Рішення № 119665141, 11.06.2024, Франківський районний суд м. Львова

Дата ухвалення
11.06.2024
Номер справи
465/10102/23
Номер документу
119665141
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

465/10102/23

2/465/928/24

РІШЕННЯ

Іменем України

(заочне)

11.06.2024 року м.Львів

Франківський районний суд м. Львова у складі:

головуючого судді Ванівського Ю.М.

з участю секретаря судового засідання Лозинському Т.-Р.А.

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін цивільну справу за позовною заявою Товариства зобмеженою відповідальністю"ДІДЖИФІНАНС"до ОСОБА_1 ,третя особа Товариствоз обмеженоювідповідальністю "ФК "ІНВЕСТ ФІНАНС", про стягнення заборгованості,-

встановив:

Позивач звернувся до суду із позовною заявою до відповідача, за участі третьої особи, про стягнення заборгованості.

В обґрунтування своєї позиції зазначає, що 27.04.2021 року ОСОБА_1 подав заявку на отримання кредиту № 10003659525 в особистому кабінеті на сайті https://cashberry.com.ua/. Таким чином, ОСОБА_1 був укладений Договір про надання споживчого кредиту №10003659525 від 27.04.2021 з ТзОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанс» та 27.04.2021 відповідачу були перераховані кредитні кошти на банківську картку в сумі 10000 грн. Кредитний договір було укладено строком на 30 днів, проте відповідачем не виконані належним чином кредитні зобов`язання, що є грубим порушенням чинного законодавства України в частині виконання договірних відносин.

05.09.2022 згідно умов Договору факторингу №556/ФК-22, ТОВ «ФК «Інвест Фінанс» відступило право вимоги за кредитним договором №10003659525 від 27.04.2021 на користь ТзОВ «Діджи Фінанс», а відповідно ТОВ «Діджи Фінанс» набуло право вимоги до відповідача.

Згідно Договору факторингу сума боргу перед новим кредитором становить 35894,00 грн., заборгованість за тілом кредиту становить 10000 грн., заборгованість за відсотками становить 25894,00 грн. Просить позов задоволити.

Ухвалою Франківського районного суду м. Львова від 13.03.2024 року відкрито провадження у справі та вирішено розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Відповідач відзиву, а також будь-яких клопотань на адресу суду не направляв.

Відповідно дост. 280 ЦПК Українисуд вважає можливим ухвалити заочне рішення у справі на підставі наявних у ній доказів, оскільки позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Розгляд справи проводиться без повідомлення учасників справи в порядку письмового провадження, як це передбачено ч.13ст.7 ЦПК України.

На підставі ч.2ст.247 ЦПК Українифіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснювалось.

З`ясувавши дійсні обставини справи та перевіривши їх доказами, суд приходить до висновку, що позов слід задовольнити з наступних підстав.

Статтями12,81 ЦПК Українивизначено, що цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Згідно ізст. 89 ЦПК Українисуд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Судом встановлено, що 27.04.2021 року між ТзОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанс» та ОСОБА_2 було укладено договір про надання споживчого кредиту №10003659525.

Згідно п.1.1. Договору, Товариство зобов`язується надати Позичальникові кредит у гривні на умовах строковості, зворотності, платності, а Позичальник зобов`язується одержати та повернути кошти кредиту, сплатити проценти за користування ним відповідно до умов цього Договору та виконати інші обов`язки, передбачені цим Договором.

Пункт 1.2. Договору встановлює суму на який надається кредит, а саме 10000 гривень.

Пунктами 1.3. та 1.4. Договору передбачено, що строк надання кредиту становить 30 календарних днів. Дата повернення кредиту вказується в Графіку платежів/розрахунків, що є Додатком №1 до цього Договору. Строк кредиту може бути продовжено у порядку та на умовах, визначених цим Договором. Нарахування процентів за користування кредитом здійснюється за кожен день користування кредитом за Процентною ставкою.

Згідно розрахунку заборгованості за Договором кредитної лінії №10003659525 від 27.04.2021 року, заборгованість ОСОБА_1 за період з 77.04.2021 року по 05.09.2022 року становить 35894,00 грн.

Згідно умов Договору факторингу від 05.09.2022р. № 556/ФК-22, ТзОВ «ФК «Інвест Фінанс» відступило право вимоги за вищевказаним кредитним договоромна користь ТзОВ «ДІДЖИ ФІНАНС». Таким чином позивач набув статусу нового кредитора та отримав право грошової вимоги по відношенню до осіб, які являлись боржниками ТзОВ «ФК «Інвест Фінанс», в тому числі і до відповідача за кредитним договором№10003659525 від 27.04.2021р.

Згідно вказаного договору факторингу, сума боргу відповідача перед новим кредитором ТзОВ «ДІДЖИ ФІНАНС» становить 35894,00 грн., з яких: заборгованість за тілом кредиту-10 000 грн., заборгованість за відсотками- 25894 грн., заборгованість за комісійними винагородами- 0 грн., заборгованість за пенею- 0 грн.

На виконання вимог п. 6 ч. Зст. 175 ЦПК України, ТзОВ «ДІДЖИ ФІНАНС» було вжито заходи досудового врегулювання спору, шляхом направлення вимоги до відповідача про сплату боргу від 05.09.2022 року.

Відповідно дост. 1082 ЦК України, боржник зобов`язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж. Боржник має право вимагати від фактора надання йому в розумний строк доказів того, що відступлення права грошової вимоги факторові справді мало місце. Якщо фактор не виконає цього обов`язку, боржник має право здійснити платіж клієнтові на виконання свого обов`язку перед ним. Виконання боржником грошової вимоги факторові відповідно до цієї статті звільняє боржника від його обов`язку перед клієнтом.

