Рішення № 118524961, 22.04.2024, Запорізький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
22.04.2024
Номер справи
280/1271/24
Номер документу
118524961
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

22 квітня 2024 року Справа № 280/1271/24 м.ЗапоріжжяЗапорізький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Сацького Р.В., розглянув в порядку письмового провадження за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу

за позовом - ОСОБА_1

до - Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області

до - Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

про визнання дій протиправними та зобов`язання здійснити перерахунок пенсії, -

ВСТАНОВИВ:

07 лютого 2024 року до Запорізького окружного адміністративного суду надійшла позовна заява ОСОБА_1 (далі по тексту - позивач) до Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області (далі по тексту - відповідач 1) до Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (далі по тексту - відповідач 2), в якій позивач просить суд:

- визнати протиправним рішення Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області від 01.01.2024 щодо відмови здійснити перерахунок пенсії ОСОБА_1 з урахуванням довідки про заробітну плату для обчислення пенсії № 10 виданої 30.10.2008 ТОВ «Фірма «Січ»;

- зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в Київській області здійснити з 28.12.2023 перерахунок пенсії ОСОБА_1 з урахуванням заробітку за період з 01.07.1999 по 01.07.2000, зазначеного у довідці про заробітну плату для обчислення пенсії № 10, виданої 30.10.2008 ТОВ «Фірма «Січ», й виплатити пенсію з урахуванням раніше виплачених сум;

- визнати протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області щодо незарахування до страхового стажу ОСОБА_1 для призначення пенсії за віком період роботи з 01.07.1999 по 01.07.2000;

- зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області зарахувати до страхового стажу ОСОБА_1 для призначення пенсії за віком період роботи 01.07.1999 по 01.07.2000 у зв`язку з чим здійснити перерахунок та виплату пенсії з моменту її призначення, з урахуванням раніше виплачених сум.

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що позивач звернувся до Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області із заявою про перерахнок пенсії та надав довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 10, виданої 30.10.2008 ТОВ «Фірма «Січ». Рішенням Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області їй було відмовленно у перерахунку пенсії через відсутність первинних документів, за якими було складено довідку. Вказані дії відповідача позивач вважає протиправними та такими, що порушують його право на отримання пенсії у розмірі передбаченому Законом. На підставі викладеного позивач просить позов задовольнити у повному обсязі.

12 лютого 2024 року року ухвалою суду відкрито провадження в адміністративній справі № 280/1271/24 за правилами спрощеного позовного провадження без виклику (повідомлення) сторін.

Заперечення проти позовних вимог викладено у відзиві на позовну заяву, який надійшов до суду 03 січня 2024 року за вх. № 431. З позиції відповідача 1, позивач перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області з 24.07.2024, та отримує пенсію за віком, розмір якої обчислено відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». При зверненні за перерахунком пенсії Позивачка надала довідки заробітної плати від 30.10.2008 № 10 TOB "Фірма" "Січ" за період роботи з 01.07.1999 по 01.07.2000. Копії первинних документів не надані. Для підтвердження достовірності наданих довідок територіальні органи Пенсійного фонду мають право отримувати безоплатно від органів державної влади, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців відомості, пов`язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків ,а також інші відомості, необхідні для виконання ними функцій контрольно-перевірочної роботи, передбачених законом. До таких документів відносяться копії особових рахунків, платіжних відомостей, інших первинних документів, що підтверджують зазначену у довідках заробітну плату або пільговий стаж. За відсутності первинних документів, відповідачем 1 прийнято рішення про відмову у перерахунку пенсії 19.01.2024 № 3858/03-16. На підставі викладеного, відповідач 2 просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

