець зобов`язується передати у власність грошові кошти на погоджений умовами договору строк шляхом їх перерахування на банківський картковий рахунок позичальника, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів у день закінчення строку позики або достроково та сплатити позикодавцю плату (проценти) від суми позики. Відповідно до п. 20 Договору позики цей договір укладений у вигляді електронного документа шляхом обміну електронними повідомленнями з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи, із застосуванням електронного підпису та електронного підпису одноразовим ідентифікатором згідно Закону України «Про електронну комерцію».

14.06.2021між ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» та ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів» укладено Договір факторингу № 14/06/21 у відповідності до умов якого ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів передає ТОВ «ФК «ЄАПБ» за плату належні йому Права Вимоги, а ТОВ «ФК «ЄАПБ» приймає належні ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів Права Вимоги до Боржників, вказаними у Реєстрі боржників.

Відповідно до Реєстру боржників № 8 від 26.07.2023 до Договору факторингу № 14/06/21 від 14.06.2021, ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів» набуло право грошової вимоги до відповідача в сумі 48000,00 грн., з яких: 12000,00 грн. - сума заборгованості за основною сумою боргу; 36000,00 грн. - сума заборгованості за відсотками.

Крім того, 22 січня 2023 року між ТОВ «Качай гроші» та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір № 00-6592454. Кредитний договір підписано електронним підписом Позичальника, відтвореним шляхом використання позичальником одноразового ідентифікатора і був надісланий на номер мобільного телефону відповідача, про що свідчить п. 7.10 та п. 8 Кредитного договору. Відповідно до п.п. 1.1. кредитного договору кредитодавець надає позичальнику кредит у національній валюті на умовах, передбачених кредитним договором, а позичальник зобов`язується одержати та повернути кошти кредиту, сплатити проценти за користування ним та виконати інші обов`язки, передбачені кредитним договором.

30.08.2023 між ТОВ «Качай гроші» та ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів» було укладено договір факторингу № 30082023/2, у відповідності до якого ТОВ«ФК «ЄАПБ» за плату належні йому Права Вимоги, а ТОВ «ФК «ЄАПБ» приймає належні ТОВ «Качай гроші» права вимоги до боржників, вказаними у реєстрі боржників.

Відповідно до Реєстру боржників № 8 від 26.07.2023 до Договору факторингу № 30082023/2 від 30.08.2023 ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів» набуло право грошової вимоги до відповідача в сумі 19439,68 грн., з яких: 5460,00 грн. - сума заборгованості за основною сумою боргу; 13979,68 грн. - сума заборгованості за відсотками.

Відповідно до автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 18 квітня 2024 року вказану справу передано на розгляд судді Бебешко М.М.

Ухвалою суду від 22квітня 2024 року позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження та призначено судове засідання на 21 травня 2024 року.

08 травня 2024 року на адресу суду від представника відповідача адвоката Вдовики О.М. надійшов відзив на позовну заяву, згідно з яким останній просив суд відмовити в задоволенні позову.

Відзив обґрунтовано тим, що відповідач вважає, що позивач не набув права грошової вимоги до нього стосовно кредиту, який був укладений з первісним кредитором Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» 24.01.2023р. Разом з тим, з аналізу договору факторингу вбачається, що право вимоги від первісного кредитора - ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» перейшло до нового кредитора (позивача) починаючи ще 14.06.2021 року, а сам кредитний договір №№ 785496827 був укладений 24.01.2023 року, тобто трохи менше ніж через два роки після укладення договору факторингу, що виключає одне одного. Оскільки за договором факторингу права вимоги є похідними від кредитного договору, а отже він не може бути укладеним раніше кредитного договору, за яким переходить право вимоги. З наведеного слідує, що було здійснено передачу невизначених вимог, оскільки жодної визначеної вимоги, що існувала б у ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредитів" щодо відповідача на момент укладення Договору факторингу №14/06/21 від 14.06.2021 року не було.

