Ухвала суду № 119034544, 15.05.2024, Фрунзенський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
15.05.2024
Номер справи
645/1355/24
Номер документу
119034544
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 645/1355/24

Провадження № 6/645/111/24

У Х В А Л А

іменем України

15 травня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого судді Шарка О.П.

за участю секретаря судових засідань Мухіна В.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» про заміну сторони виконавчого провадження, стягувач - Акціонерне товариство «Ідея банк», боржник ОСОБА_1 , , заінтересована особа: Приватний виконавець виконавчого округу Харківської області Цимбал Сергій Володимирович,

в с т а н о в и в:

Товариство з обмеженою відповідальністюФінансова компанія«Європейська агенціяз повернення боргів»звернулося до суду з заявою, в якій просить суд замінити стягувача Акціонерне товариство «Ідея Банк» у виконавчому провадженні з примусового виконання виконавчого напису № 642, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенком Євгеном Михайловичем, щодо стягнення з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Ідея Банк» заборгованості за кредитним договором та плати за вчинення виконавчого напису, на його правонаступника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» (код ЄДРПОУ 35625014, юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Симона., Петлюри, 30, Реквізити IBAN № НОМЕР_1 у АТ «ТАСкомбанк»).

В обгрунтування заяви зазначили, що 21.04.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенком Євгеном Михайловичем видано виконавчий напис № 642 про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ «Ідея Банк» заборгованості за кредитним договором та плати за вчинення виконавчого напису. У Приватного виконавця виконавчого округу Харківської області Цимбала Сергія Володимировича на примусовому виконанні перебуває виконавче провадження № 62358008 з примусового виконання виконавчого напису № 642 про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ «Ідея Банк» заборгованості за кредитним договором та плати за вчинення виконавчого напису. 17 листопада 2023 року між АТ «Ідея Банк» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ' «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ' З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» укладено Договір факторингу № 17112023, відповідно до умов якого право грошової вимоги за кредитним договором № Z62.00506.005255780від 13травня 2019р.,укладеним міжАТ «ІдеяБанк» та ОСОБА_1 , перейшло до ТОВ «ФК «ЄАПБ Згідно п. 2.1. Договору факторингу за цим Договором АТ «Ідея Банк» відступає ТОВ «ФК «ЄАПБ», а ТОВ «ФК «ЄАПБ» приймає Права Вимоги та в їх оплату зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження АТ «Ідея Банк» за плату та на умовах, визначених цим Договором. Відповідно до п. 2.2. Договору факторингу Права Вимоги, які АТ «Ідея Банк» відступає ТОВ «ФК «ЄАПБ» за цим Договором, відступаються (передаються) в розмірі Заборгованості Боржників перед АТ «Ідея Банк», та визначені в друкованому Реєстрі Боржників, що підписується Сторонами в день укладення цього Договору та в Реєстрі Боржників в електронному вигляді, що надсилається разом з Актом приймання - передачі Реєстру Боржників в електронному вигляді АТ «Ідея Банк» ТОВ «ФК «ЄАПБ» в електронному вигляді засобами корпоративного зв`язку в день укладання цього Договору. Друкований Реєстр Боржників після належного його підписання вважається невід`ємною частиною цього Договору. Відповідно до Реєстру боржників до Договору факторингу ТОВ «ФК «ЄАПБ» набуло права грошової вимоги до ОСОБА_1 за кредитним договором № Z62.00506.005255780від 13травня 2019р.,в сумі27405.36грн.,з яких:11681грн.54коп. заборгованістьза основнимборгом,5711грн.53коп. заборгованістьза відсотками,10012грн.29коп. заборгованістьза комісією,0грн.00коп. заборгованістьза пенею.Всі нарахування,що відбувалисьдо датиотримання ТОВ«ФК «ЄАПБ»права грошовоївимоги здійснювалисьбезпосередньо АТ«Ідея Банк»станом надень відступленняправа вимоги.ТОВ «ФК«ЄАПБ» нездійснювалося жоднихдодаткових нарахувань,умови кредитногодоговору водносторонньому порядкуне змінювалися.Згідно п. 5.1. Договору факторингу Права Вимоги і вважаються такими, що перейшли від АТ «Ідея Банк» до ТОВ «ФК «ЄАПБ» саме в день підписання Сторонами друкованого Реєстру Боржників та Договору за допомогою сервісу електронного документообігу «Вчасно», за умови виконання ТОВ «ФК «ЄАПБ» зобов`язань передбачених п. 4.1. цього Договору.

Представник Товариства зобмеженою відповідальністю«Фінансова компанія«Європейська агенціяз поверненняборгів» в судове засідання не з`явився, в матеріалах заяви міститься клопотання про проведення судового засідання без участі представника заявника, заяву підтримав.