12 березня 2024 року за вх. № 11738 від відповідача 2 надійшлов відзив на позовну заяву, в якому зазначено наступне. Заяву позивача було опрацьовано за принципом екстериторіальності Головним управління Пенсійного фонду України в Київській області та ухвалено рішення про відмову позивачу у перерахунку пенсії. Тому, відповідач 2 не вчиняв жодних протиправних дій чи бездіяльності стосовно не призначення пенсії. По суті спору зазначено, що на підставі статті 40 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» управлінням було направлено запити на проведення перевірки достовірності довідки про заробітну плату до відділу контрольно перевірочної роботи при Головному управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області. Відділ контрольно перевірочної роботи № 1 управління контрольно перевірочної роботи, повідомляє про неможливість проведення перевірки довідок від 30.10.2008 № 10, 23.08.2023 № 1 про заробітну плату за період з 01.07.1991 по 31.12.1996 надані ТОВ «Фірма «СІЧ» (код ЄДРПОУ 04939091) на ім`я ОСОБА_1 у зв`язку з тим, що ТОВ «Фірма «СІЧ» не може надати документи по заробітній платі, необхідні для перевірки.

Відтак, довідку про заробітну плату позивача від 30.10.2008 № 10, 23.08.2023 № 1 не підтверджено первинними документами. Сама довідка про заробітну плату не може вважатися первинним документом. Таким чином відповідач не має законних підстав враховувати їх при перерахунку пенсії позивача.

Враховуючи приписи частини 5 статті 262 КАС України справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи (у письмовому провадженні).

Датою ухвалення судового рішення в порядку письмового провадження є дата складання повного судового рішення (частина 5 статті 250 КАС України).

Згідно з частиною 4 статті 229 КАС України у разі неявки у судове засідання всіх учасників справи або якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності учасників справи (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження), фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, якими обґрунтовуються позовні вимоги, судом встановлено наступне.

ОСОБА_1 перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області з 24.07.2023, та отримує пенсію за віком, розмір якої обчислено відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування».

28 грудня 2023 року позивач звернулась із заявою до Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області з урахуванням довідки довідки про заробітну плату для обчислення пенсії № 10 виданої 30.10.2008 ТОВ «Фірма «Січ». Довідка видана на підставі особових рахунків за 1991-1996 роки.

За принципом екстериторіальності заяву було розглянуто Головним управлінням Пенсійного фонду України в Київській області та прийнято рішення від 01.01.2024 № 128/03-16 про відмову у перерахунку пенсії.

Зазначено, що додана до заяви довідка про заробітну плату для обчислення пенсії № 10 виданої 30.10.2008 ТОВ «Фірма «Січ» не підтверджена первинними документами.

Враховуючи викладене, право на перерахунок за нормами Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» у ОСОБА_1 відсутнє.

Позивач, не погодившись з відмовою відповідача у перерахунку пенсії, звернувся з даним адміністративним позовом до суду.

Всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини справи, на яких ґрунтується позов, дослідивши надані позивачем та відповідачем докази, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до статті 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

За приписом пункту 6 частини 1 статті 92 Конституції України основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення визначаються виключно законами України.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції Україниоргани державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбаченіКонституцією та законами України.

Тобто, право на отримання пенсії в Україні є конституційним правом громадянина України.

Закон України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 №1058-IV (далі по тексту - Закон №1058-IV) визначає принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов`язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів Пенсійного фонду, що формуються за рахунок страхових внесків роботодавців, бюджетних та інших джерел, передбачених цим Законом.

Отже, призначення, виплата та перерахунок призначеної пенсії регулюється Законом №1058-IV.

Відповідно до вимог статті 1 Закону №1058, пенсія - щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов`язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого цим Законом пенсійного віку чи визнання її особою з інвалідністю, або отримують члени її сім`ї у випадках, визначених цим Законом.

Статтею 8 Закону №1058 закріплено право громадян на отримання пенсійних виплат та соціальних послуг.

Частиною першою статті 44 Закону №1058 передбачено, що заява про призначення (перерахунок) пенсії та необхідні документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду або до уповноваженого ним органу чи уповноваженій особі в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

Відповідно до частин другої, четвертої та п`ятої статті Закону № 1058, пенсія призначається довічно або на період, протягом якого пенсіонер має право на виплату пенсії відповідно до цього Закону.

