Ухвала суду № 119050981, 15.05.2024, Сумський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
15.05.2024
Номер справи
480/6094/22
Номер документу
119050981
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про відмову у зміні способу і порядку виконання судового рішення

15 травня 2024 року Справа № 480/6094/22

Сумський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді - Кунець О.М., розглянувши у порядку письмового провадження в приміщенні суду в м. Суми заяву представника Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції про зміну способу і порядку виконання судового рішення у справі за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області про визнання бездіяльності протиправною та стягнення грошової допомоги,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Сумського окружного адміністративного суду перебувала справа за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області про визнання бездіяльності протиправною та стягнення грошової допомоги.

Рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 29.11.2022, яке залишене без змін постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 29.08.2023, задоволено частково позов ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області про визнання бездіяльності протиправною та стягнення грошової допомоги. Визнано протиправною бездіяльність Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області щодо нарахування та виплати ОСОБА_1 щорічної разової грошової допомоги до 5 травня за 2022 рік у розмірі семи мінімальних пенсій за віком як особі з інвалідністю внаслідок війни IІI групи. Зобов`язано Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області нарахувати та виплатити ОСОБА_1 недоплачену грошову допомогу до 5 травня за 2022 рік як особі з інвалідністю внаслідок війни IІI групи у розмірі семи мінімальних пенсій за віком, з урахуванням попередньо виплаченої суми допомоги. У задоволенні інших вимог відмовлено.

13.11.2023 Сумським окружним адміністративним судом видано виконавчий лист.

02.05.2024 від представника Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції до суду надійшла заява про зміну способу і порядку виконання рішення суду у даній справі, в якій просить встановити порядок виконання рішення Сумського окружного адміністративного суду по справі № 480/6094/22 про зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області нарахувати та виплатити ОСОБА_1 недоплачену грошову допомогу до 5 травня за 2022 рік як особі з інвалідністю внаслідок війни IІI групи у розмірі семи мінімальних пенсій за віком, з урахуванням попередньо виплаченої суми допомоги, визначивши, що "з Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області на користь ОСОБА_1 стягнути нараховані кошти в сумі 10147,00 грн.».

Заява обгрунтовується тим, що ОСОБА_1 здійснено нарахування недоплаченої разової грошової допомоги, проте сума перерахованих коштів буде виплачена у разі їх надходження. Водночас, у державного виконавця не має можливості виконати рішення суду без участі боржника, а тому у державного виконавця виникла необхідність у зверненні до суду із заявою про зміну способу і порядку виконання рішення.

Також у заяві представник Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції просив справу розглядати без участі їх представника.

Ухвалою суду від 03.05.2024 дана заява призначена до розгляду у судовому засіданні на 15.05.2024.

Позивач, представник відповідача та державний виконавець в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду заяви повідомлені належним чином.

За приписами частини 2 ст. 378 Кодексу адміністративного судочинства України неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.

Враховуючи викладене, суд вважає за можливе розглянути заяву про зміну способу і порядку виконання судового рішення в письмовому провадженні.

Перевіривши матеріали справи та доводи заяви про зміну способу і порядку виконання роішення суду з наданими доказами, суд вважає, що дана заява не підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно із ст. 124 Конституції України, судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України.

Відповідно до ч. 2 ст. 14 Кодексу адміністративного судочинства України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Положеннями ст. 370 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що судове рішення, яке набрало законної сили, є обов`язковим для учасників справи, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності, - за її межами. Невиконання судового рішення тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Конституційний Суд України, розглядаючи справу №1-7/2013 у Рішенні від 26.06.2013, звернув увагу, що вже неодноразово зазначав про те, що виконання судового рішення є невід`ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави (пункт 2 мотивувальної частини Рішення від 13.12.2012 №18-рп/2012); невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом (пункт 3 мотивувальної частини Рішення від 25.04.2012 № 11-рп/2012).

Згідно зі статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод та практику Суду як джерело права.

Європейський суд з прав людини в пункті 40 рішення у справі "Горнсбі проти Греції" зазначив, що право на суд було б ілюзорним, якби національна правова система Договірної держави допускала невиконання остаточного та обов`язкового судового рішення на шкоду одній зі сторін.

Якщо адміністративний (виконавчий) орган відмовляється виконувати, не виконує чи затягує виконання судового рішення, то передбачені статтею 6 гарантії, які забезпечуються стороні на етапі судового розгляду справи, фактично втрачають свій сенс (рішення у справі "Піалопулос та інші проти Греції", пункт 68).

