Ухвала суду № 118753410, 30.04.2024, Господарський суд Полтавської області

Дата ухвалення
30.04.2024
Номер справи
917/171/24
Номер документу
118753410
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Капітана Володимира Кісельова, 1, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 61 04 21

E-mail: inbox@pl.arbitr.gov.ua, https://pl.arbitr.gov.ua/sud5018/

Код ЄДРПОУ 03500004

УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

30.04.2024 Справа № 917/171/24

за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Полтавазернопродукт", вул. Заводська 1, м.Глобине, Кременчуцький район, Полтавська область, 39000

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Райземінвест - 2017", вул. Центральна 45, с.Крива Руда, Семенівський район, Полтавська область, 38262

про стягнення грошових коштів

Суддя Кльопов І.Г.

Секретар Назаренко Я.А.

Представники сторін згідно протоколу судового засідання.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Полтавазернопродукт" звернулося до господарського суду Полтавської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Райземінвест - 2017" про стягнення 218633,57грн. безпідставно набутих коштів ( з врахуванням заяви про зменшення позовних вимог від 04.03.2024 за вхід. №2987 та №3002)

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 06.02.2024 суд ухвалив прийняти позовну заяву до розгляду і відкрити провадження у справі; справу розглядати в порядку загального позовного провадження, призначено підготовче засідання у справі на 05.03.2024.

21.02.2024 за вхід. № 2296 від відповідача надійшов відзив на позов. відповідач проти позову заперечує та просить суд відмовити у задоволенні позову.

26.02.2024 за вхід. № 2545 від позивача надійшла відповідь на відзив.

04.03.2024 за вхід. № 2893 від відповідача надійшли заперечення.

04.03.2024 за вхід. № 3006 від позивача надійшли доповнення до відповіді на відзив.

11.03.2024 за вхід. №3276 від відповідача надійшли додаткові заперечення.

14.03.2024 за вхід. №3506 від позивача надійшла заява на заперечення.

Разом з позовною заявою позивачем подано клопотання про витребування у відповідача доказів. Крім того, 14.03.2024 позивачем подано клопотання про витребування від відповідача докази по справі.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 14.03.2024 суд задовольнив клопотання позивача про витребування доказів.

18.03.2024 за вхід. № 3632 від позивача надійшла заява на заперечення.

21.03.2024 за вхід. № 3935 від відповідача надійшли заперечення щодо подання заяви на заперечення.

11.04.2024 за вхід. № 4936 та за вхід. № 4935 від позивача надійшли додаткові пояснення по справі.

16.04.2024 за вхід. № 5154 від відповідача надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання.

16.04.2024 за вхід. № 5154 від відповідача надійшло клопотання про призначення судової економічної експертизи.

16.04.2024 від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду клопотання про призначення судової економічної експертизи.

16.04.2024 за вхід. № 5218 від позивача надійшло клопотання про витребування у відповідача усі бухгалтерські та облікові (первинні) документи, якими обліковуються операції із обробітку землі, вирощення і реалізації урожаю для оцінки судом та визначення можливості призначення експертизи.

29.04.2024 за вхід. № 5934 від позивача надійшли заперечення на клопотання про призначення експертизи.

30.04.2024 за вхід. № 5983 від відповідача надійшло клопотання про призначення на вирішення експерта питань для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про судову експертизу", судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення.

Формулювання питань, які ставляться перед експертом, повинно, як правило, здійснюватись з урахуванням згаданих Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень і атестованих експертних методик, у яких зазначаються питання, на вирішення яких спрямовані ці методики та реєстр яких ведеться Міністерством юстиції України.

Питання, які ставляться перед експертом, мають бути сформульовані чітко, ясно і таким чином, щоб вони виключали неоднозначне їх розуміння й тлумачення та відповідали тим об`єктам і матеріалам, які направляються на експертизу.

Недопустимим є порушення перед експертом питань, вирішення яких не спрямовано на встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі.

В силу пункту 3.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, орієнтовний перелік питань, що можуть бути поставлені при проведенні відповідного виду експертизи, наведено в Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки і призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03.11.1998 за № 705/3145 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5).

Згідно з ч.ч. 4-7 ст. 99 ГПК України, питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта. Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Відповідно до ст. 100 ГПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи. Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об`єкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі). В ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків. У разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення призначений судом експерт невідкладно подає суду клопотання щодо його уточнення або повідомляє суд про неможливість проведення ним експертизи за поставленими питаннями.

Згідно ч.1 ст. 102 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.

В даному випадку, після підтвердження технічної можливості виконання експертного дослідження у вказаній судом експертній установі, прийняття ухвали до виконання та за клопотанням експерта судом будуть надані всі вказані експертом документи та матеріли, які необхідні для проведення експертного дослідження та складання відповідного висновку.

Згідно з ч. 3 ст. 102 ГПК України при визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

У разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з`ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні (частина 2 статті 102 Господарського процесуального кодексу України).

В рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Дульський проти України" (заява № 616 79/00) від 01.06.2006 зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що існують обставини для з`ясування яких необхідні спеціальні знання, а тому, вважає за необхідне призначити по справі експертизу, проведення якої слід доручити Полтавському відділенню Національного наукового центру "ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ІМ. ЗАСЛ. ПРОФ. М. С. БОКАРІУСА» МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (36004, м.Полтава, вул.Решетилівська,47).

