Ухвала суду № 118130608, 04.04.2024, Господарський суд Полтавської області

Дата ухвалення
04.04.2024
Номер справи
917/484/24
Номер документу
118130608
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Капітана Володимира Кісельова, 1, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 61 04 21

E-mail: inbox@pl.arbitr.gov.ua, https://pl.arbitr.gov.ua/sud5018/

Код ЄДРПОУ 03500004

УХВАЛА

про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі

04.04.2024 Справа № 917/484/24

Господарський суд Полтавської області у складі судді Ківшик О.В., розглянувши матеріали

за позовною заявою Приватного акціонерного товариства "Полтавський алмазний інструмент", вул. Ціолковського, 34, м. Полтава, Полтавська область, 36023

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Алмазний Мір", вул. Шемші Калдаяков, 40, кв. 34, м. Астана, Республіка Казахстан

про стягнення 13 574 351,07 грн,

установив:

21.03.2024 року до Господарського суду Полтавської області надійшла позовна заява Приватного акціонерного товариства "Полтавський алмазний інструмент" до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Алмазний Мір" про стягнення 13 574 351,07 грн заборгованості (еквівалент ціни позову 319 666,52 евро) заборгованості, що виникла внаслідок неналежного виконання останнім умов укладеного 18.04.2022 року між сторонами Договору поставку товарів № 373-220001.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.03.2024 справу № 917/484/24 розподілено судді Ківшик О.В.

Суд ухвалою від 02.04.2024 року позовну заяву Приватного акціонерного товариства "Полтавський алмазний інструмент" було залишено без руху та надано позивачу строк на усунення недоліків позовної заяви.

03.04.2024 року до суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви на виконання вимог ухвали суду від 02.04.2024 року про залишення позовної заяви без руху (вх. № 4563).

Розглянувши матеріали позовної заяви, Господарський суд Полтавської області визнає їх достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі.

У відповідності до ч. 3 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

За приписами ч.1 ст.12 Господарського процесуального кодексу України, господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного).

У частині 3 вказаної статті вказано, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до частин 1-3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи. У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті. При вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Виходячи з викладеного, приймаючи до уваги ціну позову, характер спірних правовідносин та предмет доказування, справа підлягає розгляду за правилами загального позовного провадження.

Одночасно, судом враховано, що відповідачем у справі є нерезидент України, а саме юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Алмазний Мір" (місцезнаходження: вул. Шемші Калдаяков, 40, кв. 34, м. Астана, Республіка Казахстан).

Зі змісту позовної заяви вбачається, що підставою позовних вимог є порушення відповідачем свого обов`язку з оплати поставленого позивачем товару.

Пунктом 1 Додаткової угоди № 4 від 07.04.2023 до Договору поставки товару №373-220001 від 18.04.2022 сторони узгодили, що всі спори і розбіжності або вимоги, що виникають за цим договором або у зв`язку з ним, у тому числі ті, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню в Господарському суді Полтавської області, за місцем знаходженням Постачальника. Правом, що регулює цей договір, є матеріальне право України. Мова судового процесу - українська.

Питання підсудності судам України справ з іноземним елементом регулюються Законом України "Про міжнародне приватне право" (далі - Закон) та міжнародними договорами.

Згідно з ч. 1 ст. 3 ГПК України, судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 76 Закону України "Про міжнародне приватне право" суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним елементом судам України, крім випадків, передбачених у статті 77 цього Закону.

Статтею 365 ГПК України передбачено, що іноземні особи мають такі самі процесуальні права і обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

У разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України (ч. 1 ст. 367 ГПК України).

На багатосторонньому рівні (зокрема, у відносинах України з Казахстаном) в рамках Гаазької конференції з міжнародного приватного права застосовується Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, до якої Україна приєдналася згідно з Законом України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних та комерційних справах" від 19.10.2000. Згідно зі статтею 1 Конвенції "Про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах", остання застосовується у цивільних та комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном.

Статтями 2, 3 вказаної Конвенції передбачено, що кожна Договірна Держава призначає Центральний Орган, обов`язком якого є отримання прохань про вручення документів, що виходять від інших Договірних Держав, і здійснення процесуальних дій відповідно до положень статей 3 - 6. Кожна Держава організовує Центральний Орган згідно із своїм правом. Орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках.

Згідно статті 15 Конвенції кожна договірна Держава може заявити, що суддя незалежно від положень частини першої цієї статті може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступні умови:

a) документ було передано одним із способів, передбачених цією Конвенцією,

b) з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців,

c) не було отримано будь-якого підтвердження, незважаючи на всі розумні зусилля для отримання його через компетентні органи запитуваної Держави.

Крім того, особливості виконання доручень з надання правової допомоги визначені Інструкцією про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерстваюстиції України і Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 N 1092/5/54 (далі - Інструкція).

Відповідно до пункту 6.7 Інструкції, суд чи інший компетентний орган України надсилає доручення на підставі Конвенції про вручення до Центрального Органу іноземної держави, визначеного запитуваною державою відповідно до статті 2цієї Конвенції, напряму.

Відповідно до інформації, яка міститься на вебсайті Гаазької конференції з міжнародного приватного права: http://www.hcch.net, Центральним органом Республіки Казахстан є Департамент забезпечення діяльності судів при Верховному Суді Республіки Казахстан (Department for Provision of Courts Activity under the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan (Administrative Office of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan) Republic of Kazakhstan 010000 Astana, D.Kunaev str., 39).

