Ухвала суду № 119730744, 14.06.2024, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Дата ухвалення
14.06.2024
Номер справи
751/1499/24
Номер документу
119730744
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №751/1499/24

Провадження №2/751/809/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року місто Чернігів

Н о в о з а в о д с ь к и й р а й о н н и й с у д м і с т а Ч е р н і г о в а

у складі: головуючого-судді Овсієнко Ю. К.

за участю секретаря Шульга В.Л.,

представника позивача ОСОБА_1 , представника відповідача ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом Чернігівської міської ради до ОСОБА_3 про стягнення коштів,-

встановив:

В провадженні Новозаводського районного суду м. Чернігова знаходиться цивільна справа за позовом Чернігівської міської ради до ОСОБА_3 про стягнення коштів.

10.06.2024 року представником позивача подано до суду заяву про забезпечення позову, в якій просить вжити заходи забезпечення позову шляхом заборони відповідачу та будь-яким особам у будь-який спосіб вчиняти будь-які дії, направлені на демонтаж, руйнування, знесення, перебудови, добудови тощо об`єктів нерухомості майна, а саме: основна будівля літ. А-2, А2-1, а2-1, А1-1, а1 -1, площею 1149,4 кв.м., прохідна літ. Б-1, площею 9,6 кв.м., цех літ. В-1, В1-1 площею 934,2 кв.м., загальною площею 352,5 кв.м., розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 7410100000:01:036:0190, площею 0,7221га, яке належить на праві власності відповідачу, за адресою: АДРЕСА_1 .

Заява мотивована тим, що предметом спору у даній справі є майнова вимога позивача про стягнення з відповідача безпідставно збережених коштів за користування земельною ділянкою з кадастровим номером 7410100000:01:036:0190 за адресою: АДРЕСА_1 , на якій знаходяться вищезгадані об`єкти нерухомості, які за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належать ОСОБА_3 . Фактично, виробничу діяльність за адресою: АДРЕСА_1 здійснює ФОП ОСОБА_4 , який до липня 2017 року був власником нерухомого майна за вказаною адресою і відчужив його, шляхом дарування ОСОБА_3 . На думку позивача, заборона відповідачу, у тому числі за довіреністю іншим особам, відчужувати об`єкт нерухомості, який належать останньому на праві власності, є адекватним, співмірним та розумним рішенням. Всі заходи, в межах компетенції, що вживались Чернігівською міською радою для врегулювання даного спору в позасудовому порядку щодо повернення безпідставно збережених коштів ОСОБА_3 не призвели вирішення даного спору. Дані обставини, на думку позивача, вказують на те, що у разі задоволення позову Чернігівської міської ради відповідач ОСОБА_3 буде уникати добровільного виконання рішення суду, а тому у міської ради виникне необхідність для звернення до виконавчої служби для примусового виконання рішення. У разі відмови суду у задоволенні заяви про забезпечення позову виконання рішення суду не буде можливим.

У підготовчому судовому засіданні представник позивача заяву про забезпечення позову підтримала та просила її задовольнити з підстав, зазначених у заяві.

Представник відповідача у судовому засіданні проти задоволення заяви про забезпечення позову заперечував.

Також, у підготовчому судовому засіданні учасники справи не заперечували проти закриття підготовчого провадження у справі та призначення справи до судового розгляду по суті.

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 149 ЦПК України забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 150 ЦПК України позов забезпечується, зокрема, забороною вчиняти певні дії.

Як роз`яснив Верховний Суд України у п. 4 Постанови Пленуму від 22.12.2006 № 9 «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову», розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову, з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

Метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій із боку відповідача з тим, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення.

Забезпечення позову по суті - це обмеження суб`єктивних прав, свобод та інтересів відповідача або пов`язаних із ним інших осіб в інтересах забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя і задоволених вимог позивача (заявника).

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду, наприклад, реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації.

Розглядаючи вказану заяву, суд приймає до уваги наведені норми процесуального законодавства, з врахуванням роз`яснення Пленуму Верховного Суду України, виходить з оцінки обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття заходів забезпечення позову з урахуванням розумності, обґрунтованості вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін; наявності зв`язку між заходами забезпечення позову і заявленими позовними вимогами.

Суд не знаходить підстав для забезпечення позову шляхом заборони відповідачу та будь-яким особам у будь-який спосіб вчиняти будь-які дії, направлені на демонтаж, руйнування, знесення, перебудови, добудови тощо об`єктів нерухомого майна, а саме: основна будівля літ. А-2, А2-1, а2-1, А1-1, а1 -1, площею 1149,4 кв.м., прохідна літ. Б-1, площею 9,6 кв.м., цех літ. В-1, В1-1 площею 934,2 кв.м., загальною площею 352,5 кв.м., площею 0,7221га, за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначене нерухоме майно не є предметом даного позову.

До того ж суд звертає увагу, що відповідно до інформаційної довідки 382795831 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 13.06.2024 року об`єкти нерухомого майна, а саме: основна будівля літ. А-2, А2-1, а2-1, А1-1, а1 -1, площею 1149,4 кв.м., прохідна літ. Б-1, площею 9,6 кв.м., цех літ. В-1, В1-1 площею 934,2 кв.м., загальною площею 352,5 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , не належать на праві власності відповідачу.

Враховуючи наведене, заява представника позивача про забезпечення позову задоволенню не підлягає.

Беручи до уваги, що спір не врегульовано в підготовчому судовому засіданні, виконавши вимоги, передбачені ст. ст. 197-200 ЦПК України, суд вважає що підготовчі дії необхідно завершити, а справу призначити до судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 149, 150, 153, 157, 197-200 ЦПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви представника позивача Чернігівської міської ради про забезпечення позову по цивільній справі за позовом Чернігівської міської ради до ОСОБА_3 про стягнення коштів відмовити.

Закрити підготовче провадження у справі за позовом Чернігівської міської ради до ОСОБА_3 про стягнення коштів.

Призначити справу до судового розгляду по суті суддею одноособово у відкритому судовому засіданні на 09 год. 00 хв. 03 липня 2024 року в приміщенні Новозаводського районного суду м. Чернігова (14000 м. Чернігів, вул. Мстиславська, 17).

В судове засідання викликати учасників.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи, що розглядається в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України: http://nz.cn.court.gov.ua/sud2515/.

Ухвала в частині відмови у задоволенні заяви про забезпечення позову може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання копії ухвали, а в іншій частині - оскарженню не підлягає.

Суддя Ю. К. Овсієнко

Часті запитання

Який тип судового документу № 119730744 ?

Документ № 119730744 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119730744 ?

Дата ухвалення - 14.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119730744 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119730744 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 119730744, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Судове рішення № 119730744, Новозаводський районний суд м. Чернігова було прийнято 14.06.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 119730744 відноситься до справи № 751/1499/24

Це рішення відноситься до справи № 751/1499/24. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119730741
Наступний документ : 119756482