Ухвала суду № 119642784, 11.06.2024, Червонозаводський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
11.06.2024
Номер справи
646/7778/23
Номер документу
119642784
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 646/7778/23

№ провадження 4-с/646/12/2024

У Х В А Л А

11.06.24 м.Харків

Червонозаводський районний суд м. Харкова

в складі: головуючого судді Янцовської Т.М.,

з участю секретаря Григоренко І.Б.,

стягувача ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові справу № 646/7778/23 за скаргою ОСОБА_1 на рішення, дію, бездіяльність державного виконавця Основ`янсько-Слобідського відділу державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, заінтересована особа - кредитна спілка «Регіон»,

в с т а н о в и в:

Стягувач звернувся до суду з даною скаргою, в якій просить визнати неправомірним прийняття постанов державного виконавця про повернення виконавчого документа та надсилання їх копій від 20.10.2023 р., не зазначення у постановах строку їх оскарження, невідновлення виконавчих проваджень, скасувати постанови державного виконавця про повернення виконавчого документа, зобов`язати державного виконавця відновити виконавчі провадження та провести виконавчі дії, визнати в період з 2018 року по 19 жовтня 2023 року неправомірною бездіяльність державного виконавця у виконавчих провадженнях. В обґрунтування скарги стягувач зазначив, що на виконанні в Основ`янсько-Слобідському відділі державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) знаходились виконавчі провадження по стягненню з боржника кредитної спілки «Регіон» на його користь грошових коштів. При виконанні рішень суду стягувач звертався до державних виконавців з зверненнями про проведення ефективних виконавчих дії для виконання рішень по стягненню на його користь з боржника грошових коштів з зазначенням складу та місця знаходження майна (майнових прав) боржника для їх виявлення та звернення на них стягнення. Але ефективних виконавчих дій державним виконавцем не проведено. Постанови про повернення виконавчих документів повернуті з порушенням вимог ч. 1 ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження», тобто з порушенням строків, без зазначення строку і порядку їх оскарження. Постановою Харківського апеляційного суду від 14.05.2019 р. по справі № 646/7101/16-ц визнано неправомірною бездіяльність начальника Червонозаводського відділу державної виконавчої служби міста Харкова Головного територіального управління юстиції в Харківській області Селіванова Олега Анатолійовича в здійсненні контролю за своєчасністю, правильністю і повнотою виконання державним виконавцем Червонозаводського відділу державної виконавчої служби міста Харкова Головного територіального управління юстиції в Харківській області Єрмак Ганни Валеріївни виконавчих дій у зведеному виконавчому провадженні № 39968368 про примусове стягнення з Кредитної спілки «Регіон» грошових коштів на користь фізичних осіб-членів спілки. Але всупереч вимог ст. 41 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець не відновив виконавчі провадження, а відкрив нові. В зв`язку з непроведенням виконавцем ефективних виконавчих дій постанови про повернення виконавчого документа від 20.10.2023 р. є незаконними, підлягають скасуванню, а виконавчі провадження підлягають відновленню.

В судовому засіданні стягувач свої вимоги підтримав у повному обсязі, посилаючись на обставини, зазначені у скарзі.

Боржник та державний виконавець, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились, не повідомили суд про причини неявки.

Суд вважає можливим розглянути справу за відсутності боржника та державного виконавця, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 450 ЦПК України неявка стягувача, боржника, державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, які належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду скарги, не перешкоджають її розгляду.

Суд, заслухавши пояснення стягувача, перевіривши матеріали справи, прийшов до наступного.

Судом встановлено, що на виконанні державного виконавцяОснов`янсько-Слобідськоговідділу державноївиконавчої службиу містіХаркові Східногоміжрегіонального управлінняМіністерства юстиціїперебували виконавчіпровадження №№ 45007771, 45007880, 44799784, 51878624, 59160132, 52399443, 52948946, 52949858, 53125208, 59159287, 59159368, 59159492, 59159622, 59159775, 51890368, 65994763, 65995180, 59160026, 53125163, 65994763.

Постановами державного виконавця Немишлянського відділу державної виконавчої служби у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) від 05.03.2021 р. ВП №№ 45007771, 45007880, 44799784, 51878624, 59160132, 52399443, 52948946, 52949858, 53125208, 59159287, 59159368, 59159622, 59159775, 51890368, 65994763, 59160026, 53125163, 65994763 передано до Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Основ`янському та Слобідському районах у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків).

Постановою державного виконавця Київського відділу державної виконавчої служби у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) від 09.08.2021 р. ВП №65995180 передано до Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Основ`янському та Слобідському районах у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків).

З постанов державного виконавцяОснов`янсько-Слобідськоговідділу державноївиконавчої службиу містіХаркові Східногоміжрегіонального управлінняМіністерства юстиціївід 20.10.2023р.вбачається,що виконавчілисти уВП №№ 45007771, 45007880, 44799784, 51878624, 59160132, 52399443, 52948946, 52949858, 53125208, 59159287, 59159368, 59159492, 59159622, 59159775, 51890368, 65994763, 65995180, 59160026, 53125163, 65994763 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження» повернуті стягувачу у зв`язку з відсутністю ліквідного майна, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем відповідно до Закону заходи щодо розшуку такого майна виявились безрезультатними.

