Рішення № 119039098, 14.05.2024, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Дата ухвалення
14.05.2024
Номер справи
398/4901/23
Номер документу
119039098
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №: 398/4901/23

провадження №: 2/398/673/24

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

Іменем України

"14" травня 2024 р. Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області в складі: головуючого судді Молонової Ю.В., при секретарі судового засідання Борозні Л.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Олександрія цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінфорс», від імені та в інтересах якого діє представник ОСОБА_1 , до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

ВСТАНОВИВ:

02 жовтня 2023 року ТОВ «Фінфорс», від імені та в інтересах якого діє представник ОСОБА_1 , звернулося до суду із позовом до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що протоколом №0208/21 від 02.08.2021 року загальних зборів учасників ТОВ «Еквіфін Україна» було змінено назву на ТОВ «Містер Кеш». Так, 22.11.2022 року між ТОВ «Містер Кеш» та ОСОБА_2 , за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи ТОВ «Містер Кеш» було укладено електронний кредитний договір 583925-М. Згідно кредитного договору загальний розмір наданого кредиту складає 8000,00 грн. Відповідно до пункту 2.6.2. кредитного договору строк кредиту з 22.11.2022 року по 04.01.2023 року включно. ТОВ «Містер Кеш» виконало свої зобов`язання перед позичальником за кредитним договором та надало їй кредит в сумі 8000,00 грн. шляхом зарахування кредитних коштів на платіжну картку позичальника. У встановлений термін 04.01.2023 року відповідач свої зобов`язання перед кредитором щодо повернення кредиту та нарахованих процентів не виконала, в зв`язку з чим у відповідача виникла прострочена заборгованість перед кредитором в розмірі 8000,00 грн. - тіло кредиту та 8800,00 грн. - нараховані проценти. Враховуючи невиконання відповідачем своїх боргових зобов`язань перед кредитором 17.01.2023 року між ТОВ «Містер Кеш» як клієнтом та ТОВ «Фінфорс» є юридичною особою, що має ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме: з надання послуг факторингу, яка була видана Товариству розпорядженням Нацкомфінпослуг 28.12.2017 року №4666 було укладено договір факторингу №42987483-105, згідно з умовами якого клієнт відступив фактору права грошової вимоги за кредитним договором. Як вбачається з витягу з реєстру прав грошових вимог від 321.08.2023 ТОВ «Містер Кеш» 17.01.2023 відступило на користь ТОВ «Фінфорс» право вимоги за кредитним договором №583925-М від 22.11.2022 року на загальну суму 16800,00 грн. Зважаючи на ті обставини, що ОСОБА_2 , належним чином не виконує свої зобов`язання за кредитним договором, у Боржника станом на 04.01.2023 року утворилась заборгованість в розмірі 16800,00 грн., яку позивач просить стягнути на його користь, а також судовий збір в розмірі 2684 грн. та витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 7000, 00 грн.

Ухвалою судді від 16.11.2023 відкрито провадження та справу призначено до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін, копія якої була направлена сторонам та відповідачу визначено п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву.

Відповідач у встановлений судом строк відзив на позовну заяву не подала.

Представник позивача у судове засідання не з`явився. Разом з позовом подав заяву про розгляд справи без участі представника позивача, позовні вимоги просить задовольнити, проти заочного розгляду справи не заперечує.

Відповідач та її представник ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, будь-яких заяв чи клопотань до суду не надходило.

Згідно з ч. 8 ст. 178 ЦПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Відповідно до ч. 4 ст. 223 ЦПК України у разі повторної неявки в судове засідання відповідача, повідомленого належним чином, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).

Згідно з ч. 1 ст. 280 ЦПК України суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов: відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання, не з`явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин, не надав відзив та позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши надані учасниками судового процесу докази в їх сукупності, проаналізувавши положення чинного законодавства, суд дійшов до наступного висновку.

Суд в межах заявлених позовних вимог та наданих доказів у справі встановив наступні факти та правовідносини.