Інші учасники справи про дату розгляду справи були повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Оскільки відповідно до ч. 3ст. 442 Цивільного процесуального кодексу Українинеявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження, суд вважає за можливе розглянути заяву без участі представників учасників справи.

Враховуючи, що розгляд справи відбувався у відсутність сторін, відповідно до ч. 2ст. 247 ЦПК Українифіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що дана заява підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимогст. 55 ЦПК Україниу разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно з п. 1 ч. 1ст. 512 ЦК Україникредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ч. 1, 2ст. 442 ЦПК Україниу разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Оскільки тільки вЦПК Україниврегульовано правило заміни сторони виконавчого провадження, порушеного через необхідність виконання рішення «несудового» органу, можна зробити такий висновок: заява про заміну сторони виконавчого провадження, відкритого на виконання виконавчого напису нотаріуса, підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства.

Виконавчий напис нотаріуса є різновидом виконавчого документа в розумінністатті 3 Закону № 1404-VIIІ, який є відмінним від виконавчого листа за формою, змістом, а також суб`єктом та процедурою видання, отже, положення частини п`ятоїстатті 442 ЦПК Українине можуть бути застосовані за аналогією у випадку заміни сторони у виконавчому написі нотаріуса, виконавче провадження за яким ще не відкрито.

З урахуванням наведеного Велика Палата Верховного Суду у постанові від 12.10.2022 у справі № 183/4196/21 відступила від висновків, викладених у постановах Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 28.10.2021 у справі № 280/456/20 (провадження № К/9901/32676/20) та від 22.07.2019 у справі № 822/1659/18 (провадження № К/9901/63678/18), про те, що заява про заміну сторони виконавчого провадження, подана щодо виконавчого провадження, відкритого на виконання виконавчого напису нотаріуса, повинна розглядатись у порядку адміністративного судочинства.

Велика Палата Верховного Суду звернула увагу на те, що при розгляді справ необхідно встановити фактичні обставини справи, зокрема чи було звернуто до примусового виконання та відкрито виконавче провадження за виконавчим написом нотаріуса.

Заміна сторони у виконавчому написі, вчиненому нотаріусом, та заміна сторони у виконавчому провадженні з примусового виконання виконавчого напису нотаріуса є відмінними правовими категоріями, оскільки заміна сторони у виконавчому провадженні є можливою виключно у разі відкриття відповідного виконавчого провадження, що передбачено спеціальним правиломстатті 15 Закону України «Про виконавче провадження».

Імперативними приписами частини п`ятоїстатті 442 ЦПК Українивстановлено, що положення цієї статті застосовуються також у разі виникнення потреби у заміні боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Велика Палата Верховного Суду в контексті фактичних обставин справи та зумовленого ними застосування норм процесуального права зазначила, що до відкриття виконавчого провадження у порядку, визначеномустаттею 442 ЦПК України, може бути замінено боржника або стягувача лише у виконавчому листі, яким у системному розумінні з пунктом 1 частини першоїстатті 3 Закону України «Про виконавче провадження»є виконавчий документ, виданий судом у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, ухвалених у цивільних справах, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів.

Виконавчий напис нотаріуса є різновидом виконавчого документа в розумінністатті 3 Закону України «Про виконавче провадження», який є відмінним від виконавчого листа за формою, змістом, а також суб`єктом та процедурою видання, отже, положення частини п`ятоїстатті 442 ЦПК Українине можуть бути застосовані за аналогією у випадку заміни сторони у виконавчому написі нотаріуса, виконавче провадження за яким ще не відкрито.

21.04.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенком Євгеном Михайловичем видано виконавчий напис № 642 про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ «Ідея Банк» заборгованості за кредитним договором та плати за вчинення виконавчого напису.

У Приватного виконавця виконавчого округу Харківської області Цимбала Сергія Володимировича на примусовому виконанні перебуває виконавче провадження № 62358008 з примусового виконання виконавчого напису № 642 про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ «Ідея Банк» заборгованості за кредитним договором та плати за вчинення виконавчого напису.

17 листопада 2023 року між АТ «Ідея Банк» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ' «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ' З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» укладено Договір факторингу № 17112023, відповідно до умов якого право грошової вимоги за кредитним договором № Z62.00506.005255780від 13травня 2019р.,укладеним міжАТ «ІдеяБанк» та ОСОБА_1 , перейшло до ТОВ «ФК «ЄАПБ Згідно п. 2.1. Договору факторингу за цим Договором АТ «Ідея Банк» відступає ТОВ «ФК «ЄАПБ», а ТОВ «ФК «ЄАПБ» приймає Права Вимоги та в їх оплату зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження АТ «Ідея Банк» за плату та на умовах, визначених цим Договором.