Перерахунок призначеної пенсії, крім випадків, передбачених частиною першою статті 35, частиною другою статті 38, частиною третьою статті 42 і частиною п`ятою статті 48 цього Закону, провадиться в такі строки:

у разі виникнення права на підвищення пенсії - з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа;

у разі настання обставин, які тягнуть за собою зменшення пенсії, - з першого числа місяця, в якому настали ці обставини, якщо вони мали місце до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо вони мали місце після 15 числа.

Документи про призначення (перерахунок) пенсії розглядає територіальний орган Пенсійного фонду та не пізніше 10 днів з дня їх надходження приймає рішення про призначення (перерахунок) або про відмову в призначенні (перерахунку) пенсії.

Статтею 58 Закону №1058 передбачено, що Пенсійний фонд є органом, який призначає пенсії та підготовляє документи для її виплати.

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» затверджений Постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 №22-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за №1566/11846.

Відповідно до пунктів 4.1 та 4.3 Порядку №22-1, орган, що призначає пенсію, розглядає питання про призначення пенсії, перерахунок та поновлення виплати раніше призначеної пенсії, а також про переведення з одного виду пенсії на інший при зверненні особи з відповідною заявою (додаток 3).

Не пізніше 10 днів після надходження заяви та за наявності документів, необхідних для призначення, перерахунку, переведення з одного виду пенсії на інший та поновлення виплати пенсії (у тому числі документів, одержаних відповідно до абзацу другого підпункту 3 пункту 4.2 цього розділу), орган, що призначає пенсію, розглядає подані документи та приймає рішення щодо призначення, перерахунку, переведення з одного виду пенсії на інший, поновлення раніше призначеної пенсії без урахування періоду, за який відсутня інформація про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України.

Рішення органу про призначення пенсії, перерахунок та поновлення виплати раніше призначеної пенсії, а також про переведення з одного виду пенсії на інший візується спеціалістом, який його підготував, та спеціалістом, який його перевірив. Рішення підписується начальником управління (заступником начальника управління відповідно до розподілу обов`язків) та завіряється печаткою управління.

Таким чином, аналіз наведених норм права дозволяє дійти висновку, що підставою для вчинення дій, спрямованих на перерахунок пенсії, є відповідна заява особи та додані до неї необхідні документи, подані до уповноваженого органу ПФУ.

Відповідно абзацу 1 частини першої статті 40 Закону №1058 - для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердженнядовідкипро заробітну платупервиннимидокументами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

Відповідно до частини третьої статті 44 Закону №1058 органи Пенсійного фонду мають право вимагати відповідні документи від підприємств, організацій і окремих осіб, видані ними для оформлення пенсії, а також в необхідних випадках перевіряти обґрунтованість їх видачі та достовірність поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному пенсійному страхуванню, умови їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством для визначення права на пенсію.

Приписами пункту 17 Порядку №22-1 передбачено, що така довідка про заробітну плату (дохід) особи видається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою чи організацією, де працював померлий годувальник або особа, яка звертається за пенсією. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, тодовідкипро заробітну плату видаються правонаступником цих підприємств, установ чи організацій або архівними установами.

Згідно пункту 2.1 Порядку №22-1, для підтвердження заробітної плати відділом персоніфікованого обліку надаються індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 01 липня 2000 року (додатки 3, 4 до Положення). За бажанням пенсіонера ним може подаватись довідка про заробітну плату (дохід) по 30 червня 2000 року (додаток 1) із зазначенням у ній назв первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливопровести перевірку відповідності змісту довідкипервиннимдокументам.

Відповідно до пункту 2.10 вищевказаного Порядку, довідка про заробітну плату (дохід) особи видається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою чи організацією, де працював померлий годувальник або особа, яка звертається за пенсією. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, тодовідкипро заробітну плату видаються правонаступником цих підприємств, установ чи організацій або архівними установами.