Наданий представником позивача в якості доказу Витяг з Реєстру прав вимоги до Договору факторингу, не можна визнати належним та допустимим доказом на підтвердження факту переходу права вимоги від «ФК «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» до ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів». Крім того наданий ж позивачем розрахунок заборгованості за кредитним договором позики №72319624 не містить відомостей про рух коштів на рахунку відповідача після укладення кредитного договору від 29.12.2022року. При цьому позовна заява не містить розрахунку відсотків у вказаних розмірах. Крім того, щодо кредитного договору №00-6592454 вказує, що позивачем не надано доказів на підтвердження розміру наданого відповідачу кредиту, суми, які ним було внесено для його погашення, тому, відповідно, це позбавляє перевірити розмір нарахованих суми боргу та процентів відповідачу не є можливим, в зв`язку з чим можна дійти до висновку, що доводи позивача щодо розміру заборгованості не підтверджені належними доказами. Крім того, позивачем не доведений факт відступлення права грошової вимоги до відповідача за договором позики № 72319624 від первісного кредитора належними, в тому числі через недоведеність факту сплати фактору за фінансування під відступлення права вимоги на користь фактора на зазначений рахунок у договорі факторингу п. 3.4

13 травня 2024 року на адресу суду від представника позивача ОСОБА_2 надійшла відповідь на відзив, яка обґрунтована тим, що відповідачем не надано суду належних і допустимих доказів на спростування позовних вимог ТОВ «ФК «ЄАПБ», а саме того, що відповідні кошти не були зараховані на картковий рахунок Позичальника, вказаний у договорі, або доказів того, що вказаний картковий рахунок йому не належить. Заперечуючи проти перерахування кредитних коштів, Відповідач не позбавлений можливості надати відповідні банківські дані/інформацію на підтвердження своїх доводів, маючи при цьому безперешкодний та повний доступ до таких. Представник відповідача вказала, що копії договорів факторингу та реєстрів права вимоги є належними та допустимими доказами відступлення права вимоги у спірних правовідносинах.Позивачем було надано до суду всі наявні документи по кредитним справам, які були передані Первісним кредитором до ТОВ «ФК ЄАПБ» в рамках укладеного Договору факторингу та додатково отримано у відповідь на запити. Враховуючи вищевикладене, оцінюючи належність, допустимість і достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів в їх сукупності, позовні вимоги ТОВ «ФК «ЄАПБ» є обґрунтованими та доведеними. Таким чином, враховуючи все вищевикладене, оцінюючи належність, допустимість і достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів в їх сукупності, враховуючи те, що обставини, на які посилається представник відповідача у відзиві на позовну заяву, як на підстави для відмови у задоволені позовних вимог - є не обґрунтовані та недоведені. До відповіді до відзиву долучив: повідомлення про виплату суми кредиту ОСОБА_1 від 22.01.2023; детальний розрахунок заборгованості за кредитним договором № 00-6592454 від 22.01.2023; розрахунок заборгованості за договором № 78549682 від 24.01.2023; договір факторингу № 14/06/2021 від 14.06.2021; додаткову угоду № 9 від 26.07.2023 до договору факторингу « 14/06/21 від 14.06.2021; акт прийому-передачі Реєстру Боржників № 8 від 26 липня 2023 року за договором факторингу № 14/06/21; реєстр боржників № 8 від 26 липня 2023 року; платіжну інструкцію № 20020 від 28.07.2023; договір факторингу № 30082023/2 від 30.08.2024; реєстр боржників за кредитними договорами до Договору факторингу № 30082023/2 від 30.08.2023; платіжну інструкцію № 20151 від 05.09.2023.

15 травня 2024 року на адресу суду від відповідача надійшло заперечення на відповідь на відзив, яке обґрунтоване тим, що позивач не може надати достовірні докази до суду про укладання кредитного договору між первісним кредитором та відповідачем, у позивача відсутні докази ідентифікації відповідача при оформленні кредиту та отримання коштів на банківський рахунок , що належить відповідачу. В відповіді на відзив, позивач як доказ перерахування коштів на банківський рахунок відповідача, долучає повідомлення від ТОВ «Фінансова Компанія «Сан-Райз Фінанс», як доказ переказу коштів Відповідачу. Однак, ТОВ «Фінансова Компанія «Сан-Райз Фінанс» не є стороною Кредитного договору № 00-6592454, позивачем не долучено жодного документу, який би підтверджував будь-які договірні відносини ТОВ «Фінансова Компанія «Сан-Райз Фінанс» з первісним кредитором або відповідачем. Таке повідомлення про перерахунок коштів не може бути належним доказом , оскільки в ньому не міститься ні посилання на кредитні договори, не вказані банківські рахунки в повному обсязі та не зазначено підстав для перерахунку коштів через дане ТОВ у відносинах між первісним кредитором та відповідачем.Вважає, що позивачем не було достовірно доведено належними доказами укладання кредитних договорів в межах , яких відповідачу було перераховано будьякі кошти, не доведено правомірність переходу права вимоги за договором факторингу .

