Постанова № 119034380, 15.05.2024, Ленінський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
15.05.2024
Номер справи
642/2175/24
Номер документу
119034380
Форма судочинства
Справи про адміністративні правопорушення
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

15.05.2024

Справа № 642/2175/24

Провадження №3/642/880/24

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

15 травня 2024 року суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М., розглянувши матеріал про притягнення до адміністративної відповідальності, який надійшов до суду з Управління патрульної поліції в Харківській області ДПП у відношенні

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, РНОКПП: НОМЕР_1 , тимчасово не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

за ч.3 ст.126 КУпАП, -

ВСТАНОВИВ:

12 квітня 2024 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Харків, вул.Чоботарська, буд.27, водій ОСОБА_1 керував транспортним засобом Nissan Leaf, н.з. НОМЕР_2 будучи обмеженим в праві керування транспортними засобами на підставі постанови державного виконавця Київського відділу державної виконавчої служби міста Харкова Головного територіального управління юстиції в Харківській області від 10.04.2019 ВП № 57947511, чим порушив ст. 15 Закону України «Про дорожній рух», за що передбачена відповідальність за ч. 3 ст.126 КУпАП.

ОСОБА_1 неодноразово повідомлявся про час та місце розгляду справи (09.05.2024, 15.05.2024) належним чином - належним чином - шляхом направлення судових повісток на відомий номер мобільного телефону, в матеріалах справи мається довідка про доставку смс-повідомлення направлення судових повісток за адресою місця проживання, яка зазначена в протоколі про адміністративне правопорушення, а також шляхом розміщення повідомлення про виклик на веб-сайті «Судова влада України».

В судове засідання правопорушник не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, клопотань про відкладення розгляду справи від нього не надходило, хоча йому достеменно було відомо про знаходження справи у провадженні Ленінського районного суду м. Харкова.

В рішенні Європейського суду з прав людини від 03.04.2008 у справі «Пономарьов проти України» наголошено, що сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження.

Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях, зокрема, «Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії» від 07 липня 1989 року, виходить з того, що у випадках коли поведінка учасників судового засідання свідчить про умисний характер їх дій направлений на невиправдане затягування процесу чи зловживання своїм процесуальним правом, суд має реагувати на вказані випадки законними засобами, аби не було знівельовано ключовий принцип - верховенство права, в тому числі проводити судове засідання у відсутність особи, якщо таке затягування може нашкодити справі чи іншим учасникам справи.

З огляду на те, що особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, була обізнана про складання щодо неї протоколу про адміністративне правопорушення, про що свідчить відмітка у ньому про те, що розгляд адміністративної справи відбудеться за сповіщенням суду, не вживала заходів для явки до суду, не подавала письмових заперечень проти протоколу, її поведінка може свідчити про свідоме затягування розгляду справи з метою спливу строку притягнення до адміністративної відповідальності, передбаченого ст. 38 КУпАП.

Враховуючи викладене, а також те, що законом передбачений скорочений термін притягнення особи до адміністративної відповідальності за ст.126 КУпАП, суд вважає можливим розглянути справу за відсутності ОСОБА_1 на підставі наявних у справі доказів. Також, право особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, зокрема, за ч.3ст.126 КУпАП, на особисту участь у розгляді її справи чи участь її адвоката, встановлене частиною першоюстатті 268 КУпАП, не є абсолютним. Законом визначено випадки, коли справа не може розглядатися за відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, однак розгляд справи за ч.3ст.126КУпАП не належить до цих випадків.

При цьому ОСОБА_1 протокол складений відносно нього підписав, в поясненнях вказав, що думав обмеження вже зняті.

Таким чином, судом було вжито належні заходи для виклику ОСОБА_1 до суду та реалізації в такий спосіб його права приймати участь в розгляді справи.

Суд, дослідивши матеріали справи, встановив наступне.

Поняття справедливого судового розгляду передбачає можливість для особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, бути присутнім на засіданні. Ця можливість випливає із об`єкта і цілі ст. 6 ЄКПЛ, оскільки здійснення прав, гарантованих ст.6 Конвенції, передбачає можливість вказаної особи бути вислуханою, а також необхідність перевірити точність її тверджень і спів ставити їх з матеріалами судової справи.

Таким чином, доступ до суду є аспектом права на справедливий суд, порушення якого (права на доступ) неодноразово визнавалось ЄСПЛ, зокрема в справах «Кутіч проти Хорватії», заява № 487778\99 п.25. ЄСПЛ 2002-11, «Меньшакова проти України», заява № 377\02 від 08.04.2010 р.

Провадження у справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності.

Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.

Додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення забезпечується систематичним контролем з боку вищестоящих органів і посадових осіб, правом оскарження, іншими встановленими законом способами.

Відповідно до ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбаченні цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

Порядок дорожнього руху на території України, відповідно до Закону України «Про дорожній рух» від 30 червня 1993 року № 3353, встановлений Правилами дорожнього руху, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306.

Згідно з п. 1.1 Правил дорожнього руху України вони, відповідно до Закону України «Про дорожній рух», встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України.

Відповідно до п. 1.9 Правил дорожнього руху України, особи, які порушують ці Правила, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Статтею 14 Закону України «Про дорожній рух» встановлено, що учасники дорожнього руху зобов`язанні знати і неухильно дотримуватися вимог цього закону, Правил дорожнього руху та інших нормативних актів з питань безпеки дорожнього руху, створювати безпечні умови для дорожнього руху, не завдавати своїми діями або бездіяльністю шкоди підприємствам, установам, організаціям і громадянам, виконувати розпорядження органів державного нагляду та контролю щодо дотримання законодавства про дорожній рух.

Згідно з ст. 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Положеннями ч. 9ст. 71 Закону України «Про виконавче провадження»передбачено, щоза наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, державний виконавець виносить, зокрема, вмотивовану постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.

Частиною 3 ст. 126 КУпАП передбачена відповідальність за керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами.

Обставини вчинення правопорушення підтверджується матеріалами справи, а саме: протоколом про адміністративне правопорушення серії ААД № 901281 від 12.04.2024 року, постановою державного виконавця про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі від 10.04.2019 ВП № 57947511, рапортом, довідкою інспектора ВАП УПП в Харківській області, дисками з відеозаписами.

Зокрема з постанови державного виконавця вбачається, що 01.03.2018 відкрите виконавче провадження по виконанню виконавчого листа Балаклійського районного суду Харківської області №2/2001/480/2012 виданого 21.06.2012.

Факт необізнаності особи про прийняте державним виконавцем тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом не є підставою для виправдання особи. Так ОСОБА_1 знав про наявність у нього дитини, яку він зобов`язаний утримувати. Він також знав про борг і його розмір зі сплати аліментів.

Згідно виконавчого листа ОСОБА_1 має сплачувати аліменти на користь ОСОБА_2 на утримання неповнолітньої доньки, за період з 20.06.2018 по 01.04.2019 заборгованість по виконавчому листу становить 19029,23 грн. Тому встановлено обмеження до погашення заборгованості.

Суддя, повно та всебічно дослідивши адміністративний матеріал, дійшов висновку про те, що в діях ОСОБА_1 наявний склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.3 ст.126 КУпАП.

Згідно положень ст.23 КУпАП, адміністративні стягнення є мірою відповідальності і застосовуються з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобіганню вчинення нових правопорушень, як самим правопорушником, так і іншими особами.

Вирішуючи питання про накладення адміністративного стягнення на ОСОБА_1 за вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 126 КУпАП, враховуючи умови та характер вчиненого адміністративного правопорушення, вважаю за необхідне та достатнє застосувати, адміністративне стягнення, в межах мінімальної санкції ч. 3 ст.126 КУпАП, у виді позбавлення права керування транспортними засобами на строк три місяці.

Відповідно до ст. 40-1 КУпАП з особи, на яку накладено адміністративне стягнення слід стягнути судовий збір у сумі 605 грн. 60 коп.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.23,33,34, 126,251,283-284 КУпАП, -

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, РНОКПП: НОМЕР_1 , визнати винним в скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 126 КУпАПта піддати адміністративному стягненню у виді позбавлення права керування транспортними засобами строком на 3 (три) місяці.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, РНОКПП: НОМЕР_1 судовий збір у розмірі 605 (шістсот п`ять) грн. 60 коп. на користь держави (отримувач коштів ГУК Харків обл/мХар Холодног/22030101, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), р/р UA088999980313101206000020656, код 22030101, ЄДРПОУ 37874947).

Постанова може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 10 днів з дня винесення постанови.

Постанова може бути пред`явлена до виконання протягом трьох місяців з наступного дня після набрання нею законної сили.

Суддя А.М. Гримайло

Часті запитання

Який тип судового документу № 119034380 ?

Документ № 119034380 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 119034380 ?

Дата ухвалення - 15.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119034380 ?

Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119034380 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 119034380, Ленінський районний суд м. Харкова

Судове рішення № 119034380, Ленінський районний суд м. Харкова було прийнято 15.05.2024. Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 119034380 відноситься до справи № 642/2175/24

Це рішення відноситься до справи № 642/2175/24. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119034377
Наступний документ : 119034389