Рішення № 118253412, 10.04.2024, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
10.04.2024
Номер справи
202/17233/23
Номер документу
118253412
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 202/17233/23

Провадження № 2/202/700/2024

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі судді Михальченко А.О.,

секретар судового засідання Пономаренко О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу № 202/17233/23 за позовом

Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», адреса: 04070, м.Київ, вул.Андріївська, буд.4,

до

ОСОБА_1 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_1 ,

про стягнення заборгованості,-

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

18.09.2023 року АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» звернулося в суд з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Свої вимоги позивач обґрунтував тим, що між АТ «ПУМБ» та ОСОБА_1 :

- 30.09.2021 було укладено кредитний договір № 1001984826101 на підставі якого видано кредит у сумі 100000 грн.,

- 27.07.2020 було укладено кредитний договір № 2001645845801 на підставі якого видано кредитну картку з кредитним лімітом у сумі 24600 грн., який в подальшому було змінено до 10000 грн.

У зв`язку з порушенням зобов`язань за кредитними договорами відповідач станом на 05.07.2023 має заборгованість:

- по кредитному договору № 1001984826101 від 30.09.2021 148662,63 грн., з яких: 97222,46 грн. заборгованість за кредитом, 12,21 грн. заборгованість процентами, 51427,96 грн. заборгованість за комісією,

- по кредитному договору № 2001645845801 від 27.07.2020 15863,62 грн., з яких: 10000 грн. заборгованість за кредитом, 5863,62 грн. заборгованість процентами.

Позивач направив на адресу відповідача письмову вимогу, яка ОСОБА_1 була проігнорована. На даний час відповідач продовжує ухилятись від виконання своїх зобов`язань і не погашає заборгованість за договорами про надання банківських послуг, що є порушенням законних прав та інтересів АТ «ПУМБ». Позивач просить стягнути з відповідача заборгованість за кредитами в сумі 164526,25 грн., та судові витрати в розмірі 2684,00 грн.

Представник позивача у судове засідання не з`явився, у позовній заяві зазначено клопотання про розгляд справи без участі представника банку, не заперечує проти ухвалення заочного рішення.

Відповідач у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлена належним чином. Відзив на позовну заяву суду не надав.

Оскільки відповідачем не було надано відзиву на позов, тому суд приймає до уваги лише надані докази позивачем.

Відповідно до ч. 1 ст. 280 ЦПК України, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов: 1) відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання; 2) відповідач не з`явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин; 3) відповідач не подав відзив; 4) позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

На підставі ст. 280 ЦПК України суд вважає за можливе розглянути справу на підставі наявних матеріалів, ухваливши заочне рішення. Позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Проаналізувавши зібрані в справі докази, суд,

В С Т А Н О В И В:

Згідно ст. 89 ЦПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Відповідно до ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Вивчивши зібрані в справі докази, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 30.09.2021 року між АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та відповідачем ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № 1001984826101. Договір складається з підписаної сторонами заяви на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб.

Відповідно до договору банк зобов`язався надати відповідачу на споживчі потреби кредит у розмірі 100000 грн зі строком користування протягом 36 місяців, а відповідач зобов`язався щомісячно частинами (згідно узгодженого графіку) повертати кредит, повернувши його в термін до 30.09.2024, а також щомісячно сплачувати проценти за користування ним у розмірі 0,01 % річних від суми заборгованості за кредитом та щомісячну комісію за обслуговування кредитної заборгованості в розмірі 2,99 % від суми кредиту.

27.07.2020 року між АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та відповідачем ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № 2001645845801. Договір складається з підписаної сторонами заяви на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб.

Відповідно до договору банк зобов`язався надати відповідачу на споживчі потреби кредит у розмірі 24600 грн зі строком користування протягом 24 місяців, шляхом встановлення відновлювальної кредитної лінії в межах встановленого кредитного ліміту на картковому рахунку з дня прийняття рішенням банком, який в подальшому було змінено до 10000 грн., а відповідач зобов`язався щомісячно сплачувати проценти за користування кредитом у розмірі 47,88 % річних від суми заборгованості.