20 травня 2024 року на адресу суду від відповідача надійшло заперечення на клопотання про витребування доказів.

15 травня 2024 року на адресу суду надійшло клопотання про витребування доказів.

Ухвалою суду від 20 травня 2025 року задоволено клопотання представника позивача про витребування доказів в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку з чим відкладено розгляд справи на 14 червня 2024 року.

03 червня 2024 року на адресу суду надійшла відповідь з АТ КБ «ПриватБанк.

Представник позивача у поданих до суду заявах по суті просила суд розглядати справу за її відсутності.

Відповідач та його представник в судове засідання 14 червня 2024 року не з`явилися, про день, час та місце судового розгляду повідомлені судом своєчасно.

За таких обставин суд вважає за можливе розглядати справу за наявними у ній доказами.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося відповідно до ч.2 ст. 247 ЦПК України.

Дослідивши матеріали справи судом встановлено наступне:

24.01.2023 між ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» та ОСОБА_1 було укладено Договір позики № 78549682 (а.с. 8-9).

Згідно з п.1 Договору позики, за цим Договором Позикодавець зобов`язується передати Позичальнику у власність грошові кошти»), на погоджений умовами Договору строк (надалі - «Строк Позики»), шляхом їх перерахування на банківський картковий рахунок позичальника, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів у день закінчення строку позики, або достроково, та сплатити позикодавцю плату (проценти) від суми позики.

Пунктом 2. цього Договору, сума позики становить 12000,00 грн., строк позики 30 днів, процентна ставка 2,5 %. Орієнтовна загальна вартість позики становить 14700,00 грн., що відповідає Додатку № 1 Таблиці обчислення загальної вартості кредиту (а. с. 10)

Підписанням цього Договору позики Відповідач підтверджує ознайомився на сайті https://mycredit.ua/ru/documents-license/ з повного інформацією щодо Позикодавця та його послуги, що передбачена ст.12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», (п.п. 5.1. п. 5 Договору позики).

В п.28 договору зазначено реквізити сторін, у тому числі позичальника ОСОБА_1 , з урахуванням РНОКПП, номеру паспорту, номерів мобільних телефонів та адреси електронної пошти. Також зазначено, що договір підписано електронним підписом, одноразовим ідентифікаторомe6XT0Yeg4I, 24.01.2023 о 17:55. Рахунок позичальника № НОМЕР_1 .

Додатком № 1 до даного договору додано таблицю обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної процентної ставки за договором про споживчий кредит. Відповідно до даної таблиці загальна вартість кредиту складе 14700,00 грн.; реальна процентна ставка 1081% річних; Сума процентів за користування кредитом складе 2700,00 грн.; сума платежів за розрахунковий період складе 14700,00 грн. Вказаний додаток № 1 до договору підписано електронним підписом одноразовим ідентифікатором С316194 04.08.2022 о 10.11.25.

Інформація щодо укладення кредитного договору підтверджена паспортом споживчого кредиту, підписаного відповідачем електронним підписом одноразовим ідентифікатором e6XT0Yeg4I.

14 червня 2021 року між ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» та ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів» укладено Договір факторингу № 14/06/21, у відповідності до умов якого ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» передає (відступає) ТОВ «ФК «ЄАПБ» за плату належні йому Права Вимоги, а ТОВ «ФК «ЄАПБ» приймає належні ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» Права Вимоги до Боржників, вказаними у Реєстрі боржників ( а. с. 97-104).

Згідно п.3.1 загальна сума прав вимоги, що відступається за відповідним реєстром боржників, ціна продажу та одинична ціна визначаються в Додаткових угодах до цього Договору окремо для кожного реєстру боржників і вказується в таких реєстрах боржників.

