Ухвала суду № 119622498, 10.06.2024, Луганський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
10.06.2024
Номер справи
360/611/24
Номер документу
119622498
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ЛУГАНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

10 червня 2024 року м. ДніпроСправа № 360/611/24

Суддя Луганського окружного адміністративного суду Петросян К.Є., перевіривши матеріали позову ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області про визнання протиправною бездіяльності, зобов`язання вчинити певні дії,-

ВСТАНОВИВ:

03 червня 2024 року до Луганського окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області, відповідно до якого позивач просить суд:

визнати протиправною бездіяльність Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області щодо не зарахування при первинному призначенні пенсії до страхового стажу ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , періодів роботи з 01.12.2018 по 12.03.2020 на підземних роботах (1 рік 3 місяці 12 днів пільгового стажу за Списком № 1 та додатково 1 рік З місяці 12 днів до загального стажу, а загалом 2 роки 6 місяців 24 дні) та відповідного заробітку за період роботи з 01.12.2018 по 12.03.2020, а також не проведення індексацій пенсії 01.03.2021, 01.03.2022, 01.03.2023, 01.03.2024;

зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області здійснити перерахунок раніше призначеної пенсії ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зарахувавши до страхового стажу періоди з 01.12.2018 по 12.03.2020 на підземних роботах (1 рік 3 місяці 12 днів пільгового стажу за Списком № 1 та додатково 1 рік 3 місяці 12 днів до загального стажу, а загалом 2 роки 6 місяців 24 дні), включивши до розрахунку пенсії відповідний заробіток за період роботи з 01.12.2018 по 12.03.2020, та здійснити виплату недоотриманої пенсії з 12.03.2020, з урахуванням раніше виплачених сум;

зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області провести ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індексацію його пенсії:

з 01.03.2021 на підставі Постанови КМУ від 22.02.2021 № 127 «Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році»;

з 01.03.2022 на підставі Постанови КМУ від 16.02.2022 № 118 «Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення в 2022 році»;

з 01.03.2023 на підставі Постанови КМУ від 24.02.2022 № 168 «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році»;

з 01.03.2024 на підставі Постанови КМУ від 23.02.2022 № 185 «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році», з урахуванням належного розрахунку пенсії з 12.03.2020, і сплатити недоотримані пенсійні виплати.

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що 12.03.2020 за заявою позивача було первинно призначено пенсію за віком пільгових умовах за Списком № 1 з урахуванням норм Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці».

Відповідно до протоколу/розпорядження щодо призначення/перерахунку пенсії від 28.02.2024, який позивач отримав на початку квітня 2024 року з відповіддю пенсійного органу на його запит, було виявлено, що позивачу підвищено розмір пенсії. При детальному вивченні цього протоколу виявлено значне підвищення коефіцієнту стажу у порівнянні з первинним призначенням пенсії через фактичне зарахування до трудового стажу позивача додаткових періодів роботи. При цьому, індивідуальний коефіцієнт заробітної плати залишився незмінним з дня призначенні пенсії. До того ж, середній заробіток позивача теж розраховано неправильно з дня первинного призначення пенсії.

Також, позивач з вказаного протоколу та розрахунків дізнався, що за 2021-2024 роки йому не було проведено індексації пенсії.

Таким чином, при первинному призначенні пенсії з 12.03.2020 позивачу не було зараховано весь наявний трудовий стаж та заробітну плату, що призвело до неправильного розрахунку його пенсії у бік її зменшення та у подальшому не проведено або проведено з порушенням наступні перерахунки його пенсії (у тому числі індексації).

26.04.2024 за визначеними вище обставинами позивачем направлено до Пенсійного фонду України заяву, відповідно до якої позивач просив: надати рішення про призначення пенсії та протокол первинного призначення пенсії; здійснити перерахунок пенсії позивача з дня призначення, 12.03.2020, з урахуванням всього наявного у позивача на день призначення пенсії трудового стажу та заробітку; після здійснення перерахунку за п. 2 прохальної частини цієї заяви, провести належні індексації пенсії позивача за період з 2021 по 2024 роки; з урахуванням здійснених перерахунків сплатити позивачу суми недоотриманих пенсійних виплат з 12.03.2020.