У випадках, коли архівні установи не мають можливості видати довідку за встановленою формою з розшифровкою виплачених сум за видами заробітку, вони можуть видаватидовідки,що відповідають даним, наявним в архівних фондах, без додержання цієї форми.

Отже, обов`язковою умовою для обчислення пенсії з урахуванням заробітної плати за період роботи до 1 липня 2000 р. є підтвердження нарахування такої заробітної плати первинними документами. Іншого чинним законодавством не передбачено.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду України від 17.03.2015 у справі №21-11а15.

Судом встановлено, що факт перебування позивача в трудових відносинах з ТОВ «Фірма «Січ» у посадових осіб пенсійного органу сумнівів не викликав, крім того, він підтверджується також копієї трудової книжки позивача. При цьому, належних доказів в підтвердження недостовірності та неправдивості інформації, що міститься в довідці про заробітну плату для обчислення пенсії № 10 виданої 30.10.2008 ТОВ «Фірма «Січ», матеріали справи не містять. Також судом досліджено, що зазначена довідка видана за період з 1991 по 1996 рік.

Натомість, відмовляючи позивачу врахувати спірну довідку, пенсійний орган не навів жодного обґрунтування - розбіжність даних, невідповідність записам у трудовій книжці, наявність інших доказів, які б спростовували зміст довідки, тощо.

При цьому, довідка № 10 від 30.10.2008 видана відповідно до вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності, містить всі необхідні реквізити, підстави видачідовідки; має печатку із проставленим реєстраційним номером та датою її видачі, підписана ліквідатором підприємства, засвідчена круглою печаткою підприємства.

Водночас, ні Порядком №22-1, ні іншим нормативним документом не визначено вичерпного переліку тих первинних документів, якими повинна підтверджуватись довідка про заробітну плату для обчислення пенсії, а також не передбачено порядок підтвердженнядовідкипро заробітокпервиннимидокументами, якщо відомості про заробітну плату відсутні в архівній установі.

Разом з тим, згідно з абзацом 1 та 2 частини третьої пункту 2.1 Порядку №22-1 за бажанням пенсіонера ним може подаватись довідка про заробітну плату (дохід) по 30 червня 2000 року із зазначенням у ній назв первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам.

Відповідно до пункту 2.10 цього ж Порядку №22-1 довідка про заробітну плату (дохід) особи видається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою чи організацією, де працював померлий годувальник або особа, яка звертається за пенсією. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, тодовідкипро заробітну плату видаються правонаступником цих підприємств, установ чи організацій або архівними установами. У випадках, коли архівні установи не мають можливості видати довідку за встановленою формою з розшифровкою виплачених сум за видами заробітку, вони можуть видаватидовідки,що відповідають даним, наявним в архівних фондах, без додержання цієї форми.

Тобто, коли підприємство надало необхідну довідку про заробітну плату, то позивач не може нести негативні наслідки через бездіяльність відповідних органів щодо збереження платіжних відомостей.

Право особи на пенсійне забезпечення, не може ставитись в залежність від існування конкретного документу, позаяк збереження таких відомостей не може контролюватися пенсіонером, а значить на нього не може покладатись відповідальність за їх відсутність.

Отже, на особу не може перекладатись тягар доведення правдивості чи достовірності даних у первинних документах по нарахуванню заробітної плати на конкретну посаду, яку займав позивач у той чи інший період його роботи у підприємстві, оскільки працівник не може відповідати за правильність та повноту оформлення бухгалтерських документів на підприємстві.

Натомість, підстав вважати надану довідку та наведені в довідці відомості недостовірними, відповідачем не наведено.

Враховуючи зазначене, перерахунок пенсії за умови надання позивачем підтверджуючих документів не ставиться в залежність від наявності можливості у пенсійного органу здійснитиперевіркувідомостей цих документів на підприємстві, а тим більше це не може бути підставою для відмови особі у реалізації наявного у нього права на пенсійне забезпечення за умови не визнання вказаної довідки недійсною.