Відповідно до Додаткової угоди № 9 від 26.07.2023 до договору факторингу № 14/06/21 від 14.06.2021 загальна сума прав вимоги, що відступаються згідно реєстру боржників № 8 від 26.07.2023 становить 122764689,70 грн. В якості ціни продажу згідно реєстру боржників № 8 від 26.07.2023 фактор сплачує клієнтові суму грошових коштів, яка становить 7% від основної суми заборгованості, що становить 2318905,35 грн. (а.с. 105). Вказану суму коштів ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів перерахувало ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів», що підтверджено платіжною інструкцією № 20020 від 28.07.2023 (а.с. 112).

Відповідно до розрахунку заборгованості, відповідач має заборгованість за позивачем, розмір якої станом на 26.07.2023 становить 48000,00 грн. (а.с. 91-94)

Крім того, 22 січня 2023 року між ТОВ «Качай гроші» та ОСОБА_1 було укладено договір кредитної лінії №00-6592454 (а.с. 23-25), за умовами якого кредитодавець надає позичальнику кредит у національній валюті у вигляді кредитної лінії на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов`язується одержати та повернути кредит, сплатити проценти за користування ним та виконати інші обов`язки, передбачені договором. Згідно п.1.2 сума кредитного ліміту складає 5460,00 грн. Строк дії кредитної лінії 120 днів. Позичальник зобов`язується повернути кредит до 22 травня 2023 року (п. 1.3). Тип процентної ставки фіксована. Знижена процентна становить 1,10% від суми кредиту за кожен день користування кредитом, надається позичальнику в якості заохочення та діє виключно за умови сплати процентів не пізніше рекомендованої дати оплати, визначеної п. 1.3.1 даного Договору. Знижена процентна ставка застосовується виключно в межах строку кредиту, зазначеного в п. 1.3 цього Договору, але не більше перших 20 днів користування кредитом, тобто з 1 по 20 день включно (п.1.4.1). Стандартна процентна ставка складає 2,20 % від суми кредиту за кожний день користування кредитом, починаючи з 21 дня користування кредитом по день повернення кредиту. Орієнтовна реальна річна процентна ставка на дату укладання договору становить 4784,05% (п. 1.6). Орієнтовна загальна вартість кредиту на дату укладання договору складає 18673,20 грн. (п. 1.7).

Пунктом 2.2 Договору передбачено дату надання кредиту дата перерахування кредитодавцем зі свого поточного рахунку коштів кредиту 5460,00 грн. на карту позичальника № НОМЕР_1 . Пунктом 2.2.1 за надання кредиту, позичальник зобов`язаний сплатити кредитодавцю комісію в розмірі 260,00 грн., а позичальник доручає кредитодавцю утримати розмір зазначеної комісії із суми кредиту , що підлягає перерахуванню позичальнику згідно договору. Тобто, позичальнику перераховується сума кредиту 5200,00 грн. з вирахуванням комісії, сплаченої за надання кредиту.

В п.8 договору зазначено реквізити сторін, у тому числі позичальника ОСОБА_1 , з урахуванням РНОКПП, номеру паспорту, номерів мобільних телефонів та адреси електронної пошти. Також зазначено, що договір підписано електронним підписом, одноразовим ідентифікатором 6018F, 22.01.2023 о 17:02:26.

Додатком № 1 до даного договору додано графік платежів, яким встановлено загальну вартість кредиту для споживача та реальну процентну ставку за договором про споживчий кредит. Відповідно до даної таблиці загальна вартість кредиту складе 18673,20 грн.; реальна процентна ставка 4784,05% річних; Сума процентів за користування кредитом складе 13213,20 грн.; сума платежів за розрахунковий період складе 18673,20 грн. Вказаний додаток № 1 до договору підписано електронним підписом одноразовим ідентифікатором С316194 04.08.2022 о 10.11.25.

Інформація щодо укладення кредитного договору підтверджена паспортом споживчого кредиту, підписаного відповідачем електронним підписом одноразовим ідентифікатором 6018F, 22.01.2023 о 17:02:13 (а. с. 26).

Вищенаведені умови кредитного договору відображені в Паспорті споживчого кредиту, який підписаноодноразовим ідентифікатором позичальника (а.с. 27-28).