23.05.2024 позивачем через Укрпошту отримано відповідь пенсійного органу від 16.05.2024 на вищевказану заяву, відповідно до якої вимоги щодо здійснення перерахунку пенсії з дня призначення з урахуванням всього наявного у позивача на день призначення пенсії трудового стажу та заробітку, а також проведення належних індексацій пенсії за період з 2021 по 2024 роки виконано не було. Відповідачем лише здійснено перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу за березень 2020 року, при цьому такий перерахунок здійснено не з дати первинного призначення пенсії.

З такими діями відповідача позивач не згоден та вважає їх протиправними.

Розглянувши матеріали позову, суд дійшов такого.

Відповідно до пунктів 3 та 6 частини першої статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України (далі КАС України) суддя після одержання позовної заяви з`ясовує, чи відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу, чи немає інших підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом.

Суддя відкриває провадження в адміністративній справі на підставі позовної заяви, якщо відсутні підстави для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження у справі (частина друга статті 171 КАС України).

Розглянувши матеріали позовної заяви, суддя прийшов до висновку, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 161 КАС України, у зв`язку з чим вона має бути залишена без руху з таких підстав.

Відповідно до частини третьої статті 161 КАС України до позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Згідно із частиною другою статті 132 КАС України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначає Закон України від 08 липня 2011 року № 3674-VI Про судовий збір (далі - Закон № 3674-VI).

Згідно з частиною першою статті 3 Закону № 3674-VI судовий збір справляється за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством.

Частиною першою статті 4 Закону № 3674-VI встановлено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до частини третьої статті 6 Закону № 3674-VI за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру. У разі коли в позовній заяві об`єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Згідно із частиною другою статті 4 Закону № 3674-VI за подання до адміністративного суду адміністративного позову майнового характеру фізичною особою сплачується судовий збір у розмірі 1 відсотку ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, за подання до адміністративного суду адміністративного позову немайнового характеру фізичною особою сплачується судовий збір у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Станом на 01 січня 2024 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 3028,00 грн.

Тобто, за одну вимогу немайнового характеру фізична особа має сплатити судовий збір у розмірі 1211,20 грн, а за вимогу майнового характеру, відповідно у розмірі 1 відсотку ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Позивачем заявлено дві самостійні вимоги немайнового характеру щодо визнання протиправною бездіяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області стосовно не зарахування при первинному призначенні пенсії до страхового стажу ОСОБА_1 періодів роботи з 01.12.2018 по 12.03.2020 на підземних роботах (1 рік 3 місяці 12 днів пільгового стажу за Списком № 1 та додатково 1 рік З місяці 12 днів до загального стажу, а загалом 2 роки 6 місяців 24 дні) та відповідного заробітку за вказаний період роботи, а також щодо визнання протиправною бездіяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області стосовно не проведення індексацій пенсії 01.03.2021, 01.03.2022, 01.03.2023, 01.03.2024. Інші вимоги є похідними від зазначених.

Позивачем судовий збір за подання до суду адміністративного позову сплачено не в повному обсязі, а саме лише в сумі 1211,20 грн.

Зазначений недолік позовної заяви може бути усунений шляхом надання оригіналу документа про сплату судового збору у розмірі 1211,20 грн за такими реквізитами для сплати судового збору: отримувач коштів - ГУК у Луг. обл./МТГ м. Сєвєр/22030101, код отримувача 37991110, банк отримувача Казначейство України (ел. адм. подат.), рахунок отримувача UA288999980313101206084012499, відомча ознака «84» Окружні адміністративні суди, призначення платежу - *;101;_____(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті); Судовий збір, за позовом ______ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Луганський окружний адміністративний суд (назва суду, де розглядається справа).

Частиною першої статті 21 КАС України визначено, що позивач може заявити кілька вимог в одній позовній заяві, якщо вони пов`язані між собою.

В одній позовній заяві може бути об`єднано декілька вимог, пов`язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами, основні та похідні позовні вимоги (частина перша статті 172 КАС України).

В адміністративному позові відсутнє обґрунтування заявлення кількох вимог в одному провадженні, а саме щодо зарахування відповідного періоду роботи до стажу та заробітку за такий період при призначенні пенсії і вимоги щодо не проведення індексації пенсії з 01.03.2021, з 01.03.2022, з 01.03.2023, з 01.03.2024, а також в чому полягає їх пов`язаність між собою.

Зокрема, позивачем не обґрунтовано неможливість розгляду заявлених ним позовних вимог в окремих позовних провадженнях, та яким чином об`єднання зазначених вимог в одній позовній заяві буде сприяти встановленню обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які братимуть участь у справі, та інших обставин, що мають значення для правильного вирішення справи протягом розумного строку, зважаючи на обсяг доказів, які мають бути досліджені при розгляді справи по кожній вимозі.

