Рішення № 118594613, 23.04.2024, Київський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
23.04.2024
Номер справи
640/19299/19
Номер документу
118594613
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2024 року № 640/19299/19

Київський окружний адміністративний суд у складі судді Колеснікової І.С., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом приватного акціонерного товариства «Будівельно-виробничий комплекс «Маяк» до Державної податкової служби України в особі Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, як відокремленого підрозділу, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - акціонерне товариство «Завод «Маяк», про визнання протиправним та скасування рішення -

В С Т А Н О В И В:

Приватне акціонерне товариство «Будівельно-виробничий комплекс «Маяк» (далі також - ПрАТ «Будівельно-виробничий комплекс «Маяк», позивач) звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовною заявою Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі в якому просить суд визнати протиправним та скасувати рішення, на підставі якого було складено акт опису майна у податкову заставу, серія та номер: 88, виданий 21 січня 2019 року.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 22 жовтня 2019 року прийнято до розгляду та відкрито спрощене позовне провадження в адміністративній справі; вирішено залучити до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору акціонерне товариство «Завод «Маяк» (далі також АТ «Завод «Маяк»).

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 08 лютого 2022 року замінено первинного відповідача - Головне управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі на Державну податкову службу України в особі Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, як відокремленого підрозділу (код ЄДРПОУ ВП 43995495).

На виконання положень Закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду» адміністративну справу передано до Київського окружного адміністративного суду за належністю.

Ухвалою суду від 26 червня 2023 року справу прийнято до провадження та вирішено здійснювати її розгляд за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що в наслідок прийняття оскаржуваного рішення, яке стосувалось виключно АТ «Завод «Маяк», а не позивача, було протиправно здійснено опис майна у податкову заставу, що належить ПрАТ «Будівельно-виробничий комплекс «Маяк», а не АТ «Завод «Маяк». В подальшому на таке майно накладено обтяження у вигляді податкової застави, що призвело до порушення майнових прав позивача.

Заперечуючи проти заявлених позовних вимог відповідач, у наданому суду відзиві, наголошує, що оскаржуване рішення прийняте відповідно до вимог чинного законодавства, посилаючись на обставини, викладені у наданому відзиві.

Такі доводи заперечені у наданій позивачем відповіді на відзив.

Розглянувши подані учасниками справи документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено таке.

Як вбачається з матеріалів справи, по публічному акціонерному товариству «Завод «Маяк» (код ЄДРПОУ 14307423) у зв`язку з виникненням податкового боргу по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що сплачується юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості, контролюючим органом прийнято рішення про опис майна у податкову заставу від 15 січня 2019 року № 272-17. За змістом такого рішення вбачається, що воно стосується виключно майна АТ «Завод «Маяк».

Контролюючим органом складено акт опису майна № 88 від 21 січня 2019 року згідно відомостей Державного реєстру речових прав від 16 січня 2019 року.

Серед іншого, до такого акту опису майна включені відомості про таке майно: комплекс нежитлових приміщень, корпуси: № 1Ф, № 2Ф, № ЗФ, № 4Ф, № 5Ф, № 6Ф, № 7Ф, № 8Ф, № 9Ф, №10Ф, № 11Ф, № 12Ф, за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, буд. 9.

Відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що на підставі акту опису майна у податкову заставу, серія та номер: 88, виданий 21 січня 2019 року, видавник: податковий керуючий О. Борисенко, державним реєстратором Шолоковською Наталією Володимирівною було прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 45275338 від 30 січня 2019 року, 09:40:16, та зареєстровано обтяження у виді податкової застави на наступне майно: Комплекс нежитлових приміщень, корпуси: № 1Ф, № 2Ф, № ЗФ, № 4Ф, № 5Ф, № 6Ф, № 7Ф, № 8Ф, № 9Ф, № 10Ф, № 11Ф, № 12Ф, за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, буд. 9, обтяжувач: Головне управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, код ЄДРПОУ: 39394259, країна реєстрації: Україна; боржник: публічне акціонерне товариство «ЗАВОД «МАЯК», код ЄДРПОУ: 14307423, країна реєстрації: Україна.

