Ухвала суду № 118425062, 17.04.2024, Соснівський районний суд м. Черкаси

Дата ухвалення
17.04.2024
Номер справи
712/4656/24
Номер документу
118425062
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/4656/24

Номер провадження 2/712/1940/24

17 квітня 2024 року м. Черкаси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси м. Черкаси Марцішевська О.М. розглянувши матеріали заяви ОСОБА_1 , ОСОБА_2 до комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний дитячий багатопрофільний санаторій «Сосновий бір» Черкаської обласної ради», третя особа: ОСОБА_3 , про стягнення матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення, -

ВСТАНОВИВ:

12 квітня 2024 року позивачі ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ) звернулися до суду з позовом до відповідача до комунальногонекомерційного підприємства«Черкаський обласнийдитячий багатопрофільнийсанаторій «Сосновийбір» Черкаськоїобласної ради»(м. Черкаси, вул. Мечнікова, буд. 25) третя особа: ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ), про стягнення матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

За правилами цивільного процесуального законодавства, позовна заява за формою та змістом повинна відповідати статті 175 ЦПК України, а також вимогам статті 177 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 185 ЦПК України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 175 і 177 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Згідно з частиною 4 статті 177 ЦПК України, до позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про судовий збір» платники судового збору - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до суду чи стосовно яких ухвалене судове рішення, передбачене цим Законом.

Із позовної заяви вбачається, що позивачами заявлено дві позовні вимоги, а саме: стягнення з відповідача на користь позивача ОСОБА_1 моральної шкоди у розмірі 2500000 грн., завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення та стягнення з відповідача на користь позивача ОСОБА_2 моральної шкоди у розмірі 2500000 грн., завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За приписами п. 6 ч.1 ст.5 Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачі у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

А тому, згідно з п. 6 ч. 1 ст.5 Закону України «Про судовий збір» позивачі звільнені від сплати судового збору лише в частині стягнення заподіяної їм майнової шкоди.

Однак у позовній заяві містяться також вимоги про стягнення моральної шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з частиною третьою статті 23 Цивільного кодексу України моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб.

Аналіз цієї норми дає підстави зробити висновок про те, що позовна вимога про відшкодування моральної шкоди може полягати у відшкодуванні грошима, майном або в інший спосіб.

Отже, характер такої вимоги (майновий чи немайновий) є похідним від обраного позивачем (потерпілою особою) способу відшкодування моральної шкоди. Якщо позивач просить відшкодувати моральну шкоду грошима або майном, то така позовна вимога набуває майнового характеру. Якщо ж позивач вибрав інший спосіб відшкодування моральної шкоди, який не має грошового вираження (спростування неправдивих відомостей, прилюдне вибачення тощо), то така вимога є немайновою. Таким чином, позовна вимога про відшкодування моральної шкоди грошима або майном є майновою, а вимога про відшкодування моральної шкоди в інший (немайновий) спосіб є немайновою вимогою.

Зазначений висновок узгоджується з позицією Верховного Суду викладеною у постанові від 28 листопада 2018 року у справі № 761/11472/15-ц.

Таким чином, за позовну вимогу про відшкодування моральної шкоди має справлятися судовий збір у розмірі, встановленому Законом.

Суд позбавлений права надавати перевагу будь-якій стороні, в тому числі й у питанні про відкриття провадження за позовною заявою. Вибіркове надання судом суб`єктивних переваг одним учасникам процесу перед іншими учасниками судового призведе до порушення конституційного принципу рівності сторін, що є неприпустимим.

Як визначено у ч. 1 ст. 4 Закону України «Про судовий збір», судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до Закону України «Про судовий збір», за подання до суду фізичною особою позовної заяви майнового характеру ставка судового збору становить 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Як визначено у ст.7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», з 1 січня 2024 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 3028 гривень.

1% ціні позову про відшкодування моральної шкоди становить 25 000 грн. (1%* 2 500 000 грн.), що перевищує 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб: 5*3028 = 15140 грн.

Таким чином, кожному позивачу при зверненні до суду із вказаним позовом необхідно сплатити по 15140 гривень судового збору за позовну вимогу про стягнення моральної шкоди.

За таких обставин позовну заяву необхідно залишити без руху та надати позивачам час, достатній для усунення вищезазначених недоліків шляхом надання позивачами доказів сплати судового збору у розмірі 15140 грн. кожним за позовну вимогу про стягнення моральної шкоди.

Судовий збір слід сплатити на за реквізитами: рахунок отримувача: UA238999980313111206000023766, отримувач платежу - ГУК у Черк. обл. /Соснів. р-н/ 22030101, код ЄДРПОУ отримувача - 37930566, код банку отримувача ( МФО) 899998, банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); призначення платежу: судовий збір у цивільній справі із зазначенням номера справи.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст.185 ЦПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у ст.175 і 177 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги, визначені статтями 175 і 177 цього Кодексу, позовна заява вважається поданою в день первісного її подання до суду. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається позивачеві (ч.3 ст.185 ЦПК України).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 95, 175, 177, 185, 189, 274 Цивільного процесуального кодексу України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Залишити без руху позовну заяву ОСОБА_1 , ОСОБА_2 докомунального некомерційногопідприємства «Черкаськийобласний дитячийбагатопрофільний санаторій«Сосновий бір»Черкаської обласноїради»,третя особа: ОСОБА_3 ,про стягненняматеріальної таморальної шкоди,заподіяної внаслідоквчинення кримінальногоправопорушення- надавши позивачам строк для усунення недоліків в 5 (п`ять) днів з дня отримання копії ухвали, в інакшому випадку позов вважати неподаним та повернути позивачам.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи, що розглядається http://sn.ck.court.gov.ua/sud2316/.

Суддя: О.М.Марцішевська

Повний текст ухвали виготовлений 17 квітня 2024 року.

Часті запитання

Який тип судового документу № 118425062 ?

Документ № 118425062 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 118425062 ?

Дата ухвалення - 17.04.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118425062 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118425062 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 118425062, Соснівський районний суд м. Черкаси

Судове рішення № 118425062, Соснівський районний суд м. Черкаси було прийнято 17.04.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 118425062 відноситься до справи № 712/4656/24

Це рішення відноситься до справи № 712/4656/24. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 118425061
Наступний документ : 118425063