Рішення № 119060142, 15.05.2024, Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області

Дата ухвалення
15.05.2024
Номер справи
276/857/24
Номер документу
119060142
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 276/857/24

Провадження по справі №2/276/310/24

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року смт. Хорошів

Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого судді Бобра Д.О.,

за участю секретаря судового засідання Свиридок А.В.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Хорошівської селищноїради Житомирськогорайону Житомирськоїобласті про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини, -

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувсядо судуз данимпозовом,вказуючи,що ІНФОРМАЦІЯ_1 померлайого матиОСОБА_2 .Після їїсмерті відкриласьспадщина.Спадкове майноскладається зземельної ділянкиплощею 2,7566га,щорозташована на території Сколобівської сільської ради Володарсько-Волинського району Житомирської області. Позивач зазначає, що після смерті матері він є спадкоємцем І черги за законом, проте під час звернення до приватного нотаріуса Житомирського районного нотаріального округу Толстіхіної Н.Д. за оформленням спадщини йому було роз`яснено порядок та строки прийняття спадщини, повідомлено про пропуск шестимісячного строку для прийняття спадщини та рекомендовано звернутись до суду для продовження строку для прийняття спадщини, так як він не прийняв спадщину у встановлений законом термін. Позивач вважає, що пропустив встановлений законом строк для прийняття спадщини з поважних причин, зокрема, тому що при отриманні свідоцтва про смерть матері йому було роз`яснено, що за оформленням спадщини він має звернутись до нотаріуса після спливу шести місяців, водночас через брак коштів на оформлення спадщини він звернувся до нотаріуса лише в даний час. Позивач також зазначає, що всі документи на спадкове майно знаходились і знаходяться у нього.

Позивач просить суд визначити йому додатковий строк для подання ним заяви про прийняття спадщини за законом після смерті матері ОСОБА_2 ,яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 , тривалістю 1 місяць.

В підготовче судове засідання позивач не прибув, у позові просить розглянути справу за його відсутності.

Представник відповідача Хорошівської селищної ради в судове засідання не з`явився.Селищний голова подав до суду заяву про розгляд справи без участі представника селищної ради, зазначив, що позов визнають.

Згідно ч.ч. 3, 4ст. 200 ЦПК України, за результатами підготовчого провадження суд ухвалює рішення у випадку визнання позову відповідачем; ухвалення в підготовчому засіданні судового рішення у разі визнання позову проводиться в порядку, встановленомуст. 206 цього Кодексу.

Відповідно дост.206 ч.4 ЦПК України, у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.

Згідно ч.3 ст.211 ЦПК України, учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Виходячи з наведеного, суд вважає, що рішення у справі можливо постановити в підготовчому засіданні.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до переконання, що позов підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Відповідно дост.1218 ЦК Українидо складу спадщини входять усі права та обов`язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Згідно ст.1261 ЦК України у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки.

Із ч.1ст.1269ЦК України слідує, щоспадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини.

Частина 1ст.1270ЦК України передбачає, щодля прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Згідно ч.3ст.1272 ЦК Україниза позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Відповідно до п. 24 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 N7 «Про судову практику у справах про спадкування» особа, яка не прийняла спадщину в установлений законом строк, може звернутися до суду з позовною заявою про визначення додаткового строку для прийняття спадщини відповідно до частини третьоїстатті 1272ЦК України. Суди відкривають провадження в такій справі у разі відсутності письмової згоди спадкоємців, які прийняли спадщину (частина другастатті 1272ЦК України), а також за відсутності інших спадкоємців, які могли б дати письмову згоду на подання заяви до нотаріальної контори про прийняття спадщини.

Судом встановлено, що ОСОБА_2 померла ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується копією свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 виданим 28 травня 2012 року.

Із копіїсвідоцтва пронародження серії НОМЕР_2 вбачається,що ОСОБА_2 є матір`ю ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно листа приватного нотаріуса Житомирського районного нотаріального округу Толстіхіної Н.Д. від 11.04.2024 року ОСОБА_1 відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину після смерті ОСОБА_2 , що померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з тим, що ним не було подано заяви про прийняття спадщини у встановлений законодавством строк.