Водночас, вказані приміщення, а саме: корпуси: № 1Ф, № 2Ф, № ЗФ, № 5Ф, № 6Ф, № 8Ф, № 9Ф, № 10Ф, № 11Ф, № 12Ф, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, буд. 9, належать на праві приватної власності саме ПрАТ «Будівельно-виробничий комплекс «Маяк», а не АТ «Завод «Маяк», що підтверджується наявними у матеріалах справи свідоцтвами про право власності.

У зв`язку з наведеним, не погоджуючись з рішенням відповідача про опис майна у податкову заставу від 15 січня 2019 року № 272-17, позивач звернувся до суду з даним позовом.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку про необґрунтованість позовних вимог виходячи з такого.

Відповідно до змісту статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України (далі КАС України) кожна особа має право в порядку, встановленому ним Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист. Захист порушених прав, свобод чи інтересів особи, яка звернулася до суду, може здійснюватися судом також в інший спосіб, який не суперечить закону і забезпечує ефективний захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб`єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Наведена процесуальна норма кореспондується з положеннями частини 1 статті 19 КАС України, в силу якої юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема, спорах фізичних чи юридичних осіб із суб`єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження (пункт 1).

Таким чином, до адміністративного суду вправі звернутися з позовом особа, яка має суб`єктивне уявлення, особисте переконання в порушенні її прав чи свобод. Однак обов`язковою умовою надання правового захисту судом є об`єктивна наявність відповідного порушення права або законного інтересу на момент звернення до суду.

Під захистом права розуміється державно-примусова діяльність, спрямована на відновлення порушеного права суб`єкта правовідносин та забезпечення виконання юридичного обов`язку зобов`язаною стороною.

Отже, в порядку адміністративного судочинства можуть розглядатися спори щодо будь-яких рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень без обмежень, але відповідні вимоги можуть бути задоволені за умови, що такі рішення, дії (бездіяльність) є юридично значимими для позивача, тобто порушують права та інтереси останнього шляхом обмежень у реалізації його прав чи покладення на нього необґрунтованих обов`язків.

Наслідком розв`язання публічно-правового спору по суті має бути захист порушеного суб`єктивного права позивача. Задоволенню в адміністративному судочинстві підлягають лише ті позовні вимоги, які відновлюють фактично порушені права, свободи та інтереси особи у сфері публічно-правових відносин.

Так, як вбачається з системного аналізу положень частини 1 статті 9, частини 1 статті 77 та частини 1 статті 168 КАС України, позивач звертається до адміністративного суду з позовом у разі, якщо він вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю відповідача (суб`єкта владних повноважень) порушено його права, свободи чи інтереси у сфері публічно-правових відносинах. При цьому, дійсне (фактичне) порушення відповідачем прав, свобод чи інтересів позивача має довести належними та допустимими доказами саме позивач.

У свою чергу, порушення прав, свобод та інтересів особи наявне тоді, коли сталися зміни стану суб`єктивних прав та обов`язків особи, тобто припинення чи неможливість реалізації її права та/або виникнення додаткового обов`язку в публічно-правових відносинах.

Таким чином, для того, щоб особа могла реалізувати своє право на судовий захист, суд повинен встановити, що оскаржуваними рішенням чи діянням чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушено права, свободи чи інтереси саме цієї особи. При цьому, встановлення обставин наявності або відсутності порушеного права позивача є першочерговим відносно дослідження обґрунтованості позовних вимог по суті.

Так, відповідно до вимог пункту 89.3 статті 89 Податкового кодексу України майно, на яке поширюється право податкової застави, оформлюється актом опису.

До акта опису включається ліквідне майно, яке можливо використати як джерело погашення податкового боргу.

Опис майна у податкову заставу здійснюється на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, яке пред`являється платнику податків, що має податковий борг.

Суд звертає увагу на те, що відповідне рішення про опис майна у податкову заставу є індивідуальним актом контролюючого органу як суб`єкта владних повноважень, та, відповідно, породжує права та обов`язки виключно у вказаному у ньому колі осіб платників податку, які мають податковий борг.

