Рішення № 119060137, 15.05.2024, Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області

Дата ухвалення
15.05.2024
Номер справи
276/856/24
Номер документу
119060137
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 276/856/24

Провадження по справі №2/276/309/24

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року смт. Хорошів

Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого судді Бобра Д.О.

за участю секретаря судового засідання Свиридок А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «Хорошівський райагрохім» про припинення обтяження нерухомого майна, -

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувсядо судуз данимпозовом,в якомупросить судприпинитиобтяження, а саме заборону на нерухоме майно, номери записів про обтяження №3025020, зареєстроване в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна 28.03.2006 року реєстратором Володарсько- Волинською державної нотаріальної контори, та виключити запис з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

В обґрунтування заяви позивач зазначає, що вона є дружиною померлого ОСОБА_2 , з яким спільно проживала в будинку АДРЕСА_1 . Право власності на вказаний будинок належало ОСОБА_2 відповідно до свідоцтва про право власності на житловий будинок, виданого 22.05.2007 виконкомом Володарсько-Волинської селищної ради. В ході оформлення спадкових прав після смерті чоловіка від приватного нотаріуса Житомирського нотаріального округу позивач дізналася про існування обтяження на житловий будинок по АДРЕСА_1 , наявність якого унеможливлює набуття позивачем права власності на цей будинок. Підставою накладення обтяження № 3025020 від 28.03.2006 року на житловий будинок було повідомлення б/н, Вол.Волиська райсільхозхімія. ОСОБА_2 дійсно з 11.07.1980 по 21.08.1997 працював у Володарсько-Волинському районному виробничому об`єднання по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства «Сільгоспхімія» (далі - Райсільгоспхімія), наразі перетворену в ПрАТ «Хорошівський райагрохім». За час роботи на вказаному підприємстві будь-яких невиконаних зобов`язань перед роботодавцем або будь-ким іншим у мого чоловіка не було, про причини обтяження права власності на житловий будинок Райсільгоспхімія не повідомляла. За таких обставин, позивач позбавлена можливості реалізувати свої права спадкоємиці на нерухомого майна в інший, крім судового захисту, спосіб.

Ухвалою судді Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області від 23.04.2024 року відкрито провадження в справі та призначено розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження з викликом (повідомленням) сторін.

В судове засідання позивач не прибула, направила до суду заяву про розгляд справи без її участі, заяву підтримує в повному обсязі та просить позов задовольнити.

Представник відповідача,будучи належним чином повідомленим про дату та час судового засідання, до суду не прибув. Від представника відповідача директора ПАТ «Хорошівський райагрохім» Мінялука В.В. надано до суду заяву, в якій останній происть розгляд справи здійснювати без участі представника відповідача, проти задовлення позовних вимог не заперечує, просить позов задовольнити.

Згідно ч.3 ст.211 ЦПК України, учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до переконання, що позов підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Відповідно до ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Згідно ст. 16 ЦК України кожна особа мас право звернутися до суду за захистом свого особистого права та інтересу.

Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Згідно ст. 319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.

Відповідно до ст. 321 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Статтею 386 ЦК Українивстановлено, що держава забезпечує рівний захист прав усіх суб`єктів права власності.

На підставі статті 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування і розпорядження своїм майном.

Судом встановлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

Згідно відомостей з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від значиться наступне обтяження: Тип обтяження: заборона (архівний запис); Реєстраційний номер обтяження: 3025020; Зареєстровано: 28.03,2006 14:24:02 за № 3025020 реєстратором: Володарсько-Волинська державна нотаріальна контора; Підстава обтяження: повідомлення, б/н, Вол.Волинська райсільхозхімія; Об`єкт обтяження: невизначено, состав: ціле, состояние: добудоване, статус: жиле, адреса: АДРЕСА_1 ; Власник: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ; Додаткові дані: Архівний номер: 1988063ZITOMIR10, Архівна дата: 03.04.2000, Дата виникнення: 22.03.1990, № реєстра: 10, внутр. № 72012E2425FI2C324C5C.

