Рішення № 118975833, 13.05.2024, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Дата ухвалення
13.05.2024
Номер справи
398/1207/24
Номер документу
118975833
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №: 398/1207/24

провадження №: 2-о/398/121/24

РІШЕННЯ

Іменем України

"13" травня 2024 р. м. Олександрія

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області у складі:

головуючого судді Стручкової Л.І.,

з участі секретаря судового засідання Дудченко О.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Олександрії цивільну справу за заявою ОСОБА_1 , заінтересована особа: Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, про встановлення факту належності правовстановлюючого документа,

ВСТАНОВИВ:

В березні2024року ОСОБА_1 ,в інтересахта відімені якоїдіє адвокатІсмайлова А.В.,звернулася досуду ззазначеною заявою,де проситьвстановити фактналежності їйправовстановлювального документу,в якомувідображаються відомостістосовно їїроботи,а саметрудової книжкисерії НОМЕР_1 .В обґрунтуваннязаявлених вимогзазначила,що з1982року розпочаласвою трудовудіяльність.В зв`язкуз досягненнямпенсійного вікута зметою оформленняпенсії завіком воназвернулася доОлександрійського відділуобслуговування громадян№4(сервіснийцентр)Головного управлінняПенсійного фондуУкраїни вКіровоградській області длявизначення правана призначенняпенсії завіком. За результатами розгляду поданих нею документів, який здійснено за принципом екстериторіальності ГУ ПФУ в Дніпропетровській області, їй було відмовлено в призначенні пенсії, так як запис про зміну прізвища в ній зроблено з порушенням Інструкції про порядок ведення трудових книжок. В позасудовому порядку не має можливості усунути дані розбіжності, в зв`язку з чим змушений доводити факт належності правовстановлюючого документу в судовому порядку.

Ухвалою Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 13.03.2024 року у справі відкрито провадження, справу призначено до судового розгляду в порядку окремого провадження (а.с.21).

Представник заявника ОСОБА_1 адвокат Ісмайлова А.В. надала заяву про розгляд справи без її та заявника участі, вимоги підтримує та просить задовольнити їх в повному обсязі (а.с.18, 29).

Заінтересована особа Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області,належним чиномповідомлене прочас,дату тамісце судовогозасідання свогопредставника всудове засіданняне направила. Ніяких заяв не надходило. (а.с.28).

Суд, дослідивши матеріали справи, повно та всебічно з`ясувавши обставини справи, розглянувши надані докази, оцінивши їх належність, допустимість, достовірність, а також достатність і взаємний зв`язок у сукупності, вважає, що заявлені вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.7 ст.19 ЦПК України, окреме провадження призначене для розгляду справ про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов для здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Згідно п.6 ч.1 ст.315 ЦПК України, суд розглядає справи про встановлення факту належності правовстановлюючих документів особі, прізвища ім`я та по-батькові, місце і час народження, що зазначені в документі не збігається з ім`ям, по-батькові, прізвища, місце і час народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або паспорті.

Відповідно до роз`яснення п.12 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 року №5 «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення», при розгляді справи про встановлення факту належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім`я, по батькові, місце і час народження якої, зазначені в документі, не збігаються з ім`ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, вказаними у свідоцтві про народження або в паспорті, у тому числі, факту належності правовстановлюючого документа, в якому допущені помилки у прізвищі, імені, по батькові або замість імені чи по батькові зазначені ініціали суд повинен запропонувати заявникові подати докази про те, що правовстановлюючий документ належить йому і що організація, яка видала документ, не має можливості внести до нього відповідні виправлення. Разом з тим, цей порядок не застосовується, якщо виправлення в таких документах належним чином не застережені або ж їх реквізити нечітко виражені внаслідок тривалого використання, неналежного зберігання, тощо. Це є підставою для вирішення питання про встановлення факту, про який йдеться в документі, відповідно до чинного законодавства.

Згідно копії паспорту громадянина України серія НОМЕР_2 , виданого 18.12.2000 року, прізвище, ім`я, по батькові заявниці зазначене українською мовою « ОСОБА_1 », дата народження « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.5).

З світлокопії свідоцтва про народження серії НОМЕР_3 вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 народилася ОСОБА_2 (а.с.8).

Довідкою №138 від 09.02.2015 року підтверджено, що ОСОБА_2 дійсно навчалася в Олександрійському технічному училищі №3 (нині Олександрійський професійний ліцей, реорганізація проведена згідно наказу Міністерства освіти і науки України №490 від 30.08.2002 року) на денній формі навчання з 01 вересня 1981 року (Наказ №94-к від 01.09.1981 року) по 16 липня 1982 року (Наказ №88-к від 16.07.1982 року) за професією «Продавець продовольчих товарів» (а.с.16).

16.01.1982 року ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уклала шлюб з ОСОБА_3 , після реєстрації шлюбу прізвище дружини « ОСОБА_4 », що підтверджується світлокопією свідоцтва про укладення шлюбу серії НОМЕР_4 (а.с.9).

Трудова книжка серії НОМЕР_1 заповнена 20.07.1982 року щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с.14).

06.06.1983 року шлюб між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 розірвано, після розірвання шлюбу прізвище дружини « ОСОБА_6 », що підтверджується світлокопією свідоцтва про розірвання шлюбу серії НОМЕР_5 (а.с.10).