Згідно з пунктом 9 частини третьої статті 129 Конституції України до основних засад судочинства віднесено обов`язковість рішень суду.

Відповідно до статті 129-1 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) сукупність дій, визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України та цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Відповідно до статті 2 цього Закону засадами виконавчого провадження є верховенство права; обов`язковість виконання рішень; законність; диспозитивність; справедливість; неупередженість та об`єктивність; гласність та відкритість виконавчого провадження; розумність строків виконавчого провадження; співмірність заходів примусового виконання рішень та обсягу вимог за рішеннями; забезпечення права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних виконавців, приватних виконавців.

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про виконавче провадження» заходами примусового виконання рішень є: 1) звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об`єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами; 2) звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника; 3)вилучення в боржника і передача стягувачу предметів, зазначених у рішенні; 4)заборона боржнику розпоряджатися та/або користуватися майном, яке належить йому на праві власності, у тому числі коштами, або встановлення боржнику обов`язку користуватися таким майном на умовах, визначених виконавцем; 5) інші заходи примусового характеру, передбачені цим Законом.

Відповідно до частин першої, третьої статті 18 Закону № 1404-VIII на державного виконавця покладено обов`язок вживати передбачених цим законом заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право, зокрема, з метою захисту інтересів стягувача одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, посадових осіб, сторін та інших учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, в тому числі конфіденційну; отримувати від банківських та інших фінансових установ інформацію про наявність рахунків та/або стан рахунків боржника, рух коштів та операції за рахунками боржника, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком; у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду, який видав виконавчий документ, за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника фізичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням.

При розгляді скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби суди повинні враховувати, що Законом № 1404-VIII передбачено заборону на зловживання процесуальними правами під час здійснення виконавчого провадження. Державний виконавець зобов`язаний вживати передбачені Законом № 1404-VIII заходи примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії (частина перша статті 11), а особи, які беруть участь у виконавчому провадженні, зобов`язані сумлінно користуватися усіма наданими їм правами з метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі вчинення виконавчих дій (частина сьома статті 12).

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 37 Закону № 1404-VIII виконавчий документ повертається стягувачу, якщо у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем відповідно до цього Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними.

Статтею 74Закону України«Про виконавчепровадження» гарантовано право сторін виконавчого провадження на оскарження рішень, дій чи бездіяльності виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби.

Перевірка судом правомірності прийнятої держаним виконавцем постанови не є втручанням у його дискреційні повноваження, а забезпечує реалізацію стороною виконавчого провадження передбаченого статтею 74Закону України«Про виконавчепровадження» права на оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців і посадових осіб органів державної виконавчої служби.

Дослідивши як докази у справі документи з виконавчих проваджень № № 45007771, 45007880, 44799784, 51878624, 59160132, 52399443, 52948946, 52949858, 53125208, 59159287, 59159368, 59159492, 59159622, 59159775, 51890368, 65994763, 65995180, 59160026, 53125163, 65994763 на предмет належності, допустимості, достовірності та достатності, суд приходить до висновку, що державним виконавцем Основ`янсько-Слобідського відділу державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції не здійснено заходів, необхідних для встановлення майна боржника - КС «Регіон», у виконавчих провадженнях взагалі відсутні будь-які відомості щодо здійснення державним виконавцем виконавчих дій.

Оскільки державним виконавцем не встановлено у боржника будь-якого майна, на яке може бути звернено стягнення у рахунок виконання зобов`язання за судовими рішеннями, виконавчі документи не підлягали поверненню стягувачу відповідно до пункту 2 частини першої статті 37 Закону України «Про виконавче провадження».

З огляду на це, дії державного виконавця Основ`янсько-Слобідського відділу державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції щодо повернення стягувачу виконавчих документів є неправомірними, порушують права ОСОБА_1 .

З урахуванням встановлених обставин, суд приходить до висновку, що в судовому засіданні підтверджені ті обставини, на які заявник посилався як на підставу своєю скарги в частині визнання протиправними дії державного виконавця щодо винесення постанов про повернення виконавчих документів стягувачу від 20.10.2023 р. у виконавчих провадженнях № № 45007771, 45007880, 44799784, 51878624, 59160132, 52399443, 52948946, 52949858, 53125208, 59159287, 59159368, 59159492, 59159622, 59159775, 51890368, 65994763, 65995180, 59160026, 53125163, 65994763 та скасування зазначених постанов, а тому скаргу ОСОБА_1 в цій частині необхідно задовольнити.

Частиною 1 статті 447 ЦПК України передбачено, що сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їхні права чи свободи.

Відповідно дост.451ЦПК Україниза результатамирозгляду скаргисуд постановляєухвалу. Уразі встановленняобґрунтованості скаргисуд визнаєоскаржувані рішення,дії чибездіяльність неправомірнимиі зобов`язуєдержавного виконавцяабо іншупосадову особуоргану державноївиконавчої служби,приватного виконавцяусунути порушення(поновитипорушене правозаявника). Якщо оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність були прийняті або вчинені відповідно до закону, в межах повноважень державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця і право заявника не було порушено, суд постановляє ухвалу про відмову в задоволенні скарги.