З урахуванням наведеного, позовні вимоги позивача потребують уточнення в частині неможливості розгляду заявлених позовних вимог в окремих позовних провадженнях та доцільності об`єднання в одній позовній заяві всіх заявлених вимог.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 171 КАС України суддя після одержання позовної заяви з`ясовує, чи позов подано у строк, установлений законом (якщо позов подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до суду, то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними).

У разі пропуску строку звернення до адміністративного суду позивач зобов`язаний додати до позову заяву про поновлення цього строку та докази поважності причин його пропуску (частина шоста статті 161 КАС України).

Поважними причинами визнаються лише такі обставини, які є об`єктивно непереборними, не залежать від волевиявлення особи, яка звертається до суду, та пов`язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного звернення до суду та підтверджені належними доказами.

Згідно з абзацом першим частини другої статті 122 КАС України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Тобто, за змістом наведеної процесуальної норми законодавець виходить не тільки з безпосередньої обізнаності особи про факти порушення її прав, а й об`єктивної можливості цієї особи знати про ці факти.

Згідно з абзацом першим частини другої статті 122 КАС України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

При вирішенні питання щодо дотримання строку звернення до адміністративного суду необхідно чітко диференціювати поняття дізнався та повинен був дізнатись.

Так, під поняттям дізнався необхідно розуміти конкретний час, момент, факт настання обізнаності особи щодо порушених її прав, свобод та інтересів.

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 24 грудня 2020 року у справі № 510/1286/16-а вказала на те, що у спорах, що виникають з органами Пенсійного фонду України, особа може дізнатися, що її права порушені, зокрема, при отриманні від органу Пенсійного фонду України відповіді (листа-відповіді, листа-роз`яснення) на надісланий запит щодо розміру пенсії, нормативно-правових документів (про правильність/помилковість нарахування розміру пенсії, своєчасність/несвоєчасність її перерахунку), на підставі яких був здійснений саме такий розрахунок.

Поняття повинен був дізнатися необхідно розуміти як неможливість незнання, високу вірогідність, можливість дізнатися про порушення своїх прав. Зокрема, особа має можливість дізнатися про порушення своїх прав, якщо їй відомо про обставини прийняття рішення чи вчинення дій і у неї відсутні перешкоди для того, щоб дізнатися про те, яке рішення прийняте або які дії вчинені (постанова Верховного Суду від 21 лютого 2020 року у справі № 340/1019/19).

Пенсія є щомісячним періодичним платежем, а тому в будь-якому разі її розмір відомий особі, яка її отримує. Така особа має реальну, об`єктивну можливість виявити належну зацікавленість та вчинити активні дії з метою отримання інформації про рішення, на підставі якого було здійснено призначення пенсії чи був здійснений її перерахунок, з яких складових вона складається, як обрахована та на підставі яких нормативно-правових актів був здійснений саме такий її розрахунок чи розрахунок її складових.

Судова палата з розгляду справ щодо захисту соціальних прав у постанові від 31 березня 2021 року у справі № 240/12017/19 відступила від висновків, викладених, зокрема у постановах від 29 жовтня 2020 року у справі № 816/197/18, від 20 жовтня 2020 року у справі № 640/14865/16-а, від 25 лютого 2021 року у справі № 822/1928/18 щодо застосування строку звернення до суду у соціальних спорах, у яких, зокрема зазначено, що при застосуванні строків звернення до адміністративного суду у вказаній категорії справ слід виходити з того, що встановлені процесуальним законом строки та повернення позовної заяви без розгляду на підставі їх пропуску не можуть слугувати меті відмови у захисті порушеного права, легалізації триваючого правопорушення, в першу чергу, з боку держави (постанови Верховного Суду від 29 жовтня 2020 року у справі № 816/197/18 (касаційне провадження № К/9901/50050/18), від 20 жовтня 2020 року у справі № 640/14865/16-а (касаційне провадження № К/9901/36805/18), а також про те, що строк звернення позивача до суду у випадку спірних правовідносин розпочав перебіг після отримання позивачем листа-відповіді від органу Пенсійного фонду, а не після отримання пенсії за відповідний період (постанова Верховного Суду від 25 лютого 2021 року у справі № 822/1928/18) та дійшла такого правового висновку щодо застосування строку звернення до суду, передбаченого статтею 122 КАС України у спорах цієї категорії:

