Рішення № 119597194, 10.06.2024, Червонозаводський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
10.06.2024
Номер справи
646/2157/24
Номер документу
119597194
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 646/2157/24

№ провадження 2/646/1654/2024

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2024 року м.Харків

Червонозаводський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого судді - Клімової С.В.,

за участю секретаря - Герко Є.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Харкові матеріали цивільної справи за позовом Акціонерного товариства « Креді Агріколь Банк » до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, суд

В С Т А Н О В И В:

Позивач АТ « Креді Агріколь Банк» звернувся до Червонозаводського районного суду м. Харкова з позовною заявою до відповідача ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Мотивуючи свої вимоги тим, що 14.07.2021 року між сторонами був укладений кредитний договір № 2/4141223, відповідно умов якого банк надав відповідачу кредит у сумі 210 000 грн на 72 місяці зі сплатою процентів у розмірі 12,00% річних та комісії. Позивач взяті на себе зобов`язання за договором виконав вчасно та в повному обсязі, але відповідач в порушення умов договору зобов`язання не виконує, у результаті чого станом на 27.09.2023 рік має заборгованість у розмірі 242064,76 грн.

Оскільки відповідачем в добровільному порядку не повернута заборгованість по кредиту позивач звернувся до суду з наступним позовом та просить суд стягнути з відповідача заборгованість у сумі 242064,76 грн.

Також позивач просить відшкодувати за рахунок відповідача судові витрати у сумі 3630,98 грн, сплачені ним при подачі позову до суду.

Щодо територіальної підсудності справи, суд зазначає, що Рішенням Вищої Ради Правосуддя «Про зміну територіальної підсудності судових справ окремих судів Харківської області» за № 399/0/15-23 від 20.04.2023 з 1 травня 2023 року територіальну підсудність судових справ Куп`янського міськрайонного суду Харківської області змінено на Червонозаводський районний суд міста Харкова.

Ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова від 11 квітня 2024 року провадження по справі було відкрито.

Ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова від 10 червня 2024 року було вирішено питання про заочний розгляд справи.

В судове засідання представник позивача не з`явився, надавши суду письмову заяву, згідно якої просить суд розглянути справу у його відсутність, підтримав позовні вимоги, які просить суд задовольнити, у разі неявки відповідача просив винести заочне рішення по справі.

Відповідач в судове засідання також не з`явився. Направлені на його адресу судові повідомлення повернулися до суду з відмітками « адресат відсутній за вказаною адресою».

У відповідності до п. 4 ч. 8 ст. 128 ЦПК України днем вручення судової повістки є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження.

Зі згоди представника позивача суд ухвалює рішення при заочному розгляді, що відповідає положенням ст. 280 ЦПК України.

Згідно вимог ч. 2 ст. 247 ЦПК України у разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу технічними засобами не здійснюється.

З`ясувавши думку представника позивача, дослідивши письмові матеріали справи, судом встановлено наступне.

Справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Так судом встановлені наступні фактичні обставини.

14.07.2021 року між АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та ОСОБА_1 укладено договір про надання банківських послуг № 2/4141223.

Згідно п. 3.1 відповідно до Умов договору, Правил та Заяви про надання Банківської послуги, Банк надає на вимогу клієнта банківську послугу, а Клієнт приймає Банківську послугу та зобов`язується належним чином виконувати зобов`язання, що встановлені у договорі та Правилах відносно такої Банківської послуги, в тому числі своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за отримані Банківські послуги.

Відповідно до Договору про надання банківських послуг № 2/4141223 від 14.07.2021 року відповідачем підписано Заяву про надання Банківської послуги «Кредитна картка», зі змісту якої вбачається розмір кредитної лінії 210 000 грн, строк 72 міс., процентна ставка,% річних (фіксована) 12,00%.

Також умови кредитування, процентна ставка, порядок повернення кредиту зазначено в Паспорті споживчого кредиту, який підписано відповідачем ОСОБА_1 ..

Відповідач ознайомився та погодився з Умовами та Правилами надання послуг, а також Тарифами Банку.

З наданого розрахунку заборгованості вбачається, що відповідач користувався кредитними коштами.

