Рішення № 119697802, 13.06.2024, Миколаївський районний суд Одеської області

Дата ухвалення
13.06.2024
Номер справи
508/141/24
Номер документу
119697802
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Миколаївський районний суд Одеської області

Справа № 508/141/24

Номер проведження 2/508/101/24

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2024 року

Миколаївський районний суд

Одеської області

В складі головуючого судді Горобця В.Л.

Секретаря Товт Т.В.

Розглянувши у судовому засіданні в селищі Миколаївка цивільну справу в спрощеному позовному провадженні за позовом Акціонерного Товариства «ТАСКОМБАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В С Т А Н О В И В :

18 серпня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень» (код ЄДРПОУ: 35725063, адреса: 01033, Україна, м. Київ, вул. Сім`ї Прахових, буд. 50Б) (далі також - ТОВ «ФК «ЦФР») та ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспортні дані: Паспорт Серія НОМЕР_1 , паспорт виданий: Миколаївським РВ ГУМВС України в Одеській області 15 червня 2011 року, РНОКПП: НОМЕР_2 ) було укладено Кредитний договір № 8664889008.

Відповідно до п. 1.1. Кредитного договору Кредитодавець зобов`язується надати кредит у розмірі та на умовах, встановлених цим договором, а Позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом на умовах, встановлених договором.

Згідно з п. 1.3. Кредитного договору Позичальник зобов`язується сплачувати проценти за користування кредитом та здійснювати повернення кредиту на умовах передбачених в Паспорті кредиту № 4889008, який є невід`ємною частиною цього Договору.

Згідно з п. 2.1. Кредитного договору всі інші умови кредитного договору, викладені в Паспорті кредиту та в Умовах отримання фінансових кредитів ТОВ «ФК «ЦФР», які розміщені на сайті ТОВ «ФК «ЦФР».

Відповідно до п. 2.2. Кредитного договору цей Договір, паспорт кредиту № 4889008 та Умови отримання фінансових кредитів ТОВ «ФК «ЦФР» - складають єдиний кредитний договір.

Відповідно до умов Паспорту кредиту № 4889008 та Кредитного договору № 8664889008 від 18 серпня 2020 року Позичальнику надано грошові кошти на наступних умовах:

-сума кредиту - 23 660, 00 гривень;

-строк користування - 36 місяців;

-річні проценти - 0, 01 % від суми боргу за договором;

-щомісячні проценти - 6, 00 % від суми кредиту.

Кредит надається безготівковим шляхом, протягом 3 (трьох) банківських днів від дня укладення договору (п. 1.2. Кредитного договору).

20 вересня 2021 року права вимоги за Кредитним договором відступлені АТ «ТАСКОМБАНК» на підставі Договору факторингу № 200921 від 20.09.2021 року. Відповідно до умов цього Договору та Витягу з Реєстру прав вимоги до Договору факторингу №200921 від 20.09.2021 року, Позивач є Новим кредитором ОСОБА_1 за Кредитним договором № 8664889008 від 18 серпня 2020 року з усіма наступними додатками та змінами.

Факт передачі права вимоги за вищезазначеним договором, а також відповідний розмір зобов`язання, що існував на момент передачі підтверджуються Реєстром прав вимоги до Договору відступлення права вимоги, Випискою та Розрахунком заборгованості, доданими до даної позовної заяви.

Дана інформація є добре відомою Боржнику.

Разом із тим повідомляємо, що умови вищезазначеного Кредитного договору Позичальником не виконані, кредитні кошти у встановлені договором (Графіком погашення кредиту) строки не повернуті.

Неодноразовими телефонними повідомленнями Банку Позичальника було сповіщено про наявність заборгованості за кредитом та про необхідність її погашення у стислі терміни.

Як наслідок, станом на 06.02.2024 року заборгованість Позичальника за Кредитним договором № 8664889008 від 18 серпня 2020 року, становить 55 034 (п`ятдесят п`ять тисяч тридцять чотири) гривні 09 коп, в т.ч.:

-заборгованість по тілу кредиту (в т. ч. прострочена) - 20 960 гри. 17 коп.;

-заборгованість по річним процентам (в т. ч. прострочена) - 3 грн. 52 коп.;

-заборгованість по щомісячним процентам (в т.ч. прострочена) - 34 070 грн. 40 коп.

що підтверджується відповідним Розрахунком заборгованості по кредитному договору та Виписками.

Таким чином, Позичальником було грубо порушено умови Кредитного договору № 8664889008 від 18 серпня 2020 року, а також норми чинного законодавства.

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням наведених обставин та підтверджуючих дані обставини документів, з огляду на норми чинного законодавства позивач вважає, що позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Представник позивача в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву, в якій позовні вимоги підтримує, просить їх задовольнити в повному обсязі та розглянути справу в його відсутність.

