Рішення № 118956199, 09.05.2024, Житомирський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
09.05.2024
Номер справи
240/25709/22
Номер документу
118956199
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року м. Житомир справа № 240/25709/22

категорія 108010000

Житомирський окружний адміністративний суд у складі судді Шимоновича Р.М., розглянувши у письмовому провадженні адміністративну справу за позовом Заступника керівника Житомирської окружної прокуратури в інтересах держави до Житомирської міської ради про визнання протиправною бездіяльності, зобов`язання вчинити дії,

встановив:

До Житомирського окружного адміністративного суду звернувся Заступник керівника Житомирської окружної прокуратури в інтересах держави із позовом, у якому просить:

- визнати протиправною бездіяльність Житомирської міської ради щодо не приведення штатної чисельності служби (управління) у справах дітей Житомирської міської ради відповідно до вимог статті 4 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей";

- зобов`язати Житомирську міську раду вжити заходів, спрямованих на приведення штатної чисельності служби (управління) у справах дітей Житомирської міської ради відповідно до вимог статті 4 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей".

Обгрунтовано позовні вимоги тим, що протиправна бездіяльність відповідача, яка полягає у затвердженні штатної чисельності працівників служби (управління) у справах дітей меншої, ніж передбачено законодавством, призводить до неможливості належного соціального захисту дітей вразливих категорій, профілактики правопорушень серед дітей та інших послуг у сфері охорони дитинства.

Ухвалою Житомирського окружного адміністративного суду від 16.11.2022 відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Відповідач подав до суду відзив на позовну заяяву, у якому просить відмовити у задоволенні позовних вимог. Вважає, що штатна чисельність служби у справах дітей Житомирської міської ради відповідає вимогам чинного законодавства.

У свою чергу, позивач подав до суду відповідь на відзив, у якій стверджує, що відповідачем допущено протиправну бездіяльність щодо приведення штатної чисельності відповідно до нормативів, установлених ст. 4 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей".

Дослідивши матеріали адміністративної справи, суд встановив наступні обставини.

Рішенням сорок четвертої сесії сьомого скликання Житомирської міської ради від 18.12.2018 №1260 "Про внесення змін до положень виконавчих органів ради" затверджено положення про службу (управління) у справах дітей Житомирської міської ради у новій редакції.

Розпорядженням міського голови від 18.01.2021 №39 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" затверджено штат служби (управління) у справах дітей Житомирської міської ради у кількості 18 штатних одиниць, зокрема, згідно із додатком 15 до вказаного розпорядження, утворено три відділи.

Як вбачається з листа Житомирської міської ради від 15.03.2022 №18/1040 на території міста Житомир станом на 01.01.2021 проживало 49517 дітей, укомплектованість складала 75% від визначеної законодавством норми.

У позовній заяві зазначено, що Законом України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" нормативно визначено нижню межу штатної чисельності відповідних органів опіки і піклування, що у випадку служби (управління) у справах дітей Житомирської міської ради, з огляду на кількість проживаючих в територіальній громаді дітей, становить 24 працівника.

Однак, як свідчить зміст розпорядження Житомирського міського голови №39 від 18.01.2021, затверджена відповідачем штатна кількість працівників служби (управління) у справах дітей Житомирської міської ради не відповідала такій нормативній вимозі та в цій частині суперечила частині сьомій статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей».

З метою встановлення причин невідповідності штатної кількості працівників служби у справах дітей Житомирської міської ради вимогам Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» та вжитих заходів на їх усунення, окружною прокуратурою на адресу відповідача надіслано лист №51-84-5271вих-21 від 21.09.2021 про надання інформації з вищеозначених питань.

У відповідь Житомирська міська рада на адресу окружної прокуратури надіслано лист №36/4546 від 28.09.2021, яким вказано, що приведення кількості працівників сдужби у справах дітей міської ради визначеної законодавством норми може бути розглянута при формуванні бюджету на 2022 рік.

З метою встановлення вжитих заходів після формування бюджету на 2022 рік, окружною прокуратурою на адресу відповідача надіслано повторний лист від 26.01.2022 №51-84-792вих-22 на який отримано відповідь від 15.03.2022 №18/1040, згідно якої, за кількістю дітей, яка проживає у місті Житомир станом на 01.01.2021 становила 49517, укомплектованість служби складає 75% від визначеної законодавством норми. Разом з тим, зазначено, що при скороченні у 2021 році загальної штатної чисельності виконавчих органів ради з 559, 5 одиниць станом на 01.01.2021 до 507, 5 одиниць станом на 01.07.2021 кількісний склад працівників (управління) у справах дітей Житомирської міської ради зменшенню не підлягав. Також, уточнено, що в 2022 році штат збільшений на 1 одиницю на підставі розпорядження міського голови від 10.01.2022 №6 та складає 19 працівників.