Відповідно до копії свідоцтва про право власності на житловий будинок серії НОМЕР_1 від 22.05.2007, виданого на підставі рішення виконкому Володарсько-Волинської селищної ради від 18.04.2007 року №110, ОСОБА_2 належить житловий будинок, який розташований в АДРЕСА_1 .

Згідно витягу Про реєстрацію права власності на нерухоме майно №16222519 від 09.10.2007 року зареєстроване право власності ОСОБА_2 на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до копії свідоцтва про одруження серії НОМЕР_2 ОСОБА_2 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до копії свідоцтва про народження серії НОМЕР_3 від 09.11.1967 року позивач ОСОБА_1 є дружиною померлого ОСОБА_2 .

Відповідно до довідок №442 та №443 від 19.03.2024 року, виданих виконкомом Хорошівської селищної ради Житомирського району Житомирської області, ОСОБА_2 , 1940 року народження, який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , був зареєстрований та проживав до дня смерті за адресою: АДРЕСА_1 ; разом з ним на день його смерті проживали та були зареєстровані: ОСОБА_1 дружина, ОСОБА_4 син.

Згідно з довідкою директора ПАТ «Райагрохім», виданій ОСОБА_1 , її чоловік ОСОБА_2 , який працював у Володарськ-Волинській «Райсільхозхімії» з 11.07.1980 року по 21.08.1997 року не мав жодної заборгованості перед даною організацією, станом на 29.03.2024 року правонаступник Володарськ-Волинської «Райсільхозхімії» в особі Хорошівський ПАТ «Райагрохім» жодних претензій не має.

Суд враховує, що згідност.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Відповідно до ст.1 Першого протоколу доКонвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У рішенні Європейського суду з прав людини по справі «East/West Alliance Limited» проти України», яке набрало статусу остаточного 02.06.2014 р., в п. 167 рішення Суд наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним. Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля.

У п.168 суд також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдається досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар. Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

Відповідно до сталої практики Європейського суду з прав людини напрацьовано три критерії, які слід оцінювати на предмет сумісності заходу втручання в право особи на мирне володіння майном із гарантіями статті 1 Першого протоколу, а саме: чи є втручання законним; чи переслідує воно «суспільний» «публічний» інтерес; чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям. Якщо хоча б одного із цих критеріїв не додержано, Європейський суд з прав людини констатує у такому випадку порушення статті 1 Першого протоколу.

Законність означає, що втручання держави у право власності особи повинно здійснюватися на підставі закону - нормативно-правового акту, що має бути доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у питаннях застосування та наслідків дії його норм. Сам лише факт, що правова норма передбачає більш як одне тлумачення, не означає, що закон не передбачуваний. Сумніви щодо тлумачення закону, що залишаються, враховуючи зміни в повсякденній практиці, усувають суди в процесі здійснення правосуддя.

Втручання держави в право власності особи є виправданим, якщо воно здійснюється з метою задоволення «суспільного», «публічного» інтересу, при визначенні якого Європейський суд з прав людини надає державам право користуватися «значною свободою (полем) розсуду». Втручання держави в право на мирне володіння майном може бути виправданим за наявності об`єктивної необхідності у формі суспільного, публічного, загального інтересу, який може включати інтерес держави, окремих регіонів, громад чи сфер людської діяльності.

Принцип «пропорційності» передбачає, що втручання в право власності, навіть якщо воно здійснюється згідно з національним законодавством і в інтересах суспільства, буде розглядатися як порушення статті 1 Першого протоколу, якщо не було дотримано справедливої рівноваги (балансу) між інтересами держави (суспільства), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання. «Справедлива рівновага» передбачає наявність розумного співвідношення (обгрунтованої пропорційності) між метою, що передбачає для досягнення, та засобами, які використовуються. Необхідний баланс не буде дотримано, якщо особа несе «індивідуальний і надмірний тягар».