Суд дійшов висновку, що дії державного виконавця Основ`янсько-Слобідськоговідділу державноївиконавчої службиу містіХаркові Східногоміжрегіонального управлінняМіністерства юстиціїАрашавої І.Я. щодо надсилання копій постанов від 20.10.2023 р. про повернення виконавчих документів з порушенням строку, не зазначення у постановах строку їх оскарження, невідновлення виконавчих проваджень не тягнуть порушень прав стягувача, а тому відсутні підстави для визнання таких дій державного виконавця неправомірними.

Дійсно, відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про виконавче провадження» у разі якщо постанова виконавця про закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа стягувачу визнана судом незаконною чи скасована в установленому законом порядку, виконавче провадження підлягає відновленню за постановою виконавця не пізніше наступного робочого дня з дня одержання виконавцем відповідного рішення.

Отже, скасування постанови про повернення виконавчого провадження є підставою продовження виконавчих дій за виконавчим листом, а тому суд не може додатково зобов`язати державного виконавця вчинити певні дії по відновленню виконавчого провадження, оскільки це питання вже врегульовано Законом України «Про виконавче провадження».

Не підлягає задоволенню скарга в частині зобов`язання державного виконавця провести конкретні виконавчі дії, з огляду на наступне.

За змістом роз`яснень, що містяться у п. 18 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ № 6 від 07.02.2014 року «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах» у разі встановлення обґрунтованості скарги суд визнає оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність неправомірними і зобов`язує державного виконавця або іншу посадову особу державної виконавчої служби задовольнити вимогу заявника та усунути допущені порушення або іншим шляхом поновлює його порушені права чи свободи. При цьому суд не має права зобов`язувати зазначених осіб до вчинення тих дій, які згідно із Законом про виконавче провадження можуть здійснюватися лише державним виконавцем або відповідною посадовою особою державної виконавчої служби.

Згідно з положеннями Закону України «Про виконавче провадження» право вчиняти дії та приймати рішення щодо вчинення конкретних виконавчих дій належить саме державному виконавцю, а тому суд не має права зобов`язувати державного виконавця до вчинення таких дій.

Не підлягає задоволенню скарга ОСОБА_2 в частині визнання в період з 2018 року по 19 жовтня 2023 року неправомірною бездіяльність державного виконавця у виконавчих провадженнях № № 45007771, 45007880, 44799784, 51878624, 59160132, 52399443, 52948946, 52949858, 53125208, 59159287, 59159368, 59159492, 59159622, 59159775, 51890368, 65994763, 65995180, 59160026, 53125163, 65994763 в зв`язку з тим, що ним не наведено відповідно до статті 447ЦПК Українияким рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено його права чи свободи.

Суд вважає, що скаржником ОСОБА_1 не пропущено строк для звернення зі скаргою, встановлений ч. 1 ст. 449 ЦПК України, та подано в десятиденний строк з дня, коли він дізнався про порушення свого права.

Керуючись Законом України «Про виконавче провадження», ст. ст. 259, 260, 450, 451 ЦПК України,

у х в а л и в:

Скаргу ОСОБА_1 на рішення, дію, бездіяльність державного виконавця Основ`янсько-Слобідського відділу державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, заінтересована особа - кредитна спілка «Регіон» задовольнити частково.

Визнати протиправними дії державного виконавця Основ`янсько-Слобідського відділу державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Аршавої І.Я. щодо винесення постанов про повернення виконавчих документів стягувачу від 20.10.2023 р. у виконавчих провадженнях № № 45007771, 45007880, 44799784, 51878624, 59160132, 52399443, 52948946, 52949858, 53125208, 59159287, 59159368, 59159492, 59159622, 59159775, 51890368, 65994763, 65995180, 59160026, 53125163, 65994763.

Скасувати постанови державного виконавця Основ`янсько-Слобідського відділу державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Аршавої І.Я. від 20.10.2023 р. про повернення виконавчих документів стягувачу у виконавчих провадженнях № № 45007771, 45007880, 44799784, 51878624, 59160132, 52399443, 52948946, 52949858, 53125208, 59159287, 59159368, 59159492, 59159622, 59159775, 51890368, 65994763, 65995180, 59160026, 53125163, 65994763.

В іншій частині скарги у задоволенні відмовити.

Ухвалу суду може бути оскаржено до Харківського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя: Т.М. Янцовська

Часті запитання

Який тип судового документу № 119642784 ?

Документ № 119642784 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119642784 ?

Дата ухвалення - 11.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119642784 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119642784 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 119642784, Червонозаводський районний суд м. Харкова

Судове рішення № 119642784, Червонозаводський районний суд м. Харкова було прийнято 11.06.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 119642784 відноситься до справи № 646/7778/23

Це рішення відноситься до справи № 646/7778/23. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119642782
Наступний документ : 119642795