Згідно правової позиції, яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 23 вересня 2015 року у справі №6-979цс15 «... боржник, який не отримав повідомлення про передачу права вимоги іншій особі, не позбавляється обов`язку погашення заборгованості, а лише має право на погашення заборгованості первісному кредитору. ... неповідомлення боржника про зміну кредитора не звільняє його від обов`язку погашення кредиту взагалі».

При умові, що відповідач з будь-яких підстав не отримав вищезазначене повідомлення про відступлення права вимоги, має місце той факт, за яким відповідач не мав жодних перешкод для реалізації свого зобов`язання по сплаті кредитної заборгованості на рахунки Первісного кредитора, які вказані в кредитному договорі, і таке виконання було б належним відповідно до вимогст. 516 ЦК України.

Всупереч умовам кредитного Договору, незважаючи на повідомлення, відповідач не виконав свого зобов`язання. Після відступлення позивачу права грошової вимоги до ТзОВ «ДІДЖИ ФІНАНС» останній не здійснив жодного платежу для погашення кредитної заборгованості ні на рахунок ТОВ «Діджи фінанс», ні - попереднього кредитора.

Відповідно дост. 625 ЦК Україниборжник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Крім того,ст.612 ЦК Українивизначено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором.

Із врахуванням того, що фактично отримані та використані позичальником кошти в добровільному порядку ТОВ «Діджи Фінанс» не повернуті, виходячи із вимог частини другої статті 530ЦК України за змістом якої, якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання в будь-який час, що свідчить про порушення його прав, суд вважає за необхідне стягнути з відповідача на користь позивача 35894,00 грн. заборгованості за кредитним договором.

Такі висновки, відповідають правовій позиції, викладеній у постанові Великої Палати Верховного Суду від 03.07.2019 року у справі № 342/180/17, провадження № 14-131цс19.

Крім того, позивачем було сплачено судовий збір у сумі 2684,00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією № 5503 від 10.11.2023 року.

Відповідно дост. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача.

На підставі вищенаведеного, суд дійшов до висновку, що з відповідача слід стягнути сплачений судовий збір у розмірі 2684,00 грн на користь позивача.

Щодо витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 3000,00 грн, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. ч. 1,3 ст.133ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи, до яких зокрема належать витрати на професійну правничу допомогу.

Згідно із ч.3 ст.137 ЦПК Українидля визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

На підтвердження витрат на професійну правничу допомогу представником позивача адвокатом А. Міньковською надано договір про надання професійної правничої (правової) допомоги № 42649746 від 22.09.2023 року укладений між позивачем ТОВ «Діджи Фінанс» та адвокатом Міньковською А.В.; детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом А.В. Міньковською, необхідних для надання правничої (правової) допомоги за позовом ТОВ «Діджи Фінанс» щодо стягнення кредитної заборгованості від 17.11.2023 року; акт про підтвердження факту правничої (правової) допомоги адвокатом (виконання робіт, надання послуг) від 17.11.2023 року, відповідно до якого ТОВ «Діджи Фінанс» надано наступну професійну правничу допомогу: правовий аналіз обставин спірних правовідносин та надання правових рекомендацій (консультацій) щодо захисту інтересів ТОВ «Діджи Фінанс»; складання позовної заяви про стягнення кредитної заборгованості, в тому числі попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи; формування додатків до позовної заяви; подання позовної заяви та копії позовної заяви з додатками до суду шляхом надсилання позовної заяви поштовим відправленням, загальна вартість правничої (правової) допомоги становить 3000,00 грн.

У зв`язку з наведеним, за відсутності клопотання відповідача про зменшення витрат на правничу допомогу, такі підлягають стягненню з відповідача на користь позивача.

Керуючись ст.ст.512,526,543,1054 ЦК України, ст.ст.10-13,76-81,141,263-265,280-282 ЦПК України, суд, -

ухвалив:

позов Товариства зобмеженою відповідальністю"ДІДЖИФІНАНС"до ОСОБА_1 ,третя особа Товариствоз обмеженоювідповідальністю "ФК "ІНВЕСТ ФІНАНС", про стягнення заборгованості задоволити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства зобмеженою відповідальністю"ДІДЖИФІНАНС"заборгованість за кредитним договором №10003593709 від 17.04.2021 року у розмірі 35 894 (тридцять п`ять вісімсот дев`яносто чотири) гривні 00 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства зобмеженою відповідальністю"ДІДЖИФІНАНС" 2684 (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири) гривні судового збору.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства зобмеженою відповідальністю"ДІДЖИФІНАНС"3000 (три тисячі) гривень витрат на правову допомогу.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених Цивільним процесуальним кодексом України, не подані заяви про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, учасник справи має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд, якщо така подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене відповідачем в загальному порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Рішення суду може бути оскаржене позивачем до Львівського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Повний текст рішення виготовлено 11 червня 2024 року.

Сторони у справі:

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю « ДІДЖИ ФІНАНС», код ЄДРПОУ: 42649746, адреса: 07405, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 243А, а/с 897;

Відповідач: ОСОБА_1 , ІПН: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ;

Третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвест Фінанс», код ЄДРПОУ: 40284315, адреса: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7 прим. 103.

Суддя Ванівський Ю.М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 119665141 ?

Документ № 119665141 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119665141 ?

Дата ухвалення - 11.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119665141 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119665141 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 119665141, Франківський районний суд м. Львова

Судове рішення № 119665141, Франківський районний суд м. Львова було прийнято 11.06.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 119665141 відноситься до справи № 465/10102/23

Це рішення відноситься до справи № 465/10102/23. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119665140
Наступний документ : 119665142