Відповідач ОСОБА_1 , в судове засідання не з`явилася, хоча про час та місце розгляду справи була повідомлена своєчасно та належним чином.

Оскільки у судове засідання не з`явилися всі особи, які беруть участь в справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд прийняв рішення пророзгляд справибез здійснення фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, відповідно до вимог ч. 2ст. 247 ЦПК України.

Оцінивши зібрані по справі матеріали, суд приходить до висновку, що позов слід задовольнити, так як дана заборгованість за кредитним договором підтверджується матеріалами справи копією платіжної інструкції № 1471 від 09.02.2024 року ( а.с. 7 ), копією кредитного договору 8664889008 від 18.08.2020 року ( а.с. 8 10 ), копією заяви - анкети на отримання послуг в ТОВ «ФК «ЦФР» ( а.с. 11 ), копією умов отримання Фінансових Кредитів ТОВ «ФК ЦФР» ( а.с. 12 19 ), копією Договору Факторингу № 200921 ( а.с. 20 29 ), копіями Актів прийому передачі ( а.с. 31 33, 36, 37 ), копією платіжної інструкції банку ( а.с. 38 - 40 ), копією розрахунку заборгованості ( а.с. 46 ), Виписками по особовим рахункам ( а.с. 47 71 ), копією паспорта ОСОБА_1 ( а.с. 72 76 ).

Відповідач не надав своєчасно банку грошові кошти для погашення заборгованості за договором, відсотками, а також іншими витратами відповідно до умов договору, що має відображення у розрахунку заборгованості за договором. Таким чином, у порушення умов договору, а також ст. ст. 509, 526, 1054 ЦК України, відповідач зобов`язання за вказаним договором не виконав.

У відповідності до ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Статтею 525 ЦК України передбачена недопустимість односторонньої відмови від зобов`язання.

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання ( неналежне виконання ), тобто ухиляючись від сплати заборгованості за кредитом, відповідач порушує зобов`язання за даним договором.

Згідно ч. 2 ст. 615 ЦК України, одностороння відмова від зобов`язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов`язання.

Відповідно до ч. 1 ст. 1054 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути кредит та сплатити відсотки в розмірі та на умовах встановлених договором.

Керуючись ст. ст. 19; 77; 247; 258; 263; 268; 273; 354 ЦПК України; ст. ст. 526; 527; 530; 610; 615; 1054 ЦК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Позовну заяву Акціонерного Товариства «ТАСКОМБАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 ( адреса: АДРЕСА_1 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспортні дані: Паспорт Серія НОМЕР_1 , паспорт виданий: Миколаївським РВ ГУМВС України в Одеській області 15 червня 2011 року, РНОКПП: НОМЕР_2 ) на користь Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» ( адреса: 01032, Україна, м. Київ, вул. С. Петлюри, буд. 30, Код ЄДРПОУ: 09806443 ) заборгованість за Кредитним договором № 8664889008 від 18 серпня 2020 року, що в частині тіла кредиту, річних процентів, щомісячних процентів станом на 06.02.2024 року становить 55 034 ( п`ятдесят п`ять тисяч тридцять чотири ) гривень 09 коп., в т.ч.:

-заборгованість по тілу кредиту (в т. ч. прострочена) - 82 310 грн. 89 коп.;

-заборгованість по річним процентам (в т. ч. прострочена) - 12 грн. 25 коп.;

-заборгованість по щомісячним процентам (в т.ч. прострочена) - 22 828 грн. 32 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 ( адреса: АДРЕСА_1 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспортні дані: Паспорт Серія НОМЕР_1 , паспорт виданий: Миколаївським РВ ГУМВС України в Одеській області 15 червня 2011 року, РНОКПП: НОМЕР_2 ) на користь Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» ( адреса: 01032, Україна, м. Київ, вул. С. Петлюри, буд. 30, Код ЄДРПОУ: 09806443 ) понесені Позивачем судові витрати в сумі 3 028,00 гривень.

Рішення можебути оскарженепротягом 30днів здня йогопроголошення, астороною,що небула присутняв судовомузасіданні,з дняотримання копіїрішеннядо Одеського апеляційного суду через Миколаївський районний суд Одеської області, відповідно до п. п. 15.5) п. п.15 п. 1 Розділу ХШПерехідних Положень ЦПК Українив новій редакції, який передбачає, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди.

Суддя: В.Л. Горобець

Часті запитання

Який тип судового документу № 119697802 ?

Документ № 119697802 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119697802 ?

Дата ухвалення - 13.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119697802 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119697802 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 119697802, Миколаївський районний суд Одеської області

Судове рішення № 119697802, Миколаївський районний суд Одеської області було прийнято 13.06.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 119697802 відноситься до справи № 508/141/24

Це рішення відноситься до справи № 508/141/24. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119697800
Наступний документ : 119697803