04.10.2022 №51-84-6352вих22 Житомирською окружною прокуратурою на адресу виконавчого комітету Житомирської міської ради скеровано повторний лист з проханням проінформувати чи приведено у відповідність до вимог закону штатну чисельність працівників служби (управління) у справах дітей Житомирської міської ради. зі змісту отриманої відповіді від 07.10.2022 №18/3662 встановлено, що станом на 01.07.2022 у м.Житомирі кількість дітей становила 49963, що нормативно відповідає штатній чисельності працівників служби в 24 одиниці. Разом з тим, на момент надання відповіді штатна чисельність служби (управління) у справах дітей Житомирської міської ради складає 19 осіб, що становить 79 % від визначеної законодавством норми.

Вважаючи протиправною бездіяльність відповідача, позивач звернувся до суду з цим позовом.

Визначаючись щодо заявлених позовних вимог, суд виходить з наступного.

Закон України "Про охорону дитинства" визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет, що має важливе значення для забезпечення національної безпеки України, ефективності внутрішньої політики держави, і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров`я, освіту, соціальний захист, всебічний розвиток та виховання в сімейному оточенні встановлює основні засади державної політики у цій сфері, що ґрунтуються на забезпеченні найкращих інтересів дитини.

Відповідно до статті 5 Закон України "Про охорону дитинства" основні засади охорони дитинства та державну політику у цій сфері визначає Верховна Рада України шляхом затвердження відповідних загальнодержавних програм.

Проведення державної політики щодо охорони дитинства, розробку і здійснення цільових загальнодержавних програм соціального захисту та поліпшення становища дітей, підтримки сімей з дітьми, координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у цій сфері забезпечує Кабінет Міністрів України. Щорічно Кабінет Міністрів України звітує Верховній Раді України про стан демографічної ситуації в Україні, становище дітей та тенденції його змін у ході впроваджених соціально-економічних перетворень.

Відповідно до частин 1, 5, 6 статті 23-1 Закону України "Про охорону дитинства" усі дії щодо дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, спрямовуються на захист прав та інтересів дитини, усунення причин таких обставин і забезпечення безпечних умов її утримання та виховання, надання їй та її батькам комплексу необхідних послуг та соціальної допомоги.

У разі якщо повернення дитини до батьків, інших законних представників є неможливим чи суперечить її інтересам, органи опіки та піклування здійснюють заходи щодо надання дитині статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, захисту її житлових та майнових прав, влаштування в одну із форм виховання, яка найбільше відповідає найкращим інтересам дитини.

Порядок діяльності органів опіки та піклування з питань захисту прав дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, визначається Кабінетом Міністрів України.

Згідно з частиною 1 статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" діти, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, мають право на особливий захист і допомогу з боку держави.

Конституція України та Конвенція ООН про права дитини, а також Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" визначають правові основи діяльності органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей, на які покладається здійснення соціального захисту і профілактики правопорушень серед осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку.

Згідно з абзацом 2 частини 1 статті 1 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" здійснення соціального захисту дітей і профілактики серед них правопорушень покладається в межах визначеної компетенції на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сім`ї та дітей, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері сім`ї та дітей, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері сім`ї та дітей, відповідні структурні підрозділи обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських і районних у містах рад.

Відповідно до статті 4 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" штатна чисельність працівників районних, міських, районних у містах служб у справах дітей установлюється з розрахунку один працівник служби не більше ніж на одну тисячу дітей, які проживають у районі, та не більше ніж на дві тисячі дітей, які проживають у місті, районі у місті. Штатна чисельність працівників служб у справах дітей виконавчих органів сільських, селищних рад відповідних територіальних громад встановлюється з розрахунку один працівник служби не більше ніж на одну тисячу дітей, але не менше одного працівника на об`єднану територіальну громаду.

Як вбачається з листа Житомирської міської ради від 15.03.2022 №18/1040 на території міста Житомир станом на 01.01.2021 проживало 49517 дітей.

Відповідно до підпунктів 6, 8 пункту "б" частини 1 статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать делеговані повноваження: забезпечення школярів із числа дітей-сиріт, дітей з інвалідністю/осіб з інвалідністю I-III групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям", які навчаються в державних і комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками, створення умов для самоосвіти; вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу, закладах професійної (професійно-технічної) освіти та утримання учнів спеціальних закладів освіти, про надання пільг на утримання дітей у пансіонах закладів освіти, а також щодо оплати харчування дітей у закладах освіти (групах подовженого дня).

Згідно з статтею 12 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, покладаються на служби у справах дітей.

