Ухвала суду № 118585648, 22.04.2024, Хорольський районний суд Полтавської області

Дата ухвалення
22.04.2024
Номер справи
548/691/24
Номер документу
118585648
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 548/691/24

Провадження №4-с/548/5/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.04.2024 року м. Хорол

Хорольський районний суд Полтавської області

в складі: головуючого судді Миркушіної Н.С.,

за участю секретаря судового засідання - Калініченко А.В.,

розглянувши увідкритому судовомузасіданнів залі суду м.Хорол цивільнусправуза скаргою ОСОБА_1 , представник скаржника адвокат Юськова МаринаСергіївна на бездіяльність посадових осіб Хорольського відділу ВДВС у Лубенському районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми),-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 звернувся до суду зі скаргою на бездіяльністьдержавного виконавця.

В скарзі ОСОБА_1 вказував, що на виконанні Хорольського відділу державної виконавчої служби у Лубенському районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління міністерства юстиції перебувало виконавчепровадження ВП№3332375з виконання виконавчоголиста №2-84від 19.03.1997рокувиданого Хорольським районним судом Полтавської області про стягнення з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь ОСОБА_2 аліментів на утримання доньки ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі частини всіх видів заробітку щомісячно, але не менше половини неоподатковуваного мінімуму заробітної плати.

У межах цього виконавчого провадження 11.02.2009 року постановою державного виконавця накладено арешт на нерухоме майно боржника.

Скаржник проситьзобов`язатидержавного виконавцязняти вищевказанийарешт,так як виконавче провадження завершено у зв`язку з закінченням строку стягнення аліментів.

В судове засідання представник скаржника ОСОБА_1 адвокатЮськова М.С.не з`явилася, подала заяву про розгляд справи за її відстності.

В судове засідання представник Хорольського ВДВСу Лубенськомурайоні Полтавськоїобласті Східногоміжрегіонального управлінняМіністерства юстиціїБарановська С.М.не зявилася, подала відзив на скаргу, в якому при вирішенні скарги поклалася на розсуд суду та просила розглянути справу за її відсутності.

Суд, з`ясувавши позиції скаржника таособи дії якої оскаржуються, дослідивши матеріали справи, належно оцінивши надані по справі докази, приходить до висновку, що скаргу слід задоволити з наступних підстав.

Судом встановлено, що у Хорольському відділі державної виконавчої служби у Лубенському районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції на виконанні перебувало виконавче провадження ВП №3332375з виконання виконавчоголиста №2-84від 19.03.1997рокувиданого Хорольським районним судом Полтавської області про стягнення з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь ОСОБА_2 аліментів на утримання доньки ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі частини всіх видів заробітку щомісячно, але не менше половини неоподатковуваного мінімуму заробітної плати.

27.12.2012 року виконавче провадження було завершено на підставі п.6 ст. 49 ЗУ „Про виконавче провадження (що діяв на той час) у зв`язку з закінченням строку стягнення аліментів (досягнення дитиною повноліття).

У березні2024року скаржниквирішив переоформитиправо власностіна своюквартиру,яка знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 , але від нотаріуса довідався, що у відомостях єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна в реєстрі речових прав на нерухоме майно значиться тип обтяжень: арешт нерухомого майна з реєстраційним номером обтяження 8450548, 11.02.2009, 10:24:11.

Підставою обтяження є постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, АА307181, 11.02.2009, ВДВС Хорольського РУЮ, державним виконавцем Сальнік О.В., яка після закінчення виконавчого провадження скасована не була.

3 метою зняття арешту з належної позивачу 1/4 частки квартири, він звернувся до Хорольського відділу державної виконавчої служби у Лубенському районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Згідно з інформаційною довідкою, наданою Хорольським відділом державної виконавчої служби відповідно до даних Спецрозділу Автоматизованої системи виконавчого провадження станом на 11.02.2009 році відносно позивача було відкрито виконавче провадження ВП № 3332375 з виконання виконавчого листа № 2-84 від 19.03.1997 року про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 аліментів на утримання доньки ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі частини всіх видів заробітку щомісячно, але не менше половини неоподатковуваного мінімуму заробітної плати.

27.12.2012 року виконавче провадження було завершено на підставі п.6 ст. 49 Закону України „Про виконавче провадження (що діяв на той час) у зв`язку з закінченням строку стягнення аліментів (досягнення дитиною повноліття). При цьому не було погашено заборгованість по аліментах у сумі 3 088,43 грн. Крім того, завершені виконавчі провадження були знищені після закінчення трирічного терміну зберігання, передбаченого Порядком роботи з документами в органах ДВС, який діяв на той час. Для вирішення питання щодо зняття арешту з майна згідно зі ст. 59 Закону України „Про виконавче провадження необхідно звернутись до суду.

Відповідно до Інформації з Єдиного реєстру боржників станом на 14.03.2024 року інформація щодо позивача у даному реєстрі відсутня. Боргу немає. Тому відсутні будь-які законні підстави щодо обмеження користування майном.

Але з майна боржника арешт не знято.

Відповідно до положень статті 447 ЦПК України сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їхні права чи свободи.

Відповідно до частини першої статті 74 Закону України «Про виконавче провадження» рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до суду, який видав виконавчий документ, у порядку, передбаченому законом.

Слід зазначити, що наведена процесуальна норма (частина четверта статті 183 ЦПК України) не стосується та не регулює питання подання саме скарги на рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення.

Вказані процесуальні правовідносини регулюються нормами розділу VII ЦПК України «Судовий контроль за виконанням судових рішень», у якому встановлено окремий процесуальний режим розгляду відповідних справ.

