Рішення № 119051131, 15.05.2024, Харківський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
15.05.2024
Номер справи
520/5867/24
Номер документу
119051131
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Харківський окружний адміністративний суд 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, inbox@adm.hr.court.gov.ua, ЄДРПОУ: 34390710

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2024 року № 520/5867/24

Суддя Харківського окружного адміністративного суду Шляхова О.М., розглянувши у спрощеному позовному провадженні адміністративну справу за позовом Головного управління ДПС у Харківській області (вул. Пушкінська, буд. 46, м. Харків, Харківська обл., Харківський р-н, 61057, код ЄДРПОУ 43983495) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮВЕНТА-ГРУП УКРАЇНА" (просп. Науки, буд. 40, м. Харків, Харківська обл., Харківський р-н, 61166, код ЄДРПОУ 38725993) про стягнення коштів з розрахункових рахунків та за рахунок готівки, -

У С Т А Н О В И В:

Головне управління ДПС у Харківській області звернулося до Харківського окружного адміністративного суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮВЕНТА-ГРУП УКРАЇНА", в якому просить суд:

- стягнути до бюджету України кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮВЕНТА-ГРУП УКРАЇНА», податковий номер: 38725993, з усіх відкритих розрахункових рахунків та за рахунок готівки, у розмірі 144434,97 гривень в рахунок погашення податкового боргу.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що за відповідачем рахується податковий борг у розмірі 144434,97 грн. Вказав, що відповідачу виставлено податкову вимогу. Проте, вжиті позивачем заходи не призвели до добровільного погашення відповідачем заборгованості, що зумовило звернення до суду з цим позовом.

Ухвалою Харківського окружного адміністративного суду 07.03.2024 відкрито спрощене провадження у вказаній справі та запропоновано відповідачу надати відзив на позовну заяву.

Копію ухвали суду про відкриття провадження у справі направлено на адресу відповідача. Однак, до суду повернувся конверт із відміткою поштового відділення "за закінченням терміну зберігання".

За таких обставин судом було здійснено всі заходи для реалізації відповідачем права судового захисту своїх прав та інтересів.

Відповідно до частини шостої статті 162 КАС України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Відповідно до ч.1 ст.263 Кодексу адміністративного судочинства України суд розглядає за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) справи щодо стягнення грошових сум, що ґрунтуються на рішеннях суб`єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений цим Кодексом строк оскарження та сума яких не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Статтею 258 КАС України визначено, що суд розглядає справи за правилами спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів із дня відкриття провадження у справі.

Справа розглянута з урахуванням строків перебування судді у відпустці.

Судом встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮВЕНТА-ГРУП УКРАЇНА" зареєстроване та перебуває в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за ідентифікаційним кодом 38725993.

З наданих до матеріалів справи доказів, ТОВ "ЮВЕНТА-ГРУП УКРАЇНА" має податковий борг у загальному розмірі 144434,97 грн., який виник у результаті несплати грошових зобов`язань з податку на додану вартість згідно:

- податкового повідомлення - рішення (форма "Н") № 0200570414 від 07.07.2023, термін сплати 25.08.2023, нараховано - 144434,97 грн., сплачено - 0,00 грн., до стягнення - 144434,97 грн.

У зв`язку з наявністю податкового боргу позивачем сформовано та направлено відповідачу податкову вимогу від 08.09.2021 №0089652-1302-2030. Податкова вимога направлена засобами поштового зв`язку, проте повернулася відправнику з відміткою "у зв`язку із закінченням встановленого строку зберігання".

Сума податкового боргу обліковується в інтегрованій картці платника за відповідним платежем.

У зв`язку з несплатою податкового боргу з податку на додану вартість відповідачем, позивач звернувся з вказаним позовом до суду.

Вирішуючи спірні правовідносини, суд враховує наступні обставини та приписи законодавства.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платники податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенція контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства врегульовані Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755- IV (далі - ПК України).

Відповідно до п.6.1 ст.6 ПК України податком є обов`язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до цього Кодексу.