Служба у справах дітей:

- бере участь у здійсненні заходів щодо соціального захисту і захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і несе відповідальність за їх дотримання, а також координує здійснення таких заходів;

- оформляє документи на усиновлення і застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначених цим Законом;

- оформляє клопотання щодо переведення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на інші форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- здійснює контроль за умовами влаштування і утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- здійснює моніторинг діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- здійснює інші заходи стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Для здійснення функцій щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, у складі служби у справах дітей створюється окремий підрозділ, діяльність якого визначається в установленому порядку. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але має становити не менше двох осіб.

За частиною 1 статті 13 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" служба у справах дітей забезпечує створення і ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

При цьому, штатна чисельність працівників служби у справах дітей, яка не приведена у відповідність до вимог статті 4 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", на переконання суду, унеможливлює належне виконання повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування у сфері охорони дитинства, забезпечення соціальних та економічних прав дітей, в тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Наведені положення законодавства, у тому числі норми Закону України "Про охорону дитинства" та Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", зобов`язують органи місцевого самоврядування створювати служби у справах дітей для виконання відповідних повноважень з урахуванням вимог законодавства до їх штатної чисельності.

Формулювання частини сьомоїї статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», що цитується вище, передбачає правову норму, що встановлює необхідність визначення штатної чисельності працівників служб у справах дітей міських рад з розрахунку один працівник не більше ніж на дві тисячі дітей, які проживають у місті.

Наведена правова норма з точки зору лексичної семантики є єдиною, не містить протиставлень та виключень.

Отже, вказані вище обставини свідчить про невиконання відповідачем положень законодавства в частині штатного забезпечення служб у справах дітей за відсутності об`єктивних причин та перешкод для цього.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішується питання створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб`єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб).

Таким чином, незважаючи на існування відповідного, конкретно визначеного, нормативного обов`язку, наявності необхідних для його реалізації повноважень та відсутності об`єктивних перешкод, Житомирською міською радою, не забезпечено виконання вимог, передбачених частини сьомої статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», що є підставою для визнання такої бездіяльності протиправною (постанова Верховного Суду від 11.08.2020 у справі №320/5970/17).

При цьому, реальний захист порушених інтересів держави потребує виконання відповідачем покладеного на нього Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» зобов`язання шляхом збільшення штатної чисельності працівників служби (управління) у справах дітей Житомирської міської ради на п`ять штатних одиниць.

За таких обставин, встановлено наявність достатніх правових підстав для визнання в судовому порядку бездіяльності Житомирської міської ради протиправною та її зобов`язання вжити заходів, спрямованих на приведення штатної чисельності служби (управління) у справах дітей Житомирської міської ради відповідно до вимог статті 4 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей".

За нормами частин 1 та 2 статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Перевіривши юридичну та фактичну обґрунтованість доводів сторін, оцінивши докази суб`єкта владних повноважень та докази, надані відповідачем, суд доходить висновку про наявність підстав для задоволення даного позову.

Вирішуючи питання про розподіл судових витрат у справі, суд зазначає, що згідно з частиною 2 статті 139 КАС України при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

Оскільки докази про такі судові витрати суду не надано, то підстави для їх розподілу відсутні.

Керуючись ст.ст. 73-77, 90, 94, 139, 241, 245, 246, 250, 255, 295 КАС України, суд -

вирішив:

Адміністративний позов Заступника керівника Житомирської окружної прокуратури в інтересах держави (вул. Леха Качинського, 2, м.Житомир, 10014, ЄДРПОУ: 02909950) до Житомирської міської ради (майдан ім. С. П. Корольова, 4/2, м. Житомир, 10014, ЄДРПОУ: 13576954) про визнання протиправною бездіяльності, зобов`язання вчинити дії - задовольнити.

Визнати протиправною бездіяльність Житомирської міської ради щодо не приведення штатної чисельності служби (управління) у справах дітей Житомирської міської ради відповідно до вимог статті 4 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей".

Зобов`язати Житомирську міську раду вжити заходів, спрямованих на приведення штатної чисельності служби (управління) у справах дітей Житомирської міської ради відповідно до вимог статті 4 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей".

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Сьомого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено 09 травня 2024 року.

Суддя Р.М.Шимонович

Часті запитання

Який тип судового документу № 118956199 ?

Документ № 118956199 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 118956199 ?

Дата ухвалення - 09.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118956199 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118956199 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 118956199, Житомирський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 118956199, Житомирський окружний адміністративний суд було прийнято 09.05.2024. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 118956199 відноситься до справи № 240/25709/22

Це рішення відноситься до справи № 240/25709/22. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 118956198
Наступний документ : 118956200