Подібні висновки викладені Верховним Судом у постанові від 17 лютого 2021 року у справі № 569/13160/20 (провадження №61-15478св20) за скаргою ОСОБА_4 на дії державного виконавця.

Відповідно до ч. 4 ст. 263 ЦПК України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 10 ЦПК України та ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 № 3477-IV суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

У рішенні по справі «Мірагаль Есколано та інші проти Іспанії» від 13.01.2000 р. та в рішенні по справі «Перес де Рада Каваніллес проти Іспанії» від 28.10.1998 р. Європейський Суд з прав людини вказав, що надто суворе тлумачення внутрішніми судами процесуальної норми позбавило заявників права доступу до суду і завадило розгляду їхніх позовних вимог, що є порушенням п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до ст. 321 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Статтею 391 ЦК України передбачене право власника майна вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

Згідно статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немзйнового або майнового права та інтересу. Одним із способів захисту с відновлення становища, яке існувало до порушення.

Згідно ч.2 ст.59 Закону України «Про виконавче провадження» у разі набрання законної сили судовим рішенням про зняття арешту з майна боржника арешт з такого майна знімається згідно з постановою виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини.

Згідно ч.4 ст.59 Закону України «Про виконавче провадження» підставами для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини є:

1) отримання виконавцем документального підтвердження, що рахунок боржника має спеціальний режим використання та/або звернення стягнення на такі кошти заборонено законом;

2) надходження на рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця суми коштів, стягнених з боржника (у тому числі від реалізації майна боржника), необхідної для задоволення вимог усіх стягувачів, стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження та штрафів, накладених на боржника;

3) отримання виконавцем документів, що підтверджують про повний розрахунок за придбане майно на електронних торгах;

4) наявність письмового висновку експерта, суб`єкта оціночної діяльності - суб`єкта господарювання щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна боржника у зв`язку із значним ступенем його зношення, пошкодженням;

5) відсутність у строк до 10 робочих днів з дня отримання повідомлення виконавця, зазначеного участині шостійстатті 61 цього Закону, письмової заяви стягувача про його бажання залишити за собою нереалізоване майно;

6) отримання виконавцем судового рішення про скасування заходів забезпечення позову;

7) погашення заборгованості із сплати періодичних платежів, якщо виконання рішення може бути забезпечено в інший спосіб, ніж звернення стягнення на майно боржника;

8) отримання виконавцем документального підтвердження наявності на одному чи кількох рахунках боржника коштів, достатніх для виконання рішення про забезпечення позову;

9) підстави, передбаченіпунктом 1-2розділу XIII "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону;

10) отримання виконавцем від Державного концерну "Укроборонпром", акціонерного товариства, створеного шляхом перетворення Державного концерну "Укроборонпром", державного унітарного підприємства, у тому числі казенного підприємства, яке є учасником Державного концерну "Укроборонпром" або на момент припинення Державного концерну "Укроборонпром" було його учасником, господарського товариства, визначеногочастиною першоюстатті 1 Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", звернення про зняття арешту в порядку, передбаченомустаттею 11Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності".

Тобто дана норма вказує на виключний перелік випадків зняття державним виконавцем самостійно арешту з майна.

Згідно ч.5ст.59Закону України«Про виконавчепровадження» у всіх інших випадках арешт може бути знятий за рішенням суду.

З огляду на вищевикладені положення чинного законодавства України, підставою для зняття арешту з майна боржника є одночасне настання двох юридичних фактів: погашення заборгованості та можливість забезпечення виконання судового рішення в інший спосіб, ніж звернення стягнення на майно боржника.

Станом на момент звернення до суду заборгованість відсутня.Таким чином, вимога щодо погашення заборгованості, як підстава для зняття арешту з майна боржника, забезпечена.

З огляду на викладене, в межах ВП 55759895 немає законних підстав на даний час для подальшого застосування арешту майна ОСОБА_1 , внаслідок чого скаржник позбавлений змоги переоформити на нього право власності.

Отже, з огляду на наведене, суд вважає, що скаргу ОСОБА_1 , представник скаржника адвокат Юськова МаринаСергіївна на бездіяльність посадових осіб Хорольського відділу ВДВС у Лубенському районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 447-452 ЦПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ОСОБА_1 , представник скаржника адвокат Юськова МаринаСергіївна на бездіяльність посадових осіб Хорольського відділу ВДВС у Лубенському районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) задовольнити.

Зобов`язати Хорольський відділ державної виконавчої служби у Лубенському районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (код ЄДРПОУ 34865290) зняти арешт з нерухомого майна ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ,який бувнакладений згіднопостанови проарешт майнаборжника таоголошення заборонина йоговідчуження АА307181від11.02.2009 року у ВП №3332375, номер запису про обтяження: 8450548.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається до Полтавського апеляційногосуду протягом 15 днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом 15 днів з дня вручення йому повного судового рішення.

Відповідно до пп.15.5 п.15розділу ХІІІ «Перехідні положення»ЦПК України,до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи через Хорольський районний суд Полтавської області.

Повний текст судового рішення складено 22.04.2024 року.

Суддя: Н.С.Миркушіна

Часті запитання

Який тип судового документу № 118585648 ?

Документ № 118585648 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 118585648 ?

Дата ухвалення - 22.04.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118585648 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118585648 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 118585648, Хорольський районний суд Полтавської області

Судове рішення № 118585648, Хорольський районний суд Полтавської області було прийнято 22.04.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі дані.

Судове рішення № 118585648 відноситься до справи № 548/691/24

Це рішення відноситься до справи № 548/691/24. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 118585647
Наступний документ : 118609620