Відповідно до п. 2.2. Договору факторингу Права Вимоги, які АТ «Ідея Банк» відступає ТОВ «ФК «ЄАПБ» за цим Договором, відступаються (передаються) в розмірі Заборгованості Боржників перед АТ «Ідея Банк», та визначені в друкованому Реєстрі Боржників, що підписується Сторонами в день укладення цього Договору та в Реєстрі Боржників в електронному вигляді, що надсилається разом з Актом приймання - передачі Реєстру Боржників в електронному вигляді АТ «Ідея Банк» ТОВ «ФК «ЄАПБ» в електронному вигляді засобами корпоративного зв`язку в день укладання цього Договору.

Друкований Реєстр Боржників після належного його підписання вважається невід`ємною частиною цього Договору.

Відповідно до Реєстру боржників до Договору факторингу ТОВ «ФК «ЄАПБ» набуло права грошової вимоги до ОСОБА_1 за кредитним договором № Z62.00506.005255780від 13травня 2019р.,в сумі27405.36грн.,з яких:11681грн.54коп. заборгованістьза основнимборгом,5711грн.53коп. заборгованістьза відсотками,10012грн.29коп. заборгованістьза комісією,0грн.00коп. заборгованістьза пенею.Всі нарахування,що відбувалисьдо датиотримання ТОВ«ФК «ЄАПБ»права грошовоївимоги здійснювалисьбезпосередньо АТ«Ідея Банк»станом надень відступленняправа вимоги.ТОВ «ФК«ЄАПБ» нездійснювалося жоднихдодаткових нарахувань,умови кредитногодоговору водносторонньому порядкуне змінювалися.

Згідно п. 5.1. Договору факторингу Права Вимоги і вважаються такими, що перейшли від АТ «Ідея Банк» до ТОВ «ФК «ЄАПБ» саме в день підписання Сторонами друкованого Реєстру Боржників та Договору за допомогою сервісу електронного документообігу «Вчасно», за умови виконання ТОВ «ФК «ЄАПБ» зобов`язань передбачених п. 4.1. цього Договору.

Доказів того, що виконавче провадження закінчено, матеріали справи не містять.

Також, у матеріалах справи відсутні документи, які б свідчили про визнання договорів відступлення недійсними, або заперечення учасниками справи факту правомірності укладення цих договорів.

З огляду на викладене, суд вважає вимогу про заміну сторони виконавчого провадження Акціонерне товариство «Ідея Банк» у виконавчому провадженні з примусового виконання виконавчого напису № 642, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенком Євгеном Михайловичем, щодо

стягнення з ОСОБА_1 заборгованості за кредитним договором та плати за вчинення виконавчого напису, на його правонаступника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» правомірною, у зв`язку із доведенням факту відступлення первісним кредитором новому кредитору права вимоги за правочином, що надає новому кредитору право звернення до суду із заявою про заміну стягувача на стадії виконання виконавчого напису нотаріуса.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що заява про заміну сторони виконавчого провадження є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.260,261,354,442 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» про заміну сторони виконавчого провадження, стягувач, Акціонерне товариство «Ідея банк», боржник ОСОБА_1 , , заінтересована особа: Приватний виконавець виконавчого округу Харківської області Цимбал Сергій Володимирович- задовольнити.

Замінити стягувача Акціонерне товариство «Ідея Банк» у виконавчому провадженні з примусового виконання виконавчого напису № 642, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенком Євгеном Михайловичем, щодо

стягнення з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Ідея Банк» заборгованості за кредитним договором та плати за вчинення виконавчого напису, на його правонаступника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» (код ЄДРПОУ 35625014, юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Симона., Петлюри, 30, Реквізити IBAN № НОМЕР_1 у АТ «ТАСкомбанк»).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Харківського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня складання судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала не були вручені у день його (її) проголошення або складання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: на ухвали суду якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

З інформацією щодо тексту судового рішення учасники справи можуть отримати за веб-адресою Єдиного державного реєстру судових рішень: http://www.reyestr.court.gov.ua.

Суддя Фрунзенського районного

суду м. Харкова О.П.Шарко

Часті запитання

Який тип судового документу № 119034544 ?

Документ № 119034544 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119034544 ?

Дата ухвалення - 15.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119034544 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119034544 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 119034544, Фрунзенський районний суд м. Харкова

Судове рішення № 119034544, Фрунзенський районний суд м. Харкова було прийнято 15.05.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 119034544 відноситься до справи № 645/1355/24

Це рішення відноситься до справи № 645/1355/24. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119034541
Наступний документ : 119034547