Як вбачається з матеріалів справи АТ «Креді Агріколь Банк» свої зобов`язання перед відповідачем виконав, що підтверджується виписками по рахунку відповідача, однак відповідач допустив неналежне виконання зобов`язань, внаслідок чого станом на 27.09.2023 року має заборгованість у розмірі 242064,76 грн, а саме: 91355,86 грн - заборгованість за кредитом; 52342,98 грн прострочена заборгованість за кредитом; 622,69 грн нараховані відсотки; 622,69 нараховані відсотки за період; 25923,23 грн прострочені відсотки; 68040,00 грн прострочена комісія.

Зазначені цивільно-правові відносини регулюються наступними законодавчими актами.

Згідност. 15 ЦК Україникожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення.

Відповідно до частин першої та другої статті 1054ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Частиною першою статті 526 ЦК Українипередбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно зіст.629ЦК Українидоговір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до частини першої статті 598ЦК України зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

Зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (стаття 599 ЦК України).

Як вбачається з матеріалів справи, свої зобов`язання банк перед відповідачем виконав.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства.

Згідно з частиною 1 статті 527ЦК України боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту.

За правилами частини 2 статті 1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Відповідно до вимогстатті 1048ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Правиламистатті 610 ЦК Україниунормовано, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно зістаттею 611 ЦК України, у разі порушення зобов`язання, настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Частинами 1 та 2 статті 612ЦК України визначено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Боржник, який прострочив виконання зобов`язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливість виконання, що випадково настала після прострочення.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами, що прямо передбачено положеннями статті 629 ЦК України.

На час розгляду справи судом відповідачем не надано альтернативного розрахунку заборгованості за кредитним договором, а також даних, що свідчать про погашення заборгованості та про причини несвоєчасного погашення заборгованості за кредитним договором у добровільному порядку. Крім того, суду не надано беззаперечних, належних та допустимих доказів, які свідчать про наявність підстав звільнення відповідача від відповідальності за порушення зобов`язання, відповідно достатті 617 ЦК України.

Таким чином враховуючи спірні цивільно-правові відносини між учасниками справи, які вирішуються тільки в судовому порядку, суд оцінивши достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, вимоги норм матеріального та процесуального права, приходить до висновку про стягнення з відповідача суми заборгованості відповідно до наданого позивачем розрахунку, оскільки не виконання відповідачем взятих на себе зобов`язань порушує права, свободи та інтереси позивача, тим самим задовольнивши позовні вимоги.

Задоволення позову не порушує прав, свобод та інтересів відповідача.

Відповідно до ч.1ст. 141 ЦПК України, судовий збір у розмірі 3630,98 грн стягується з відповідача на користь позивача.

Керуючись ст.ст. 11, 12 13, 78, 79, 89, 141, 206, 264, 265, 280-284, 351,352,354, 355 ЦПК України, ст. ст. 11, 509, 526, 610, 611, 612, 623, 625, 1054, 1048-1050 ЦК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Позовну заяву Акціонерного товариства« КредіАгріколь Банк» до ОСОБА_1 про стягненнязаборгованості задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєжстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП- НОМЕР_1 на користь Акціонерного товариства "Креді АгрікольБанк ",місцезнаходження:м.Київ,вул.Євгена Чикаленка,42/4, кодЄДРПОУ 14361575на п/р НОМЕР_2 в АТ"Креді АгрікольБанк " заборгованістьза договоромкредиту №2/4141223 від14.07.2021року станомна 27.09.2023рік урозмірі 242064,76грн (двісті сорок дві тисячі шістдесят чотири гривні 76 копійок).

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства Акціонерного товариства « Креді Агріколь Банк » витрати по сплаті судового збору у розмірі 3630,98 грн (три тисячі шістсот тридцять гривень 98 копійок).

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Харківського апеляційного суду шляхом подачі в 30-ти денний строк апеляційної скарги, з дня проголошення рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не буде подано.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом 30 днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом 20 днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи, що розглядається на офіційному порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки http://cz.hr.court.gov.ua

Суддя: С.В. Клімова

Часті запитання

Який тип судового документу № 119597194 ?

Документ № 119597194 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119597194 ?

Дата ухвалення - 10.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119597194 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119597194 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 119597194, Червонозаводський районний суд м. Харкова

Судове рішення № 119597194, Червонозаводський районний суд м. Харкова було прийнято 10.06.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 119597194 відноситься до справи № 646/2157/24

Це рішення відноситься до справи № 646/2157/24. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119597193
Наступний документ : 119604947