Повідомленням ТОВ «Фінансова компанія «Сан-Райз Фінанс» від 11.09.2023 повідомлено про успішні виплати кредиту на, у тому числі 22.01.2022 о 17.02.28 на суму 5200,00 грн., на картку, маска картки НОМЕР_1 (а.с. 85-88).

30 серпня 2023 року між ТОВ «Качай гроші» та ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів» укладено Договір факторингу № 30082023/2, у відповідності до умов якого в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі фактор зобов`язується передати (сплатити) клієнту суму фінансування, а клієнт зобов`язується відступити факторові права вимоги за укладеними договорами згідно реєстру боржників, в обсягах та на умовах, що існують на дату відступлення Прав вимоги. ( а. с. 113-120).

Згідно п.3.1 фактор сплачує клієнту суму фінансування в розмірі 687451,93 грн.

Згідно п. 3.3 сторони домовились, що сума прав вимоги, які відступаються клієнтом фактору за цим договором, визначається станом на дату відступлення прав вимоги, фіксується у реєстрі боржників, складеному за формою, погодженою в Додатку № 1 та становить 45141559,56 грн.

30 серпня 2023 року між ТОВ «Качай гроші» та ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів» було підписано акт прийому-передачі реєстру боржників до Договору факторингу № 30082023/2 від 30.08.2023, згідно якого клієнт передав, а фактор прийняв Реєстр боржників від 30.08.2023. Кількість боржників 4537. Загальна сума заборгованості 45141559,56 грн. (а.с. 121).

ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів» перерахувало ТОВ «Качай Гроші» плату за відступлення права вимоги згідно договору факторингу № 30082023/23 від 30.08.2023, що підтверджено платіжною інструкцією № 20151 від 05.09.2023 (а.с. 126).

Згідно розрахунку заборгованості, відповідач має заборгованість за позивачем, розмір якої станом на 30.08.2023 становить 19439,68 грн., в тому числі заборгованість за тілом кредиту 5460,00 грн.; заборгованість за відсотками 13979,68 грн. (а.с. 89-90)

Відповідно до інформації АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) емітовано платіжну картку № НОМЕР_3 .

Згідно виписки з АТ КБ «ПриватБанк» по банківському рахунку ОСОБА_1 на платіжну картку № НОМЕР_3 22.01.2023 року було зараховано грошові кошти в сумі 5200,00 грн., які цього ж дня Власюком В,І, використано на розваги. 24 січня 2024 року на вказану платіжну картку ОСОБА_1 було зараховано грошові кошти в сумі 12000,900 грн., 4.000,00 грн. з яких цього ж дня використано на розваги, 3000,00 грн. 25.01.2023 перераховано на рахунок ОСОБА_3 .

Згідно інформації АТ «КБ «ПриватБанк» номер телефону, на який відправляється інформація про підтвердження операцій (фінансовий номер телефону) за платіжною картою № НОМЕР_3 в період з 22.01.2023 року по 30.01.2023 року НОМЕР_4 .

При вирішенні справи суд виходить з наступного:

Відповідно до ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Частинами 1, 2 ст. 639 ЦК України встановлено, що договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом. Якщо сторони домовились укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного виду договорів не вимагалася.

Якщо сторони домовилися укласти договір за допомогою інформаційно- комунікаційних систем, він вважається укладеним у письмовій формі.

Згідно зі ст. 203 ЦК України, зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

За приписом ст.204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Частиною 1 ст. 205 ЦК України визначено, що правочин може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 207 ЦК України правочин уважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин уважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв`язку. Правочин уважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами). Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання, електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, установлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.

Разом з тим, особливості укладання кредитного договору в електронному вигляді визначені Законом України «Про електронну комерцію».

Так, пунктами 5, 6, 12 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про електрону комерцію» встановлено, що електронний договір - це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов`язків та оформлена в електронній формі. Електронний підпис одноразовим ідентифікатором це дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додається до інших електронних даних особою, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір, та надсилаються іншій стороні цього договору. Одноразовий ідентифікатор - це алфавітно-цифрова послідовність, що її отримує особа, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір шляхом реєстрації в інформаційно-комунікаційній системі суб`єкта електронної комерції, що надав таку пропозицію. Одноразовий ідентифікатор може передаватися суб`єктом електронної комерції, що пропонує укласти договір, іншій стороні електронного правочину засобом зв`язку, вказаним під час реєстрації у його системі, та додається (приєднується) до електронного повідомлення від особи, яка прийняла пропозицію укласти договір.