Відповідно дост. 44 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»записи до Державного реєстру вносяться держателем або реєстраторами Державного реєстру протягом робочого дня, в який подано заяву обтяжувача. Моментом реєстрації обтяження є день, година та хвилина внесення відповідного запису до Державного реєстру, а моментом припинення реєстрації обтяження є день, година та хвилина реєстрації в Державному реєстрі відомостей про припинення обтяження.

Записи зберігаються в Державному реєстрі протягом п`яти років з моменту їх внесення. Обтяжувач має право в будь-який час подати заяву про припинення обтяження і подальше виключення запису або про продовження строку дії реєстрації на не більш як п`ятирічний строк.

Після припинення обтяження обтяжувач самостійно або на письмову вимогу боржника чи особи, права якої порушено внаслідок наявності запису про обтяження, протягом п`яти днів зобов`язаний подати держателю або реєстратору Державного реєстру заяву про припинення обтяження і подальше вилучення відповідного запису з Державного реєстру. У разі невиконання цього обов`язку обтяжувач несе відповідальність за відшкодування завданих збитків.

Згідно п. 5 гл. 15 Розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 ввід 22.02.2012 р., нотаріус знімає заборону відчуження майна, серед іншого, при одержанні повідомлення кредитора про погашення позики, а також за рішенням суду.

Відповідно до ст.3ЗаконуУкраїнивід 01.07.2004«Продержавнуреєстрацію речовихправнанерухоме майнотаїхобтяжень» державна реєстрація прав є обов`язковою. Інформація про права на нерухоме майно та їх обтяження підлягає внесенню до Державного реєстру прав.

Відповідно до п.4 ч.1ст.4 ЗУ "Про державнуреєстраціюречових прав на нерухомемайно та їхобтяжень", державній реєстрації прав підлягають: заборона відчуження та арешт нерухомого майна, податкова застава, предметом якої є нерухомемайно, та іншіобтяження.

Згідно вимог ст.6 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухомемайно та їхобтяжень», визначено, щосуб`єктами, якіздійснюютьповноваження у сфері державної реєстрації прав є: Міністерство юстиції України та йоготериторіальніоргани; суб`єктидержавноїреєстрації прав.

Відповідно до ч. 2 ст. 26Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухомемайно та їхобтяжень»у разіскасування на підставірішення суду рішення про державнуреєстрацію прав, документів, на підставіяких проведено державнуреєстрацію, скасуваннязаписів про проведенудержавнуреєстрацію прав, до Державного реєстру прав вноситься запис про скасуваннядержавноїреєстрації прав.

Згідно ч.3ст.26 ЗУ "Про державнуреєстраціюречових прав на нерухомемайно та їхобтяжень"відомості про речові права, обтяженняречових прав, внесені до Державного реєстру прав, не підлягаютьскасуванню та/абовилученню.

У разіскасуваннярішення державного реєстратора про державнуреєстрацію прав на підставі судового рішеннячи у випадку, передбаченомупідпунктом "а" пункту 2 частинишостоїстатті 37цього Закону, а також у разівизнання на підставі судового рішення недійсними чи скасування документів, на підставі яких проведено державнуреєстрацію прав, скасування на підставі судового рішеннядержавноїреєстрації прав, державнийреєстраторчипосадова особа МіністерстваюстиціїУкраїни (у випадку, передбаченомупідпунктом "а" пункту 2 частинишостоїстатті 37цього Закону) проводить державну реєстрацію набуття, зміни чи припинення речових прав відповідно до цьогоЗакону.

Відповідно до ч.1 ст.31-1 ЗУ "Про державнуреєстраціюречових прав на нерухоме майно та їхобтяжень", реєстраційнідії на підставірішеньсудівпроводятьсявиключно на підставірішень, отриманих у результатіінформаційноївзаємодії Державного реєстру прав та Єдиного державного реєструсудовихрішень, без поданнявідповідної заяви заявником.