У даному ж випадку, оскаржуване позивачем рішення відповідача про опис майна у податкову заставу від 15 січня 2019 року № 272-17 стосується виключно майна АТ «Завод «Маяк», оскільки лише таке товариство вказане у ньому в якості платника податку, яке має податковий борг. Таке рішення своїм юридичним змістом жодним чином не стосується ПрАТ «Будівельно-виробничий комплекс «Маяк», а тому, відповідно, не може породжувати для нього будь-яких прав чи обов`язків.

Та обставина, що фактично на підставі оскаржуваного рішення було накладено обтяження на майно позивача жодним чином не робить його учасником правовідносин, що склались між відповідачем та АТ «Завод «Маяк» на підставі рішення про опис майна у податкову заставу від 15 січня 2019 року № 272-17.

З огляду на викладене вбачається, що позивач наразі жодним чином не позбавлений своїх прав, свобод та інтересів у зв`язку з прийняттям оскаржуваного ним рішення, оскільки внаслідок його прийняття не відбулось припинення чи була встановлена неможливість реалізації прав позивача та/або виникнення додаткового обов`язку в публічно-правових відносинах.

А тому, відповідно, суд не вбачає правових підстав для задоволення позовних вимог, оскільки зазначене не призведе до відновлення прав, свобод чи інтересів позивача, позаяк у спірних правовідносинах вони порушені не були.

Що ж до питання фактичного накладення обтяження на майно позивача, яке з огляду на вказане було здійснено помилково, так як відповідне рішення про опис майна у податкову заставу не стосувалось ПрАТ «Будівельно-виробничий комплекс «Маяк», суд звертає увагу на те, що рішенням Господарського суду міста Києва від 30 травня 2019 року по справі № 910/17397/18 відповідні права та інтереси позивача вже були захищені.

Зокрема, господарським судом вирішено скасувати арешт, який було накладено на нерухоме майно, що розташоване в м. Києві, по вул. Сирецькій, 9, та що належить ПрАТ «Будівельно-виробничий комплекс «Маяк».

При цьому, господарський суд виходив саме з того, що ПрАТ «Будівельно-виробничий комплекс «Маяк», якому на праві власності належить відповідне майно, не є боржником по виконавчому провадженні, на відміну від АТ «Завод «Маяк».

Відтак, суд вважає, що права та інтереси позивача наразі захищені у судовому порядку, що додатково до наведеного вище свідчить про безпідставність заявлених позовних вимог.

Відповідно до статті 244 КАС України під час ухвалення рішення суд вирішує, зокрема:

1)чи мали місце обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються;

2)чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження.

Відповідно до положень частин 1 та 2 статті 72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Згідно положень статті 90 КАС України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні. Жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 5-11, 19, 72-77, 90, 241-246, 250, 263 КАС України суд, -

В И Р І Ш И В:

У задоволенні адміністративного позову приватного акціонерного товариства «Будівельно-виробничий комплекс «Маяк» (04073, місто Київ, вулиця Сирецька, будинок 9; кож ЄДРПОУ 25385857) до Державної податкової служби України в особі Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, як відокремленого підрозділу (73022, Херсонська область, місто Херсон, проспект Ушакова, будинок 75; код ЄДРПОУ 43995495), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - акціонерне товариство «Завод «Маяк» (04076, місто Київ, проспект Степана Бандери, будинок 8; код ЄДРПОУ 14307423), про визнання протиправним та скасування рішення відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі оголошення судом лише вступної та резолютивної частини рішення, або розгляду справи в порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Суддя Колеснікова І.С.

Часті запитання

Який тип судового документу № 118594613 ?

Документ № 118594613 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 118594613 ?

Дата ухвалення - 23.04.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118594613 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118594613 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 118594613, Київський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 118594613, Київський окружний адміністративний суд було прийнято 23.04.2024. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 118594613 відноситься до справи № 640/19299/19

Це рішення відноситься до справи № 640/19299/19. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 118594612
Наступний документ : 118594615