Підписанням паспорта споживчого кредиту відповідач підтвердив отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані виходячи із обраних ним умов кредитування.

Підписавши заяву на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ОСОБА_1 підтвердив, що він ознайомлений з ДКБО, Тарифами Банку та цілком згодний; всі умови ДКБО йому зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення.

Акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в повному обсязі виконало взяті на себе зобов`язання в частині надання кредитів.

З наданого позивачем розрахунку заборгованості вбачається, що станом на 05.07.2023 року заборгованість відповідача перед позивачем:

- за кредитним договором № 1001984826101 від 30.09.2021 148662,63 грн., з яких: 97222,46 грн. заборгованість за кредитом, 12,21 грн. заборгованість процентами, 51427,96 грн. заборгованість за комісією,

- за кредитним договором № 2001645845801 від 27.07.2020 15863,62 грн., з яких: 10000 грн. заборгованість за кредитом, 5863,62 грн. заборгованість процентами.

05.07.2023 представник АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» звернувся із досудовими вимогами про погашення заборгованості: по кредитному договору № 1001984826101 від 30.09.2021 у розмірі 148662,63 грн., по кредитному договору № 2001645845801 від 27.07.2020 у розмірі 15863,62 грн. Однак, відповідач вимогу не задовольнив, погашення заборгованості не здійснив.

Відповідно до ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

У відповідності до ст. ст. 525, 526 ЦК України зобов`язання має виконуватись належним чином до умов договору, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускаються, якщо інше не встановлено договором або законом.

За змістом частини першої статті 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до статті 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Частиною 1 ст. 625 ЦК України встановлено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства (ст. 628 ЦК України).

Згідно з частиною першою статті 638 ЦК України істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Статтею 1054 ЦК України встановлено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти(кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Кредитний договір укладається у письмовій формі (частина перша статті 1055 ЦК України).

Частиною 2 ст. 1050 ЦК України встановлено, що якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Ч.1 ст.1048 ЦК України передбачено, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

Згідно ч.1 ст.1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми (ч.1 ст.1047 ЦК України).

Відповідно до ч.1 ст.1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Враховуючи викладене, те, що відповідач свої зобов`язання за договорами не виконав, наявну заборгованість у добровільному порядку в повному обсязі не погасив, вимога позивача про стягнення з відповідача заборгованості за кредитним договором № 1001984826101 від 30.09.2021 та кредитним договором № 2001645845801 від 27.07.2020 підлягає задоволенню.

Відповідач не надав суду жодних доказів на спростування заявлених позовних вимог.

Відповідно до ч.1 ст.141 ЦПК України з відповідача на користь позивача підлягає стягненню судовий збір в сумі 2684 грн, який був сплачений останнім при зверненні до суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.4, 10, 12, 76, 141, 263-265, 280-281 ЦПК України, ст.ст.261, 509, 525, 526, 530, 551, 625, 1050, 1054 ЦК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 14282829) заборгованість:

- за кредитним договором № 1001984826101 від 30.09.2021 в сумі 148662,63 грн., з яких: 97222,46 грн. заборгованість за кредитом, 12,21 грн. заборгованість процентами, 51427,96 грн. заборгованість за комісією,

- за кредитним договором № 2001645845801 від 27.07.2020 в сумі 15863,62 грн., з яких: 10000 грн. заборгованість за кредитом, 5863,62 грн. заборгованість процентами.

Стягнути з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 14282829) понесені судові витрати в сумі 2684,00 грн.

Заочне рішення може бути переглянуте Індустріальним районним судом м.Дніпропетровська за письмовою заявою відповідача, яка може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Рішення може бути оскаржене до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Повний текст рішення складене в одному екземплярі в нарадчій кімнаті 10.04.2024.

Суддя А. О. Михальченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 118253412 ?

Документ № 118253412 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 118253412 ?

Дата ухвалення - 10.04.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118253412 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118253412 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 118253412, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Судове рішення № 118253412, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська було прийнято 10.04.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 118253412 відноситься до справи № 202/17233/23

Це рішення відноситься до справи № 202/17233/23. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 118253409
Наступний документ : 118253414