Перевірка достовірності виданих документів покладається на пенсійний орган, а сумніви останнього щодо обґрунтованості їх видачі самі по собі не можуть бути підставою для відмови у неврахуванні заробітної плати при призначенні позивачу пенсії.

Аналогічний висновок викладений у постанові Верховного Суду від 21.02.2020 у справі №291/99/17.

З огляду на викладене, суд рішення Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області від 01.01.2024 № 3858/03-16 є протиправним та підлягає скасуванню.

Суд зауважує, що з матеріалів справи вбачається та підтверджено відповідачами, що спірна довідка надавалась позивачем разом із заявою про призначення пенсії, проте відповідач 1 протиправно не врахував заробітну плату та страховий стаж, визначений вказаною довідкою та трудовою книжкою при призначенні пенсії за віком.

Також, позовна вимога в частині перерахунку та виплаті пенсії позивачу з урахуванням заробітку за період з 01.07.1999 по 01.07.2000 зазначеного у довідці про заробітну плату для обчислення пенсії № 10 виданої 30.10.2008 ТОВ «Фірма «Січ» задоволенню не підглягає, оскільки зазначена довідка видана за період з 1991 по 1996 рік.

Щодо незарахування позивачу до страхового стажу ОСОБА_1 для призначення пенсії за віком період роботи з 01.07.1999 по 01.07.2000, суд зазначає наступне.

Відповідно до частин 1, 2, 4 статті 24 Закону №1058-ІV страховий стаж - це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов`язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку - на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності зазначеним Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно з п.2 ч.1 ст.11 Закону №1058-ІV загальнообов`язковому державному пенсійному страхуванню підлягають фізичні особи-підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування.

Відповідно до ч.2 ст.20 Закону №1058-ІV обчислення страхових внесків застрахованих осіб, зазначених у пунктах 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 17 і 18 статті 11 цього Закону, здійснюється страхувальниками на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески.

Частиною 1 статті 26 Закону №1058-ІV передбачено, що починаючи з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу, зокрема, з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року - не менше 30 років.

Згідно до положень ст.24 Закону №1058-ІV страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов`язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку - на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.

Згідно з ч. 3 ст.24 Закону №1058-ІV передбачено, що страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов`язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов`язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати на дату здійснення доплати, таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

У разі якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць сплати страхових внесків за формулою:

ТП = Св : В, де:

ТП - тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається в місяцях;

Св - сума фактично сплачених страхових внесків за відповідний місяць з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати;

В - мінімальний страховий внесок за відповідний місяць.

Періоди роботи після призначення пенсії зараховуються до страхового стажу на загальних підставах.

Страховий стаж враховується в одинарному розмірі, крім випадків, передбачених цим Законом.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03 жовтня 2017 року №2148-VІІІ, який набрав чинності з 11.10.2017, внесено зміни до розділу XV «Прикінцеві положення» Закону №1058-ІV, а саме доповнено пунктом 3-1.

За вимогами пункту 3-1 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно із статтею 26 цього Закону включаються періоди:

1) ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку:

з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб`єкта підприємницької діяльності;

з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску).

Відповідно до статті 62 Закону № 1788-XII, основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 1.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, яка затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58 (далі Інструкція №58), трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності або у фізичної особи понад п`ять днів, у тому числі осіб, які є співвласниками (власниками) підприємств, селянських (фермерських) господарств, сезонних і тимчасових працівників, а також позаштатних працівників за умови, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню.

Пунктом 2.2 Інструкції № 58 визначено, що до трудової книжки вносяться, зокрема, відомості про працівника: прізвище, ім`я та по батькові, дата народження; відомості про роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення.

В трудовій книжці позивача містяться записи відповідно яких вона з 17.06.1991 по 03.11.2008 працювала в Товаристві з обмеженою відповідальністю "Фірма "Січ", з 04.11.2008 по 15.10.2022 в Запорізькому нацональному університеті. Записи в трудовій книжці зроблені відповідно до Інструкції № 58. Відповідачі зазначений страховий стаж позивача не заперечують.