Трудова книжка серії НОМЕР_1 заповнена 20.07.1982 року не містить відповідні відомості щодо зміни прізвища з « ОСОБА_4 » на « ОСОБА_6 » (а.с.14).

Попри зміну прізвища, заявник паспорт не змінила та 21.05.1985 року будучи за паспортом «Загородня» уклала шлюб з ОСОБА_7 , після реєстрації шлюбу прізвище дружини « ОСОБА_8 », що підтверджується світлокопією свідоцтва про укладення шлюбу серії НОМЕР_6 (а.с.11).

Трудова книжка серії НОМЕР_1 заповнена 20.07.1982 року містить відповідні відомості щодо зміни прізвища на « ОСОБА_8 » (а.с.14).

24.10.1988 року шлюб між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 розірвано, після розірвання шлюбу прізвище дружини « ОСОБА_8 », що підтверджується світлокопією свідоцтва про розірвання шлюбу серії НОМЕР_7 (а.с.12).

01.12.1988 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уклала шлюб з ОСОБА_10 , після реєстрації шлюбу прізвище дружини « ОСОБА_11 », що підтверджується світлокопією свідоцтва про укладення шлюбу серії НОМЕР_8 (а.с.13).

Трудова книжка серії НОМЕР_1 заповнена 20.07.1982 року містить відповідні відомості щодо зміни прізвища на « ОСОБА_11 » (а.с.14).

З листа Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області від 05.02.2024 року вбачається, що відмова ОСОБА_1 у призначенні пенсії за віком вмотивована управлінням неможливістю зарахувати до загального стажу періоду роботи по трудовій книжці НОМЕР_1 , оскільки запис прозміну прізвищав нійзроблено зпорушенням Інструкціїпро порядокведення трудовихкнижок(не прослідковується послідовність зміни прізвища за свідоцтвами про укладення/розірвання шлюбу) та період навчання (а.с.15).

Відповідно до п.2.13 Інструкції №58 зміна записів у трудових книжках про ПІБ і дату народження виконується роботодавцем за останнім місцем роботи на підставі документів (паспорта, свідоцтва про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу, про зміну прізвища, ім`я та по батькові тощо) і з посиланням на номер і дату цих документів.

Зазначені зміни вносяться на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки. Однією рискою закреслюється, наприклад, колишнє прізвище або ім`я, по батькові, дата народження і записуються нові дані з посиланням на відповідні документи на внутрішньому боці обкладинки і завіряються підписом керівника підприємства або печаткою відділу кадрів.

Під уповноваженим органом слід розуміти відділ кадрів або інший підрозділ установи, який здійснює оформлення приймання та звільнення працівників, або відповідальна особа установи, на яку покладено обов`язок ведення трудових книжок працівників (посадовою інструкцією).

Отже, відповідно до вищезазначених вимог Інструкції, запис до трудової книжки працівника щодо зміни прізвища повинен зробити роботодавець, в період роботи у якого працівник змінив своє прізвище.

Згідно копії трудової книжки серії НОМЕР_1 , заповненої відділом робочого забезпечення виробничого об`єднання «Олександріявугілля» 20.07.1982 року, прізвище ім`я та по-батькові власника трудової книжки вносилися роботодавцем з наданих заявником документів.

При цьому відповідно до вищезазначених вимог Інструкції, на першій сторінці (титульному аркуші) відомості про зміну прізвища після розірвання шлюбу 06.06.1983 року з «Загородня» на « ОСОБА_6 » не вносилися оскільки попри зміну прізвища, заявник паспорт не змінила та в подальшому уклала інший шлюб з ОСОБА_7 .

Встановлення даного факту має для заявника юридичне значення, оскільки трудова книжка є основним документом, що підтверджує трудовий стаж, а наявність розбіжностей у написанні прізвища заявника у вказаних документах, перешкоджає органам Пенсійного фонду зарахувати їй трудовий стаж.

Аналізуючи в сукупності всі докази по справі, суд вважає, що факт належності заявнику трудової книжки серії НОМЕР_1 , знайшов своє підтвердження під час судового розгляду, отже заява підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 294 ЦПК України при ухваленні судом рішення у справі окремого провадження судові витрати не відшкодовуються, якщо інше не встановлено законом.

Керуючись ст.ст. 10-13, 76-83, 258, 259, 263 - 265, 268, 293 - 294, 315, 319, 352, 354 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву ОСОБА_1 ,заінтересована особа:Головне управлінняПенсійного фондуУкраїни вДніпропетровській області,про встановленняфакту належностіправовстановлюючого документа - задовольнити.

Встановити факт належності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , правовстановлюючого документа - трудової книжки серії НОМЕР_1 .

Рішення суду може бути оскаржено шляхом подачі апеляційної скарги до Кропивницького апеляційного суду через Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області протягом тридцяти днів з дня складення повного рішення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення суду складено 13.05.2024 року.

Суддя Л.І. Стручкова

Часті запитання

Який тип судового документу № 118975833 ?

Документ № 118975833 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 118975833 ?

Дата ухвалення - 13.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118975833 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118975833 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 118975833, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Судове рішення № 118975833, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області було прийнято 13.05.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 118975833 відноситься до справи № 398/1207/24

Це рішення відноситься до справи № 398/1207/24. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 118975832
Наступний документ : 118975834