Електронний договір укладається і виконується в порядку, передбаченому Цивільним та Господарським кодексами України, а також іншими актами законодавства. Електронний договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаний у порядку, визначеному статтею 12 цього Закону, вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі. Кожний примірник електронного документа з накладеним на нього підписом, визначеним статтею 12 цього Закону, є оригіналом такого документа. Електронний договір вважається укладеним із моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою цієї статті. Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти електронний договір, про її прийняття (акцепт) може бути надана шляхом: надсилання електронного повідомлення особі, яка зробила пропозицію укласти електронний договір, підписаного в порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону; заповнення формуляра заяви (форми) про прийняття такої пропозиції в електронній формі, що підписується в порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону; вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір, якщо зміст таких дій чітко роз`яснено в інформаційній системі, в якій розміщено таку пропозицію, і ці роз`яснення логічно пов`язані з нею (ст.11 Закону України «Про електронну комерцію»).

Правилами ст. 12 Закону України «Про електронну комерцію» регламентовано, що якщо відповідно до акта цивільного законодавства або за домовленістю сторін електронний правочин має бути підписаний сторонами, моментом його підписання є використання: електронного підпису або електронного цифрового підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», за умови використання засобу електронного цифрового підпису усіма сторонами електронного правочину; електронного підпису одноразовим ідентифікатором, визначеним цим Законом; аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів.

З урахуванням викладеного слід дійти висновку про те, що будь-який вид договору, який укладається на підставі Цивільного або Господарського кодексів України, може мати електронну форму. Договір, укладений в електронній формі, є таким, що укладений у письмовому вигляді (ст.ст. 205, 207 ЦК України).

Водночас, не кожна електронна правова угода вимагає створення окремого електронного договору у вигляді окремого електронного документа. Електронний договір можна укласти в спрощеній формі, а можна класично - у вигляді окремого документа.

Електронним підписом одноразовим ідентифікатором є дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних особою, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір, і надсилаються іншій стороні цього договору.

Це комбінація цифр і букв, або тільки цифр, або тільки літер, яку отримує заявник за допомогою електронної пошти у вигляді пароля, іноді в парі «логін-пароль», або смс-коду, надісланого на телефон, або іншим способом.

При оформленні замовлення, зробленого під логіном і паролем, формується електронний документ, в якому за допомогою інформаційної системи (веб-сайту інтернет-магазину тощо) вказується особа, яка створила замовлення.

Аналогічні правові висновки зроблені Верховним Судом, наприклад, у постановах від 12 січня 2021 у справі № 524/5556/19, від 10 червня 2021 у справі №234/7159/20, які, відповідно до вимог ч. 4 ст. 263 ЦПК України, суд враховує при виборі і застосуванні норми права до цих спірних правовідносин.

З наведених обставин справи вбачається, що кредитний договір на підставі якого позивачем заявлено про стягнення заборгованості був укладений в електронній формі із застосуванням одноразового ідентифікатора та наданням персональних даних відповідача.

Отже, виходячи з вищенаведених положень законодавства та встановлених обставин справи, посилання відповідача в заявах по суті на те, що він не укладав кредитний договір, не можуть бути прийняті до уваги, оскільки вказаний договір підписаний електронним підписом, використання якого не можливе без проходження попередньої реєстрації та отримання одноразового ідентифікатора, та без здійснення входу ним на веб-сайт за допомогою логіна особистого кабінету і пароля особистого кабінету.

У свою чергу, доказів того, що персональні дані відповідача (копія паспорта громадянина України, РНОКПП, реквізити банківської картки на яку первісним кредитором здійснювалось перерахування позичених грошових коштів, номер телефону), які до того ж відповідають даним зазначеним ним в заявах по суті, були використані неправомірно для укладення кредитного договору від його імені, ним до суду не надано. Також слід звернути увагу на те, що відповідач до правоохоронних органів із відповідною заявою щодо вчинення відносно нього шахрайських дій не звертався, як і не оскаржував правомірність укладеного договору.