У підпункті 16.1.4 пункту 16.1 статті 16 ПК України визначено, що платник податків зобов`язаний сплачувати податки та збори у строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

За змістом п. 54.3 ст. 54 ПК України контролюючий орган зобов`язаний самостійно визначити суму грошових зобов`язань у випадку, коли дані перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов`язань та/або іншого зобов`язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках.

Згідно зі ст. 58 Податкового кодексу України контролюючі органи реалізують такі повноваження шляхом надсилання платнику податків податкового повідомлення-рішення. Строки сплати сум податкового зобов`язання встановлені ст. 57 Податкового кодексу України та складають 10 робочих днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, а у випадку оскарження - за днем узгодження.

Відповідно до п.п.14.1.39 п.14.1 ст.14 ПК України грошове зобов`язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов`язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв`язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Згідно з пп.14.1.175 п.14.1 ст.14 ПК України податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом.

Не сплачені платником податків, у встановлений строк, суми узгоджених грошових зобов`язань (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності) визнаються податковим боргом (пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПК України).

З матеріалів справи, грошове зобов`язання відповідачу нараховане на підставі акту від 31.05.2023 № 17049/20-40-04-14-03 про результати камеральної перевірки ТОВ "ЮВЕНТА-ГРУП УКРАЇНА" з питання дотримання граничних термінів реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних / розрахунків коригування за листопад - грудень 2019, податкового повідомлення - рішення (форма "Н") №0200570414 від 07.07.2023 - 144434,97 гривень.

Судом встановлено, що позивачем сформовано та направлено відповідачу податкову вимогу від 08.09.2021 №0089652-1302-2030.

Отже, за відповідачем рахується податковий борг, що підтверджується: розрахунком суми заборгованості, корінцем податкової вимоги від 08.09.2021 №0089652-1302-2030 та податковим повідомленням-рішенням.

Податкова вимога від 08.09.2021 №0089652-1302-2030 та податкове повідомлення-рішення №0200570414 від 07.07.2023 відповідачем не оскаржувалися, не є скасованими, або відкликаними.

Відповідно до п. 95.1 ст. 95 ПК України на контролюючі органи покладено обов`язок здійснювати за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Пунктом 95.2 ст. 95 ПК України встановлено, що стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 30 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини (п. 95.3 ст. 95 ПК України).

Згідно ч. 1 ст. 9 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Частиною 1 статті 90 КАС України встановлено, що суд оцінює докази, які є справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні.

Відповідно до ч.1 ст.77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене та наявність несплаченого податкового боргу у розмірі 144434,97 грн., суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог Головного управління ДПС в Харківській області.

Оскільки, позивач звільнений від сплати судового збору, розподіл судових витрат не здійснюється.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 243, ст. 246, ст.255, ст. 293, ст. 295, ст. 297 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Головного управління ДПС у Харківській області (вул. Пушкінська, буд. 46, м. Харків, Харківська обл., Харківський р-н, 61057, код ЄДРПОУ 43983495) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮВЕНТА-ГРУП УКРАЇНА" (просп. Науки, буд. 40, м. Харків, Харківська обл., Харківський р-н, 61166, код ЄДРПОУ 38725993) про стягнення коштів з розрахункових рахунків та за рахунок готівки задовольнити.

Стягнути до бюджету України кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮВЕНТА-ГРУП УКРАЇНА», податковий номер: 38725993, з усіх відкритих розрахункових рахунків та за рахунок готівки, у розмірі 144434,97 гривень в рахунок погашення податкового боргу.

Рішення може бути оскаржене до Другого апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня проголошення рішення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя О.М. Шляхова

Часті запитання

Який тип судового документу № 119051131 ?

Документ № 119051131 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119051131 ?

Дата ухвалення - 15.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119051131 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119051131 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 119051131, Харківський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 119051131, Харківський окружний адміністративний суд було прийнято 15.05.2024. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 119051131 відноситься до справи № 520/5867/24

Це рішення відноситься до справи № 520/5867/24. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119051130
Наступний документ : 119051132