Рішення № 118113402, 03.04.2024, Хмельницький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
03.04.2024
Номер справи
560/22301/23
Номер документу
118113402
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 560/22301/23

РІШЕННЯ

іменем України

03 квітня 2024 рокум. Хмельницький

Хмельницький окружний адміністративний суд в особі головуючого-судді Фелонюк Д.Л. розглянув адміністративну справу за позовом Львівського державного університету внутрішніх справ до ОСОБА_1 про стягнення коштів.

І. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ПОЗИЦІЙ СТОРІН

Львівський державний університет внутрішніх справ звернувся в суд з позовом до ОСОБА_1 , в якому просить стягнути з ОСОБА_1 на користь Львівського державного університету внутрішніх справ, кошти в сумі 78177,57 (сімдесят вісім тисяч сто сімдесят сім грн. 57 коп.).

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що підставою звернення з позовом до суду стало невиконання відповідачем умов контракту про здобуття освіти у закладах освіти, які здійснюють підготовку поліцейських, через не відшкодування в добровільному порядку витрат, пов`язаних з утриманням позивачем у навчальному закладі, після відрахування з числа курсантів.

До суду надійшов відзив, в якому відповідач просить відмовити в задоволенні позову. Зазначає, що позивач не перевірив наявність відмови відповідача від відшкодування витрат, які є предметом стягнення у цій справі. Вважає, що надана позивачем довідка-розрахунок не підтверджена жодними доказами.

До суду надійшла відповідь на відзив, в якій позивач просить задовольнити позов. Зазначає, що питання правомірності визначення суми заборгованості не охоплюється предметом позову.

ІІ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ У СПРАВІ

Ухвалою Хмельницького окружного адміністративного суду від 08.01.2024 позовну заяву залишено без руху.

Ухвалою Хмельницького окружного адміністративного суду від 16.01.2024 відкрито провадження в цій справі та вирішено її розглянути за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

ІІІ. ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

Між Львівським державним університетом внутрішніх справ та ОСОБА_1 09.08.2021 укладено контракт про здобуття освіти за спеціальністю "Правоохоронна діяльність" у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських №152/21.

Згідно з пунктом 3 контракту від 09.08.2021 №152/21 відповідач зобов`язувався, зокрема, у разі дострокового розірвання контракту (відрахування з закладу вищої освіти) відшкодувати витрати, пов`язані з утриманням у закладі вищої освіти.

Відповідно до наказу ректора Львівського державного університету внутрішніх справ від 11.12.2023 №1532 о/с "Про особовий склад" позивача з 11.12.2023 відраховано з числа курсантів (за невиконання навчального плану (незадовільне складання іспитів і заліків протягом семестру)).

Згідно з довідкою-розрахунком №406 від 11.12.2023 витрати, пов`язані з навчанням відповідача в університеті з 09.08.2021 по 11.12.2023 становлять 78177,57 грн та складаються з таких витрат: грошове забезпечення - 30056,73 грн; медичне забезпечення - 579,50 грн; продовольче забезпечення - 27411,42 грн; речове забезпечення - 4401,34 грн; оплата комунальних послуг та спожитих енергоносіїв - 15728,58 грн.

На адресу відповідача за №18/245 від 20.12.2023 направлялась претензію про зобов`язання відшкодувати витрати, пов`язані з утриманням в навчальному закладі.

В добровільному порядку вказані витрати відповідач не відшкодував, а тому, позивач звернувся до суду з позовом про їх стягнення.

IV. ЗАКОНОДАВСТВО ТА ОЦІНКА СУДУ

Відповідно до частини 4 статті 74 Закону України "Про Національну поліцію" особи, які навчаються за державним замовленням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, у разі дострокового розірвання контракту про здобуття освіти з будь-яких підстав, крім звільнення зі служби в поліції на підставі підпунктів 2, 4 частини першої статті 77 цього Закону, а також поліцейські, звільнені зі служби в поліції протягом трьох років після закінчення вищезазначених навчальних закладів з будь-яких підстав, крім звільнення зі служби в поліції на підставі підпунктів 2, 4 частини першої статті 77 цього Закону, відшкодовують Міністерству внутрішніх справ України витрати, пов`язані з їх утриманням у вищому навчальному закладі, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 №261 затверджено Порядок відшкодування особами витрат, пов`язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (далі - Порядок №261), який визначає механізм відшкодування особами, які навчалися за денною формою навчання за державним замовленням (далі - особи) у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (далі - вищі навчальні заклади), витрат, пов`язаних з їх утриманням у таких закладах (далі - витрати), у разі:

дострокового розірвання контракту про здобуття освіти (далі - контракт) з будь-яких підстав, крім звільнення із служби в Національній поліції (далі - поліція) через хворобу (за рішенням медичної комісії про непридатність до служби в поліції) чи у зв`язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

звільнення із служби в поліції протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу з будь-яких підстав, крім звільнення із служби в поліції через хворобу (за рішенням медичної комісії про непридатність до служби в поліції) чи у зв`язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів.

Згідно з пунктом 2 Порядку №261 витрати відшкодовуються згідно з контрактом, укладеним між вищим навчальним закладом, відповідним органом поліції та особою, яка навчалася.

