Рішення № 119048021, 15.05.2024, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
15.05.2024
Номер справи
760/16668/23
Номер документу
119048021
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №760/16668/23 2/760/4563/24

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року м. Київ

Солом`янський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Ішуніної Л. М.

за участю секретаря судового засідання Отруби В. В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» до ОСОБА_1 , про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

У липні 2023 року Акціонерне товариство «Райффайзен Банк» (далі - АТ «Райффайзен Банк») звернулося до Солом`янського районного суду міста Києва з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що 29 червня 2021 року між АТ «Райффайзен Банк Аваль» правонаступником якого є АТ «Райффайзен Банк», та ОСОБА_1 було укладено заяву про відкриття карткового рахунку та надання кредиту «Кредитна картка» № 010/9407/82/1139664 від 29 червня 2021 року, за яким кредитор надав позичальнику кредит в межах поточного ліміту 43 100 грн та максимального ліміту 500 000 грн строком на 48 місяців під 48% річних, а позичальник зобов`язався належним чином використати та повернути банку суму отриманого кредиту, а також сплатити проценти за користування кредитом, комісії згідно умов договору та тарифів кредитора, та виконати всі інші зобов`язання в порядку та строки, визначені договором.

У подальшому, кредитний ліміт було збільшено до 70 749 грн.

На виконання умов вищевказаного договору банк свої зобов`язання виконав, надавши відповідачеві кредитні кошти в сумі, строки та на умовах, передбачених умовами кредитного договору, однак відповідач не виконав взяті на себе договірні зобов`язання, не здійснював обов`язкового щомісячного платежу за користування кредитом та відсотків за користування кредитними коштами, у зв`язку з чим, на адресу позичальника було направлено вимогу про дострокове виконання боргових зобов`язань, однак її виконано не було, заборгованість не повернуто.

У зв`язку з викладеним, станом на 23 березня 2023 року заборгованість за заявою про відкриття карткового рахунку та надання кредиту «Кредитна картка» № 010/9407/82/1139664 від 29 червня 2021 року становить 75 767,52 грн, з яких 70 749 грн - заборгованість за дозволеним овердрафтом; 5 018 грн - заборгованість за недозволеним овердрафтом, у тому числі прострочена заборгованість із щомісячного обов`язкового внеску - 14 973,86 грн.

Враховуючи наведене, позивач з метою захисту своїх порушених прав просить позов задовольнити та стягнути з відповідача заборгованість.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23 серпня 2023 року вказану справу передано судді Ішуніній Л. М.

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 23 серпня 2023 року відкрито спрощене позовне провадження без повідомлення (виклику) сторін, в якій відповідачу в порядкустатті 178 ЦПК України встановлено 15-денний строк для подання відзиву з викладенням заперечення проти позову.

Оскільки розгляд справи проводиться за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін, сторони в судове засідання не викликались.

Згідно з даними зворотніх повідомлень про вручення поштових відправлень, сторони по справі отримали копії ухвал про відкриття та позовних заяв з додатками.

Відповідач у встановлений судом строк не скористався своїм правом на подання відзиву, а тому відповідно до частини восьмої статті 178 ЦПК України суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Судом на підставі частини другої статті 247 ЦПК України, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи та дослідивши надані докази в їх сукупності, проаналізувавши зміст норм матеріального і процесуального права, які врегульовують спірні правовідносини, суд виходить з наступного.