У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно ст. 513 ЦК України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредитору. Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні, яке виникло на підставі правочину, що підлягає державній реєстрації, має бути зареєстрований в порядку, встановленому для реєстрації цього правочину, якщо інше не встановлено законом.

За змістом ст. 516 ЦПК України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник у зобов`язанні не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Положеннями ст. 1077, 1078 ЦК України визначено, що за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов`язання клієнта перед фактором. Предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Суд відхиляє доводи відповідача відсутності доказів відступлення права вимоги від ТОВ «1Безпечне агентство необхідних кредитів» до ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» за кредитним договором № 78549682 так як стороною позивача до матеріалів справи долучено сам договір, акт прийому-передачі до нього та докази сплати коштів за відступлення права вимоги. Разом з цим, суд зазначає, що договір факторингу відповідачем в судовому порядку не оскаржувався та не визнавався не дійсним.

Суд враховує надані позивачем докази щодо укладення кредитних договорів, оскільки вони є належними та достатніми доказами щодо підтвердження надання грошових коштів позичальнику, у відповідності до умов кредитних договорів, оскільки реквізити отримувача коштів, а саме відповідача ОСОБА_1 , відповідають даним (номер ID картки (паспорта), РНОКПП, номер мобільного телефону), які він зазначив у кредитних договорах: № 78549682 від 24.01.2023 та № 00-6592454 від 22.01.2023

Випискою з АТ КБ «ПриватБанк» підтверджено те, що на банківський рахунок відповідача № НОМЕР_3 , зазначений 22.01.2023 та 24.01.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 5200,00 грн. та 12000,00 грн., які відповідачем ОСОБА_1 було використано на розваги та перерахування грошових коштів на інший рахунок.

Вказане підтверджує як факт отримання ОСОБА_1 грошових коштів в сумі 5200,00 грн. за кредитним договором № 00-6592454 від 22. 01.2023 та в сумі12000,00 грн. за кредитним договором № 785 49682 від 24.01.2023 так і факт розпорядження вказаними грошовими коштами.

За таких підстав, суд не приймає до уваги твердження відповідача про те, що ним не укладався кредитний договір, не перераховувалися на його рахунок грошові кошти та він не вживав заходів до погашення кредитної заборгованості.

Щодо заборгованості за договором позики № 78549682 від 24.01.2023 суд зазначає наступне.

Згідно п. 2.1 та 2.2 Договору позичальник отримує суму позики у розмірі 12000,00 грн строком на 30 днів, з фіксованою процентною ставкою 2,5%.

Відповідно до п. 4 Договору позики, проценти за цим договором нараховуються щоденно, включаючи дати отримання та повернення, на залишок позики.

Крім того, у разі, якщо позичальник не дотримується умов в Офіційних правилах програми лояльності для споживачів фінансових послуг ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» (ТМ «MYCREDIT») та/або правил постійно діючої акції під умовною назвою «ОН MY FREEDOM» (перша позика 0.01%)» для споживачів фінансових послуг ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів (ТМ «MYCREDIT»), знижена процентна ставка, визначена п. 2 Договору, припиняє свою дію та застосовується базова процентна ставка, визначена п.п. 2.3. п. 2 Договору (п. 15 Договору).

При цьому п.2.3 Договору позики передбачено, що відсоткові ставки, визначені Договором є незмінними протягом всього строку позики та можуть бути змінені виключно на підставі укладеної між первісним кредитором та позичальником додаткової угоди до договору.

З додатку №1 до договору позики № 78549682 від 24.01.2023 (Таблиця обчислення загальної вартості кредиту) (а.с. 10), з якого вбачається нарахування відсотків в межах строку кредиту в розмірі 2700,00 грн, які разом з заборгованістю за тілом кредиту в розмірі 12000,00 грн. підлягають до стягнення з відповідача на користь позивача, що разом становить 14700,00 грн.

Нарахування відсотків за поза межами строку кредитування є необґрунтованим та не відповідає практиці Верховного Суду

Тому, стягненню підлягає заборгованість за кредитним договором № 78549682 від 24.01.2023 в розмірі 14700,00 грн., що складається з: суми заборгованості за тілом кредиту 12000,00 грн.; суми заборгованості за відсотками 2700,00 грн., що відповідає загальній вартості кредиту згідно Додатку № 1 до Договору (а. с. 10).