Відповідно до частини третьої статті 5 Конвенції, якщо документ має бути вручений відповідно до частини першої цієї статті, то Центральний Орган може вимагати, щоб документ був складений або перекладений офіційною мовою або однією з офіційних мов запитуваної Держави.

Заповнений формуляр доручення і документи, що підлягають врученню, надсилаються у двох примірниках (пункт 6.5 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів).

Відповідно до статті 7 Конституції Казахстану, у Республіці Казахстан державною мовою є казахська.

Таким чином, для належного повідомлення відповідача про час і місце судового засідання, відповідно до розділу ІХГосподарського процесуального кодексу України, пунктів 6.2-6.5 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерстваюстиції України, Державної судової адміністрації України, від 27.06.2008 № 1092/5/54, суд вважає за необхідне зобов`язати позивача надати суду примірники нотаріально засвідчених перекладів на казахську мову копії даної ухвали, позовної заяви з доданими до неї документами та судового доручення, виклик (повідомлення), підтвердження про вручення документу.

Cудове доручення разом із судовими та процесуальними документами по даній справі в нотаріально засвідченому перекладі на казахську мову для вручення відповідачу слід направити до Міністерства юстиції України для подальшої їх передачі компетентному органу Республіки Казахстан.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 228Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

За таких обставин, для належного повідомлення Товариства з обмеженою відповідальністю "Алмазний мір" про розгляд справи № 917/484/24, суд вважає за необхідне провадження у справі зупинити.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 12, 176, 228, 234, 235, 247, 250-252 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання у справі призначити на 03.12.2024 року на 10:00 год (у разі неотримання відповідачем до вказаної дати ухвали суду резервними датами судового засідання слід визначити: 09.01.2025 року о 10:00; 11.02.2025 року о 10:00). Підготовче засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Полтавської області за адресою: м.Полтава, вул. Капітана Володимира Кисельова, 1, зал судових засідань № 41.

4. Позивачу у строк до п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали подати до суду нотаріально засвідчений переклад на казахську мову копії даної ухвали, позовної заяви з доданими до неї документами та судового доручення, виклик (повідомлення), підтвердження про вручення документу у трьох примірниках.

5. Попередити позивача, що у разі невиконання цієї вимоги судом буде застосовано пункт 4 частини 1 статті 226Господарського процесуального кодексу України, а саме : залишення позову без розгляду.

6. До підготовчого засідання:

Відповідачеві протягом 15 днів з дня одержання ухвали про відкриття провадження у справі, надати відзив на позовну заяву, який має відповідати вимогам ст.165 ГПК України, а також докази на його обґрунтування, відповідно до вимог ч.6 ст. 165 ГПК України, копію відзиву завчасно направити/вручити Позивачеві, докази направлення/вручення надати суду.

Позивачеві протягом 5 днів з дня одержання відзиву на позовну заяву, надати відповідь на відзив, яка має відповідати вимогам ст.166 ГПК України, а також докази на її обґрунтування, відповідно до вимог ч.6 ст. 165 ГПК України, копію відповіді на відзив завчасно направити/вручити Відповідачеві докази направлення/вручення надати суду.

Відповідачеві протягом 5 днів з дня одержання відповіді на відзив, надати заперечення на відповідь на відзив, які мають відповідати вимогам ст.167 ГПК України, а також докази на їх обґрунтування, відповідно до вимог ч.6 ст. 165 ГПК України, копію заперечень завчасно направити/вручити Позивачеві, докази направлення/вручення надати суду.

Роз`яснити учасникам, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам ст. 161-168 ГПК України та мають бути подані у строк, визначений в ухвалі.

Роз`яснити Відповідачеві, що згідно зі ст. 178 ГПК України у строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі, відповідач має право надіслати:

1) суду - відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову;

2) позивачу, іншим відповідачам, а також третім особам - копію відзиву та доданих до нього документів.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

7. Північно-східному міжрегіональному управлінню міністерства юстиції (36014, м.Полтава, вул. Соборності, 45) забезпечити направлення до компетентному органу Республіки Казахстан нотаріально посвідчених документів у перекладі казахською мовою: ухвали Господарського суду Полтавської області від 04.04.2024 про відкриття провадження у справі № 917/484/24, позовної заяви з доданими до неї документами та судового доручення, виклик (повідомлення), підтвердження про вручення документу у трьох примірниках.

8. Всі заяви, клопотання, заперечення подати до суду в строк до першого підготовчого судового засідання, з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених статтею 170Господарського процесуального кодексу України.

9. Зобов`язати сторін направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.

10. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, доступна на офіційному вебпорталі судової влади України в Інтернеті за посиланням: http://court.gov.ua/fair/.

11. Зупинити провадження у справі №917/484/24 до надходження відповіді на судове доручення Господарського суду Полтавської області про вручення судових документів у справі, або надходження повідомлення про неможливість такого виконання.

12. Повідомити учасників справи про те, що вони можуть отримати інформацію по справі, що розглядається, на вебсторінці офіційного вебпорталу судової влади у мережі Інтернет за адресою: pl.arbitr.gov.ua

Ухвала підписана 04.04.2024 року.

Згідно з ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили негайно з моменту її підписання та може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду протягом 10 днів з дня її підписання.

Суддя О.В.Ківшик

Часті запитання

Який тип судового документу № 118130608 ?

Документ № 118130608 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 118130608 ?

Дата ухвалення - 04.04.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118130608 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118130608 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 118130608, Господарський суд Полтавської області

Судове рішення № 118130608, Господарський суд Полтавської області було прийнято 04.04.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 118130608 відноситься до справи № 917/484/24

Це рішення відноситься до справи № 917/484/24. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 118130607
Наступний документ : 118130609