Судом установлено, що 29 червня 2021 року між АТ «Райффайзен Банк Аваль» правонаступником якого є АТ «Райффайзен Банк» та ОСОБА_1 було підписано заяву про відкриття карткового рахунку та надання кредиту «Кредитна картка» № 010/9407/82/1139664, відповідно до якого банк надає клієнту послугу споживчого кредиту у формі кредитування рахунку (кредит), під яким розуміються грошові кошти, що надаються клієнту на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов`язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов`язків найманого працівника (пункт 1.1. заяви). Відповідно до пункту 1.2. заяви для надання послуги споживчого кредиту банк відкриває клієнту картковий рахунок. Згідно з пунктом 1.3 на умовах заяви, з дати встановлення (зміни) поточного ліміту клієнт має право отримати, а банк зобов`язаний за умови відсутності (недостатності) коштів на картковому рахунку надати клієнту в межах поточного ліміту кошти (кредит), а клієнт зобов`язаний повернути банку кредит та сплатити проценти за його користування. Кредит надається шляхом зарахування коштів кредиту на картковий рахунок одночасно з ініціюванням клієнтом платіжних (видаткових) операцій за картковим рахунком, із здійсненням банком договірного списання коштів кредиту з карткового рахунку у визначених договором випадках, виконанні банком інших операцій за картковим рахунком відповідно до умов договору.

Відповідно до пункту 2.1 заяви поточний ліміт встановлюється в межах максимального ліміту кредиту, який складає 500 000 грн. Пунктом 2.2.1 заяви визначено, що розмір поточного ліміту на дату початку кредитування - 43 100 грн.

Водночас, з виписки по рахунку відповідача від 20 березня 2023 року вбачається, що позивачем було надано кредит в сумі 70 749 грн шляхом зарахування коштів на картковий рахунок відповідача одночасно з ініціюванням ним платіжних операцій, тобто банком були виконані зобов`язання за вищевказаним договором.

Згідно з пунктом 2.3 заяви строк кредиту становить 48 місяців, що починається з дати встановлення (зміни) поточного ліміту (дати початку кредитування).

Відповідно до пункту 2.4 проценти за користування кредитом протягом строку кредиту та у разі неповернення клієнтом кредиту в останній день строку кредиту, в т. ч. за користування недозволеним овердрафтом - процента ставка фіксована 48% річних; процентна ставка у разі неповернення клієнтом кредиту в останній день строку кредиту становить 48 % річних.

Крім того, клієнт зобов`язаний сплачувати банку обов`язковий щомісячний платіж за користування кредитом в розмірі п`ять відсотків від власної заборгованості перед банком, але не менше тридцяти гривень або суми залишку власної заборгованості перед банком, якщо вона менше за зазначену суму. Клієнт зобов`язаний здійснити остаточне погашення кредиту та процентів за користування кредитом не пізніше дати закінчення строку кредиту, а у разі його подовження - в останній робочий день строку кредиту (пункт 4.2. заяви).

Аналогічні умови кредитування, викладені у паспорті споживчого кредиту, який також підписаний відповідачем.

Також, відповідач підтвердив, що 29 червня 2021 року отримав платіжну картку НОМЕР_1 , та зазначив, що з правилами користування карткою ознайомлений і зобов`язується їх дотримуватись, що підтверджується розпискою про отримання картки.

Разом з тим, відповідач не виконував взяті на себе зобов`язання, не здійснював щомісячно погашення кредитної заборгованості та сплати процентів, у зв`язку з чим, 31 березня 2023 року на адресу позичальника було направлено вимогу про дострокове виконання грошових зобов`язань, однак її виконано не було, заборгованість не погашено.

Згідно з розрахунком заборгованості, станом на 23 березня 2023 року заборгованість за заявою про відкриття карткового рахунку та надання кредиту «Кредитна картка» № 010/9407/82/1139664 від 29 червня 2021 становить 75 767,52 грн, з яких 70 749 грн - заборгованість за дозволеним овердрафтом; 5 018,52 грн - заборгованість за недозволеним овердрафтом, у тому числі прострочена заборгованість з обов`язкового щомісячного платежу - 14 973,86 грн.

Відповідно до частини першоїстатті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до частини першоїстатті 526 ЦК України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору.

Частиною першоюстатті 527 ЦК України визначено, що боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту.

Згідно із частиною першоюстатті 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Як встановлено судом, у порушення зазначених норм закону та умов договору відповідач зобов`язання за кредитним договором належним чином не виконав, у зв`язку з чим утворилась заборгованість у сумі 75 767,52 грн.

Статтею 629 ЦК України визначено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно достатті 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно з частиною другою статті 615 ЦК України, одностороння відмова від зобов`язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов`язання.