Враховуючи те,що підставоюнакладення обтяженнябуло повідомлення Володарськ-Волинської «Райсільхозхімії», ПАТ «Райагрохім»,який єправонаступником Володарськ-Волинської«Райсільхозхімії»,не заперечуєпроти задоволенняпозовних вимог,а такожвказує,що ОСОБА_2 не мавперед відповідачемжодної заборгованості, внаслідок накладеного обтяження, а саме заборони на нерухоме майно позивач не має можливості розпоряджатись майном, що перешкоджає позивачеві як спадкоємцеві майна користуватись своїми спадковими правами, жодних доказів обґрунтованості продовження дії даного обтяження відповідач не надав, суд виходячи із встановлених обставин, вбачає невідповідність заходувтручаннядержавив правовласностіспадкодавцята спадкоємця критеріям втручання в право особи на мирне володіння майном, сформованим у сталій практиці Європейського суду з прав людини та відсутність справедливої рівноваги (балансу) між інтересами держави, пов`язаними з втручанням в право власності, та інтересами особи, яка страждає від такого втручання, а тому вважає за можливе задовольнити позовні вимоги позивача та припинити обтяження у вигляді заборони щодо вказаного вище нерухомого майна.

Разом з тим, абзацом першим частини третьоїстатті 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»передбачено, що відомості про речові права, обтяження речових прав, внесені до Державного реєстру прав, не підлягають скасуванню та/або вилученню.

Таким чином позовна вимога ОСОБА_1 про скасування та вилучення з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна запису про заборону на нерухоме майно суперечить наведеній у попередньому абзаці нормі, а тому вимога позивача щодо виключення запису з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна до задоволення не підлягає.

Відтак, суд задовольняє позовні вимоги частково, та приходить до висновку, що за наведених обставин, позивачу з метою захисту його прав як спадкоємця, буде достатнім припинити обтяження №3025020 від 28.03.2006 щодо вказаного вище нерухомого майна.

Керуючись ст.ст. 4, 12, 13, 200, 206, 258, 259, 263-265 ЦПК України, ст. ст.317, 319, 321, 391 ЦК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Позов ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «Хорошівський райагрохім» про припинення обтяження нерухомого майна,- задовольнити.

Припинити обтяження на нерухоме майно у виді заборони (архівний запис) щодо об`єкту обтяження: невизначено, состав: ціле, состояние: добудоване, статус: жиле, адреса: АДРЕСА_1 , Власник: ОСОБА_2 , Реєстраційний номер обтяження: 3025020, що зареєстрований в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна 28.03.2006 року реєстратором: Володарсько-Волинська державна нотаріальна контора, на підставі повідомлення, б/н, Вол.Волинська райсільхозхімія, Додаткові дані: архівний номер: 1988063ZITOMIR10, Архівна дата: 03.04.2000, Дата виникнення: 22.03.1990, № реєстра: 10, внутр. № 72012E2425FI2C324C5C.

В решті заявлених вимог відмовити за безпідставністю.

Рішення може бути оскаржене безпосередньо до Житомирського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його складення.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Позивач: ОСОБА_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

Відповідач: Приватне акціонерне товариство «Хорошівський райагрохім», адреса місцезнаходження: Житомирська область, Житомирський район, смт.Хорошів, вул. Житомирська, 22; код ЄДРПОУ 05488578.

Суддя: Д.О.Бобер

Часті запитання

Який тип судового документу № 119060137 ?

Документ № 119060137 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119060137 ?

Дата ухвалення - 15.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119060137 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119060137 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 119060137, Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області

Судове рішення № 119060137, Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області було прийнято 15.05.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 119060137 відноситься до справи № 276/856/24

Це рішення відноситься до справи № 276/856/24. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119045787
Наступний документ : 119060140