Щодо заборгованості за кредитним договором №00-6592454 від 22.01.2023

Відповідно до положень п.1.2 Договору сума кредитного ліміту складає 5460,00 грн.

Пунктом 1.3 Договору передбачено строк дії кредитної лінії 120 днів. Позичальник зобов`язаний повернути кредит кредитодавцю 17 травня 2023 року або достроково.

Відповідно до п. 1.4 Договору стандартна процентна ставка складає 2,20% від суми кредиту за кожний день користування кредитом, застосовується у межах строку надання кредиту, зазначеного у п. 1.3 цього Договору, після 20 дня користування кредитом, починаючи з 21 дня користування кредитом по день повернення кредиту.

Пунктом 1.6 Договору визначено орієнтовну реальну річну процентну ставку на дату укладання Договору у вигляді 4977,70%. Відповідно до п. 1.7 Договору орієнтовна загальна вартість кредиту на дату укладання договору складає 18673,20 грн.

З наданого позивачем розрахунку заборгованості за договором №00-65592454 від 22.01.2023 (а.с. 89-90), вбачається, що заборгованість станом на 30.08.2023 становить 19439,68 грн, з яких: 5460,00 грн. - сума заборгованості за тілом кредиту, 13979,68 грн. - сума заборгованості за відсотками.

З додатку №1 до договору позики № 00-6592554 від 22.01.2023 Графік платежів (а.с. 26), вбачається нарахування відсотків в межах строку кредиту в розмірі 13213,20грн, які разом з заборгованістю за тілом кредиту в розмірі 5460,00грн. підлягають до стягнення з відповідача на користь позивача, що разом становить 18673,20 грн.

Нарахування відсотків за поза межами строку кредитування є необґрунтованим та не відповідає практиці Верховного Суду

Тому, стягненню підлягає заборгованість за кредитним договором № 00-6592554 від 22.01.2023 в розмірі 18673,20грн., що складається з: суми заборгованості за тілом кредиту 5460,00 грн.; суми заборгованості за відсотками 13213,20 грн., що відповідає загальній вартості кредиту згідно Додатку № 1 до Договору (а. с. 26).

За таких обставин, суд приходить до висновку про доцільність ухвалення рішення про задоволення позовних вимог в частині тіла кредиту в повному обсязі та часткового задоволення позовних вимог в частині нарахування відсотків за кредитними угодами.

Відповідно до ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Відповідно до ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Отже, загальна заборгованість за вищенаведеними договорами становить 33373,20 грн. та підлягає стягненню з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Європейська агенція з повернення боргів»

Судовий збір у справі, відповідно до вимог ч.1 ст.141 ЦПК України необхідно стягнути з відповідача на користь позивача пропорційно розміру задоволених позовних вимог, що становить 49,48 % від розміру задоволених судом позовних вимог, отже, судовий збір становить 1498,43 грн.

Керуючись ст. 12, 13, 76, 77, 81, 265, 268, 273, 354 ЦПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до ОСОБА_1 , про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» заборгованість за кредитним договором №78549682 від 24.01.2023 в розмірі 14700,00 грн., заборгованість за кредитним договором № 00-6592454 від 22.01.2023 в розмірі 18673,20 грн. Загальна сума - 33373,20 грн.

В задоволенні решти позовних вимог - відмовити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» судові витрати по оплаті судового збору в сумі 1498,43 грн.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом тридцяти днів з дня його складення до Київського апеляційного суду.

Учасник справи, якому рішення не було вручене у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів», місцезнаходження: 01032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, код ЄДРПОУ 35625014. Адреса для листування: 07400, Київська область, місто Бровари, вулиця Лісова, будинок 2.

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Місце проживання: АДРЕСА_1 . РНОКПП: НОМЕР_2 .

Суддя М. М. Бебешко

Часті запитання

Який тип судового документу № 119732951 ?

Документ № 119732951 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119732951 ?

Дата ухвалення - 14.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119732951 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119732951 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 119732951, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Судове рішення № 119732951, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області було прийнято 14.06.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 119732951 відноситься до справи № 357/5759/24

Це рішення відноситься до справи № 357/5759/24. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119732950
Наступний документ : 119743285