1) для визначення початку перебігу строку для звернення до суду необхідно встановити час, коли позивач дізнався або повинен був дізнатись про порушення своїх прав, свобод та інтересів. Позивачу недостатньо лише послатись на необізнаність про порушення його прав, свобод та інтересів; при зверненні до суду він повинен довести той факт, що він не міг дізнатися про порушення свого права й саме із цієї причини не звернувся за його захистом до суду протягом шести місяців від дати порушення його прав, свобод чи інтересів чи в інший визначений законом строк звернення до суду. Водночас триваюча пасивна поведінка такої особи не свідчить про дотримання такою особою строку звернення до суду з урахуванням наявної у неї можливості знати про стан своїх прав, свобод та інтересів;

2) пенсія є щомісячним періодичним платежем, а тому в будь-якому разі її розмір відомий особі, яка її отримує щомісячно. Отже, отримання пенсіонером листа від територіального органу Пенсійного фонду України у відповідь на його заяву не змінює момент, з якого така особа повинна була дізнатись про порушення своїх прав, а свідчить лише про час, коли вона почала вчиняти дії щодо реалізації свого права і ця дата не пов`язується з початком перебігу строку звернення до суду у разі якщо така особа без зволікань та протягом розумного строку не вчиняла активних дій щодо отримання інформації про правильність/помилковість нарахування розміру пенсії, своєчасність/несвоєчасність її перерахунку, тощо.

Отже, з дня отримання пенсійної виплати особою, якій призначена пенсія вона вважається такою, що повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи законних інтересів. Винятком з цього правила є випадок, коли така особа без зайвих зволікань, в розумний строк після отримання пенсійної виплати, демонструючи свою необізнаність щодо видів та розміру складових призначеної (перерахованої) їй пенсії звернулась до пенсійного органу із заявою про надання їй відповідної інформації. В такому випадку особа вважається такою, що дізналась про порушення її прав при отриманні від пенсійного органу відповіді на подану нею заяву.

Процесуальна природа та призначення строків звернення до суду зумовлюють при вирішенні питання їх застосування до спірних правовідносин необхідність звертати увагу не лише на визначені в нормативних приписах відповідних статей загальні темпоральні характеристики умов реалізації права на судовий захист - строк звернення та момент обчислення його початку, але й природу спірних правовідносин щодо захисту прав, свобод та інтересів, у яких особа звертається до суду.

Визначення строку звернення до адміністративного суду в системному зв`язку з принципом правової визначеності слугує меті забезпечення передбачуваності для відповідача (як правило, суб`єкта владних повноважень в адміністративних справах) та інших осіб того, що зі спливом установленого проміжку часу прийняте рішення, здійснена дія (бездіяльність) не матимуть поворотної дії в часі та не потребуватимуть скасування, а правові наслідки прийнятого рішення або вчиненої дії (бездіяльності) не будуть відмінені у зв`язку з таким скасуванням. Тобто встановлені строки звернення до адміністративного суду сприяють уникненню ситуації правової невизначеності щодо статусу рішень, дій (бездіяльності) суб`єкта владних повноважень.

Частиною першою статті 123 КАС України передбачено, що у разі подання особою позову після закінчення строків, установлених законом, без заяви про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані судом неповажними, позов залишається без руху. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду з заявою про поновлення строку звернення до адміністративного суду або вказати інші підстави для поновлення строку.

Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку звернення до адміністративного суду будуть визнані неповажними, суд повертає позовну заяву (частина друга статті 123 КАС України).

КАС України не пов`язує право суду поновити пропущений строк звернення до адміністративного суду з певним колом обставин, що спричинили пропуск строку. Таким чином, у кожному випадку, суд з урахуванням конкретних обставин пропуску строку оцінює доводи, що наведені на обґрунтування клопотання про його поновлення, та робить висновок щодо поважності чи не поважності причин пропуску строку.

Заява про поновлення строку звернення до адміністративного суду повинна містити роз`яснення причин пропуску і підстави, з яких заявник вважає ці причини поважними. В заяві повинні бути докази того, що здійснити відповідні процесуальні дії у визначений строк у заявника не було можливості. Відповідно з цим, поважними причинами визнаються лише такі обставини, які є об`єктивно непереборними, не залежать від волевиявлення сторони та пов`язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення сторонами у справі процесуальних дій та підтверджені належними доказами.

