Рішення № 119043792, 15.05.2024, Господарський суд Житомирської області

Дата ухвалення
15.05.2024
Номер справи
906/187/24
Номер документу
119043792
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

майдан Путятинський, 3/65, м. Житомир, 10002, тел. (0412) 48 16 20,

e-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, web: https://zt.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ 03499916

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" травня 2024 р. м. Житомир Справа № 906/187/24

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді Сікорської Н.А.,

секретар судового засідання: Добровінська В.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Альфа - Містобуд"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТУНА-ПЛЮС" ЛТД

про стягнення 532030,12 грн.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Альфа-Містобуд" звернулося до суду з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТУНА-ПЛЮС" ЛТД 469577,10 грн. боргу, 62453,02 грн. пені.

Рішенням господарського суду Житомирської області від 02.05.2024 стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТУНА-ПЛЮС" ЛТД на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Альфа-Містобуд" 469577,10 грн. заборгованість за договором підряду, 62450,27 грн. пені, 6384,32 грн. судового збору. Призначено судове засідання для вирішення питання про судові витрати в частині витрат на правничу допомогу на 15.05.2024.

07.05.2024 від позивача надійшла заява про розподіл судових витрат позивача на правничу допомогу у розмірі 10000,00 грн.

Розглянувши заяву про розподіл судових витрат на правничу допомогу, суд враховує наступне.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.244 Господарського процесуального кодексу України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу.

Згідно з ч.4ст.129 ГПК Україниінші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються:

1) у разі задоволення позову - на відповідача;

2) у разі відмови в позові - на позивача;

3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до частин 1, 2статті 126 ГПК України, витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат: розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Згідно з ч. 8ст. 129 ГПК Українирозмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Згідно ст.30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги.

При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Відповідно до частини 4 статті 126 ГПК України розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Відповідно до ч.5 ст.129 ГПК України під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує: 1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

Суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої відбулося рішення, всі його витрати на адвоката, якщо, керуючись принципами справедливості, пропорційності та верховенством права, встановить, що розмір гонорару, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним щодо іншої сторони спору, зважаючи на складність справи, витрачений адвокатом час, та неспіврозмірним у порівнянні з ринковими цінами адвокатських послуг.

На підтвердження понесених позивачем витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 10000,00 грн. до матеріалів справи надані копії ордера на надання правничої (правової) допомоги АМ №1079265 від 18.02.2024, свідоцтва Єгорова С.О. про право на заняття адвокатською діяльністю №498 від 23.07.2010 (а.с.8-9), договору про надання юридичних послуг від 11.02.2024, акту здавання-приймання робіт (послуг) за надану правову допомогу від 19.02.2024 (додаток до договору про надання юридичних послуг від 11.02.2024), платіжної інструкції №67 від 19.02.2024 про оплату позивачем адвокату Єгорову С.О. юридичних послуг згідно з договором від 11.02.2024 по акту від 19.02.2024 у розмірі 10000,00 грн. (а.с.56-58).

Так, 11.02.2024 між адвокатом Єгоровим С.О. та позивачем був укладений договір про надання юридичних послуг, відповідно до п.1.1 якого адвокат надає замовнику такі види юридичних послуг:

1.1.1. Усні та письмові консультації з правових питань щодо захисту інтересів товариства.

1.1.2. Розробка, підготовка та юридичне оформлення різного роду договорів, що укладаються замовником з юридичними особами, підприємцями та громадянами, формування претензій, скарг, заяв та інших документів з метою відновлення порушених прав клієнта.

1.1.3. Звернення за дорученням клієнта до суду з метою захисту інтересів клієнта, а також представництво у встановленому порядку інтересів клієнта в господарських судах, судах загальної юрисдикції, адміністративних судах, а також в інших установах та організаціях під час розгляду правових спорів.

1.1.4. Адвокат, виступаючи як захисник, здійснює у встановленому законом порядку захист прав та законних інтересів клієнта також у випадках, передбачених кримінально-процесуальним законодавством та законодавством про адміністративні правопорушення України.

Згідно з п.3.1 виплати за цим договором складаються з:

а) суми гонорару, що виплачується клієнтом адвокату;

б) сум, що виплачуються клієнтом адвокату як покриття фактичних видатків, пов`язаних з наданням правової допомоги за цим договором.

Гонорар за надану юридичну (правову) допомогу клієнт оплачує в гривнях шляхом переказу на рахунок адвоката суми, визначеної в узгодженому сторонами акті приймання-передачі виконаних робіт, в якому обумовлено перелік послуг та кількість часу, що адвокат затратив на виконання доручення. Оплата за даним договором здійснюється не пізніше 3-х днів з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт (п.3.2 договору).

За умовами п.3.3 договору при розрахунку вартості юридичної допомоги, вказаної в п.3.2 даного договору враховується час, витрачений адвокатом, виходячи із погодинної оплати, вартості послуг адвоката та складності поставленого питання. Для розрахунку сторони погодили розмір вартості погодинної оплати залежно від рівнів складності, а саме: прості питання - 500 грн./год., підготовка документів та представництво перед третіми особами, в тому числі в суді - 1000 грн./год., вирішення складних випадків - 2000 грн./год.

Згідно з актом здавання-приймання робіт (послуг) за надану правову допомогу (додаток до договору про надання юридичних послуг від 11.02.2024) (а.с.58) адвокат Єгоров С.О. надав позивачу послуги на загальну суму 10000,00 грн., а саме:

- 12.02.2024 - підготовка та подача до Господарського суду Житомирської області позовної заяви про стягнення боргу за договором підряду з нарахуванням пені на загальну суму 532030,12 грн., відповідач: ТОВ "ФОРТУНА ПЛЮС" ЛТД - 10 годин - 10000,00 грн.

Частинами 5, 6 ст.126 ГПК України передбачено, що у разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Заперечення щодо розміру судових витрат на правничу допомогу чи клопотання про зменшення суми витрат з контррозрахунком від відповідача до суду не надходили.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку, що розмір витрат у вигляді гонорару за надання правничої (правової) допомоги в сумі 10000,00 грн. є доведеним, документально обґрунтованим та таким, що відповідає критерію розумної необхідності таких витрат.

При цьому, враховуючи приписи ч.4 ст.129 ГПК України, вказані витрати покладаються на відповідача пропорційно розміру задоволених позовних вимог у загальному розмірі 532027,37 грн., у зв`язку з чим підлягає стягненню з відповідача на користь позивача 9999,95 грн. витрат на професійну правничу допомогу.

Керуючись ст. 123, 126, 129, 221, 233, 244 ГПК України, господарський суд

ВИРІШИВ:

1. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТУНА-ПЛЮС" ЛТД (11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Хмельницького Богдана, 4, код ЄДРПОУ 05446947)

на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Альфа - Містобуд" (03195, м. Київ, вул. Рудницького Степана, 2-В, оф. 24, код ЄДРПОУ 45044954):

- 9999,95 грн. витрат на професійну правничу допомогу.

Додаткове рішення може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня складення повного додаткового рішення.

Додаткове рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне додаткове рішення складено: 15.05.24

Суддя Сікорська Н.А.

1 - до справи

- позивачу та відповідачу через електронний суд

Часті запитання

Який тип судового документу № 119043792 ?

Документ № 119043792 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119043792 ?

Дата ухвалення - 15.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119043792 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119043792 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 119043792, Господарський суд Житомирської області

Судове рішення № 119043792, Господарський суд Житомирської області було прийнято 15.05.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 119043792 відноситься до справи № 906/187/24

Це рішення відноситься до справи № 906/187/24. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119043791
Наступний документ : 119043793