Судом встановлено, що 22.11.2022 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Містер Кеш» та ОСОБА_2 в електронному вигляді, за допомогою Інформаційно-телекомунікаційної системи ТОВ «Містер Кеш», шляхом підписання одноразовим ідентифікатором, укладено електронний Кредитний договір №583925-М, відповідно до якого ОСОБА_2 надано кредит в сумі 8000 грн. на строк з 22.11.2022 по 04.01.2023 включно. Згідно з додатком№1 до кредитного договору заборгованість за кредитом станом на 04.01.2023 року складає 16800 грн. та складається з: тіла кредиту - 8000 грн. та проценти за користування кредиту - 8800 грн. (а.с.33-59).

Згідно з копією протоколу №0208/21 від 02.08.2021 року загальних зборів учасників ТОВ «Еквіфін Україна» було змінено назву на ТОВ «Містер Кеш» (а.с.21-22).

Фінансова установа свої зобов`язання виконала перерахувавши на картковий рахунок позичальника грошові кошти в розмірі 8000 грн. (а.с.61, 124-125).

Згідно з копією договору факторингу № 42987483-105 від 17.01.2023, Товариство з обмеженою відповідальністю «Містер Кеш» відступає, а Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінфорс» набуває права грошової вимоги, зокрема і до Кредитного договору №583925-М укладеного з ОСОБА_2 (а.с.62-70).

У статті 3 Закону України «Про електронну комерцію» зазначено, що електронний договір - це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов`язків та оформлена в електронній формі.

Електронний договір укладається і виконується в порядку, передбаченому Цивільним та Господарським кодексами України, а також іншими актами законодавства. Електронний договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаний у порядку, визначеному статтею 12 цього Закону, вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі. Кожний примірник електронного документа з накладеним на нього підписом, визначеним статтею 12 цього Закону, є оригіналом такого документа. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою цієї статті. Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти електронний договір, про її прийняття (акцепт) може бути надана шляхом: надсилання електронного повідомлення особі, яка зробила пропозицію укласти електронний договір, підписаного в порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону; заповнення формуляра заяви (форми) про прийняття такої пропозиції в електронній формі, що підписується в порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону; вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір, якщо зміст таких дій чітко роз`яснено в інформаційній системі, в якій розміщено таку пропозицію, і ці роз`яснення логічно пов`язані з нею (стаття 11 Закону України «Про електронну комерцію»).

Відповідно до ч. 1 ст. 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони, або надсилалися ними до інформаційно-комунікаційної системи, що використовується сторонами. У разі якщо зміст правочину зафіксований у кількох документах, зміст такого правочину також може бути зафіксовано шляхом посилання в одному з цих документів на інші документи, якщо інше не передбачено законом. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв`язку.

Відповідно до ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

За змістом статей 626, 628 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Істотними умовами кредитного договору, відповідно до змісту ч. 1 ст. 638 та ст. 1054 ЦК України, є умови про мету, суму і строк кредиту, умови і порядок його видачі, розмір, порядок нарахування та виплата процентів, відповідальність сторін.

За статтями 526, 612 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно з ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей термін (строк).

Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання, що передбачено ч. 1 ст. 625 ЦК України.

Згідно з ч. 1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ч. 1 ст. 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно зі ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Особа діє у цивільних відносинах вільно, здійснює свої права на власний розсуд, а також виконує цивільні обов`язки у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства і повинна діяти добросовісно, розумно, передбачаючи наслідки; при здійсненні своїх прав особа зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди, зловживання цивільними і процесуальними правами не допускається; цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін, які на свій розсуд розпоряджаються цивільними та процесуальними правами, реалізують право на судовий захист (ст.ст. 3, 12, 13, 20 ЦК України, ст.ст. 12, 13, 44 ЦПК України).

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що відповідач свої зобов`язання за кредитним договором не виконала, суд приходить до висновку про те, що позов в частині заборгованості за тілом кредиту та процентами за користування кредитом є обґрунтований та підлягає задоволенню в повному обсязі.

Щодо розподілу судових витрат суд зазначає наступне.