Відповідно до розрахунку в пенсійній справі 084050016029 позивача, зокрема, їй до страхового стажу роботи зараховано період роботи з 17.06.1991 по 30.06.1999 та з 04.11.2008 по 15.10.2022.

Таким чином, суд прийшов до висновку, що період роботи позивача з 01.07.1999 по 30.06.2000 протиправно не зараховано відповідачем 2 до страхового стажу під час призначення пенсії за віком.

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку, що належним способом відновлення порушеного права позивача буде зобов`язання Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області перерахувати та виплатити пенсію позивачу з урахуванням заробітної плати, визначеної довідкою № 10, виданої 30.10.2008 ТОВ «Фірма «Січ», з 28.12.2023, з урахуванням раніше виплачених сум та зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області зарахувати до страхового стажу позивача для призначення пенсії за віком період роботи 01.07.1999 по 30.06.2000, у зв`язку з чим здійснити перерахунок та виплату пенсії з моменту її призначення, з урахуванням раніше виплачених сум.

Відповідно до частини першої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Частиною другою статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Отже, розглянувши подані сторонами документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.

Відповідно до частини 1 статті 139 КАС України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Позивачем сплачено судовий збір у розмірі 2422 грн. 40 коп., згідно квитанції № ПН3004482 від 05.02.2024.

За таких обставин, враховуючи задоволення позовних вимог, сплачений позивачем судовий збір у розмірі 2422 грн. 40 коп. підлягає відшкодуванню позивачу за рахунок бюджетних асигнувань суб`єктів владних повноважень Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області та Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пропорційно.

Керуючись статтями 2, 5, 72, 77, 139, 241, 243-246, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) до Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області (08001, Київська область, смт Макарів, вул. Варшавська, буд. 3-Б, код ЄДРПОУ 22933548), до Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (69057, м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 158 - Б, код ЄДРПОУ 20490012) про визнання дій протиправними та зобов`язання здійснити перерахунок пенсії - задовольнити частково.

Визнати протиправним та скасувати рішення Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області від 01.01.2024 № 128/03-16 щодо відмови здійснити перерахунок пенсії ОСОБА_1 з урахуванням довідки про заробітну плату для обчислення пенсії № 10 виданої 30.10.2008 ТОВ «Фірма «Січ».

Зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в Київській області перерахувати та виплатити пенсію ОСОБА_1 з 28.12.2023 з урахуванням заробітної плати, визначеної довідкою № 10, виданої 30.10.2008 ТОВ «Фірма «Січ», з урахуванням раніше виплачених сум.

Визнати протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області щодо незарахування до страхового стажу ОСОБА_1 для призначення пенсії за віком період роботи з 01.07.1999 по 30.06.2000.

Зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в Київській області зарахувати до страхового стажу ОСОБА_1 для призначення пенсії за віком період роботи 01.07.1999 по 30.06.2000 починаючи з дати її призначення - 24.07.2023.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області на користь ОСОБА_1 судовий збір у розмірі 1211,20 грн. (одна тисяча двісті одинадцять гривень 20 копійок).

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області на користь ОСОБА_1 судовий збір у розмірі 1211,20 грн. (одна тисяча двісті одинадцять гривень 20 копійок).

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку до Третього апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його (її) проголошення, а якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення складено у повному обсязі та підписано суддею 22 квітня 2024 року.

Суддя Сацький Р.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 118524961 ?

Документ № 118524961 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 118524961 ?

Дата ухвалення - 22.04.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118524961 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118524961 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 118524961, Запорізький окружний адміністративний суд

Судове рішення № 118524961, Запорізький окружний адміністративний суд було прийнято 22.04.2024. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 118524961 відноситься до справи № 280/1271/24

Це рішення відноситься до справи № 280/1271/24. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 118524960
Наступний документ : 118524962