Ухвала суду № 119644002, 11.06.2024, Біляївський районний суд Одеської області

Дата ухвалення
11.06.2024
Номер справи
496/1417/22
Номер документу
119644002
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 496/1417/22

Провадження № 2-п/496/16/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року суддя Біляївського районного суду Одеської області Портна О.П., вивчивши матеріали заяви в.о. уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БАНК ФОРВАРД» Паламарчука Віталія, про перегляд заочного рішення Біляївського районного суду Одеської області від 18 квітня 2024 року, -

В С Т А Н О В И В:

05.06.2024 року в.о. уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БАНК ФОРВАРД» Паламарчук Віталій звернувся до суду із заявою про перегляд заочного рішення, в якій просить поновити строк на звернення до суду з заявою про перегляд заочного рішення, відстрочити сплату судового збору на певний строк або до ухвалення рішення по справі та скасувати заочне рішення Біляївського районного суду Одеської області від 18.04.2024 року по справі № 496/1417/22 за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «БАНК ФОРВАРД», треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору: приватний виконавець виконавчого округу м. Києва Овсієнко Алла Вікторівна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Бригіда Володимир Олександрович, про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню. Заява мотивована тим, що у зв`язку з відкликанням банківської ліцензії та прийняттям рішення щодо ліквідації АТ «БАНК ФОРВАРД», та в силу причин, які пов`язані з воєнним станом на території України, а також у зв`язку з відсутністю можливості забезпечити присутність свого представника при розгляді справи, представник банку в судове засідання не з`явився, відзив на позовну заяву не надав. Також зазначив, що повний текст рішення відповідачу не було вручено в день його проголошення. Повний текст рішення надійшов на адресу банку 25.04.2024 року засобами електронного зв`язку.

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 08.10.2020 у справі № 9901/32/20 дійшла висновку, що інакшого способу визначити, які причини належить віднести до поважних, ніж через зовнішню оцінку (кваліфікацію) змісту конкретних обставин, хронологію та послідовність дій суб`єкта правовідносин перед зверненням до суду за захистом свого права, немає. Під таку оцінку мають потрапляти певні явища, фактори та їх юридична природа; тривалість строку, який пропущений; те, чи могли і яким чином певні фактори завадити вчасно звернутися до суду, чи перебувають вони у причинному зв`язку із пропуском строку звернення до суду; яка була поведінка суб`єкта звернення протягом цього строку; які дії він вчиняв, і чи пов`язані вони з готуванням до звернення до суду тощо.

Причина пропуску строку звернення до суду може вважатися поважною, якщо вона відповідає одночасно усім таким умовам: 1) це обставина або кілька обставин, яка безпосередньо унеможливлює або ускладнює можливість вчинення процесуальних дій у визначений законом строк; 2) це обставина, яка виникла об`єктивно, незалежно від волі особи, яка пропустила строк; 3) ця причина виникла протягом строку, який пропущено; 4) ця обставина підтверджується належними і допустимими засобами доказування.

Тобто, поважними причинами можуть визнаватися лише такі обставини, які є об`єктивно непереборними, не залежать від волевиявлення особи, що звернулася з позовною заявою, пов`язані з дійсно істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення процесуальних дій та підтверджені належним чином.

Отже, поновленню підлягають лише порушені з поважних причин процесуальні строки, встановлені законом.

Також, відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 284 ЦПК України учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду. Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Відповідно до ч. 1 ст. 288 ЦПК України заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з`явився в судове засідання та (або) не повідомив про причини неявки, а також не подав відзив на позовну заяву з поважних причин, і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи.

В контексті даної статті наявність однієї з підстав, зазначених у ч. 1 ст. 288 ЦПК України не спричиняє скасування заочного рішення. Лише у своєї сукупності названі обставини спричиняють скасування заочного рішення. Наявність лише однієї з них не приносить відповідачеві позитивного результату, внаслідок чого він зберігає можливість оскаржити заочне рішення в загальному порядку, встановленому ЦПК України.

Пунктом 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд справи в розумний строк незалежним і безстороннім судом, створеним на підставі закону спору про громадянські права та обов`язки цивільного характеру.

Попри те, що конституційне право на суд є правом, його реалізація покладає на учасників справи певні обов`язки. Практика Європейського суду з прав людини визначає, що сторона, яка задіяна у ході судового розгляду справи, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитися провадженням у її справі, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

Заявник зобов`язаний демонструвати готовність брати участь на всіх етапах розгляду, що стосуються безпосередньо його, утримуватися від використання прийомів, які пов`язані із зволіканням у розгляді справи, а також максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодавства для прискорення процедури слухання (рішення Європейського суду з прав людини у справі "Юніон Аліментарія Сандерс С.А. проти Іспанії" від 07 липня 1989 року).