Конституційний Суд України бере до уваги практику Європейського суду з прав людини, який, зокрема, в рішенні у справі "Шмалько проти України" від 20.07.2004 вказав, що право на виконання судового рішення є складовою права на судовий захист, передбаченого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, для цілей якої виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватися як складова частина судового розгляду (пункт 43).

Право на судовий захист є конституційною гарантією прав і свобод людини і громадянина, а обов`язкове виконання судових рішень - складовою права на справедливий судовий захист.

Отже обов`язок виконати судове рішення виникає з моменту набрання ним законної сили.

Таким чином, у відповідності до зазначених правових норм, рішення Сумського окружного адміністративного суду від 29.112022 по справі № 480/6094/22 є обов`язковим до виконання на всій території України.

Судом встановлено, що рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 29.11.2022 по справі № 480/6094/22 задоволено частково позов ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області про визнання бездіяльності протиправною та стягнення грошової допомоги, та, зокрема, зобов`язано Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області нарахувати та виплатити ОСОБА_1 недоплачену грошову допомогу до 5 травня за 2022 рік як особі з інвалідністю внаслідок війни IІI групи у розмірі семи мінімальних пенсій за віком, з урахуванням попередньо виплаченої суми допомоги.

13.11.2023 Сумським окружним адміністративним судом було видано виконавчий лист щодо зобов`язання Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області нарахувати та виплатити ОСОБА_1 недоплачену грошову допомогу до 5 травня за 2022 рік як особі з інвалідністю внаслідок війни IІI групи у розмірі семи мінімальних пенсій за віком, з урахуванням попередньо виплаченої суми допомоги.

Постановою головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції від 04.12.2023 відкрито виконавче провадження ВП № 73482772 з виконання виконавчого листа по справі № 480/6094/22, виданого Сумським окружним адміністративним судом 13.11.2023.

Листом від 19.12.2023 ГУ ПФУ в Сумській області повідомило Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції про проведення розрахунку недоплаченої грошової допомоги до 5 травня за 2022 рік у розмірі семи мінімальних пенсій за віком, з урахуванням фактично виплачених сум. Доплата грошової допомоги після розрахунку склала 10147,00 грн. Доплата грошової допомоги буде виплачена при надходженні відповідного фінансування.

Частиною 1 ст. 378 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що за заявою сторони суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, а за заявою стягувача чи виконавця (у випадках, встановлених законом), встановити чи змінити спосіб або порядок його виконання. Питання про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення може бути розглянуто також за ініціативою суду.

Згідно з частиною 3 статті 378 Кодексу адміністративного судочинства України підставою для встановлення або зміни способу або порядку виконання, відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення є обставини, що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим.

Отже статтею 378 КАС України врегульовані саме процесуальні питання, пов`язані з виконанням судових рішень і вказаною нормою права визначено, що за наявності обставин, що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, суд може встановити або змінити спосіб або порядок виконання судового рішення.

Як вбачається із заяви представника Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, останній просить суд встановити порядок виконання судового рішення шляхом стягнення з Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області на користь ОСОБА_1 нараховані кошти в сумі 10147,00 грн.

Суд зазначає, що вказана заява стосується не зміни способу і порядку виконання судового рішення, а фактично стосується зміни суті резолютивної частини зазначеного рішення суду від 29.11.2022.

На переконання суду, вказане рішення не потребує встановлення іншого способу виконання, відмінного від визначеного у рішенні.

Рішення суду є чітким, зрозумілим і додатково зміни чи встановлення способу і порядку виконання не потребує.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про відсутність підстав для зміни способу і порядку виконання судового рішення в адміністративній справі № 480/6094/22, а відтак заява представника Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 248, 256, 295, 378 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні заяви представника Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції про зміну способу і порядку виконання рішення суду в адміністративній справі № 480/6094/22 - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена до Другого апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення.

Суддя О.М. Кунець

Часті запитання

Який тип судового документу № 119050981 ?

Документ № 119050981 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119050981 ?

Дата ухвалення - 15.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119050981 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119050981 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 119050981, Сумський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 119050981, Сумський окружний адміністративний суд було прийнято 15.05.2024. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 119050981 відноситься до справи № 480/6094/22

Це рішення відноситься до справи № 480/6094/22. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119050979
Наступний документ : 119050983