Приписами пункту 3 Порядку №261 визначено, що відшкодування здійснюється в розмірі витрат, пов`язаних з: грошовим, продовольчим, речовим, медичним забезпеченням; оплатою комунальних послуг та спожитих енергоносіїв (тепло-, водопостачання, водовідведення, електроенергія).

Розрахунок витрат на утримання осіб (грошове, продовольче, речове та медичне забезпечення) у вищих навчальних закладах здійснюється відповідно до встановлених норм за їх фактичною вартістю.

Розрахунок комунальних послуг та спожитих енергоносіїв здійснюється виходячи із середнього обсягу споживання у відповідному вищому навчальному закладі на одну особу за добу за період її фактичного перебування в такому закладі.

Під час проведення розрахунків застосовуються тарифи, що встановлені для населення і діють у місцевості, в якій розташований вищий навчальний заклад, у відповідному навчальному році.

На підставі розрахунків вищого навчального закладу складається довідка про фактичні витрати на кожну особу за весь строк навчання, яка долучається до її особової справи.

Відповідно до пункту 4 Порядку №261 витрати відшкодовуються особою в повному розмірі за весь період її фактичного навчання.

Згідно з пунктом 5 Порядку №261 після видання наказу про звільнення (відрахування з вищого навчального закладу) особи керівник органу поліції (вищого навчального закладу) або за його дорученням інша посадова особа видає зазначеній особі під підпис повідомлення із зобов`язанням протягом 30 діб з моменту отримання повідомлення відшкодувати МВС витрати із зазначенням їх розміру та реквізитів розрахункового рахунка для перерахування коштів.

Таке повідомлення може бути надіслано особі рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення за останнім місцем реєстрації, зазначеним у матеріалах її особової справи.

Водночас, за правилами положень статті 74 Закону України "Про Національну поліцію" та пункту 8 Порядку №261 право на звернення до суду у позивача у цій категорії справ може виникнути лише у випадку відмови відповідача добровільно відшкодувати витрати.

Аналогічна правова позиція викладена Верховним Судом у постанові від 23.09.2021 у справі №520/11540/19, від 30.08.2022 у справі №480/8200/20, від 14.12.2022 у справі №520/5837/2020.

Зі змісту пункту 5 Порядку №261 слідує, що на позивача покладено обов`язок повідомити відповідача про наявне у нього зобов`язання відшкодувати витрати, пов`язані із навчанням в Львівському державному університету внутрішніх справ, одним із способів: під підпис або рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення за останнім місцем реєстрації, зазначеним у матеріалах його особової справи.

Як встановив суд, рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповідачу направлено претензію від 20.12.2023 №18/245. Тобто, відповідача повідомлено про необхідність відшкодувати витрати, пов`язані із навчанням в Львівському державному університеті внутрішніх справ.

При цьому суд зазначає, що відповідач був обізнаний щодо наявності у нього обов`язку із відшкодування витрат за навчання у вищому навчальному закладі у разі дострокового розірвання контракту, про що свідчить його підпис у контракті від 09.08.2021 №152/21.

Наведеним заперечуються доводи відповідача щодо не з`ясування позивачем наявності факту відмови від добровільно відшкодування витрат, пов`язаних з утриманням в Львівському державному університеті внутрішніх справ. Також суд враховує, що на момент розгляду справи, сума витрат 78177,57 грн, пов`язаних з утриманням відповідача у вищому навчальному закладі залишається не відшкодованою.

Посилання відповідача на не підтвердження спірної суми суд вважає безпідставним, оскільки встановлення правомірності або протиправності розрахунку витрат, пов`язаних з утриманням відповідача у вищому навчальному закладі, не є предметом розгляду у цій справі.

Суд наголошує, що курсанти, які навчаються у Львівському державному університеті внутрішніх справ перебувають на повному державному забезпечені. Кошти, які витрачаються на їх навчання є державними (бюджетними). Разом з тим, будучи обізнаним під час підписання договору про необхідність відшкодування витрат, пов`язаних з утриманням в навчальному закладі у разі відрахування з закладу вищої освіти, відповідач зазначену суму коштів не відшкодував, що є підставою для задоволення позову.

Інші доводи та заперечення сторін висновків суду по суті заявлених позовних вимог не спростовують.

За нормами частин 1 та 2 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Наведене свідчить про наявність правових підстав для задоволення позовних вимог.

Враховуючи приписи статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України, судові витрати розподілу не належать.

Керуючись статтями 6, 72-77, 139, 244, 246, 250, 255, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ВИРІШИВ:

позов Львівського державного університету внутрішніх справ задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Львівського державного університету внутрішніх справ витрати, пов`язані з утриманням у Львівському державному університеті внутрішніх справ у сумі 78177 (сімдесят вісім тисяч сто сімдесят сім) грн 57 коп.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Сьомого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Позивач:Львівський державний університет внутрішніх справ (вул. Городоцька буд. 26, м. Львів, Львівська область, 79007 , код ЄДРПОУ - 08571995) Відповідач:ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ) Головуючий суддя Д.Л. Фелонюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 118113402 ?

Документ № 118113402 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 118113402 ?

Дата ухвалення - 03.04.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118113402 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118113402 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 118113402, Хмельницький окружний адміністративний суд

Судове рішення № 118113402, Хмельницький окружний адміністративний суд було прийнято 03.04.2024. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 118113402 відноситься до справи № 560/22301/23

Це рішення відноситься до справи № 560/22301/23. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 118113398
Наступний документ : 118113408