Відповідно до вимогчастини першої статті 1048 ЦК України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частиною першоюстатті 1049 ЦК України визначено, що позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти і такій самій сумі, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно з частиною другою статті 1050 ЦК України якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно достатті 1048 ЦК України.

Як вже встановлено судом, банком було направлено відповідачу досудову вимогу про дострокове погашення заборгованості у зв`язку з неналежним виконанням грошових зобов`язань за кредитним договором, яку останнім було проігноровано, будь-якої відповіді ОСОБА_1 не надав, заборгованість не погасив.

Відповідно до частини першоїстатті 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи (статті 79 ЦПК України).

Статтею 80 ЦПК України передбачено, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Згідно з частиною першоюстатті 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Звертаючись до суду з цим позовом, банк подав до суду заяву про відкриття карткового рахунку та надання кредиту «Кредитна картка» № 010/9407/82/1139664 від 29 червня 2021 року, паспорт споживчого кредиту за програмою кредитування «Кредитна картка», додаток № 1 до про відкриття карткового рахунку та надання кредиту «Кредитна картка» № 010/9407/82/1139664 від 29 червня 2021 року, виписку про рахунку відповідача, правила банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Як вбачається із виписки по рахунку відповідача, позивачем надавалися кредитні грошові кошті у відповідності до умов укладеного кредитного договору, яким ОСОБА_1 користувався та частково здійснював погашення заборгованості.

Доказами, які підтверджують наявність заборгованості та її розмір є первинні документи, оформлені відповідно достатті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Згідно з указаними положеннями закону підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі.

Згідно з пунктом 62 положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 18 липня 2018 року № 75, виписки з особових рахунків клієнтів є підтвердженням виконаних за день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту.

Таким чином, виписка по рахунку відповідача, що містяться в матеріалах справи є належним доказом щодо заборгованості відповідача.

Аналогічна правова позиція міститься в постанові Верховного Суду по справі № 205/4176/18 від 11 листопада 2020 року.

За вказаних обставин, а також ураховуючи те, що відповідач, не надавши відзиву до суду, приведені позивачем обставини не спростував, доказів належного виконання взятих зобов`язань перед позивачем за умовами договорів не надав, суд дійшов висновку про обґрунтованість вимог позивача та задоволення позову.

Крім того, частиною п`ятоюстатті 265 ЦПК України передбачено, що у резолютивній частині рішення зазначається про розподіл судових витрат.

Згідно з частиною першою статті133 та частиною першою статті141 ЦПК України, судові витрати понесені позивачем, що включають судовий збір у розмірі 2 684 грн, підлягають стягненню на його користь з відповідача.

Враховуючи наведене, на підставістатті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», пункту 62 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 18 липня 2018 року № 75, статей525,526,530,536,625,1048,1049,1054,ЦК України, та керуючись статтями1-23,76-81,89,95,131,141,258-259,263-265, 352,354,355 ЦПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» заборгованість за заявою про відкриття карткового рахунку та надання кредиту «Кредитна картка» № 010/9407/82/1139664 від 29 червня 2021 року в сумі 75 767,52 (сімдесят п`ять тисяч сімсот шістдесят сім гривень 52 коп.) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» судовий збір у розмірі 2 684 грн.

Рішення суду може бути оскаржене до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Відомості щодо учасників справи:

позивач - Акціонерне товариство «Райффайзен Банк», код ЄДРПОУ 14305909, місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а;

відповідач - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 .

Суддя Л. М. Ішуніна

Часті запитання

Який тип судового документу № 119048021 ?

Документ № 119048021 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119048021 ?

Дата ухвалення - 15.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119048021 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119048021 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 119048021, Солом'янський районний суд міста Києва

Судове рішення № 119048021, Солом'янський районний суд міста Києва було прийнято 15.05.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 119048021 відноситься до справи № 760/16668/23

Це рішення відноситься до справи № 760/16668/23. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119048020
Наступний документ : 119048022