Частинами 1, 2 ст. 98 ГПК України встановлено, що висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Суд вважає за доцільне звернутись до судового експерта з пропозицією реалізувати надане йому статтею 13 Закону України "Про судову експертизу" право щодо зазначення в експертному висновку фактів, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання.

Витрати по проведенню експертизи суд, з огляду на положення ст. 125 ГПК України, покладає на відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Райземінвест - 2017", як на заінтересовану сторону, що подала клопотання.

З огляду на викладене, оскільки у справі № 917/171/24 призначено експертизу, провадження у справі підлягає зупиненню на підставі п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 99, 102, ч.1 ст.228, п.6 ч. 1 ст.229, ст.234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання відповідача про призначення експертизи, задовольнити.

2. Призначити у справі судову економічну експертизу, проведення якої доручити Полтавському відділенню Національного наукового центру "ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ІМ. ЗАСЛ. ПРОФ. М. С. БОКАРІУСА» МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (36004, м.Полтава, вул.Решетилівська,47).

3. На розгляд та вирішення експерта поставити наступні питання:

1) Чи підтверджується документально за даними бухгалтерського обліку ТОВ «Райземінвест -2017» за період 2021-2022 дані щодо уточненої посівної та зібраної площі, обсягів виробництва (валових зборів) сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду з усіх земель, з яких, у разі здійснення у звітному році фактичного поливу посівів сільськогосподарських культур та/або багаторічних насаджень, виокремлено зібрані площі та врожай, який отримано з цих земель, незалежно від способу поливу та категорії земель за земельним обліком (богарні, зрошувані чи осушені) та окремо на земельній ділянці з кадастровим номером 5324583200:00:003:0244 ? Якщо так, то в якому розмірі?

2) Чи підтверджується документально за даними бухгалтерського обліку ТОВ «Райземінвест -2017» за період 2021-2022 дані про площі сільськогосподарських культур, які фактично зайняті посівами і з яких передбачається одержати врожай у звітному періоді та окремо по земельній ділянці з кадастровим номером 5324583200:00:003:0244 ? Якщо так, то в якому розмірі?

3) Чи підтверджується документально за даними бухгалтерського обліку ТОВ «Райземінвест -2017» за період 2021-2022 фактичні обсяги мінеральних та органічних добрив, матеріалів для підвищення родючості ґрунтів, пестицидів, які були використані під урожай звітного року, та площі сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, оброблені цими засобами та окремо по земельній ділянці з кадастровим номером 5324583200:00:003:0244 ? Якщо так, то в якому розмірі?

4) Чи підтверджується документально за даними бухгалтерського обліку ТОВ «Райземінвест -2017» за період 2021-2022 витрати на виробництво та реалізацію сільськогосподарської продукції, придбання матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб, а також обсяги надходження і вибуття продукції сільського господарства у цілому по підприємству протягом звітного року та окремо по земельній ділянці з кадастровим номером 5324583200:00:003:0244 ? Якщо так, то в якому розмірі?

5) Чи підтверджується документально наявний в матеріалах справи розрахунок заявлених позовних вимог та окремо по земельній ділянці з кадастровим номером 5324583200:00:003:0244? (При відповіді на запитання, у випадку встановлення невідповідності обсягів, зазначених позивачем, визначити обсяги, які підтверджуються первинними документами).

6) Чи підтверджується документально наявними у справі №917/171/24 станом на дату призначення експертизи документами встановлені ТОВ «Райземінвест-2017» в розрахунках витрат за 2021-2022 роки витрати на вирощування, зберігання і реалізацію кукурудзи з земельної ділянки з кадастровим номером 5324583200:00:003:0244 площею 2,8518 га? Якщо так, то в якому розмірі?

4. Попередити експертів, які проводитимуть експертизу про те, що вони несуть відповідальність, передбачену статтями 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

5. Запропонувати судовому експерту реалізувати надане йому статтею 13 Закону України "Про судову експертизу" право, щодо зазначення в експертному висновку фактів, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання.

6. Зобов`язати ТОВ "Райземінвест - 2017" провести оплату за проведення судової експертизи на підставі отриманого рахунку експертної установи, докази на підтвердження цього надати суду.

7. Матеріали справи № 917/171/24 направити Полтавському відділенню Національного наукового центру "ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ІМ. ЗАСЛ. ПРОФ. М. С. БОКАРІУСА» МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (36004, м.Полтава, вул.Решетилівська,47).

8. Матеріали справи № 917/171/24 підлягають обов`язковому поверненню Господарському суду Полтавської області разом із висновком експертизи на протязі 5-ти днів з дня складання висновків експертизи або з дня з`ясування обставин неможливості проведення експертизи.

9. Зупинити провадження у справі у зв`язку з призначенням судової експертизи.

Ухвала господарського суду набирає законної сили з моменту її оголошення відповідно до ч.1 ст. 235 ГПК України. Ухвала суду може бути оскаржена в частині зупинення суду відповідно до ст. 255-256, п. 17.5 Перехідних положень ГПК України.

Ухвалу підписано: 30.04.2024

Суддя Кльопов І.Г.

Часті запитання

Який тип судового документу № 118753410 ?

Документ № 118753410 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 118753410 ?

Дата ухвалення - 30.04.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118753410 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118753410 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 118753410, Господарський суд Полтавської області

Судове рішення № 118753410, Господарський суд Полтавської області було прийнято 30.04.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 118753410 відноситься до справи № 917/171/24

Це рішення відноситься до справи № 917/171/24. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 118753409
Наступний документ : 118753411