З позовної заяви та доданих до неї документів вбачається, що позивач про те, що при первинному призначенні пенсії з 12.03.2020 йому не було зараховано весь наявний трудовий стаж та заробітну плату, що призвело до неправильного розрахунку пенсії у бік її зменшення та у подальшому не проведення перерахунку пенсії (у тому числі індексації), з листа відповідача, до якого було додано протокол/розпорядження щодо призначення/перерахунку пенсії від 28.02.2024.

Тобто, позивач отримує пенсію з березня 2020 року та до квітня 2024 року не цікавився її обрахунком. При цьому, позивачем не заперечується, що пенсію він отримує щомісяця.

Отже, позивач про порушення своїх прав був обізнаний на момент отримання відповідних сум пенсії починаючи з 2020 року, тобто з моменту призначення пенсії, натомість до суду звернувся лише в травні 2024 року, тобто поза межами шестимісячного строку, визначеного частиною 2 статті 122 КАС України.

Суд вважає за необхідне зазначити, що отримання позивачем листа ГУ ПФУ в Луганській області від 16.05.2024 у відповідь на свою заяву, не змінює моменту, з якого ОСОБА_1 мав дізнатись про порушення своїх прав, а свідчить лише про час, коли позивач почав вчиняти дії щодо реалізації свого права і ця дата не пов`язується з початком перебігу строку звернення до суду в даному випадку. Тим більше, що таке звернення відбулося після спливу значного проміжку часу.

До позовної заяви позивачем не додано заяви про поновлення пропущеного строку звернення до суду. Крім того, позовна заява не містить жодних об`єктивних і непереборних обставин, що перешкоджали вчасно реалізувати ОСОБА_1 своє право на звернення до суду. Будь-які докази про поважність причин пропуску відповідного строку позивачем також не надано.

Згідно з частинами першою, другою статті 123 КАС України у разі подання особою позову після закінчення строків, установлених законом, без заяви про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані судом неповажними, позов залишається без руху. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду з заявою про поновлення строку звернення до адміністративного суду або вказати інші підстави для поновлення строку. Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку звернення до адміністративного суду будуть визнані неповажними, суд повертає позовну заяву.

Отже, згідно з частиною першою статті 123 КАС України позивач має право подати суду заяву про поновлення строку звернення до адміністративного суду, в якій вказати підстави для поновлення пропущеного строку.

Зважаючи на вказане, суд зауважує, що позовну заяву подано без додержання вимог частини 6 статті 161, частини 1 статті 123 КАС України.

Відповідно до ч. 1 ст. 169 КАС України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Оскільки вищевказані обставини перешкоджають відкриттю провадження у справі, адміністративний позов підлягає залишенню без руху з встановленням позивачу строку для усунення вказаних недоліків протягом 10 календарних днів з дня отримання копії даної ухвали суду.

Керуючись статтями 122, 123, 160, 161, 169, 241, 243, 248, 256, 293, 294, 295 КАС України, суд,

УХВАЛИВ:

Позовну заяву ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області про визнання протиправною бездіяльності, зобов`язання вчинити певні дії, залишити без руху.

Запропонувати позивачу протягом 10-ти (десяти) календарних днів з дати отримання цієї ухвали усунути недоліки позовної заяви шляхом надання суду:

уточненої позовної заяви із наведенням обґрунтування неможливості розгляду заявлених позовних вимог в окремих позовних провадженнях та доцільності об`єднання в одній позовній заяві всіх заявлених вимог;

оригіналу документа про сплату судового збору у розмірі 1211,20 грн;

клопотання про поновлення строку звернення до суду та належних доказів поважності таких причин.

Якщо недоліки позовної заяви не будуть усунуті у строк, встановлений судом, позовна заява буде повернута позивачеві та вважатиметься неподаною.

Копію ухвали про залишення позовної заяви без руху невідкладно надіслати представнику позивача.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку окремо від рішення суду не підлягає. Заперечення на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

СуддяК.Є. Петросян

Часті запитання

Який тип судового документу № 119622498 ?

Документ № 119622498 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119622498 ?

Дата ухвалення - 10.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119622498 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119622498 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 119622498, Луганський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 119622498, Луганський окружний адміністративний суд було прийнято 10.06.2024. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 119622498 відноситься до справи № 360/611/24

Це рішення відноситься до справи № 360/611/24. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119622496
Наступний документ : 119622499