Згідно інформаційної довідки зі Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину) від 11.04.2024 року №76566065 спадкова справа до майна ОСОБА_2 , що померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , не заводилась.

Згідно копій довідок виконкому Хорошівської селищної ради від 11.04.2024 року №109, №110 спадкодавець ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , на день смерті проживала та була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (до перейменування та зміни поштової адреси по АДРЕСА_2 . Разом із спадкодавцем на день її смерті та протягом шести місяців після смерті ніхто не був зареєстрований.

Із змісту позовної заяви слідує, що позивач з поважних причин пропустив строк для прийняття спадщини, оскільки вважав, що до нотаріуса за оформленням спадщини необхідно звернутись після спливу шести місяців з дня смерті спадкодавця.

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 26 вересня 2012 року розглянув справу № 6-85цс12, предметом якої був спір про визначення додаткового строку для прийняття спадщини. При розгляді цієї справи Верховний Суд України зробив правовий висновок про те, що право на спадщину належить спадкоємцеві з моменту її відкриття й закон зобов`язує спадкоємця, який постійно не проживав із спадкодавцем, у шестимісячний строк подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини. Правила ч.3 ст.1272ЦК України про надання додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини можуть бути застосовані, якщо: у спадкоємця були перешкоди для подання такої заяви; ці обставини визнані судом поважними. Якщо ж у спадкоємця перешкод не було, а він не скористався правом на прийняття спадщини через відсутність інформації про спадкову масу, то положення ч.3 ст.1272ЦК України не застосовуються.

Згідно ст.206 ч.4 ЦПК України якщо визнання відповідачем позову суперечить закону або порушує права, свободи чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у прийнятті визнання відповідачем позову і продовжує судовий розгляд.

Визнання позову відповідачем, відсутність інших спадкоємців за даними Спадкового реєстру свідчить, що права, свободи та інтереси інших осіб не будуть порушені. Позивач в іншому порядку, ніж судовий, не може захистити свої права щодо прийняття спадщини, а завданням судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд та вирішення цивільної справи з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб. Постановлення рішення про задоволення позову є забезпеченням права позивача на справедливий суд відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що гарантує право на справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, при визначенні цивільних прав і обов`язків особи.

Враховуючи, що після смерті ОСОБА_2 позивачє спадкоємцем І черги за законом, інші спадкоємці з заявами про прийняття спадщини в нотаріальну контору не звертались, позивач вчасно не звернувся до нотаріальної контори для подання заяви про прийняття спадщини у зв`язку з тим, що був необізнаний про необхідність звернення до нотаріуса в шестимісячний строк з дня смерті спадкодавця та вважав, що за оформленням спадщини необхідно звернутись після спливу шестимісячного строку, беручи до уваги те, що відповідач позов визнає, а тому пропущений строк для прийняття спадщини позивачем суд визнає поважним. Відтак, суд приходить до висновку, що за наведених обставин, позов підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 4, 12, 13, 200, 206, 258, 259, 263-265 ЦПК України, ст.ст.1218, 1261, 1269, 1270, 1272 ЦК України, суд

У Х В А Л И В :

Позов ОСОБА_1 до Хорошівської селищноїради Житомирськогорайону Житомирськоїобласті про визначення додатковогостроку дляподання заявипро прийняттяспадщини задовольнити.

Визначити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , додатковий строк для подання заяви про прийняття спадщини за законом після смерті матері ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 , терміном 1 (один) місяць після набрання рішенням суду законної сили.

Рішення може бути оскаржене безпосередньо до Житомирського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Позивач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Відповідач: Хорошівська селищна рада Житомирського району Житомирської області, місце знаходження: смт.Хорошів, вул.Героїв України, 13а, Житомирський район, Житомирська область, код ЄДРПОУ: 04344587.

Головуючий суддя: Д.О. Бобер

Часті запитання

Який тип судового документу № 119060142 ?

Документ № 119060142 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119060142 ?

Дата ухвалення - 15.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119060142 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119060142 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 119060142, Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області

Судове рішення № 119060142, Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області було прийнято 15.05.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 119060142 відноситься до справи № 276/857/24

Це рішення відноситься до справи № 276/857/24. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119060140
Наступний документ : 119060145