Згідно положень ст. 133 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу, пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 141, п. 3 ч. 2 ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, у разі часткового задоволення позову покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Крім того, відповідно до ч. 8 ст. 141 ЦПК України розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

У відповідності до положень частин першої-четвертої статті 137 ЦПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

Водночас, в силу вимог ч. 4 ст. 137 ЦПК України, для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

На підтвердження витрат на правову допомогу позивачем додано Додаток до договору про надання правової допомоги від 08.08.2023, яким встановлено надання позивачу послуг правової допомоги, зокрема: оформлення документів щодо надання правничої допомоги 30 хв. по 1000 грн. на суму 500 грн., збір та аналіз доказів, формування правової позиції, визначення підсудності справи та платіжних реквізитів 1,5 год. по 1000 грн. на суму 1500 грн., складення позовної заяви її друк та підписання 2,5 год. по 1000 грн. на суму 2500 грн., формування додатків до позовної заяви, засвідчення копії 1 год. по 1000 грн. на суму 1000 грн., складення будь-яких процесуальних заяв, клопотань, заперечень в суді І інстанції 1 год. по 1000 грн. на суму 1000 грн., відправка позову до суду, формування матеріалів адвокатського досьє по справі 30 хв. по 1000 грн. на суму 500 грн. (а.с.72), та платіжне доручення № 3498 від 25 серпня 2023 року, відповідно до якого позивачем 25.08.2023 сплачено на рахунок АБ «Герман Гурський та партнери» 7000 грн. (а.с.74).

Однак, суд вважає, що розмір витрат позивача на професійну правничу допомогу є значно завищеним.

У постановах Верховного Суду від 07 листопада 2019 року у справі № 905/1795/18 та від 08 квітня 2020 року у справі № 922/2685/19 висловлено правову позицію, відповідно до якої суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої відбулося рішення, всі його витрати на адвоката, якщо, керуючись принципами справедливості, пропорційності та верховенством права, встановить, що розмір гонорару, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним щодо іншої сторони спору, зважаючи на складність справи, витрачений адвокатом час, та неспіврозмірним у порівнянні з ринковими цінами адвокатських послуг.

З урахуванням переліку наданих послуг адвокатом, виходячи з принципів розумності та справедливості, суд вважає необхідним зменшити понесені позивачем витрати на професійну правничу допомогу до 4000 грн. При прийнятті такого рішення судом також враховані вимоги ч.ч. 4, 5 ст. 137 ЦПК України, складність вказаної справи, що адвокат є кваліфікованим юристом з повною вищою юридичною освітою, який має стаж роботи в галузі права не менше двох років, а тому складання такої заяви не потребувало значного часу, відсутність судових засідань за участю осіб, відсутність необхідності у подані будь-яких заперечень або додаткових пояснень, що може призвести до неправомірного збагачення заявника за рахунок стягувача.

Враховуючи задоволення позовних вимог, з відповідача на користь позивача необхідно стягнути витрати по сплаті судового збору в розмірі 2684,00 грн. та витрати на правову допомогу в розмірі 4000 грн.

Керуючись ст.ст. 12, 13, 81, 133, 141, 263-265, 280-282 ЦПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінфорс», від імені та в інтересах якого діє представник ОСОБА_1 , до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінфорс» (код ЄДРПОУ 41717584, адреса місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Іоана Павла ІІ, буд. 4/6, корп. В, каб 508-2) заборгованість за Кредитним договором 583925-М від 22.11.2022 на загальну суму 16800 (шістнадцять тисяч вісімсот) гривень 00 коп., яка складається з: 8000 грн. - заборгованість по кредиту; 8800,00 грн. - заборгованість по процентах.

Стягнути з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінфорс» (код ЄДРПОУ 41717584, адреса місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Іоана Павла ІІ, буд. 4/6, корп. В, каб 508-2) витрати по сплаті судового збору в розмірі 2684 (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири) грн. 00 коп. та витрати на правничу допомогу в розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених цим Кодексом, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Позивач має право оскаржити заочне рішення шляхом подачі апеляційної скарги до Кропивницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя Ю.В. Молонова

Часті запитання

Який тип судового документу № 119039098 ?

Документ № 119039098 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119039098 ?

Дата ухвалення - 14.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119039098 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119039098 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 119039098, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Судове рішення № 119039098, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області було прийнято 14.05.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 119039098 відноситься до справи № 398/4901/23

Це рішення відноситься до справи № 398/4901/23. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119039096
Наступний документ : 119039099