З матеріалів справи вбачається, що справа знаходилася в провадженні Біляївського районного суду з 03.05.2022 року. 28.02.2023 року, 26.06.2023 року, 30.08.2023 року, 25.01.2024 року АТ «БАНК ФОРВАРД» було отримано копії позовної заяви з додатком та ухвали про відкриття провадження з роз`ясненням відповідачу права на подання відзиву на позовну заяву та визначено строк. 27.06.2023 року на електронну адресу суду від ОСОБА_2 , представника АТ «БАНК ФОРВАРД» за довіреністю, надійшли письмові пояснення по справі з викладенням правової позиції. Будь-яких інших заяв та клопотань від сторони відповідача не надходило.

Враховуючи викладене, матеріалами справи підтверджено отримання заявником в ході розгляду справи судових повісток про виклик у судові засідання, ухвали про відкриття провадження та позовної заяви з додатками, що надавало відповідачу можливість реалізовувати процесуальні права на обґрунтування та доведення заперечень проти позовних вимог.

Крім того, відповідачем в ході судового розгляду в порядку реалізації процесуальних прав надавались суду письмові пояснення по справі.

Також відповідач у заяві про перегляд заочного рішення не посилається на будь-які причини пропуску строку окрім ч. 3 ст. 284 ЦПК України та докази, які мають суттєве значення для вирішення справи та не були досліджені судом. Разом з тим підтверджує, що повний текст рішення був отриманий стороною відповідача 25.04.2024 року.

Так, процесуальний закон не передбачає, що суд, розглянувши належно оформлену заяву про перегляд заочного рішення (зокрема на предмет того, чи є підстави у зв`язку з пропуском строку на її подання розглядати цю заяву по суті), може вчинити інші дії, ніж передбачені у частині третійстатті 287 ЦПК України. Тому у випадку, якщо суд вважатиме неможливим поновити строк на подання заяви про перегляд заочного рішення, він має залишити її з цієї підстави без задоволення.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення, заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення (частина четвертастатті 287 ЦПК України).

З огляду на наведені приписи у випадку, якщо суд першої інстанції відмовив у задоволенні заяви про поновлення строку на подання заяви про перегляд заочного рішення та з цієї причини залишив без задоволення останню, особа може оскаржити в апеляційному порядку заочне рішення, обґрунтувавши, зокрема, поважність причин для пропуску такого строку. Передбачене у реченні другому частини четвертоїстатті 287 ЦПК Україниспеціальне правило про початок відліку строку на апеляційне оскарження заочного рішення застосовне лише до тих рішень, які суд ухвалив за правилами, що діють з 15 грудня 2017 року.

Аналогічний висновок викладений у постанові Великої Палати Верховного Суду від 09 листопада 2021 року у справі № 214/5505/16 (провадження № 14-74цс21).

Зважаючи на викладене, оцінюючі зібрані по справі докази, з урахуванням висновку Верховного Суду, суд вважає, що відсутні правові підстави для поновлення представнику відповідача строку на звернення до суду із заявою про перегляд заочного рішення, що є підставою для залишення без задоволення заяви про перегляд заочного рішення.

Оскільки при зверненні до суду із заявою про перегляд заочного рішення заявником не сплачено судовий збір та підстав для відстрочки сплати судового збору відсутні, суд приходить до висновку про стягнення судового збору із заявника на користь держави.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 76, 259-261, 284, 288, 353-355 ЦПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

У поновленні строку на подання заяви про перегляд заочного рішення представника відповідача в.о.уповноваженої особиФонду гарантуваннявкладів фізичнихосіб наліквідацію АТ«БАНК ФОРВАРД»Паламарчука Віталія - відмовити.

Заяву в.о. уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БАНК ФОРВАРД» Паламарчука Віталія, про перегляд заочного рішення Біляївського районного суду Одеської області від 18 квітня 2024 року залишити без задоволення.

Стягнути з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БАНК ФОРВАРД» судовий збір у розмірі 536,80 грн. на користь держави.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.П.Портна

Часті запитання

Який тип судового документу № 119644002 ?

Документ № 119644002 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119644002 ?

Дата ухвалення - 11.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119644002 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119644002 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 119644002, Біляївський районний суд Одеської області

Судове рішення № 119644002, Біляївський районний суд Одеської області було прийнято 11.06.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 119644002 відноситься до справи № 496/1417/22

Це рішення відноситься до справи № 496/1417/22. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119644001
Наступний документ : 119644004